Objednávky

Rok
Popis plnenia
Dodávateľ objednávky
IČO dodávateľa

Číslo objednávky:
CZ 00180/2024
Dátum vyhotovenia objednávky:
16.01.2024
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Tlmočenie z/do maďarského jazyka
Dodávateľ objednávky:
LegalMánya s.r.o, Cukrová 2376/6, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
500,00 €
IČO dodávateľa:
55532594
Dátum zverejnenia:
29.01.2024
Číslo objednávky:
CZ 00261/2024
Dátum vyhotovenia objednávky:
18.01.2024
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Školenie MS Excel 1
Dodávateľ objednávky:
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
89,00 €
IČO dodávateľa:
35900831
Dátum zverejnenia:
29.01.2024
Číslo objednávky:
CZ 00262/2024
Dátum vyhotovenia objednávky:
22.01.2024
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Školenie GDPR
Dodávateľ objednávky:
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
92,00 €
IČO dodávateľa:
35900831
Dátum zverejnenia:
29.01.2024
Číslo objednávky:
CZ 00263/2024
Dátum vyhotovenia objednávky:
22.01.2024
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Odborný seminár - Zmeny a pravidlá zamestnávania
Dodávateľ objednávky:
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
89,00 €
IČO dodávateľa:
35900831
Dátum zverejnenia:
29.01.2024
Číslo objednávky:
CZ 00266/2024
Dátum vyhotovenia objednávky:
24.01.2024
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Komentovaná prehliadka Bratislavského hradu + vstupné - repre
Dodávateľ objednávky:
Slovenské národné muzeum, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
183,00 €
IČO dodávateľa:
164721
Dátum zverejnenia:
29.01.2024
Číslo objednávky:
CZ 00265/2024
Dátum vyhotovenia objednávky:
24.01.2024
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Poštovné a balné za dodanie reprezentačného kancelárskeho vybavenia
Dodávateľ objednávky:
LM reklama s. r. o, Hradská 96, 821 07 Bratislava - Vrakuňa
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
30,00 €
IČO dodávateľa:
46675477
Dátum zverejnenia:
29.01.2024
Číslo objednávky:
CZ 00340/2024
Dátum vyhotovenia objednávky:
29.01.2024
Identifikácia zmluvy/objednávky:
https://www.crz.gov.sk/data/att/3525603.pdf
Popis plnenia:
Čípová karta Starcos 3.7
Dodávateľ objednávky:
D. Trust Cerifikačná Autorita, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
432,00 €
IČO dodávateľa:
35840005
Dátum zverejnenia:
07.02.2024
Číslo objednávky:
CZ 00388/2024
Dátum vyhotovenia objednávky:
30.01.2024
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Ubytovanie pre delegáciu
Dodávateľ objednávky:
Orbis Spólka Akcyjna, Zlota 59, 00-120 Varšava - Poľská republika
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
1 268,54 €
IČO dodávateľa:
5260250469
Dátum zverejnenia:
07.02.2024
Číslo objednávky:
CZ 00349/2024
Dátum vyhotovenia objednávky:
31.01.2024
Identifikácia zmluvy/objednávky:
https://www.crz.gov.sk/data/att/4354107.pdf
Popis plnenia:
Podporné služby na rok 2024
Dodávateľ objednávky:
ICZ Slovakia a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
5 979,60 €
IČO dodávateľa:
36328057
Dátum zverejnenia:
07.02.2024
Číslo objednávky:
CZ 00443/2024
Dátum vyhotovenia objednávky:
06.02.2024
Identifikácia zmluvy/objednávky:
https://www.crz.gov.sk/data/att/4353006.pdf
Popis plnenia:
Vykonanie polročnej kontroly elektrických spotrebičov a ručného náradia
Dodávateľ objednávky:
BMT group s.r.o., Kpt. Weinholda 10/9, 972 43 Zemianske Kostoľany
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
1 111,20 €
IČO dodávateľa:
53542614
Dátum zverejnenia:
07.02.2024
Číslo objednávky:
CZ 00591/2024
Dátum vyhotovenia objednávky:
08.02.2024
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Reprezentačné výdavky - občerstvenie
Dodávateľ objednávky:
FRESH REPUBLIC s.r.o., Račianska 14061/26G, 831 02 Bratislava - Nové Mesto
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
64,00 €
IČO dodávateľa:
46419446
Dátum zverejnenia:
21.02.2024
Číslo objednávky:
CZ 00597/2024
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.02.2024
Identifikácia zmluvy/objednávky:
https://www.crz.gov.sk/data/att/4775812.pdf
Popis plnenia:
PZP a HP Hyundai i30
Dodávateľ objednávky:
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
624,87 €
IČO dodávateľa:
585441
Dátum zverejnenia:
28.02.2024
Číslo objednávky:
CZ 00594/2024
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.02.2024
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Servisná prehliadka Hyundai i30
