Objednávky

Rok
Popis plnenia
Dodávateľ objednávky
IČO dodávateľa

Číslo objednávky:
Spr 16/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
23.01.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Ubytovanie na TPC 25.1-26.1.2023
Dodávateľ objednávky:
SLOVAK INVESTMENTS SK s.r.o., Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
260,40 €
IČO dodávateľa:
53207408
Dátum zverejnenia:
02.02.2023
Číslo objednávky:
Spr 15/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
23.01.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Ubytovanie na TPC 24.1-25.1.2023
Dodávateľ objednávky:
Hotel Aréna s.r.o., Nerudova 1627/12, 040 01 Košice-Juh
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
347,50 €
IČO dodávateľa:
53128591
Dátum zverejnenia:
02.02.2023
Číslo objednávky:
Spr 20/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
26.01.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Vstupné rohože
Dodávateľ objednávky:
UDERMAN s.r.o., Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
106,45 €
IČO dodávateľa:
47485353
Dátum zverejnenia:
02.02.2023
Číslo objednávky:
Spr 19/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
26.01.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Oprava tlačiarne
Dodávateľ objednávky:
REFICIER JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
151,78 €
IČO dodávateľa:
35751819
Dátum zverejnenia:
02.02.2023
Číslo objednávky:
Spr 28/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
06.02.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Odvoz a likvidácia odpadu - kontajner
Dodávateľ objednávky:
EKOPARK, s.r.o., Bzovícka 32, 851 07 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
300,00 €
IČO dodávateľa:
35718889
Dátum zverejnenia:
17.02.2023
Číslo objednávky:
Spr 383/2022
Dátum vyhotovenia objednávky:
09.02.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Aktivácia licencií
Dodávateľ objednávky:
eSOLUTIONS s.r.o., Viedenská 7, 040 13 Košice
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
54,00 €
IČO dodávateľa:
36597767
Dátum zverejnenia:
17.02.2023
Číslo objednávky:
Spr 43/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
24.02.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Zhotovenie pečiatok
Dodávateľ objednávky:
Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
28,44 €
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum zverejnenia:
06.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 41/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
27.02.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Vstupná rohož vrátane pokládky
Dodávateľ objednávky:
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
873,13 €
IČO dodávateľa:
36250643
Dátum zverejnenia:
06.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 46/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
27.02.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Demontáž a montáž GPS zariadenia
Dodávateľ objednávky:
TSS Group a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
72,00 €
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum zverejnenia:
06.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 47/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
28.02.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Kreslo DELTA DE-K1-N4 sivé
Dodávateľ objednávky:
SEDOOZ s.r.o., Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
396,00 €
IČO dodávateľa:
46359338
Dátum zverejnenia:
06.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 52/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
03.03.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Zhotovenie pečiatok
Dodávateľ objednávky:
ALAMEX s .r. o., Popolná 10, 831 06 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
15,00 €
IČO dodávateľa:
43885071
Dátum zverejnenia:
14.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 51/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
03.03.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Zhotovenie a dodanie piktogramov
Dodávateľ objednávky:
Expresta s.r.o., Martina Granca 3615/15, 841 02 Bratislava-Dúbravka
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
46,00 €
IČO dodávateľa:
43954782
Dátum zverejnenia:
14.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 50/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
07.03.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Kreslá Komodo
Dodávateľ objednávky:
Teomar s. r. o., Tulská 55, 974 04 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
736,97 €
IČO dodávateľa:
53217365
Dátum zverejnenia:
14.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 55/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.03.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Darčekové krabičky na reprezentačné účely
Dodávateľ objednávky:
Paketo group s.r.o., Dolní Jasenka 279, 755 01 Vsetín, Česká republika
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
176,15 €
IČO dodávateľa:
63319926
Dátum zverejnenia:
27.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 33/2022
Dátum vyhotovenia objednávky:
23.03.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/7559519/
Popis plnenia:
Čiastková objednávka papiera
Dodávateľ objednávky:
Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
5 687,76 €
IČO dodávateľa:
36880574
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 66/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
29.03.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Stolové dosky
Dodávateľ objednávky:
ÚVTOS, Veľký Dvor 12, 937 01 Želiezovce
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
1 820,00 €
IČO dodávateľa:
738298
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 68/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
30.03.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Televízory Samsung QE65Q80B
Dodávateľ objednávky:
THS Kežmarok, s.r.o., Michalská 886/20, 060 01 Kežmarok
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
2 773,76 €
IČO dodávateľa:
17081815
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 67/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
30.03.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Pojazdné stojany pre TV
Dodávateľ objednávky:
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
677,73 €
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 64/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
30.03.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Ubytovacie služby na ZPC 25.4.-27.4.2023
Dodávateľ objednávky:
Pullman Riga Old Town, Jekaba lela 24, LV-1050 Riga
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
180,00 €
IČO dodávateľa:
40203464866
Dátum zverejnenia:
06.04.2023
Číslo objednávky:
Spr 82/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
13.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
USB kľúče a nabíjacie káble s potlačou
Dodávateľ objednávky:
DISKUS, s.r.o., Víťazná 234, 958 04 Partizánske
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
1 455,60 €
IČO dodávateľa:
34098861
Dátum zverejnenia:
18.04.2023
Číslo objednávky:
Spr 83/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Výdajník vody Prime Eco
Dodávateľ objednávky:
MARLUS Group, s.r.o., Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
915,00 €
IČO dodávateľa:
31411304
Dátum zverejnenia:
19.04.2023
Číslo objednávky:
Spr 84/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
17.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Bezdrôtový HDMI set (vysielač a príjímač) a prídavný bezdrôtový HDMI prijímač
Dodávateľ objednávky:
MARMITEK B.V., Hondsruglaan 93, 5628 DB Eindhoven
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
1 286,00 €
IČO dodávateľa:
17093600
Dátum zverejnenia:
19.04.2023
Číslo objednávky:
Spr 85/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
17.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Grafická karta NVIDIA T400
Dodávateľ objednávky:
ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
155,90 €
IČO dodávateľa:
36556050
Dátum zverejnenia:
19.04.2023
Číslo objednávky:
Spr 91/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
19.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Príslušenstvo výpočtovej techniky a spotrebný materiál
Dodávateľ objednávky:
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
2 180,12
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum zverejnenia:
27.04.2023
Číslo objednávky:
Spr 96/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Reprezentačné výdavky pri príležitosti prijatia zahraničnej delegácie
Dodávateľ objednávky:
FRESH REPUBLIC s.r.o., Jurská 21,831 02 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
100,00 €
IČO dodávateľa:
46419446
Dátum zverejnenia:
02.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 94/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Reprezentačné výdavky pri príležitosti prijatia zahraničnej delegácie
Dodávateľ objednávky:
MAC-GASTRO spol. s r.o., Dulovo nám.1, 821 08 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
450,00 €
IČO dodávateľa:
31320589
Dátum zverejnenia:
02.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 95/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Reprezentačné výdavky pri príležitosti prijatia zahraničnej delegácie
Dodávateľ objednávky:
ALDENTE s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 20, 811 02 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
600,00 €
IČO dodávateľa:
35882841
Dátum zverejnenia:
02.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 99/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Reprezentačné výdavky pri príležitosti prijatia zahraničnej delegácie
Dodávateľ objednávky:
NOLIS, s.r.o., Opletalova 70/A, 841 07 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
600,00 €
IČO dodávateľa:
43782078
Dátum zverejnenia:
02.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 97/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Reprezentačné výdavky pri príležitosti prijatia zahraničnej delegácie
Dodávateľ objednávky:
TOUR4U, s.r.o., Šikmá 4, 821 06 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
250,00 €
IČO dodávateľa:
36801658
Dátum zverejnenia:
02.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 98/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Reprezentačné výdavky pri príležitosti prijatia zahraničnej delegácie
Dodávateľ objednávky:
Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
200,00 €
IČO dodávateľa:
164712
Dátum zverejnenia:
02.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 93/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Doprava nábytku
Dodávateľ objednávky:
ADOP Ilava, s.r.o., Sihoť 1923, 019 01 Ilava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
280,00 €
IČO dodávateľa:
47481439
Dátum zverejnenia:
02.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 86/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Kancelársky nábytok
Dodávateľ objednávky:
ÚVTOS a ÚVV, Mierové námestie č. 1 priečinok 41, 019 01 Ilava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
975,00 €
IČO dodávateľa:
738344
Dátum zverejnenia:
02.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 104/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
27.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Tlaková fľaša CO2 k výdajníku vody
Dodávateľ objednávky:
Vodaut s.r.o., Dohňany 118, 020 51 Dohňany
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
139,50 €
IČO dodávateľa:
50455648
Dátum zverejnenia:
02.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 160/2022
Dátum vyhotovenia objednávky:
28.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6508848/
Popis plnenia:
Čiastková objednávka hygienických a čistiacich potrieb
Dodávateľ objednávky:
Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
576,24 €
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum zverejnenia:
02.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 161/2022
Dátum vyhotovenia objednávky:
02.05.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6552045/
Popis plnenia:
Čiastková objednávka kancelárskych potrieb
Dodávateľ objednávky:
Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
2 302,67 €
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum zverejnenia:
12.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 108/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
12.05.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Doprava nábytku
Dodávateľ objednávky:
ADOP Ilava s.r.o., Sihoť 1923, 019 01 Ilava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
280,00 €
IČO dodávateľa:
47481439
Dátum zverejnenia:
17.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 112/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.05.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Reprezentačné výdavky pri príležitosti prijatia zahraničnej delegácie
Dodávateľ objednávky:
FRESH REPUBLIC s.r.o., Jurská 21,831 02 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
200,00 €
IČO dodávateľa:
46419446
Dátum zverejnenia:
17.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 111/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.05.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Reprezentačné výdavky pri príležitosti prijatia zahraničnej delegácie
Dodávateľ objednávky:
MAC-GASTRO spol. s r.o., Dulovo nám.1, 821 08 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
640,00 €
IČO dodávateľa:
31320589
Dátum zverejnenia:
17.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 113/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
17.05.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Ubytovanie na ZPC 27.6.2023
Dodávateľ objednávky:
Errezetauno srl Gestione Royal Continental, Via Chiatamone 53/C, 80121 Neapol, Taliansko
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
194,00 €
IČO dodávateľa:
7386430636
Dátum zverejnenia:
30.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 118/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
19.05.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Kancelársky nábytok
Dodávateľ objednávky:
Ústav na VTOS, VH-04 Stolárska dielňa, Sládkovičova 80, 974 05 Banská Bystrica / Kráľová
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
6 480,00 €
IČO dodávateľa:
738328
Dátum zverejnenia:
31.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 121/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.05.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Predplatné odbornej literatúry - mzdy, personalistika
Dodávateľ objednávky:
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
262,59 €
IČO dodávateľa:
31592503
Dátum zverejnenia:
31.05.2023

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania