Objednávky

Rok
Popis plnenia
Dodávateľ objednávky
IČO dodávateľa

Číslo objednávky:
Spr 14/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
23.01.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Školenie: Príklady zadávania podlimitnej zákazky
Dodávateľ objednávky:
OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
120,00 €
IČO dodávateľa:
47139200
Dátum zverejnenia:
02.02.2023
Číslo objednávky:
Spr 16/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
23.01.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Ubytovanie na TPC 25.1-26.1.2023
Dodávateľ objednávky:
SLOVAK INVESTMENTS SK s.r.o., Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
260,40 €
IČO dodávateľa:
53207408
Dátum zverejnenia:
02.02.2023
Číslo objednávky:
Spr 15/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
23.01.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Ubytovanie na TPC 24.1-25.1.2023
Dodávateľ objednávky:
Hotel Aréna s.r.o., Nerudova 1627/12, 040 01 Košice-Juh
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
347,50 €
IČO dodávateľa:
53128591
Dátum zverejnenia:
02.02.2023
Číslo objednávky:
Spr 20/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
26.01.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Vstupné rohože
Dodávateľ objednávky:
UDERMAN s.r.o., Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
106,45 €
IČO dodávateľa:
47485353
Dátum zverejnenia:
02.02.2023
Číslo objednávky:
Spr 19/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
26.01.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Oprava tlačiarne
Dodávateľ objednávky:
REFICIER JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
151,78 €
IČO dodávateľa:
35751819
Dátum zverejnenia:
02.02.2023
Číslo objednávky:
Spr 28/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
06.02.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Odvoz a likvidácia odpadu - kontajner
Dodávateľ objednávky:
EKOPARK, s.r.o., Bzovícka 32, 851 07 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
300,00 €
IČO dodávateľa:
35718889
Dátum zverejnenia:
17.02.2023
Číslo objednávky:
Spr 383/2022
Dátum vyhotovenia objednávky:
09.02.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Aktivácia licencií
Dodávateľ objednávky:
eSOLUTIONS s.r.o., Viedenská 7, 040 13 Košice
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
54,00 €
IČO dodávateľa:
36597767
Dátum zverejnenia:
17.02.2023
Číslo objednávky:
Spr 45/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.02.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Školenie: Povinná elektronická platforma
Dodávateľ objednávky:
ProWise, a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
82,80 €
IČO dodávateľa:
51871998
Dátum zverejnenia:
06.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 42/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
23.02.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Školenie: Poznanie a výklad práva
Dodávateľ objednávky:
Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, Klemensova 2522/19, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
120,00 €
IČO dodávateľa:
167037
Dátum zverejnenia:
06.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 43/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
24.02.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Zhotovenie pečiatok
Dodávateľ objednávky:
Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
28,44 €
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum zverejnenia:
06.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 41/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
27.02.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Vstupná rohož vrátane pokládky
Dodávateľ objednávky:
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
873,13 €
IČO dodávateľa:
36250643
Dátum zverejnenia:
06.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 46/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
27.02.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Demontáž a montáž GPS zariadenia
Dodávateľ objednávky:
TSS Group a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
72,00 €
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum zverejnenia:
06.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 47/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
28.02.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Kreslo DELTA DE-K1-N4 sivé
Dodávateľ objednávky:
SEDOOZ s.r.o., Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
396,00 €
IČO dodávateľa:
46359338
Dátum zverejnenia:
06.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 52/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
03.03.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Zhotovenie pečiatok
Dodávateľ objednávky:
ALAMEX s .r. o., Popolná 10, 831 06 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
15,00 €
IČO dodávateľa:
43885071
Dátum zverejnenia:
14.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 51/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
03.03.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Zhotovenie a dodanie piktogramov
Dodávateľ objednávky:
Expresta s.r.o., Martina Granca 3615/15, 841 02 Bratislava-Dúbravka
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
46,00 €
IČO dodávateľa:
43954782
Dátum zverejnenia:
14.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 50/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
07.03.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Kreslá Komodo
Dodávateľ objednávky:
Teomar s. r. o., Tulská 55, 974 04 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
736,97 €
IČO dodávateľa:
53217365
Dátum zverejnenia:
14.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 55/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.03.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Darčekové krabičky na reprezentačné účely
Dodávateľ objednávky:
Paketo group s.r.o., Dolní Jasenka 279, 755 01 Vsetín, Česká republika
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
176,15 €
IČO dodávateľa:
63319926
Dátum zverejnenia:
27.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 33/2022
Dátum vyhotovenia objednávky:
23.03.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/7559519/
Popis plnenia:
Čiastková objednávka papiera
Dodávateľ objednávky:
Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
5 687,76 €
IČO dodávateľa:
36880574
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 62/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
24.03.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Workshop: Interní audit 21. století
Dodávateľ objednávky:
Český institut interních auditorů, o.s., Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
392,76 €
IČO dodávateľa:
62932632
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 58/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
27.03.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Školenie: Podlimitné zákazky cez elektronickú platformu
Dodávateľ objednávky:
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
89,00 €
IČO dodávateľa:
35900831
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 66/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
29.03.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Stolové dosky
Dodávateľ objednávky:
ÚVTOS, Veľký Dvor 12, 937 01 Želiezovce
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
1 820,00 €
IČO dodávateľa:
738298
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 68/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
30.03.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Televízory Samsung QE65Q80B
Dodávateľ objednávky:
THS Kežmarok, s.r.o., Michalská 886/20, 060 01 Kežmarok
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
2 773,76 €
IČO dodávateľa:
17081815
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 67/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
30.03.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Pojazdné stojany pre TV
Dodávateľ objednávky:
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
677,73 €
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Číslo objednávky:
Spr 64/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
30.03.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Ubytovacie služby na ZPC 25.4.-27.4.2023
Dodávateľ objednávky:
Pullman Riga Old Town, Jekaba lela 24, LV-1050 Riga
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
180,00 €
IČO dodávateľa:
40203464866
Dátum zverejnenia:
06.04.2023
Číslo objednávky:
Spr 82/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
13.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
USB kľúče a nabíjacie káble s potlačou
Dodávateľ objednávky:
DISKUS, s.r.o., Víťazná 234, 958 04 Partizánske
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
1 455,60 €
IČO dodávateľa:
34098861
Dátum zverejnenia:
18.04.2023
Číslo objednávky:
Spr 83/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Výdajník vody Prime Eco
Dodávateľ objednávky:
MARLUS Group, s.r.o., Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
915,00 €
IČO dodávateľa:
31411304
Dátum zverejnenia:
19.04.2023
Číslo objednávky:
Spr 84/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
17.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Bezdrôtový HDMI set (vysielač a príjímač) a prídavný bezdrôtový HDMI prijímač
Dodávateľ objednávky:
MARMITEK B.V., Hondsruglaan 93, 5628 DB Eindhoven
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
1 286,00 €
IČO dodávateľa:
17093600
Dátum zverejnenia:
19.04.2023
Číslo objednávky:
Spr 85/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
17.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Grafická karta NVIDIA T400
Dodávateľ objednávky:
ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
155,90 €
IČO dodávateľa:
36556050
Dátum zverejnenia:
19.04.2023
Číslo objednávky:
Spr 91/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
19.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Príslušenstvo výpočtovej techniky a spotrebný materiál
Dodávateľ objednávky:
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
2 180,12
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum zverejnenia:
27.04.2023
Číslo objednávky:
Spr 96/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Reprezentačné výdavky pri príležitosti prijatia zahraničnej delegácie
Dodávateľ objednávky:
FRESH REPUBLIC s.r.o., Jurská 21,831 02 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
100,00 €
IČO dodávateľa:
46419446
Dátum zverejnenia:
02.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 94/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Reprezentačné výdavky pri príležitosti prijatia zahraničnej delegácie
Dodávateľ objednávky:
MAC-GASTRO spol. s r.o., Dulovo nám.1, 821 08 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
450,00 €
IČO dodávateľa:
31320589
Dátum zverejnenia:
02.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 95/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Reprezentačné výdavky pri príležitosti prijatia zahraničnej delegácie
Dodávateľ objednávky:
ALDENTE s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 20, 811 02 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
600,00 €
IČO dodávateľa:
35882841
Dátum zverejnenia:
02.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 99/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Reprezentačné výdavky pri príležitosti prijatia zahraničnej delegácie
Dodávateľ objednávky:
NOLIS, s.r.o., Opletalova 70/A, 841 07 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
600,00 €
IČO dodávateľa:
43782078
Dátum zverejnenia:
02.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 97/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Reprezentačné výdavky pri príležitosti prijatia zahraničnej delegácie
Dodávateľ objednávky:
TOUR4U, s.r.o., Šikmá 4, 821 06 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
250,00 €
IČO dodávateľa:
36801658
Dátum zverejnenia:
02.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 98/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Reprezentačné výdavky pri príležitosti prijatia zahraničnej delegácie
Dodávateľ objednávky:
Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
200,00 €
IČO dodávateľa:
164712
Dátum zverejnenia:
02.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 93/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Doprava nábytku
Dodávateľ objednávky:
ADOP Ilava, s.r.o., Sihoť 1923, 019 01 Ilava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
280,00 €
IČO dodávateľa:
47481439
Dátum zverejnenia:
02.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 86/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Kancelársky nábytok
Dodávateľ objednávky:
ÚVTOS a ÚVV, Mierové námestie č. 1 priečinok 41, 019 01 Ilava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
975,00 €
IČO dodávateľa:
738344
Dátum zverejnenia:
02.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 92/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Školenie: Odmeňovanie zamestnancov vo verejnom záujme
Dodávateľ objednávky:
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
89,00 €
IČO dodávateľa:
35900831
Dátum zverejnenia:
02.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 104/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
27.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Tlaková fľaša CO2 k výdajníku vody
Dodávateľ objednávky:
Vodaut s.r.o., Dohňany 118, 020 51 Dohňany
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
139,50 €
IČO dodávateľa:
50455648
Dátum zverejnenia:
02.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 160/2022
Dátum vyhotovenia objednávky:
28.04.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6508848/
Popis plnenia:
Čiastková objednávka hygienických a čistiacich potrieb
Dodávateľ objednávky:
Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
576,24 €
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum zverejnenia:
02.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 161/2022
Dátum vyhotovenia objednávky:
02.05.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6552045/
Popis plnenia:
Čiastková objednávka kancelárskych potrieb
Dodávateľ objednávky:
Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
2 302,67 €
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum zverejnenia:
12.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 108/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
12.05.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Doprava nábytku
Dodávateľ objednávky:
ADOP Ilava s.r.o., Sihoť 1923, 019 01 Ilava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
280,00 €
IČO dodávateľa:
47481439
Dátum zverejnenia:
17.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 112/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.05.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Reprezentačné výdavky pri príležitosti prijatia zahraničnej delegácie
Dodávateľ objednávky:
FRESH REPUBLIC s.r.o., Jurská 21, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
200,00 €
IČO dodávateľa:
46419446
Dátum zverejnenia:
17.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 111/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.05.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Reprezentačné výdavky pri príležitosti prijatia zahraničnej delegácie
Dodávateľ objednávky:
MAC-GASTRO spol. s r.o., Dulovo nám. 1, 821 08 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
640,00 €
IČO dodávateľa:
31320589
Dátum zverejnenia:
17.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 113/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
17.05.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Ubytovanie na ZPC 27.6.2023
Dodávateľ objednávky:
Errezetauno srl Gestione Royal Continental, Via Chiatamone 53/C, 80121 Neapol, Taliansko
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
194,00 €
IČO dodávateľa:
7386430636
Dátum zverejnenia:
30.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 118/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
19.05.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Kancelársky nábytok
Dodávateľ objednávky:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Sládkovičova 80, 974 05 Banská Bystrica 5
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
6 480,00 €
IČO dodávateľa:
738328
Dátum zverejnenia:
31.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 121/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.05.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Predplatné odbornej literatúry - mzdy, personalistika
Dodávateľ objednávky:
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
262,59 €
IČO dodávateľa:
31592503
Dátum zverejnenia:
31.05.2023
Číslo objednávky:
Spr 130/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
26.05.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Zhotovenie pečiatok
Dodávateľ objednávky:
Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
24,00 €
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum zverejnenia:
07.06.2023
Číslo objednávky:
Spr 110/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
30.05.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Dodávka a realizácia polepov
Dodávateľ objednávky:
COMPANIA, s.r.o., Šustekova 10, 851 04 Bratislava - Petržalka
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
1 311,60 €
IČO dodávateľa:
35779721
Dátum zverejnenia:
07.06.2023
Číslo objednávky:
Spr 131/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
30.05.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Reprezentačné výdavky - pracovná porada
Dodávateľ objednávky:
Delikanti s.r.o., Nám. Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava - Petržalka
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
120,00 €
IČO dodávateľa:
46884033
Dátum zverejnenia:
07.06.2023
Číslo objednávky:
Spr 127/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
31.05.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Drobné kancelárske vybavenie
Dodávateľ objednávky:
Activa Slovakia s.r.o., Štúrova 13, 814 99 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
71,34 €
IČO dodávateľa:
35787180
Dátum zverejnenia:
07.06.2023
Číslo objednávky:
Spr 124/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
01.06.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Pásky BROTHER 9mm
Dodávateľ objednávky:
Dušan Valentovič, Ulica Spartakovská 2, 917 01 Trnava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
451,00 €
IČO dodávateľa:
44274742
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Číslo objednávky:
Spr 125/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
01.06.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Stojany na knihy
Dodávateľ objednávky:
PLUG s.r.o., Šalviova 40, 821 01 Bratislava - Ružinov
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
133,14 €
IČO dodávateľa:
50698621
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Číslo objednávky:
Spr 132/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
02.06.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Sudcovský talár
Dodávateľ objednávky:
Rastislav Lindák - NILTEX, Budovateľská 14, 925 21 Sládkovičovo
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
149,00 €
IČO dodávateľa:
34242228
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Číslo objednávky:
Spr 126/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
02.06.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Ubytovanie ZPC 11.-13.6.2023
Dodávateľ objednávky:
Sunshine Property Sp. z o.o., ul. Lubicz 9, 31-034 Krakov
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
441,28 €
IČO dodávateľa:
140248987
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Číslo objednávky:
Spr 107/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
07.06.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Odborné školenie - účtovníctvo pre rok 2023
Dodávateľ objednávky:
EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
392,00 €
IČO dodávateľa:
36287229
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Číslo objednávky:
Spr 129/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
09.06.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Ubytovanie ZPC 11.-13.6.2023
Dodávateľ objednávky:
Sunshine Property Sp. z o.o., ul. Lubicz 9, 31-034 Krakov
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
220,64 €
IČO dodávateľa:
140248987
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Číslo objednávky:
Spr 136/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
13.06.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Výmena oleja a filtrov na služobnom vozidle
Dodávateľ objednávky:
Auto Motiv, s.r.o., Panónska cesta 3932/61, 851 04 Bratislava - Petržalka
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
553,27 €
IČO dodávateľa:
35926732
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Číslo objednávky:
Spr 140/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.06.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Tablety a príslušenstvo
Dodávateľ objednávky:
Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
5 408,04 €
IČO dodávateľa:
37212931
Dátum zverejnenia:
20.06.2023
Číslo objednávky:
Spr 139/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.06.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Kancelárske pomôcky
Dodávateľ objednávky:
ÚVTOS a ÚVV, Gucmanova 19, 920 41 Leopoldov
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
67,39 €
IČO dodávateľa:
738271
Dátum zverejnenia:
20.06.2023
Číslo objednávky:
Spr 138/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.06.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Portrétne fotenie sudcov
Dodávateľ objednávky:
STUFF s.r.o., Miroslava Ďuržu 2769/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
720,00 €
IČO dodávateľa:
46781617
Dátum zverejnenia:
20.06.2023
Číslo objednávky:
Spr 137/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.06.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Školenie na Microsoft WORD - základy
Dodávateľ objednávky:
LAPIS IT, s.r.o., Tatarkova 1567/17, 949 01 Nitra
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
768,00 €
IČO dodávateľa:
36523356
Dátum zverejnenia:
20.06.2023
Číslo objednávky:
Spr 144/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
26.06.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Školenie na diplomatický protokol
Dodávateľ objednávky:
OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
120,00 €
IČO dodávateľa:
47139200
Dátum zverejnenia:
27.06.2023
Číslo objednávky:
Spr 145/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
27.06.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Puzdrá na tablet
Dodávateľ objednávky:
Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
68,21 €
IČO dodávateľa:
37212931
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Číslo objednávky:
Spr 142/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
27.06.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Multifunkčné tlačiarne OKI a wifi moduly OKI WLAN
Dodávateľ objednávky:
REFICIER JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
4 521,60 €
IČO dodávateľa:
35751819
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Číslo objednávky:
Spr 149/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
04.07.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Výmena displeja pre notebook HP Probook
Dodávateľ objednávky:
AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, 851 01 Bratislava-Petržalka
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
240,00 €
IČO dodávateľa:
36396222
Dátum zverejnenia:
18.07.2023
Číslo objednávky:
Spr 154/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
26.07.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Fotoaparát Fujifilm X-T30 II
Dodávateľ objednávky:
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1D, 831 02 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
948,90 €
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum zverejnenia:
03.08.2023
Číslo objednávky:
Spr 155/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
26.07.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Objektív k fotoaparátu
Dodávateľ objednávky:
PRO.Laika spol. s r.o., Palackého 12, 811 02 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
519,00 €
IČO dodávateľa:
31355218
Dátum zverejnenia:
03.08.2023
Číslo objednávky:
Spr 158/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
27.07.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Televízor Samsung UE85CU7172 85""
Dodávateľ objednávky:
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1D, 831 02 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
1 503,99 €
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum zverejnenia:
03.08.2023
Číslo objednávky:
Spr 160/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
01.08.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Licencia Veeam Backup for Microsoft 365
Dodávateľ objednávky:
Geettoo CZ s.r.o., 5. května 1746/22, 140 00 Praha 4 - Nusle
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
5 893,00 €
IČO dodávateľa:
26846993
Dátum zverejnenia:
03.08.2023
Číslo objednávky:
Spr 161/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
03.08.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Vzdelávanie vedúcich zamestnancov - transakčná analýza
Dodávateľ objednávky:
PhDr. Blanka Čepická, Brandlova 1559/7, 149 00 Praha 4 - Chodov
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
1 320,00 €
IČO dodávateľa:
10163603
Dátum zverejnenia:
11.08.2023
Číslo objednávky:
Spr 162/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
07.08.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Vodné filtre do kávovaru De´Longhi DLS C002
Dodávateľ objednávky:
NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
159,20 €
IČO dodávateľa:
35739487
Dátum zverejnenia:
11.08.2023
Číslo objednávky:
Spr 166/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
08.08.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Kancelársky nábytok
Dodávateľ objednávky:
ÚVTOS a ÚVV, Mierové námestie č. 1 priečinok 41, 019 01 Ilava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
6 420,00 €
IČO dodávateľa:
738344
Dátum zverejnenia:
11.08.2023
Číslo objednávky:
Spr 165/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
08.08.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Kancelársky nábytok
Dodávateľ objednávky:
ÚVTOS, Veľký Dvor 12, 937 01 Želiezovce
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
7 373,00 €
IČO dodávateľa:
738298
Dátum zverejnenia:
11.08.2023
Číslo objednávky:
Spr 167/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
09.08.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Školenie: Zákon o štátnej službe
Dodávateľ objednávky:
EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava - Petržalka
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
89,00 €
IČO dodávateľa:
50288334
Dátum zverejnenia:
11.08.2023
Číslo objednávky:
Spr 168/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.08.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Balík kreditov na inzerciu
Dodávateľ objednávky:
Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
838,80 €
IČO dodávateľa:
35800861
Dátum zverejnenia:
11.08.2023
Číslo objednávky:
Spr 169/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.08.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Kontajner na odvoz a likvidáciu odpadu
Dodávateľ objednávky:
EKOPARK, s.r.o., Bzovícka 32, 851 07 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
420,00 €
IČO dodávateľa:
35718889
Dátum zverejnenia:
22.08.2023
Číslo objednávky:
Spr 382/2022
Dátum vyhotovenia objednávky:
17.08.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/7120614/
Popis plnenia:
Tonery
Dodávateľ objednávky:
CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
10 261,24 €
IČO dodávateľa:
35891866
Dátum zverejnenia:
24.08.2023
Číslo objednávky:
Spr 401/2022
Dátum vyhotovenia objednávky:
24.08.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
Z202213615_Z | Centrálny register zmlúv (gov.sk)
Popis plnenia:
Čistenie talárov
Dodávateľ objednávky:
WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
36,00 €
IČO dodávateľa:
48079707
Dátum zverejnenia:
06.09.2023
Číslo objednávky:
Spr 176/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
24.08.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Meranie LAN zásuviek a výmena keystone
Dodávateľ objednávky:
KREKA SK s.r.o, Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
1 677,50 €
IČO dodávateľa:
47529148
Dátum zverejnenia:
06.09.2023
Číslo objednávky:
Spr 134/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
04.09.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8198980/
Popis plnenia:
Hygienické a čistiace potreby
Dodávateľ objednávky:
Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
1 346,88 €
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum zverejnenia:
06.09.2023
Číslo objednávky:
Spr 181/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
06.09.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Reprezentačné výdavky - občerstvenie na pracovné stretnutie
Dodávateľ objednávky:
FRESH REPUBLIC s.r.o, Račianska 14061/26G, 831 02 Bratislava - Nové Mesto
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
120,00 €
IČO dodávateľa:
46419446
Dátum zverejnenia:
20.09.2023
Číslo objednávky:
Spr 179/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
06.09.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Ubytovanie s raňajkami, mestský poplatok
Dodávateľ objednávky:
GOLDEN ROYAL Group, s.r.o., Vodná 8, 040 01 Košice
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
195,00 €
IČO dodávateľa:
36599956
Dátum zverejnenia:
20.09.2023
Číslo objednávky:
Spr 180/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
06.09.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Ubytovanie s raňajkami, mestský poplatok
Dodávateľ objednávky:
GOLDEN ROYAL Group, s.r.o., Vodná 8, 040 01 Košice
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
195,00 €
IČO dodávateľa:
36599956
Dátum zverejnenia:
20.09.2023
Číslo objednávky:
Spr 182/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
18.09.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Rádiostanica Motorola TLKR T82
Dodávateľ objednávky:
ANICO Slovakia s.r.o., Tr. SNP 341/92, 040 11 Košice - Západ
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
151,45 €
IČO dodávateľa:
46644245
Dátum zverejnenia:
29.09.2023
Číslo objednávky:
Spr 186/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.09.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Pečiatky pre zamestnancov
Dodávateľ objednávky:
ALAMEX s.r.o., Popolná 10, 831 06 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
196,20 €
IČO dodávateľa:
43885071
Dátum zverejnenia:
29.09.2023
Číslo objednávky:
Spr 187/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.09.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Profylaktická údržba + náklady na dopravu
Dodávateľ objednávky:
Rhea elektro s. r. o., Elektrárenská 12440/1, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
612,00 €
IČO dodávateľa:
50343157
Dátum zverejnenia:
29.09.2023
Číslo objednávky:
Spr 188/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
22.09.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Verejná správa SR - ročný prístup
Dodávateľ objednávky:
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
204,00 €
IČO dodávateľa:
31592503
Dátum zverejnenia:
29.09.2023
Číslo objednávky:
Spr 189/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.09.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Školenie Microsoft WORD
Dodávateľ objednávky:
Ing. Vladimír Juríček - SOFTING, Inovecká 3, 911 01 Trenčín
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
290,00 €
IČO dodávateľa:
36877701
Dátum zverejnenia:
29.09.2023
Číslo objednávky:
Spr 200/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
27.09.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Školenie na prácu s programom EXCEL
Dodávateľ objednávky:
Ing. Vladimír Juríček - SOFTING, Inovecká 3, 911 01 Trenčín
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
580,00 €
IČO dodávateľa:
36877701
Dátum zverejnenia:
29.09.2023
Číslo objednávky:
Spr 199/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
27.09.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Držiak na TV + náklady na dopravu
Dodávateľ objednávky:
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1D, 831 02 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
18,02 €
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum zverejnenia:
29.09.2023
Číslo objednávky:
Spr 401/2022
Dátum vyhotovenia objednávky:
29.09.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
https://www.crz.gov.sk/data/att/3689855.pdf
Popis plnenia:
Čistenie talárov
Dodávateľ objednávky:
WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
36,00 €
IČO dodávateľa:
48079707
Dátum zverejnenia:
06.10.2023
Číslo objednávky:
Spr 201/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
29.09.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
4428333.pdf (gov.sk)
Popis plnenia:
Právo na prístup do Beck-online SK, CZ
Dodávateľ objednávky:
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka, Michalská 9, 811 01 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
26 724,00 €
IČO dodávateľa:
46380434
Dátum zverejnenia:
06.10.2023
Číslo objednávky:
Spr 135/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
02.10.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
https://www.crz.gov.sk/data/att/4354107.pdf
Popis plnenia:
Implementácia elektronickej registratúry
Dodávateľ objednávky:
ICZ Slovakia a. s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
12 768,00 €
IČO dodávateľa:
36328057
Dátum zverejnenia:
11.10.2023
Číslo objednávky:
Spr 207/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
05.10.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Servisná prehliadka s výmenou oleja, čistenie a doplnenie klimatizácie
Dodávateľ objednávky:
IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
649,92 €
IČO dodávateľa:
35731851
Dátum zverejnenia:
11.10.2023
Číslo objednávky:
Spr 383/2022
Dátum vyhotovenia objednávky:
06.10.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
https://www.crz.gov.sk/data/att/3683912.pdf
Popis plnenia:
Licencie Microsoft 365 Business Basic
Dodávateľ objednávky:
eSOLUTIONS s.r.o., Viedenská 7, 040 13 Košice
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
177,50 €
IČO dodávateľa:
36597767
Dátum zverejnenia:
11.10.2023
Číslo objednávky:
Spr 185/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.10.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Zabezpečenie kontinuity SIEM - IBM cloud Pak for Security
Dodávateľ objednávky:
EMM, spol. s r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
52 786,80 €
IČO dodávateľa:
17316260
Dátum zverejnenia:
18.10.2023
Číslo objednávky:
Spr 185/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.10.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Zabezpečenie kontinuity SIEM - implementačné práce
Dodávateľ objednávky:
EMM, spol. s r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
12 000,00 €
IČO dodávateľa:
17316260
Dátum zverejnenia:
18.10.2023
Číslo objednávky:
Spr 190/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
16.10.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Služby rozšírenia a zabezpečenia Microsoft infaštruktúry
Dodávateľ objednávky:
NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava - Ružinov
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
22 680,00 €
IČO dodávateľa:
51845903
Dátum zverejnenia:
23.10.2023
Číslo objednávky:
Spr 209/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
17.10.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Ozvučovacia technika a príslušenstvo
Dodávateľ objednávky:
MUZIKER, a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava - Ružinov
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
3 379,19 €
IČO dodávateľa:
35840773
Dátum zverejnenia:
23.10.2023
Číslo objednávky:
Spr 206/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
19.10.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Účastnícky poplatok za odborné školenie - manažérske vzdelávanie
Dodávateľ objednávky:
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
119,00 €
IČO dodávateľa:
35900831
Dátum zverejnenia:
23.10.2023
Číslo objednávky:
Spr 212/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
19.10.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Tlač Zbierky stanovísk a rozhodnutí
Dodávateľ objednávky:
TYPOPRESS-TLAČIAREŇ s.r.o., Pod horou 8, 040 16 Košice 2
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
1 133,00 €
IČO dodávateľa:
36200891
Dátum zverejnenia:
23.10.2023
Číslo objednávky:
Spr 210/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
19.10.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Odvápňovače DéLonghi EcoDecalk 500ml
Dodávateľ objednávky:
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1D, 831 02 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
219,29 €
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum zverejnenia:
23.10.2023
Číslo objednávky:
Spr 211/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.10.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Prezutie sád pneumatík
Dodávateľ objednávky:
AUTO-CLEAN, s.r.o, Trenčianska 56/C, 821 09 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
135,00 €
IČO dodávateľa:
35700319
Dátum zverejnenia:
23.10.2023
Číslo objednávky:
Spr 170/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.10.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
https://www.crz.gov.sk/data/att/4472701.pdf
Popis plnenia:
Vytvorenie webového portálu
Dodávateľ objednávky:
CreativeSites, s.r.o., Heyrovského 8, 841 03 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
32 760,00 €
IČO dodávateľa:
36662674
Dátum zverejnenia:
23.10.2023
Číslo objednávky:
Spr 215/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
23.10.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Výstražný dopravný kúžeľ, výška 500 mm, 3 ks
Dodávateľ objednávky:
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
32,76 €
IČO dodávateľa:
44413467
Dátum zverejnenia:
30.10.2023
Číslo objednávky:
Spr 219/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
27.10.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Dochádzkový systém
Dodávateľ objednávky:
ANet Slovakia s.r.o, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
11 540,40 €
IČO dodávateľa:
36310930
Dátum zverejnenia:
30.10.2023
Číslo objednávky:
Spr 225/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
30.10.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Individuálne hodiny právnickej angličtiny
Dodávateľ objednávky:
the Bridge - English Language Centre, s.r.o, Ladice 330, 951 77 Ladice
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
4 102,20 €
IČO dodávateľa:
45728402
Dátum zverejnenia:
06.11.2023
Číslo objednávky:
Spr 224/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
30.10.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Nákup literatúry do fondu knižnice NSS SR
Dodávateľ objednávky:
Sprinton, s. r. o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
3 559,12 €
IČO dodávateľa:
44396368
Dátum zverejnenia:
06.11.2023
Číslo objednávky:
Spr 135/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
30.10.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
https://www.crz.gov.sk/data/att/4354107.pdf
Popis plnenia:
Implementácia elektronickej registratúry
Dodávateľ objednávky:
ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
7 380,00 €
IČO dodávateľa:
36328057
Dátum zverejnenia:
06.11.2023
Číslo objednávky:
Spr 226/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
31.10.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Tlmočenie z/do nemeckého jazyka
Dodávateľ objednávky:
Mgr. Eva Jančiarová, Dlhá 17, 931 01 Šamorín
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
300,00 €
IČO dodávateľa:
47050888
Dátum zverejnenia:
06.11.2023
Číslo objednávky:
Spr 227/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
02.11.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Reprezentačné dosky na dokumenty
Dodávateľ objednávky:
LM reklama s. r. o, Hradská 96, 821 07 Bratislava - Vrakuňa
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
1 002,00 €
IČO dodávateľa:
46675477
Dátum zverejnenia:
06.11.2023
Číslo objednávky:
Spr 228/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
02.11.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Ubytovanie v rámci medzinárodnej konferencie ÚVO
Dodávateľ objednávky:
OTTONE PLUS, s.r.o., Levočská 43, 080 01 Prešov
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
52,50 €
IČO dodávateľa:
36451240
Dátum zverejnenia:
06.11.2023
Číslo objednávky:
Spr 229/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
02.11.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Ubytovanie v rámci medzinárodnej konferencie ÚVO
Dodávateľ objednávky:
OTTONE PLUS, s.r.o., Levočská 43, 080 01 Prešov
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
52,50 €
IČO dodávateľa:
36451240
Dátum zverejnenia:
06.11.2023
Číslo objednávky:
Spr 230/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
02.11.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Ubytovanie v rámci medzinárodnej konferencie ÚVO
Dodávateľ objednávky:
OTTONE PLUS, s.r.o., Levočská 43, 080 01 Prešov
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
52,50 €
IČO dodávateľa:
36451240
Dátum zverejnenia:
06.11.2023
Číslo objednávky:
Spr 240/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
08.11.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Bezpečnostná kamera Dahua
Dodávateľ objednávky:
TES-SLOVAKIA, s.r.o., Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
882,00 €
IČO dodávateľa:
31608655
Dátum zverejnenia:
13.11.2023
Číslo objednávky:
Spr 238/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
08.11.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Video intercom Dahua VT02311R-WP
Dodávateľ objednávky:
Infinity Systems, s.r.o, Štúrova 859/51, 927 01 Šaľa
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
96,90 €
IČO dodávateľa:
44285451
Dátum zverejnenia:
13.11.2023
Číslo objednávky:
Spr 235/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
08.11.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Komplexná zdravotná prehliadka sudcov
Dodávateľ objednávky:
TeamPrevent Santé s. r. o., Drieňová 27, 821 01 Bratislava - Ružinov
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
2 145,00 €
IČO dodávateľa:
35945249
Dátum zverejnenia:
13.11.2023
Číslo objednávky:
Spr 236/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
08.11.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
FortiAnalyzer VM licencie
Dodávateľ objednávky:
ALCASYS Slovakia, a.s., Staré grunty 36, 841 04 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
6 927,48 €
IČO dodávateľa:
35879335
Dátum zverejnenia:
13.11.2023
Číslo objednávky:
Spr 239/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
08.11.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Záložné zdroje sieťovej infraštruktúry
Dodávateľ objednávky:
COMPY-COM spol. s r.o., Pod cestou 287/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
7 820,40 €
IČO dodávateľa:
46555731
Dátum zverejnenia:
13.11.2023
Číslo objednávky:
Spr 231/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
09.11.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Účastnícky poplatok za odborný seminár
Dodávateľ objednávky:
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
96,00 €
IČO dodávateľa:
35900831
Dátum zverejnenia:
13.11.2023
Číslo objednávky:
Spr 237/2023
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.11.2023
Identifikácia zmluvy/objednávky:
bez zmluvy
Popis plnenia:
Terminálové čítačky čiarových kódov 2 ks
Dodávateľ objednávky:
KODYS SLOVENSKO, s.r.o., Sliačska 2, 831 02 Bratislava
Meno a funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku:
JUDr. Zuzana Kyjac, PhD., vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Suma v € s DPH:
4 571,76 €
IČO dodávateľa:
31387454
Dátum zverejnenia:
13.11.2023

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania