Faktúry

Rok
Číslo faktúry
Popis plnenia
IČO dodávateľa

Číslo faktúry:
1050000001/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 8/2023
Suma v € s DPH:
6,48 €
Popis plnenia:
DPH za služby z iného členského štátu
Dátum vystavenia faktúry:
09.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.1.2023
IČO dodávateľa:
42499500
Dátum úhrady faktúry:
19.01.2023
Dátum zverejnenia:
20.02.2023
Dodávateľ plnenia:
Daňový úrad BA, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
Číslo faktúry:
582100008/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 204/2021
Suma v € s DPH:
1 468,80 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
05.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
12.1.2023
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
20.01.2023
Dátum zverejnenia:
20.02.2023
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
582100013/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
2 071,42 €
Popis plnenia:
Spotreba energie a vody 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
13.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
16.1.2023
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
20.01.2023
Dátum zverejnenia:
20.02.2023
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1140000001/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 14/2023
Suma v € s DPH:
120,00 €
Popis plnenia:
Školenie
Dátum vystavenia faktúry:
24.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
24.1.2023
IČO dodávateľa:
47139200
Dátum úhrady faktúry:
27.01.2023
Dátum zverejnenia:
20.02.2023
Dodávateľ plnenia:
OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000002/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 23/2023
Suma v € s DPH:
477,96 €
Popis plnenia:
Koncesionárske poplatky 1-6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
23.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
23.1.2023
IČO dodávateľa:
47232480
Dátum úhrady faktúry:
30.01.2023
Dátum zverejnenia:
20.02.2023
Dodávateľ plnenia:
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Číslo faktúry:
201000045/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 18/2023
Suma v € s DPH:
3 500,00 €
Popis plnenia:
Členský poplatok 2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
13.1.2023
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
02.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
ACA-Europe, Rue de la Science, 33 - 1040 Brussels
Číslo faktúry:
201000044/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 17/2023
Suma v € s DPH:
310,00 €
Popis plnenia:
Členský poplatok 2023
Dátum vystavenia faktúry:
17.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
17.1.2023
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
02.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
I.A.S.A.J., Place du Palais Royal - 75100 Paris
Číslo faktúry:
582100010/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
2 659,15 €
Popis plnenia:
Mesačný poplatok 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
04.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
12.1.2023
IČO dodávateľa:
35680202
Dátum úhrady faktúry:
07.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
582100012/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 134/2021
Suma v € s DPH:
337,00 €
Popis plnenia:
Multikarta 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
16.1.2023
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava 2
Číslo faktúry:
582100006/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
5 137,76 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
11.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
11.1.2023
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášíkova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100014/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
214,67 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
24.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
24.1.2023
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášíkova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100005/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2021
Suma v € s DPH:
9,48 €
Popis plnenia:
GPS monitoring 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.1.2023
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
TSS Goup a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
582100017/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 232/2022
Suma v € s DPH:
312,00 €
Popis plnenia:
OPP, BOZP, PZS 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
30.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
30.1.2023
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
MC Protection, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava
Číslo faktúry:
582100011/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
220,50 €
Popis plnenia:
Zberné jazdy 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
12.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
13.1.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
13.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100003/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
90,97 €
Popis plnenia:
Podaj zásielok 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
10.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.1.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
13.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100009/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1 579,10 €
Popis plnenia:
Poštové služby 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
12.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
13.1.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
13.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100015/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 15/2023
Suma v € s DPH:
347,50 €
Popis plnenia:
Ubytovanie 24.-25.01.2023 Košice
Dátum vystavenia faktúry:
26.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
27.1.2023
IČO dodávateľa:
53128591
Dátum úhrady faktúry:
13.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Horel Aréna s.r.o., Nerudova 12, 040 01 Košice
Číslo faktúry:
582100019/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 20/2023
Suma v € s DPH:
106,45 €
Popis plnenia:
Vstupná čistiaca rohož
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
2.2.2023
IČO dodávateľa:
47485353
Dátum úhrady faktúry:
14.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
UDERMAN s.r.o., Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice
Číslo faktúry:
582100026/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 383/2022
Suma v € s DPH:
54,00 €
Popis plnenia:
Aktivácia licencii
Dátum vystavenia faktúry:
09.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.2.2023
IČO dodávateľa:
36597767
Dátum úhrady faktúry:
15.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
eSOLUTIONS s.r.o., Viedenská 7, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
Číslo faktúry:
582100016/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 16/2023
Suma v € s DPH:
260,40 €
Popis plnenia:
Ubytovanie 25.01.2023 hotel ZEMPLEN
Dátum vystavenia faktúry:
26.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
27.1.2023
IČO dodávateľa:
53207408
Dátum úhrady faktúry:
15.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
SLOVAK INVESTMENTS SK s.r.o., Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000007/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 5/2021
Suma v € s DPH:
1 800,00 €
Popis plnenia:
Nájomné byt 2-3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
7.2.2023
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
17.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
MVDR. JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD. a JUDr. Ing. Anna Žoldošová, Lúčna 3619/16, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
582100029/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 380/2022
Suma v € s DPH:
194,10 €
Popis plnenia:
Mobilné služby 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.2.2023
IČO dodávateľa:
47259116
Dátum úhrady faktúry:
21.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100032/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 467/2022
Suma v € s DPH:
1 422,00 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
13.2.2023
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
21.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
201000042/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 42/2023
Suma v € s DPH:
120,00 €
Popis plnenia:
Konferencia
Dátum vystavenia faktúry:
22.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
22.2.2023
IČO dodávateľa:
37869
Dátum úhrady faktúry:
24.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Ústav štátu a práva SAV, v.v.i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000009/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 40/2023
Suma v € s DPH:
521,64 €
Popis plnenia:
Havarijné poistenie (ročné) Hyundai i30
Dátum vystavenia faktúry:
22.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
22.2.2023
IČO dodávateľa:
585441
Dátum úhrady faktúry:
23.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000008/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 39/2023
Suma v € s DPH:
156,23 €
Popis plnenia:
PZP (ročné) Hyundai i30
Dátum vystavenia faktúry:
22.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
22.2.2023
IČO dodávateľa:
585441
Dátum úhrady faktúry:
23.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Číslo faktúry:
582100033/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
2 233,88 €
Popis plnenia:
Spotreba energie a vody 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
14.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
15.2.2023
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
01.03.2023
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
582100038/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 5/2023
Suma v € s DPH:
130,80 €
Popis plnenia:
Knižničný systém BIBLIB 2/2023-1/2024
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.2.2023
IČO dodávateľa:
30775264
Dátum úhrady faktúry:
02.03.2023
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Dodávateľ plnenia:
SVOP, spol. s r.o., Pod rovnicami 730/2, 841 04 Bratislava
Číslo faktúry:
582100018/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
214,67 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
31.1.2023
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
06.03.2023
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášíkova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100022/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 402/2022
Suma v € s DPH:
144,00 €
Popis plnenia:
Zabezpečenie CO 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
7.2.2023
IČO dodávateľa:
47209763
Dátum úhrady faktúry:
06.03.2023
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Dodávateľ plnenia:
CERIM SK, s.r.o., Poštová 36, 900 27 Bernolákovo
Číslo faktúry:
582100027/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
2 673,28 €
Popis plnenia:
Mesačný poplatok 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
03.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.2.2023
IČO dodávateľa:
35680202
Dátum úhrady faktúry:
06.03.2023
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
582100021/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 442/2022
Suma v € s DPH:
192,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médii 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
3.2.2023
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
06.03.2023
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s. r. o, .Riazanská 57, 831 03 Bratislava 3
Číslo faktúry:
1050000005/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 294/2022
Suma v € s DPH:
9,72 €
Popis plnenia:
Úhrada poistného za ZPC 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
01.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
1.3.2023
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
07.03.2023
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
Číslo faktúry:
582100028/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
5 671,36 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.2.2023
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášíkova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100031/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
105,72 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
17.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
17.2.2023
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášíkova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100034/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 45/2023
Suma v € s DPH:
82,80 €
Popis plnenia:
On-line školenie
Dátum vystavenia faktúry:
22.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
22.2.2023
IČO dodávateľa:
51871998
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
ProWise, a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
Číslo faktúry:
582100025/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
220,50 €
Popis plnenia:
Zberné jazdy 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
09.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.2.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100030/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 134/2021
Suma v € s DPH:
337,00 €
Popis plnenia:
Multikarta 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
09.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
13.2.2023
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava 2
Číslo faktúry:
582100036/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 232/2022
Suma v € s DPH:
312,00 €
Popis plnenia:
OPP, BOZP, PZS 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
28.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
28.2.2023
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
MC Protection, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava
Číslo faktúry:
582100023/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1 817,95 €
Popis plnenia:
Poštové služby 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
09.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.2.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100024/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
10,00 €
Popis plnenia:
Podaj zásielok 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
08.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.2.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100020/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2021
Suma v € s DPH:
9,48 €
Popis plnenia:
GPS monitoring 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
06.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
6.2.2023
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
TSS Goup a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
1050000006/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Kpr 308/2022
Suma v € s DPH:
616,38 €
Popis plnenia:
Náhrada trov konania- nález ÚS SR
Dátum vystavenia faktúry:
07.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
3.3.2023
IČO dodávateľa:
45006032
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
JUDr. Miroslav Katunský, Floriánska 16, 040 01 Košice
Číslo faktúry:
1050000010/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 46/2023
Suma v € s DPH:
72,00 €
Popis plnenia:
Demontáž a montáž GPS zariadenia
Dátum vystavenia faktúry:
01.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
1.3.2023
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
15.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
TSS Goup a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
1050000012/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2021
Suma v € s DPH:
9,48 €
Popis plnenia:
GPS monitoring 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
01.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
3.3.2023
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
15.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
TSS Goup a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
1050000015/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 467/2022
Suma v € s DPH:
1 756,50 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
06.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.3.2023
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
15.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000013/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 19/2023
Suma v € s DPH:
151,78 €
Popis plnenia:
Oprava tlačiarne
Dátum vystavenia faktúry:
03.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
3.3.2023
IČO dodávateľa:
35751819
Dátum úhrady faktúry:
15.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
REFICIER JTL s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000011/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 442/2022
Suma v € s DPH:
192,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médii 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
28.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
1.3.2023
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
15.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s. r. o, .Riazanská 57, 831 03 Bratislava 3
Číslo faktúry:
1050000014/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 380/2022
