NAJVYŠŠÍ SPRÁVNY SÚD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Najvyšší správny súd Slovenskej republiky bol zriadený v rámci reformy justície ako vrcholný orgán vo veciach správneho súdnictva. Preskúmavaním rozhodnutí správnych súdov v konaniach o kasačných sťažnostiach zabezpečuje zákonnosť rozhodovania správnych súdov pri poskytovaní ochrany subjektívnym právam a právom chráneným záujmom fyzických a právnických osôb pred nezákonným výkonom verejnej moci orgánmi verejnej správy.

Nezastupiteľnú funkciu v demokratickej spoločnosti plní Najvyšší správny súd Slovenskej republiky aj tým, že je garantom zákonného priebehu volieb. V rámci plnenia tejto úlohy okrem iného rozhoduje v konaniach o registrácii kandidátnych listín pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu, vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy, či o žalobách na rozpustenie politických strán a hnutí.

Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky bola tiež zverená kompetencia rozhodovať o disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov a iných zákonom určených osôb.

Viac o súde


Aktuálne informácie pre verejnosť

Najvyšší správny súd poskytuje technickú podporu Správnemu súdu v Bratislave, ktorého činnosť sa rozbieha. Preto budú dočasne na webovom sídle Najvyššieho správneho súdu umiestňované informácie týkajúce sa Správneho súdu v Bratislave, a to tu.

Podania adresované Správnemu súdu v Bratislave je potrebné do odvolania doručovať na adresu: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava 3.


Hľadá sa špecialista pre medzinárodné vzťahy

Hľadá sa mzdár / personalista

Sudca Juraj Vačok: Emil Hácha – kontroverzná osobnosť v kontroverznej dobe

Odkrytie osobnosti Emila Háchu v čo najširšom kontexte a hľadanie konkrétnych vplyvov, ktoré formovali jeho rozhodovanie v určitých chvíľach. To boli nosné témy konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti 150. výročia narodenia tohto významného právnika. S odborným príspevkom vystúpil na konferencii v českom Olomouci aj sudca najvyššieho správneho súdu prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.
Archív aktualít

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania