Delegácie slovenského a českého najvyššieho správneho súdu sa po polroku stretli na Slovensku

Stretnutie na pôde Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky tematicky nadväzovalo na minuloročnú návštevu českého najvyššieho správneho súdu v Brne. V úvode stretnutia vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Zuzana Kyjac stručne ozrejmila kompetencie Kancelárie súdu a zároveň hosťom odprezentovala úlohy, ktoré Kancelária súdu zabezpečuje pre riadny chod Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. „Som rada, že vízia, s ktorou som nastupovala do funkcie vedúcej Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, sa kvalitnou a vysoko profesionálnou prácou tímu šikovných ľudí premieňa na skutočnosť,“ uviedla Zuzana Kyjac.

„Dnešná Vaša návšteva v takom veľkom počte iba potvrdzuje naše veľmi dobré vzťahy, za ktoré sme vďační. Každé naše stretnutie je pre nás ako stretnutie s veľkým súrodencom, ktorý nás inšpiruje, a od ktorého sa máme čo priučiť,“ povedal počas úvodného slova predseda súdu Pavol Naď.

 
Činnosť jednotlivých organizačných útvarov Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky odprezentovali zástupcom českého najvyššieho správneho súdu jednotliví zamestnanci Kancelárie súdu. Z prezentácie sa hostia dozvedeli nielen to, čo sa jednotlivým útvarom podarilo za ostatné obdobie zrealizovať, ale aj to, aké výzvy ich počas najbližších mesiacov čakajú. Ide napríklad o uzavretie memoranda s právnickými fakultami slovenských univerzít a vysokých škôl, uvedenie knižničného systému Biblib.sk do plnej prevádzky, spustenie interného vzdelávania pre sudcov a zamestnancov Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky či nové webové sídlo súdu.

Delegáciu (Kancelárie) Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky tvorili predseda súdu Pavol Naď, vedúca Kancelárie súdu Zuzana Kyjac, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku Dagmar Haberlandová, poverený riaditeľ odboru súdnych, analytických a podporných činností Dominik Fabian, vedúca osobného úradu Miroslava Krivošíková, vedúci oddelenia informačných technológií Ivo Zlámal, poradca predsedu súdu Daniel Staruch, analytička z oddelenia analytických činností Soňa Havlíková, zástupkyňa z kancelárie predsedu súdu Jana Oklamčák Lengyelová, špecialistka na medzinárodné vzťahy a protokol Alica Smolíčková a hovorca Michal Hajtol.

Za Najvyšší správny súd Českej republiky sa na návšteve zúčastnili predseda súdu Karel Šimka, riaditeľka súdnych kancelárií Drahoslava Miléřová, riaditeľ správy Filip Glotzmann, vedúca oddelenia analytiky Eva Šupej Kostolanská, vedúca personálneho oddelenia Jana Humplíková, vedúca kancelárie predsedu súdu Lucie Nechvátalová, hovorkyňa Sylva Dostálová a knihovníčka Adéla Kereková.

Zverejnené dňa: 17. máj 2023