Aktuality

Návšteva profesora a študentov z Peruánskej univerzity aplikovaných vied v Lime

Návšteva profesora a študentov z Peruánskej univerzity aplikovaných vied v Lime

Súdny dvor Európskej únie bude o veci týkajúcej sa lex mitior rozhodovať vo veľkej komore

Súdny dvor Európskej únie bude o veci týkajúcej sa lex mitior rozhodovať vo veľkej komore

Vitajte na novom webovom sídle Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Vitajte na novom webovom sídle Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky má dvoch nových predsedov senátov

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky má dvoch nových predsedov senátov

Oznámenie o možnosti dočasného pridelenia sudcu na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky

Oznámenie o možnosti dočasného pridelenia sudcu na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky

Na tunajšom súde sa konal workshop zameraný na aplikáciu antidiskriminačného zákona

Na tunajšom súde sa konal workshop zameraný na aplikáciu antidiskriminačného zákona

Návšteva sudcov a prokurátorov z vybraných krajín Európskej únie

Návšteva sudcov a prokurátorov z vybraných krajín Európskej únie

Právne vety rozhodnutí, schválené plénom na zasadnutí 27. mája 2024

Právne vety rozhodnutí, schválené plénom na zasadnutí 27. mája 2024

Historická návšteva zo Súdneho dvora Európskej únie

Historická návšteva zo Súdneho dvora Európskej únie

20. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

20. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

Zástupcovia Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sa stretli so sudcami z Malty

Zástupcovia Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sa stretli so sudcami z Malty

Vývoj rozhodovacej činnosti slovenského a poľského najvyššieho správneho súdu

Vývoj rozhodovacej činnosti slovenského a poľského najvyššieho správneho súdu