Suma v € s DPH:
174,00 €
Popis plnenia:
Mobilné služby 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.3.2023
IČO dodávateľa:
47259116
Dátum úhrady faktúry:
15.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100037/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 7/2023
Suma v € s DPH:
26 300,00 €
Popis plnenia:
Osobné motorové vozidlo
Dátum vystavenia faktúry:
22.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
27.2.2023
IČO dodávateľa:
35728311
Dátum úhrady faktúry:
16.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
AUTOPOLIS, a.s., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000016/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
204 957,16 €
Popis plnenia:
Nájomné 2. Q 2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.3.2023
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
17.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000017/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
11 506,61 €
Popis plnenia:
Nájomné 1-3/2023 indexácia
Dátum vystavenia faktúry:
07.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.3.2023
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
17.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000018/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 402/2022
Suma v € s DPH:
144,00 €
Popis plnenia:
Zabezpečenie CO 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
28.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
2.3.2023
IČO dodávateľa:
47209763
Dátum úhrady faktúry:
27.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
CERIM SK, s.r.o., Poštová 36, 900 27 Bernolákovo
Číslo faktúry:
1050000021/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 43/2023
Suma v € s DPH:
28,44 €
Popis plnenia:
Výroba pečiatok
Dátum vystavenia faktúry:
08.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
8.3.2023
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
27.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000019/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 52/2023
Suma v € s DPH:
15,00 €
Popis plnenia:
Výroba pečiatky
Dátum vystavenia faktúry:
03.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
3.3.2023
IČO dodávateľa:
43885071
Dátum úhrady faktúry:
27.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
ALAMEX s. r. o., Popolná 10, 831 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000027/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
4 433,24 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.3.2023
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
27.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášíkova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000020/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 28/2023
Suma v € s DPH:
300,00 €
Popis plnenia:
Odvoz a likvidácia odpadu
Dátum vystavenia faktúry:
02.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
7.3.2023
IČO dodávateľa:
35718889
Dátum úhrady faktúry:
27.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
EKOPARK, s.r.o., Bzovícka 32, 851 07 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000029/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
1 553,80 €
Popis plnenia:
Spotreba energie a vody 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
14.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
20.3.2023
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
27.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000032/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 51/2023
Suma v € s DPH:
46,00 €
Popis plnenia:
Vyhotovenie piktogramov
Dátum vystavenia faktúry:
21.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
21.3.2023
IČO dodávateľa:
43954782
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Expresta s.r.o., Martina Granca 3615/15, 841 02 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000024/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
2 654,22 €
Popis plnenia:
Mesačný poplatok 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
03.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.3.2023
IČO dodávateľa:
35680202
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000022/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
141,96 €
Popis plnenia:
Podaj zásielok 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
08.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.3.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000025/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1 457,10 €
Popis plnenia:
Poštové služby 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
09.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.3.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000026/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
210,00 €
Popis plnenia:
Zberné jazdy 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
09.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.3.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000023/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 283/2022
Suma v € s DPH:
23,88 €
Popis plnenia:
Mandátny certifikát
Dátum vystavenia faktúry:
08.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.3.2023
IČO dodávateľa:
35840005
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
D.Trust Certifikačná Autorita, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000031/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 134/2021
Suma v € s DPH:
308,00 €
Popis plnenia:
Multikarta 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
08.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
14.3.2023
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava 2
Číslo faktúry:
1050000030/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 41/2023
Suma v € s DPH:
873,13 €
Popis plnenia:
Dodávka a montáž podlahových krytín
Dátum vystavenia faktúry:
10.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
13.3.2023
IČO dodávateľa:
36250643
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000033/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 5/2021
Suma v € s DPH:
900,00 €
Popis plnenia:
Nájomné byt 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
27.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
27.3.2023
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
31.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
MVDR. JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD. a JUDr. Ing. Anna Žoldošová, Lúčna 3619/16, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
1050000034/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 64/2023
Suma v € s DPH:
180,00 €
Popis plnenia:
ZPC ubytovanie Lotyšsko
Dátum vystavenia faktúry:
30.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
31.3.2023
IČO dodávateľa:
40203464866
Dátum úhrady faktúry:
13.04.2023
Dátum zverejnenia:
12.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Pullman Riga Old Town, Jekaba street 24, LV-1050, Riga
Číslo faktúry:
1050000035/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 232/2022
Suma v € s DPH:
312,00 €
Popis plnenia:
OPP, BOZP, PZS 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
28.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
28.3.2023
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
13.04.2023
Dátum zverejnenia:
12.05.2023
Dodávateľ plnenia:
MC Protection, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000036/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 50/2023
Suma v € s DPH:
736,97 €
Popis plnenia:
Kreslo Komodo otočné 3 ks
Dátum vystavenia faktúry:
15.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
29.3.2023
IČO dodávateľa:
53217365
Dátum úhrady faktúry:
13.04.2023
Dátum zverejnenia:
12.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Teomar s. r. o.,Tulská 55, 974 04 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000037/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 55/2023
Suma v € s DPH:
146,79 €
Popis plnenia:
Darčekové krabičky
Dátum vystavenia faktúry:
27.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
28.3.2023
IČO dodávateľa:
63319926
Dátum úhrady faktúry:
13.04.2023
Dátum zverejnenia:
12.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Paketo group s.r.o., Dolní Jasenka 279, 755 01 Vsetín
Číslo faktúry:
1050000039/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 55/2023
Suma v € s DPH:
29,36 €
Popis plnenia:
Odvod DPH
Dátum vystavenia faktúry:
05.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
5.4.2023
IČO dodávateľa:
42499500
Dátum úhrady faktúry:
13.04.2023
Dátum zverejnenia:
12.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Daňový úrad BA, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
Číslo faktúry:
582100045/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 402/2022
Suma v € s DPH:
144,00 €
Popis plnenia:
Zabezpečenie CO 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
31.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
6.4.2023
IČO dodávateľa:
47209763
Dátum úhrady faktúry:
18.04.2023
Dátum zverejnenia:
12.05.2023
Dodávateľ plnenia:
CERIM SK, s.r.o., Poštová 36, 900 27 Bernolákovo
Číslo faktúry:
582100039/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
154,76 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
01.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
3.4.2023
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
18.04.2023
Dátum zverejnenia:
12.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášíkova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100047/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
5 276,96 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
11.4.2023
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
18.04.2023
Dátum zverejnenia:
12.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášíkova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100051/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 380/2022
Suma v € s DPH:
184,00 €
Popis plnenia:
Mobilné služby 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
06.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
12.4.2023
IČO dodávateľa:
47259116
Dátum úhrady faktúry:
20.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100042/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 67/2023
Suma v € s DPH:
677,98 €
Popis plnenia:
Stojan na televízory 3 ks
Dátum vystavenia faktúry:
03.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
5.4.2023
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
20.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Alza Sk s.r.o., Sliačska 1D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
Číslo faktúry:
582100043/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 68/2023
Suma v € s DPH:
2 773,76 €
Popis plnenia:
Televízor Samsung 3 ks
Dátum vystavenia faktúry:
03.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
5.4.2023
IČO dodávateľa:
17081815
Dátum úhrady faktúry:
20.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
THS Kežmarok, s.r.o., Michalská 886/20, 060 01 Kežmarok
Číslo faktúry:
105000041/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
KPr 316/2022
Suma v € s DPH:
493,10 €
Popis plnenia:
Náhrada trov konania- nález ÚS SR
Dátum vystavenia faktúry:
09.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
5.4.2023
IČO dodávateľa:
47254483
Dátum úhrady faktúry:
20.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Burian & partners, s.r.o., Vojtecha Tvrdého 819/1, 010 01 Žilina
Číslo faktúry:
582100052/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 467/2022
Suma v € s DPH:
1 504,00 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
06.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
13.4.2023
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
20.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
582100041/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 442/2022
Suma v € s DPH:
192,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médii 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
31.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
3.4.2023
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
26.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s. r. o, .Riazanská 57, 831 03 Bratislava 3
Číslo faktúry:
582100055/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
1 506,35 €
Popis plnenia:
Spotreba energie a vody 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
14.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
19.4.2023
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
26.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
582100040/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 33/2023
Suma v € s DPH:
5 687,71 €
Popis plnenia:
Kancelársky papier
Dátum vystavenia faktúry:
30.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
3.4.2023
IČO dodávateľa:
36880574
Dátum úhrady faktúry:
26.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Ing. Peter Gerši - GC Tech, Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
Číslo faktúry:
201000178/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 98/2023
Suma v € s DPH:
200,00 €
Popis plnenia:
Reprezentačné výdavky - prehliadka SNG
Dátum vystavenia faktúry:
12.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
14.4.2023
IČO dodávateľa:
164712
Dátum úhrady faktúry:
26.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000046/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 5/2021
Suma v € s DPH:
900,00 €
Popis plnenia:
Nájomné byt 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
25.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
25.4.2023
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
28.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
MVDR. JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD. a JUDr. Ing. Anna Žoldošová, Lúčna 3619/16, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
1050000043/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 95/2023
Suma v € s DPH:
600,00 €
Popis plnenia:
Stravovacie služby - repre
Dátum vystavenia faktúry:
24.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
27.4.2023
IČO dodávateľa:
35882841
Dátum úhrady faktúry:
10.05.2023
Dátum zverejnenia:
09.06.2023
Dodávateľ plnenia:
ALDENTE s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 20, 811 02 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000044/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2023
Suma v € s DPH:
535,90 €
Popis plnenia:
Stravovacie služby - repre
Dátum vystavenia faktúry:
26.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
27.4.2023
IČO dodávateľa:
43782078
Dátum úhrady faktúry:
10.05.2023
Dátum zverejnenia:
09.06.2023
Dodávateľ plnenia:
NOLIS, s.r.o., Opletalova 70/A, 841 07 Bratislava
Číslo faktúry:
582100044/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2021
Suma v € s DPH:
9,48 €
Popis plnenia:
GPS monitoring 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
05.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
5.4.2023
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
12.05.2023
Dátum zverejnenia:
09.06.2023
Dodávateľ plnenia:
TSS Goup a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
582100048/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
2 649,46 €
Popis plnenia:
Mesačný poplatok 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
05.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
12.4.2023
IČO dodávateľa:
35680202
Dátum úhrady faktúry:
12.05.2023
Dátum zverejnenia:
09.06.2023
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
582100054/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 66/2023
Suma v € s DPH:
1 820,00 €
Popis plnenia:
Stolová doska 20 ks
Dátum vystavenia faktúry:
13.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
18.4.2023
IČO dodávateľa:
738298
Dátum úhrady faktúry:
12.05.2023
Dátum zverejnenia:
09.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce
Číslo faktúry:
582100060/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 96/2023
Suma v € s DPH:
77,00 €
Popis plnenia:
Stravovacie služby - repre
Dátum vystavenia faktúry:
24.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
27.4.2023
IČO dodávateľa:
46419446
Dátum úhrady faktúry:
12.05.2023
Dátum zverejnenia:
09.06.2023
Dodávateľ plnenia:
FRESH REPUBLIC s.r.o., Jurská 21, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové mesto
Číslo faktúry:
582100061/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 232/2022
Suma v € s DPH:
312,00 €
Popis plnenia:
OPP, BOZP, PZS 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
28.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
28.4.2023
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
12.05.2023
Dátum zverejnenia:
09.06.2023
Dodávateľ plnenia:
MC Protection, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000047/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 94/2023
Suma v € s DPH:
324,50 €
Popis plnenia:
Stravovacie služby- repre
Dátum vystavenia faktúry:
26.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
3.5.2023
IČO dodávateľa:
31320589
Dátum úhrady faktúry:
17.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
MAC-GASTRO spol. s. r. o., Dulovo nám.1, 821 08 Bratislava 2
Číslo faktúry:
1050000042/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 62/2023
Suma v € s DPH:
398,88 €
Popis plnenia:
Poplatok za účasť na workshope
Dátum vystavenia faktúry:
27.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
28.4.2023
IČO dodávateľa:
62932632
Dátum úhrady faktúry:
17.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Český institut interních auditorú, z.s., Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2
Číslo faktúry:
1050000048/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 58/2023
Suma v € s DPH:
89,00 €
Popis plnenia:
Poplatok za účasť na odbornom semináre
Dátum vystavenia faktúry:
04.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
4.5.2023
IČO dodávateľa:
35900831
Dátum úhrady faktúry:
18.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000049/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 402/2022
Suma v € s DPH:
144,00 €
Popis plnenia:
Zabezpečenie CO 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
30.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
4.5.2023
IČO dodávateľa:
47209763
Dátum úhrady faktúry:
18.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
CERIM SK, s.r.o., Poštová 36, 900 27 Bernolákovo
Číslo faktúry:
1050000050/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 401/2022
Suma v € s DPH:
36,00 €
Popis plnenia:
Čistenie talárov
Dátum vystavenia faktúry:
28.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
4.5.2023
IČO dodávateľa:
48079707
Dátum úhrady faktúry:
18.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
WASCO - družstvo, Strojárenská 30011/10, 976 46 Valaská
Číslo faktúry:
1050000051/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 467/2022
Suma v € s DPH:
1 206,00 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
09.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
12.5.2023
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
18.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000052/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
2 626,61 €
Popis plnenia:
Mesačný poplatok 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
04.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.5.2023
IČO dodávateľa:
35680202
Dátum úhrady faktúry:
18.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000053/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 380/2022
Suma v € s DPH:
198,00 €
Popis plnenia:
Mobilné služby 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
05.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.5.2023
IČO dodávateľa:
47259116
Dátum úhrady faktúry:
18.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000054/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 47/2023
Suma v € s DPH:
396,00 €
Popis plnenia:
Kreslo DELTA čalúnené
Dátum vystavenia faktúry:
03.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
4.5.2023
IČO dodávateľa:
46359338
Dátum úhrady faktúry:
18.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Sedooz s.r.o., Karpatské námestie 10 ,831 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000055/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
214,67 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
04.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
4.5.2023
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
18.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášíkova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100046/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
7,00 €
Popis plnenia:
Podaj zásielok 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
11.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
11.4.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100049/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
241,50 €
Popis plnenia:
Zberné jazdy 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
12.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
12.4.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100050/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1 147,90 €
Popis plnenia:
Poštové služby 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
12.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
12.4.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100053/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 84/2023
Suma v € s DPH:
1 286,00 €
Popis plnenia:
Bezdrôtové HDMI extendery
Dátum vystavenia faktúry:
18.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
19.4.2023
IČO dodávateľa:
94033180
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Marmitek BV, Hondsruglaan 93, 5628 DB Eindhoven, The Netherlands
Číslo faktúry:
1050000057/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 294/2022
Suma v € s DPH:
35,64 €
Popis plnenia:
Úhrada poistného za ZPC 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
04.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
4.5.2023
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000058/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 82/2023
Suma v € s DPH:
1 455,60 €
Popis plnenia:
USB kľúč, USB kábel 100 ks
Dátum vystavenia faktúry:
03.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
5.5.2023
IČO dodávateľa:
34098861
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
DISKUS, s. r. o., Víťazná 234, 958 04 Partizánske 4
Číslo faktúry:
582100058/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 85/2023
Suma v € s DPH:
155,90 €
Popis plnenia:
Grafická karta NVIDIA
Dátum vystavenia faktúry:
20.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
21.4.2023
IČO dodávateľa:
36556050
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
ITSK s.r.o., Zelená 29, 949 05 Nitra
Číslo faktúry:
1050000059/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 93/2023
Suma v € s DPH:
280,00 €
Popis plnenia:
Doprava kancelárskeho nábytku
Dátum vystavenia faktúry:
30.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
5.5.2023
IČO dodávateľa:
47481439
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
ADOP Ilava, s.r.o., Sihoť 1923, 019 01 Ilava
Číslo faktúry:
582100056/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 38/2023
Suma v € s DPH:
2 940,00 €
Popis plnenia:
Dodávka a montáž výdajného okna
Dátum vystavenia faktúry:
19.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
19.4.2023
IČO dodávateľa:
13981706
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Milan Magula-MIMA, Husova 4, 831 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100059/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 60/2023
Suma v € s DPH:
3 511,75 €
Popis plnenia:
Tablet s klávesnicou Microsoft Surface Go3 4 ks
Dátum vystavenia faktúry:
25.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
25.4.2023
IČO dodávateľa:
52081061
Dátum úhrady faktúry:
22.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
HS technology s.r.o., Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
Číslo faktúry:
582100062/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 442/2022
Suma v € s DPH:
192,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médii 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
30.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2.5.2023
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
22.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s. r. o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava 3
Číslo faktúry:
582100063/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 160/2022
Suma v € s DPH:
576,24 €
Popis plnenia:
Hygienické potreby
Dátum vystavenia faktúry:
28.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2.5.2023
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
22.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000056/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 84/2023
Suma v € s DPH:
257,20 €
Popis plnenia:
Odvod DPH - bezdrôtové HDMI extendery
Dátum vystavenia faktúry:
17.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
17.5.2023
IČO dodávateľa:
42499500
Dátum úhrady faktúry:
23.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Daňový úrad BA, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000060/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 104/2023
Suma v € s DPH:
139,50 €
Popis plnenia:
Tlaková fľaša CO2 k výdajníku vody
Dátum vystavenia faktúry:
02.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
4.5.2023
IČO dodávateľa:
50455648
Dátum úhrady faktúry:
23.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Vodaut s. r. o., Dohňany 118, 020 51 Dohňany
Číslo faktúry:
1050000061/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
189,00 €
Popis plnenia:
Zberné jazdy 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
12.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
12.5.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
23.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000062/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
15,50 €
Popis plnenia:
Podaj zásielok 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.5.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
23.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000063/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
791,75 €
Popis plnenia:
Poštové služby 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
11.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
11.5.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
23.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100057/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 59/2023
Suma v € s DPH:
5 708,72 €
Popis plnenia:
Spätný projektor 2 ks, plátno 1 ks
Dátum vystavenia faktúry:
19.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
21.4.2023
IČO dodávateľa:
52081061
Dátum úhrady faktúry:
23.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
HS technology s.r.o., Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
Číslo faktúry:
1140000002/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 113/2023
Suma v € s DPH:
194,00 €
Popis plnenia:
ZPC ubytovanie Neapol
Dátum vystavenia faktúry:
05.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.5.2023
IČO dodávateľa:
7386430636
Dátum úhrady faktúry:
23.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Errezetauno srl Gestione Royal Continental, Via Chiatamone 53/C, 801 21 Neapol
Číslo faktúry:
1050000064/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 97/2023
Suma v € s DPH:
250,00 €
Popis plnenia:
Vyhliadková jazda pre zahraničnú delegáciu -repre
Dátum vystavenia faktúry:
30.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
4.5.2023
IČO dodávateľa:
36801658
Dátum úhrady faktúry:
25.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
TOUR4U, s.r.o., Šikmá 4, 821 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000065/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 5/2021
Suma v € s DPH:
900,00 €
Popis plnenia:
Nájomné byt 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
18.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
18.5.2023
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
26.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
MVDR. JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD. a JUDr. Ing. Anna Žoldošová, Lúčna 3619/16, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
1140000003/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 8/2021
Suma v € s DPH:
45,60 €
Popis plnenia:
Balíček EASY pre doménu od 6/2023 do 6/2024
Dátum vystavenia faktúry:
20.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
22.5.2023
IČO dodávateľa:
26043319
Dátum úhrady faktúry:
26.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
INTERNET CZ, a.s., Ktiš 2, 384 03 Ktiš
Číslo faktúry:
1050000066/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 83/2023
Suma v € s DPH:
915,00 €
Popis plnenia:
Sódobar PRIME ECO+ držiak pohárov
Dátum vystavenia faktúry:
02.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
18.5.2023
IČO dodávateľa:
31411304
Dátum úhrady faktúry:
26.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
MARLUS Group s.r.o., Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra
Číslo faktúry:
1050000068/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 112/2023
Suma v € s DPH:
92,00 €
Popis plnenia:
Stravovacie služby - repre
Dátum vystavenia faktúry:
16.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
17.5.2023
IČO dodávateľa:
46419446
Dátum úhrady faktúry:
30.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
FRESH REPUBLIC s.r.o., Jurská 21, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové mesto
Číslo faktúry:
1050000069/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
1 473,86 €
Popis plnenia:
Spotreba energie 4/2023, spotreba vody 2-4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
15.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
16.5.2023
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
30.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000084/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 91/2023
Suma v € s DPH:
226,73 €
Popis plnenia:
Káble, laserové ukazovátko
Dátum vystavenia faktúry:
20.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
31.5.2023
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
02.06.2023
Dátum zverejnenia:
30.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
Číslo faktúry:
1050000067/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 92/2023
Suma v € s DPH:
89,00 €
Popis plnenia:
Odborný seminár
Dátum vystavenia faktúry:
23.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
24.5.2023
IČO dodávateľa:
35900831
Dátum úhrady faktúry:
06.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000101/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
KPr 315/2022
Suma v € s DPH:
493,10 €
Popis plnenia:
Náhrada trov konania- nález ÚS SR
Dátum vystavenia faktúry:
27.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
24.5.2023
IČO dodávateľa:
47254483
Dátum úhrady faktúry:
07.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
Burian & partners, s.r.o., Vojtecha Tvrdého 819/1, 010 01 Žilina
Číslo faktúry:
201000314/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 64/2023
Suma v € s DPH:
-105,95 €
Popis plnenia:
ZPC ubytovanie Lotyšsko - refundácia nákladov
Dátum vystavenia faktúry:
09.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.6.2023
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
09.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
ACA-Europe, Rue de la Science, 33 - 1040 Brussels
Číslo faktúry:
1050000070/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 232/2022
Suma v € s DPH:
312,00 €
Popis plnenia:
OPP, BOZP, PZS 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
29.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
29.5.2023
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
14.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
MC Protection, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000071/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 402/2022
Suma v € s DPH:
144,00 €
Popis plnenia:
Zabezpečenie CO 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
31.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2.6.2023
IČO dodávateľa:
47209763
Dátum úhrady faktúry:
14.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
CERIM SK, s.r.o., Poštová 36, 900 27 Bernolákovo
Číslo faktúry:
1050000072/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 294/2022
Suma v € s DPH:
6,48 €
Popis plnenia:
Úhrada poistného za ZPC 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
01.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
1.6.2023
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
14.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000073/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
1,64 €
Popis plnenia:
Čipové karty
Dátum vystavenia faktúry:
31.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
31.5.2023
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
14.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášíkova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1050000074/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
450,61 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
30.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
31.5.2023
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
14.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášíkova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1050000075/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 86/2023
Suma v € s DPH:
975,00 €
Popis plnenia:
Kancelársky nábytok
Dátum vystavenia faktúry:
29.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
5.6.2023
IČO dodávateľa:
738344
Dátum úhrady faktúry:
14.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
ÚVTOS a ÚVV, Mierové námestie č. 1 , 019 17 Ilava
Číslo faktúry:
1050000076/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 161/2022
Suma v € s DPH:
2 302,67 €
Popis plnenia:
Kancelárske potreby
Dátum vystavenia faktúry:
31.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
1.6.2023
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
14.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000077/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 108/2023
Suma v € s DPH:
280,00 €
Popis plnenia:
Doprava kancelárskeho nábytku
Dátum vystavenia faktúry:
26.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
26.5.2023
IČO dodávateľa:
47481439
Dátum úhrady faktúry:
14.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
ADOP Ilava, s.r.o., Sihoť 1923, 019 01 Ilava
Číslo faktúry:
1050000078/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 111/2023
Suma v € s DPH:
516,51 €
Popis plnenia:
Stravovacie služby - repre
Dátum vystavenia faktúry:
26.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
5.6.2023
IČO dodávateľa:
31320589
Dátum úhrady faktúry:
14.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
MAC-GASTRO spol. s. r. o., Dulovo nám.1, 821 08 Bratislava 2
Číslo faktúry:
1050000079/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
5 546,55 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
12.6.2023
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
14.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášíkova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1050000080/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 442/2022
Suma v € s DPH:
192,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médii 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
31.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
1.6.2023
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
16.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s. r. o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava 3
Číslo faktúry:
1050000081/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 283/2022
Suma v € s DPH:
180,00 €
Popis plnenia:
Čipová karta Starcos 5 ks
Dátum vystavenia faktúry:
26.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
5.6.2023
IČO dodávateľa:
35840005
Dátum úhrady faktúry:
16.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
D.Trust Certifikačná Autorita, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000082/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 127/2023
Suma v € s DPH:
71,34 €
Popis plnenia:
Plastové rámčeky 10 ks
Dátum vystavenia faktúry:
06.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
6.6.2023
IČO dodávateľa:
35787180
Dátum úhrady faktúry:
16.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
Activa Slovakia s.r.o., Štúrova 13, 814 99 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000083/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 91/2023
Suma v € s DPH:
1 953,39 €
Popis plnenia:
IT príslušenstvo
Dátum vystavenia faktúry:
02.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
1.6.2023
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
16.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
Číslo faktúry:
1050000086/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 467/2022
Suma v € s DPH:
1 344,00 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
08.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
12.6.2023
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
22.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000087/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 107/2023
Suma v € s DPH:
392,00 €
Popis plnenia:
Odborný seminár
Dátum vystavenia faktúry:
09.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.6.2023
IČO dodávateľa:
36287229
Dátum úhrady faktúry:
22.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000088/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 130/2023
Suma v € s DPH:
24,00 €
Popis plnenia:
Pečiatky Trodat 2 ks
Dátum vystavenia faktúry:
08.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
8.6.2023
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
22.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000089/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
29,99 €
Popis plnenia:
Podaj zásielok 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
08.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
12.6.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
22.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000090/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
220,50 €
Popis plnenia:
Zberné jazdy 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
09.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
12.6.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
22.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000091/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1 027,25 €
Popis plnenia:
Poštové služby 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
09.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
12.6.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
22.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000092/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
2 625,37 €
Popis plnenia:
Mesačný poplatok 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
05.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
8.6.2023
IČO dodávateľa:
35680202
Dátum úhrady faktúry:
22.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000093/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
5 495,64 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
12.6.2023
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
22.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášíkova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1050000094/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
204 957,16 €
Popis plnenia:
Nájomné 3. Q 2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
8.6.2023
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
22.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000095/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 131/2023
Suma v € s DPH:
116,00 €
Popis plnenia:
Občerstvenie - repre
Dátum vystavenia faktúry:
30.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
31.5.2023
IČO dodávateľa:
46884033
Dátum úhrady faktúry:
22.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
Delikanti s.r.o., Nám.Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000096/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 8/2021
Suma v € s DPH:
9,12 €
Popis plnenia:
Odvod DPH -balíček Easy pre doménu
Dátum vystavenia faktúry:
16.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
16.6.2023
IČO dodávateľa:
42499500
Dátum úhrady faktúry:
22.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
Daňový úrad BA, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000097/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
1 251,86 €
Popis plnenia:
Spotreba energie a vody 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
15.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
19.6.2023
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
28.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000098/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
KPr 78/2023
Suma v € s DPH:
796,28 €
Popis plnenia:
Náhrada trov konania - nález ÚS SR
Dátum vystavenia faktúry:
25.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
20.6.2023
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
29.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
JUDr. Michal Feciľak, advokát, Jesenná 8, 080 05 Prešov
Číslo faktúry:
1050000102/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 5/2021
Suma v € s DPH:
75,00 €
Popis plnenia:
Nájomné byt 6/2023 doplatok
Dátum vystavenia faktúry:
16.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
16.6.2023
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
30.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
MVDR. JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD. a JUDr. Ing. Anna Žoldošová, Lúčna 3619/16, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
1050000103/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 5/2021
Suma v € s DPH:
1 050,00 €
Popis plnenia:
Nájomné byt 7/2023
Dátum vystavenia faktúry:
27.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
27.6.2023
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
30.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
MVDR. JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD. a JUDr. Ing. Anna Žoldošová, Lúčna 3619/16, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
1050000104/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 132/2023
Suma v € s DPH:
149,00 €
Popis plnenia:
Sudcovský talár
Dátum vystavenia faktúry:
27.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
27.6.2023
IČO dodávateľa:
34242228
Dátum úhrady faktúry:
10.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Lindák Rastislav - NILTEX, Budovateľská 1224/14, 925 21 Sládkovičovo
Číslo faktúry:
1050000105/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 144/2023
Suma v € s DPH:
120,00 €
Popis plnenia:
Školenie
Dátum vystavenia faktúry:
27.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
27.6.2023
IČO dodávateľa:
47139200
Dátum úhrady faktúry:
10.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000106/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 232/2022
Suma v € s DPH:
312,00 €
Popis plnenia:
OPP, BOZP, PZS 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
29.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
29.6.2023
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
10.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
MC Protection, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000107/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2023
Suma v € s DPH:
133,14 €
Popis plnenia:
Stojany na knihy 15 ks
Dátum vystavenia faktúry:
29.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
29.6.2023
IČO dodávateľa:
50698621
Dátum úhrady faktúry:
10.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
PLUG s.r.o., Šalviová 878/40, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000108/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 294/2022
Suma v € s DPH:
27,54 €
Popis plnenia:
Úhrada poistného za ZPC 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
02.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
3.7.2023
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
10.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000109/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 137/2023
Suma v € s DPH:
384,00 €
Popis plnenia:
Školenie Word
Dátum vystavenia faktúry:
04.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
4.7.2023
IČO dodávateľa:
36523356
Dátum úhrady faktúry:
11.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
LAPIS IT, s.r.o., Tatarkova 1567/17, 949 01 Nitra
Číslo faktúry:
1050000110/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 442/2022
Suma v € s DPH:
192,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médii 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
30.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
3.7.2023
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
11.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s. r. o., Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava 5
Číslo faktúry:
1050000111/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 380/2022
Suma v € s DPH:
198,16 €
Popis plnenia:
Mobilné služby 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
06.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
4.7.2023
IČO dodávateľa:
47259116
Dátum úhrady faktúry:
11.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000112/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 110/223
Suma v € s DPH:
1 311,60 €
Popis plnenia:
Dodanie a realizácia polepov
Dátum vystavenia faktúry:
03.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
3.7.2023
IČO dodávateľa:
35779721
Dátum úhrady faktúry:
11.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
COMPANIA, s.r.o., Šustekova 10, 851 04 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000114/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 136/2023
Suma v € s DPH:
553,27 €
Popis plnenia:
Servis vozidla BMW X5
Dátum vystavenia faktúry:
20.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
3.7.2023
IČO dodávateľa:
35926732
Dátum úhrady faktúry:
11.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Auto Motiv, s.r.o., Panónska cesta 61, 851 04 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000115/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
5 674,68 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 7/2023
Dátum vystavenia faktúry:
08.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.7.2023
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
14.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášíkova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1050000116/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
177,67 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 7/2023
Dátum vystavenia faktúry:
08.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.7.2023
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
14.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášíkova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1050000117/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 402/2022
Suma v € s DPH:
144,00 €
Popis plnenia:
Zabezpečenie CO 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
30.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
7.7.2023
IČO dodávateľa:
47209763
Dátum úhrady faktúry:
14.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
CERIM SK, s.r.o., Poštová 36, 900 27 Bernolákovo
Číslo faktúry:
1050000118/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 467/2022
Suma v € s DPH:
1 568,00 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
12.7.2023
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
18.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000119/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 145/2023
Suma v € s DPH:
68,21 €
Popis plnenia:
Case Logic púzdra na tablety 4 ks
Dátum vystavenia faktúry:
04.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
7.7.2023
IČO dodávateľa:
37212931
Dátum úhrady faktúry:
21.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
Číslo faktúry:
1050000120/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
66,97 €
Popis plnenia:
Podaj zásielok 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.7.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
21.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000121/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 283/2022
Suma v € s DPH:
47,76 €
Popis plnenia:
Mandátne certifikáty 2 ks
Dátum vystavenia faktúry:
11.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
11.7.2023
IČO dodávateľa:
35840005
Dátum úhrady faktúry:
21.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
D.Trust Certifikačná Autorita, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000122/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1 082,10 €
Popis plnenia:
Poštové služby 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
11.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
11.7.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
21.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000123/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
231,00 €
Popis plnenia:
Zberné jazdy 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
11.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
11.7.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
21.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000124/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
2 635,79 €
Popis plnenia:
Mesačný poplatok 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
06.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
12.7.2023
IČO dodávateľa:
35680202
Dátum úhrady faktúry:
21.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000126/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 380/2022
Suma v € s DPH:
198,00 €
Popis plnenia:
Mobilné služby 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
06.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.7.2023
IČO dodávateľa:
47259116
Dátum úhrady faktúry:
26.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000127/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
1 173,97 €
Popis plnenia:
Spotreba energie a vody 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
13.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
14.7.2023
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
26.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000066/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 142/2023
Suma v € s DPH:
4 521,60 €
Popis plnenia:
Tlačiarne OKI + wifi karty 2 ks
Dátum vystavenia faktúry:
06.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
7.7.2023
IČO dodávateľa:
35751819
Dátum úhrady faktúry:
27.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
REFICIER JTL s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000132/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 5/2021
Suma v € s DPH:
1 050,00 €
Popis plnenia:
Nájomné byt 8/2023
Dátum vystavenia faktúry:
25.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
25.7.2023
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
31.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
MVDR. JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD. a JUDr. Ing. Anna Žoldošová, Lúčna 3619/16, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
1140000004/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 158/2023
Suma v € s DPH:
1 503,99 €
Popis plnenia:
Televízor Samsung
Dátum vystavenia faktúry:
28.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
28.7.2023
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
31.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania