Disciplinárny senát prerušil disciplinárne konanie proti sudkyni Denise Cvikovej

Disciplinárny senát prerušil disciplinárne konanie až do právoplatného skončenia trestného stíhania, ktoré je vedené na Národnej kriminálnej agentúre Prezídia Policajného zboru, odbore Západ (ČVS: PPZ-139/NKA-ZA2-2021), nakoľko pre skutok, pre ktorý sa disciplinárne konanie začalo, sa proti disciplinárne obvinenej sudkyni vedie trestné konanie.

V disciplinárnej veci predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky c/a sudkyňa JUDr. Denisa Cviková rozhoduje disciplinárny senát 32D Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v zložení: predsedníčka senátu JUDr. Anita Filová; sudcovia JUDr. Marián Fečík; JUDr. Michal Matulník, PhD. (sudca spravodajca) a prísediaci sudcovia doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD.; JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.