Správny súd v Bratislave

Vedenie
Sudkyňa Krajského súdu v Trnave JUDr. Eva Behranová bola ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky poverená plniť úlohy predsedníčky Správneho súdu v Bratislave až do vymenovania predsedu Správneho súdu v Bratislave podľa § 3 ods. 6 zákona č. 151/2022 Z. z. o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sídlo a adresa
Dočasným sídlom Správneho súdu v Bratislave je: Námestie slobody 12, 811 06 Bratislava.
Korešpondenčná adresa Správneho súdu v Bratislave je: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava 3.
Adresa elektronickej pošty Správneho súdu v Bratislave je: spravnysud.ba@nssud.sk.
 
Prijímanie podaní
Podania adresované Správnemu súdu v Bratislave  sa prijímajú do odvolania na adrese sídla Najvyššieho správneho súdu: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava 3 v nasledovných úradných hodinách:  https://www.nssud.sk/sk/kontakt/.

Výberové konania
Poverená predsedníčka Správneho súdu v Bratislave vyhlásila výberové konanie na 14 voľných miest sudcu Správneho súdu v Bratislave. Termín na predkladanie žiadostí je do 21. októbra 2022 vrátane. Žiadosti sa doručujú na adresu: Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava 3. Odkaz na vyhlásenie: PDF.

Uchádzačom sa dáva do pozornosti, že so súhlasom Súdnej rady Slovenskej republiky môže minister spravodlivosti Slovenskej republiky odpustiť vykonanie odbornej justičnej skúšky u toho, kto je preukázateľne vedeckou alebo inou významnou osobnosťou v odbore práva a najmenej 10 rokov je činný v právnickom povolaní. Justičnú skúšku možno odpustiť postupom podľa predchádzajúcej vety aj u toho, kto konal a rozhodoval najmenej 10 rokov v oblasti verejnej správy alebo pôsobil v oblasti tvorby legislatívy a pre výkon funkcie sudcu sú jeho odborné skúsenosti a znalosti potrebné (§ 5 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Postup pri uskutočňovaní tohto výberového konania je upravený vo vyhláške č. 307/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu (link: tu).

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania