Senát odročil pojednávanie vo veci disciplinárneho stíhania Daniela Lipšica

Zverejnené dňa: 28. apríl 2022