Dodávateľ objednávky:
KARIREAL SLOVAKIA, a.s., Nová 17, 902 03 Pezinok
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
190,10 €
IČO dodávateľa:
35785403
Dátum zverejnenia:
28.02.2024
Číslo objednávky:
CZ 00607/2024
Dátum vyhotovenia objednávky:
19.02.2024
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Doprava nábytku
Dodávateľ objednávky:
ADOP Ilava, s.r.o., Sihoť 1923, 019 01 Ilava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
384,00 €
IČO dodávateľa:
47481439
Dátum zverejnenia:
01.03.2024
Číslo objednávky:
CZ 00608/2024
Dátum vyhotovenia objednávky:
19.02.2024
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Konzultácia a nastavenie SW
Dodávateľ objednávky:
ANet Slovakia s.r.o, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
120,00 €
IČO dodávateľa:
36310930
Dátum zverejnenia:
01.03.2024
Číslo objednávky:
CZ 00636/2024
Dátum vyhotovenia objednávky:
19.02.2024
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Baliaci papier 90x120cm
Dodávateľ objednávky:
MIHI.sk, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava-Petržalka
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
357,60 €
IČO dodávateľa:
36645095
Dátum zverejnenia:
01.03.2024
Číslo objednávky:
CZ 00746/2024
Dátum vyhotovenia objednávky:
27.02.2024
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Pracovná stanica HP
Dodávateľ objednávky:
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1D, 831 02 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
1 699,00 €
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum zverejnenia:
01.03.2024
Číslo objednávky:
CZ 00884/2024
Dátum vyhotovenia objednávky:
01.03.2024
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Darčekový Richtársky set 7 ks - repre
Dodávateľ objednávky:
LM reklama s. r. o, Hradská 96, 821 07 Bratislava - Vrakuňa
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
319,20 €
IČO dodávateľa:
46675477
Dátum zverejnenia:
08.03.2024
Číslo objednávky:
CZ 00907/2024
Dátum vyhotovenia objednávky:
01.03.2024
Identifikácia zmluvy/objednávky:
https://www.crz.gov.sk/data/att/4328867.pdf
Popis plnenia:
Čistiace a hygienické potreby
Dodávateľ objednávky:
Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
1 191,60 €
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum zverejnenia:
08.03.2024
Číslo objednávky:
CZ 00908/2024
Dátum vyhotovenia objednávky:
01.03.2024
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Panacea náplne do lekárničky
Dodávateľ objednávky:
HEKAS, s.r.o., Švabinského 17, 851 01 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
110,12 €
IČO dodávateľa:
36695432
Dátum zverejnenia:
08.03.2024
Číslo objednávky:
CZ 00928/2024
Dátum vyhotovenia objednávky:
07.03.2024
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Pákový zakladač DONAU 300 ks
Dodávateľ objednávky:
Fossil Energy & Logistic s.r.o., Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
651,00 €
IČO dodávateľa:
50149318
Dátum zverejnenia:
08.03.2024
Číslo objednávky:
CZ 00955/2024
Dátum vyhotovenia objednávky:
08.03.2024
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Kancelárske kreslo Vancouver
Dodávateľ objednávky:
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava - Ružinov
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
268,99 €
IČO dodávateľa:
35950226
Dátum zverejnenia:
08.03.2024
Číslo objednávky:
CZ 01065/2024
Dátum vyhotovenia objednávky:
13.03.2024
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Nákup publikácií
Dodávateľ objednávky:
Internet - Handel s.r.o, Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
155,97 €
IČO dodávateľa:
24141828
Dátum zverejnenia:
19.03.2024
Číslo objednávky:
CZ 01120/2024
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.03.2024
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Ochranný overal
Dodávateľ objednávky:
HPA SK s.r.o., Štúrova 30, 949 01 Nitra
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
59,40 €
IČO dodávateľa:
50112287
Dátum zverejnenia:
05.04.2024
Číslo objednávky:
CZ 01293/2024
Dátum vyhotovenia objednávky:
03.04.2024
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Migrácia databázy web stránky
Dodávateľ objednávky:
MacMike VAT s.r.o., Hurbanova 10, 040 01 Košice
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
298,80 €
IČO dodávateľa:
45877262
Dátum zverejnenia:
05.04.2024

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania