Disciplinárny senát odročil disciplinárne konanie so sudcom Okresného súdu Bratislava V.

Na dnešnom ústnom pojednávaní vykonal disciplinárny senát č. 33 ďalšie procesné úkony, konkrétne výsluch svedkyne, ktorú navrhli vypočuť disciplinárne obvinený sudca, ako aj predsedníčka Okresného súdu Bratislava V. Po výsluchu oboznámila sudkyňa spravodajkyňa účastníkov konania s listinnými dôkazmi zo všetkých súdnych spisov, ktoré sú súčasťou spoločného disciplinárneho konania.

Disciplinárny senát č. 33 rozhodol o odročení dnešného pojednávania za účelom doplnenia dokazovania, a to v súvislosti s preukázaním doručovania pokynov a opatrení vedenia Okresného súdu Bratislava V. Predsedníčka disciplinárneho senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky odročila pojednávanie na 22. marca 2023 so začiatkom o 13:00 hod. Zároveň účastníkov konania požiadala o doručenie listinných dôkazov, na ktoré poukázali v priebehu dnešného pojednávania.
V disciplinárnej veci Sudcovská rada pri Okresnom súde Bratislava V a predsedníčka Okresného súdu Bratislava V c/a sudca JUDr. Michal Sobolovský rozhoduje senát č. 33 Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v zložení: predsedníčka senátu JUDr. Viola Takáčová, PhD.; sudcovia Mgr. Kristína Babiaková (sudkyňa spravodajkyňa); prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. a prísediaci sudcovia JUDr. Stanislav Gaňa, PhD.; Mgr. Marcel Drgon.