NAJVYŠŠÍ SPRÁVNY SÚD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Najvyšší správny súd Slovenskej republiky bol zriadený v rámci reformy justície ako vrcholný orgán vo veciach správneho súdnictva. Preskúmavaním rozhodnutí správnych súdov v konaniach o kasačných sťažnostiach zabezpečuje zákonnosť rozhodovania správnych súdov pri poskytovaní ochrany subjektívnym právam a právom chráneným záujmom fyzických a právnických osôb pred nezákonným výkonom verejnej moci orgánmi verejnej správy.

Nezastupiteľnú funkciu v demokratickej spoločnosti plní Najvyšší správny súd Slovenskej republiky aj tým, že je garantom zákonného priebehu volieb. V rámci plnenia tejto úlohy okrem iného rozhoduje v konaniach o registrácii kandidátnych listín pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu, vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy, či o žalobách na rozpustenie politických strán a hnutí.

Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky bola tiež zverená kompetencia rozhodovať o disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov a iných zákonom určených osôb.

Viac o súde
Aktuálne informácie pre verejnosť

Aktualizovaný zoznam zverejnených anonymizovaných rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vo volebnej agende nájdete tu.

Sudkyne a sudcovia európskych súdov analyzovali na dvojdňovom seminári organizácie ACA-Europe zneužívanie dominantného postavenia na vnútornom trhu

Analýza jednotlivých foriem zneužívania dominantného postavenia s akcentom na ekonomické kritériá a vyhodnocovanie hĺbkových ekonomických dopadov takéhoto konania na vnútorný trh. To bola hlavná téma na medzinárodnom školení s názvom „Európske súťažné právo“. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky na dvojdňovom podujatí organizácie ACA-Europe reprezentovala predsedníčka senátu JUDr. Katarína Benczová.

Právne vety rozhodnutí, schválené plénom na zasadnutí 6. marca 2023

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky zverejňuje právne vety judikátov schválených na publikovanie v Zbierke stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na zasadnutí pléna 6. marca 2023.

Rozhodnutie: Disciplinárny senát č. 32 uznal za vinného sudcu Špecializovaného trestného súdu. Za spáchanie závažného disciplinárneho previnenia mu senát znížil funkčný plat

Podľa senátu spáchal sudca JUDr. Michal Truban závažné disciplinárne previnenie za čo mu senát uložil disciplinárne opatrenie – zníženie funkčného platu o 50 % na obdobie šiestich mesiacov. Disciplinárny návrh na disciplinárne obvineného sudcu podal v októbri 2020 predseda Súdnej rady Slovenskej republiky a predseda Špecializovaného trestného súdu. V disciplinárnom návrhu žiadali preloženie sudcu na súd nižšieho stupňa (sp. zn. 32 D 15/2021).
Archív aktualít

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania