Faktúry

Rok
Číslo faktúry
Popis plnenia
IČO dodávateľa

Číslo faktúry:
3100000000/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 12/2022
Suma v € s DPH:
955,92 €
Popis plnenia:
Koncesionárske poplatky r. 2022
Dátum vystavenia faktúry:
03.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-03
IČO dodávateľa:
47232480
Dátum úhrady faktúry:
17.01.2022
Dátum zverejnenia:
17.01.2022
Dodávateľ plnenia:
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000002/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 259/2021
Suma v € s DPH:
363,37 €
Popis plnenia:
Hygienické potreby
Dátum vystavenia faktúry:
05.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-05
IČO dodávateľa:
36642983
Dátum úhrady faktúry:
17.01.2022
Dátum zverejnenia:
17.01.2022
Dodávateľ plnenia:
Scandi s.r.o., Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
Číslo faktúry:
3100000006/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1 024,35 €
Popis plnenia:
Poštové služby 12/2021
Dátum vystavenia faktúry:
13.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-13
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
21.01.2022
Dátum zverejnenia:
21.01.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000004/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 64/2021
Suma v € s DPH:
1 849,60 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 12/2021
Dátum vystavenia faktúry:
05.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-12
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
21.01.2022
Dátum zverejnenia:
21.01.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVVaÚVTOS v Bratislave, Chorvátska, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000007/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
166,32 €
Popis plnenia:
Zberné jazdy 12/2021
Dátum vystavenia faktúry:
13.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-13
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
21.01.2022
Dátum zverejnenia:
21.01.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica,
Číslo faktúry:
3100000003/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
32,40 €
Popis plnenia:
Poštové služby
Dátum vystavenia faktúry:
11.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-11
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
21.01.2022
Dátum zverejnenia:
21.01.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000005/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6109963/
Suma v € s DPH:
9,48 €
Popis plnenia:
Monitoring GPS 01/2022
Dátum vystavenia faktúry:
12.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-12
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
21.01.2022
Dátum zverejnenia:
21.01.2022
Dodávateľ plnenia:
TSS GROUP, a.s., Továrenská, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
3100000011/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5874817/
Suma v € s DPH:
900,00 €
Popis plnenia:
Prenájom bytu 02/2022
Dátum vystavenia faktúry:
20.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-20
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
28.01.2022
Dátum zverejnenia:
28.01.2022
Dodávateľ plnenia:
JUDr.Ing. Anna Žoldošová, Lúčna, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
3100000014/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 239/2021
Suma v € s DPH:
2 184,00 €
Popis plnenia:
Kreslo Gazel 40 ks (vyúčt. fa.)
Dátum vystavenia faktúry:
24.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-24
IČO dodávateľa:
44165684
Dátum úhrady faktúry:
17.01.2022
Dátum zverejnenia:
26.01.2022
Dodávateľ plnenia:
FreePort, s.r.o., Športová ulica, 024 01 Kysúcke Nové Mesto
Číslo faktúry:
3100000016/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 245/2021
Suma v € s DPH:
115,97 €
Popis plnenia:
Nástenné hodiny (vyúčt. ZFa)
Dátum vystavenia faktúry:
10.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-11
IČO dodávateľa:
35742666
Dátum úhrady faktúry:
21.01.2022
Dátum zverejnenia:
26.01.2022
Dodávateľ plnenia:
HAMA SLOVAKIA s.r.o., Bratislavská, 902 01 Pezinok
Číslo faktúry:
3100000009/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5952044/
Suma v € s DPH:
180,00 €
Popis plnenia:
Multisport
Dátum vystavenia faktúry:
11.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-13
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
28.01.2022
Dátum zverejnenia:
28.01.2022
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Ružová dolina, 821 08 Bratislava 2
Číslo faktúry:
3100000008/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5934687/
Suma v € s DPH:
4 115,41 €
Popis plnenia:
Stravovacie karty 948 ks
Dátum vystavenia faktúry:
08.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-10
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
28.01.2022
Dátum zverejnenia:
28.01.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000015/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5934687/
Suma v € s DPH:
86,82 €
Popis plnenia:
Stravovacie karty 20 ks
Dátum vystavenia faktúry:
21.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-24
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
31.01.2022
Dátum zverejnenia:
31.01.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000017/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5908157/
Suma v € s DPH:
1 874,05 €
Popis plnenia:
Nebytové priestory za 11/2021
Dátum vystavenia faktúry:
17.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-20
IČO dodávateľa:
50668277
Dátum úhrady faktúry:
31.01.2022
Dátum zverejnenia:
31.01.2022
Dodávateľ plnenia:
Kancelária Najvyššieho súdu SR, Župné námestie, 814 90 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000012/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 229/2021
Suma v € s DPH:
161,99 €
Popis plnenia:
Detektor kovov ručný
Dátum vystavenia faktúry:
03.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-18
IČO dodávateľa:
34258001
Dátum úhrady faktúry:
03.02.2022
Dátum zverejnenia:
03.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Ľuboslava Teremová Poľovníctvo TEREM, Nám. SNP, 974 01 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000018/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6126615/
Suma v € s DPH:
1 236,00 €
Popis plnenia:
Služby BOZP a PO 01/2022
Dátum vystavenia faktúry:
28.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-28
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
04.02.2022
Dátum zverejnenia:
04.02.2022
Dodávateľ plnenia:
MC PROTECTION, s.r.o., Matejkova, 841 05 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000019/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6133246/
Suma v € s DPH:
17 999,99 €
Popis plnenia:
Sťahovacie služby
Dátum vystavenia faktúry:
28.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-31
IČO dodávateľa:
35818565
Dátum úhrady faktúry:
04.02.2022
Dátum zverejnenia:
04.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Plusim spol. s r.o., Kopčianska, 852 03 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000022/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6109963/
Suma v € s DPH:
9,48 €
Popis plnenia:
Monitoring GPS 02/2022
Dátum vystavenia faktúry:
02.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-02
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
14.02.2022
Dátum zverejnenia:
14.02.2022
Dodávateľ plnenia:
TSS GROUP, a.s., Továrenská, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
3100000020/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 250/2021
Suma v € s DPH:
861,70 €
Popis plnenia:
Ohňovzdorný trezor a držiak na zbrane
Dátum vystavenia faktúry:
12.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-13
IČO dodávateľa:
45711615
Dátum úhrady faktúry:
14.02.2022
Dátum zverejnenia:
14.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Rottner Security Slovensko, s.r.o., Hrachová, 821 05 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000023/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 186/2021
Suma v € s DPH:
210,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médií
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-03
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
14.02.2022
Dátum zverejnenia:
14.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s.r.o., Riazanská, 831 03 Bratislava 3
Číslo faktúry:
3100000021/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 13/2022
Suma v € s DPH:
593,89 €
Popis plnenia:
Zhotovenie pečiatok
Dátum vystavenia faktúry:
01.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-01
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
14.02.2022
Dátum zverejnenia:
14.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, s.r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000027/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6109963/
Suma v € s DPH:
3 600,00 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 01/2022
Dátum vystavenia faktúry:
07.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-10
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
18.02.2022
Dátum zverejnenia:
18.02.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVVaÚVTOS v Bratislave, Chorvátska, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000028/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
557,15 €
Popis plnenia:
Poštové služby 01/2022
Dátum vystavenia faktúry:
10.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-10
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
18.02.2022
Dátum zverejnenia:
18.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000029/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
195,30 €
Popis plnenia:
Zberné jazdy 01/2022
Dátum vystavenia faktúry:
10.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-10
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
18.02.2022
Dátum zverejnenia:
18.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000031/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5908157/
Suma v € s DPH:
2 272,49 €
Popis plnenia:
Nebytové priestory 12/2021
Dátum vystavenia faktúry:
01.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-09
IČO dodávateľa:
50668277
Dátum úhrady faktúry:
18.02.2022
Dátum zverejnenia:
18.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Kancelária Najvyššieho súdu SR, Župné námestie, 814 90 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000032/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6253221/
Suma v € s DPH:
6,00 €
Popis plnenia:
Cestovné poistenie Paríž
Dátum vystavenia faktúry:
15.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-15
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
18.02.2022
Dátum zverejnenia:
18.02.2022
Dodávateľ plnenia:
UNION poisťovňa, a.s., Karadžičova, 813 60 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000025/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
8,10 €
Popis plnenia:
Podaj zásielok
Dátum vystavenia faktúry:
09.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-09
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
18.02.2022
Dátum zverejnenia:
18.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000026/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5952044/
Suma v € s DPH:
180,00 €
Popis plnenia:
Multisport 02/2022
Dátum vystavenia faktúry:
07.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-09
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
18.02.2022
Dátum zverejnenia:
18.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Ružová dolina, 821 08 Bratislava 2
Číslo faktúry:
3100000030/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5934687/
Suma v € s DPH:
4 571,23 €
Popis plnenia:
Stravovacie karty 1053 ks
Dátum vystavenia faktúry:
10.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-10
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
18.02.2022
Dátum zverejnenia:
18.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000038/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 19/2022
Suma v € s DPH:
280,00 €
Popis plnenia:
Knihy 28 ks
Dátum vystavenia faktúry:
15.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-16
IČO dodávateľa:
36693146
Dátum úhrady faktúry:
21.02.2022
Dátum zverejnenia:
21.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Evolvion s.r.o., Gorkého, 811 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000024/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 20/2022
Suma v € s DPH:
1 089,31 €
Popis plnenia:
Digitálny hlasový záznamník Philips 2 ks
Dátum vystavenia faktúry:
08.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-09
IČO dodávateľa:
25974939
Dátum úhrady faktúry:
21.02.2022
Dátum zverejnenia:
21.02.2022
Dodávateľ plnenia:
AB COM CZECH, s.r.o., Stěžerská, 500 04 Hradec Králové
Číslo faktúry:
3100000037/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 37/2022
Suma v € s DPH:
718,80 €
Popis plnenia:
Credit - inzercia Profesia do 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
14.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-14
IČO dodávateľa:
35800861
Dátum úhrady faktúry:
21.02.2022
Dátum zverejnenia:
21.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Profesia, spol. s r.o., Pribinova, 81109 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000036/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 26/2022
Suma v € s DPH:
39,78 €
Popis plnenia:
Schodíky Profi modré, prepr. a balné
Dátum vystavenia faktúry:
14.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-14
IČO dodávateľa:
36400858
Dátum úhrady faktúry:
21.02.2022
Dátum zverejnenia:
21.02.2022
Dodávateľ plnenia:
TV PRODUCTS, s.r.o., Bottova, 010 01 Žilina
Číslo faktúry:
3100000041/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6032378/
Suma v € s DPH:
1 376,69 €
Popis plnenia:
Energie+voda 1/2022
Dátum vystavenia faktúry:
15.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-17
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
23.02.2022
Dátum zverejnenia:
23.02.2022
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000042/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 43/2022
Suma v € s DPH:
18,50 €
Popis plnenia:
Zákon o VO - kniha
Dátum vystavenia faktúry:
18.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-18
IČO dodávateľa:
52340252
Dátum úhrady faktúry:
23.02.2022
Dátum zverejnenia:
23.02.2022
Dodávateľ plnenia:
SmartCube, s.r.o., Záporožská, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000043/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5874817/
Suma v € s DPH:
900,00 €
Popis plnenia:
Nájomné byt 03/2022
Dátum vystavenia faktúry:
21.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-21
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
25.02.2022
Dátum zverejnenia:
25.02.2022
Dodávateľ plnenia:
JUDr.Ing. Anna Žoldošová, Lúčna, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
3100000039/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 46/2022
Suma v € s DPH:
321,54 €
Popis plnenia:
Mikrovlnná rúra Gorenje 5 ks
Dátum vystavenia faktúry:
17.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-17
IČO dodávateľa:
35739487
Dátum úhrady faktúry:
23.02.2022
Dátum zverejnenia:
23.02.2022
Dodávateľ plnenia:
NAY a.s., Tuhovská, 830 06 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000035/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 42/2022
Suma v € s DPH:
1 255,79 €
Popis plnenia:
Kávovary 3 ks
Dátum vystavenia faktúry:
14.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-14
IČO dodávateľa:
35739487
Dátum úhrady faktúry:
24.02.2022
Dátum zverejnenia:
24.02.2022
Dodávateľ plnenia:
NAY a.s., Tuhovská, 830 06 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000034/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 8/2022
Suma v € s DPH:
4 320,00 €
Popis plnenia:
Vstupný manager ELISAN
Dátum vystavenia faktúry:
14.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-14
IČO dodávateľa:
35954680
Dátum úhrady faktúry:
24.02.2022
Dátum zverejnenia:
24.02.2022
Dodávateľ plnenia:
ELISAN s.r.o., Záhradná, 841 07 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000044/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 196/2021
Suma v € s DPH:
648,00 €
Popis plnenia:
Spravodajský servis 01/2022
Dátum vystavenia faktúry:
14.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-21
IČO dodávateľa:
31320414
Dátum úhrady faktúry:
25.02.2022
Dátum zverejnenia:
25.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Dúbravská cesta, 841 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000040/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 28/2022
Suma v € s DPH:
404,64 €
Popis plnenia:
Upratovací vozík 2 ks
Dátum vystavenia faktúry:
17.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-17
IČO dodávateľa:
36710369
Dátum úhrady faktúry:
23.02.2022
Dátum zverejnenia:
23.02.2022
Dodávateľ plnenia:
ADLERR, s.r.o., Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000045/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6131925/
Suma v € s DPH:
15 411,60 €
Popis plnenia:
Microsoft 365 Business Premium CSP
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-01
IČO dodávateľa:
36597767
Dátum úhrady faktúry:
02.03.2022
Dátum zverejnenia:
02.03.2022
Dodávateľ plnenia:
eSOLUTIONS, s.r.o., Viedenská 7, 040 13 Košice
Číslo faktúry:
3100000047/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6133248/
Suma v € s DPH:
31,50 €
Popis plnenia:
Mobilné internetové pripojenie
Dátum vystavenia faktúry:
07.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-24
IČO dodávateľa:
35848863
Dátum úhrady faktúry:
02.03.2022
Dátum zverejnenia:
02.03.2022
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000044/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 196/2021
Suma v € s DPH:
648,00 €
Popis plnenia:
Spravodajský servis
Dátum vystavenia faktúry:
14.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-21
IČO dodávateľa:
31320414
Dátum úhrady faktúry:
25.02.2022
Dátum zverejnenia:
25.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Dúbravská cesta, 841 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000048/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 104/2021
Suma v € s DPH:
7 147,20 €
Popis plnenia:
Implementácia a vytvorenie virtuálnej platformy pre 8 ks VM
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-04
IČO dodávateľa:
45650276
Dátum úhrady faktúry:
02.03.2022
Dátum zverejnenia:
02.03.2022
Dodávateľ plnenia:
ATOS IT Solutions and Services s.r.o., Pribinova 19,811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000085/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 47/2022
Suma v € s DPH:
755,00 €
Popis plnenia:
Chladnicky 5 ks (zálohová Fa)
Dátum vystavenia faktúry:
15.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-18
IČO dodávateľa:
36228389
Dátum úhrady faktúry:
28.02.2022
Dátum zverejnenia:
28.02.2022
Dodávateľ plnenia:
DOMOSS TECHNIKA, a.s., Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany
Číslo faktúry:
3100000050/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
2 701,98 €
Popis plnenia:
Internet- mesačný poplatok
Dátum vystavenia faktúry:
03.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-14
IČO dodávateľa:
47258314
Dátum úhrady faktúry:
15.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 12
Číslo faktúry:
3100000051/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2022
Suma v € s DPH:
504,00 €
Popis plnenia:
Internet- mesačný poplatok
Dátum vystavenia faktúry:
05.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-18
IČO dodávateľa:
47258314
Dátum úhrady faktúry:
15.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 13
Číslo faktúry:
3100000052/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 251/2021
Suma v € s DPH:
336,00 €
Popis plnenia:
Služba PO+ bezpečnostného technika
Dátum vystavenia faktúry:
28.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-01
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
15.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
MC Protection s.r.o, Matejkova 2,BA
Číslo faktúry:
3100000068/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 223/2021
Suma v € s DPH:
6 840,00 €
Popis plnenia:
Konferenčné stoličky Suedine
Dátum vystavenia faktúry:
04.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-16
IČO dodávateľa:
46586245
Dátum úhrady faktúry:
21.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
Simex,Fučíkova 460,Sládkovičovo
Číslo faktúry:
3100000059/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 204/2021
Suma v € s DPH:
2 275,20 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 2/2022
Dátum vystavenia faktúry:
04.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-09
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
21.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS Bratislava, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000058/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 34/2022
Suma v € s DPH:
51,43 €
Popis plnenia:
Prepravné delegácie
Dátum vystavenia faktúry:
28.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-28
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
21.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
Veľvyslanectvo SR v Paríži
Číslo faktúry:
3100000066/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6049029/
Suma v € s DPH:
3,00 €
Popis plnenia:
Cestovné poistenie 87196525
Dátum vystavenia faktúry:
21.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-21
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
21.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika
Číslo faktúry:
3100000062/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 136/2022
Suma v € s DPH:
478,80 €
Popis plnenia:
Kopírovací papier
Dátum vystavenia faktúry:
10.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-11
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
23.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, s.r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000061/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6133248/
Suma v € s DPH:
31,50 €
Popis plnenia:
Mobilné internetové pripojenie
Dátum vystavenia faktúry:
07.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-10
IČO dodávateľa:
35848863
Dátum úhrady faktúry:
23.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000063/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 48/2022
Suma v € s DPH:
1 788,00 €
Popis plnenia:
Sudcovský talár
Dátum vystavenia faktúry:
21.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-11
IČO dodávateľa:
34242228
Dátum úhrady faktúry:
23.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
Lindák Rastislav - NILTEX, Budovateľská 1224/14, 925 21 Sládkovičovo
Číslo faktúry:
3100000065/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 129/2022
Suma v € s DPH:
56,88 €
Popis plnenia:
špagát
Dátum vystavenia faktúry:
15.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-15
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
28.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, s.r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000064/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
1603.22
Popis plnenia:
Energie+voda 2/2022
Dátum vystavenia faktúry:
14.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-14
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
28.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000056/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2021
Suma v € s DPH:
9,48 €
Popis plnenia:
Monitoring GPS 03/2022
Dátum vystavenia faktúry:
02.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-07
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
28.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
TSS Group, a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
3100000053/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 128/2022
Suma v € s DPH:
233,17 €
Popis plnenia:
toner OKI
Dátum vystavenia faktúry:
03.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-04
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
28.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 17000 Praha 7
Číslo faktúry:
3100000054/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 186/2021
Suma v € s DPH:
210,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médií
Dátum vystavenia faktúry:
28.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-07
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
28.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s.r.o., Riazanská, 831 03 Bratislava 3
Číslo faktúry:
3100000076/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 150/2022
Suma v € s DPH:
4 237,74 €
Popis plnenia:
Kancelárske kreslo
Dátum vystavenia faktúry:
22.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-01
IČO dodávateľa:
74214802
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
VidaXL. SK
Číslo faktúry:
3100000074/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5874817/
Suma v € s DPH:
900,00 €
Popis plnenia:
Nájiomné byt 04/2022
Dátum vystavenia faktúry:
30.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-30
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
JUDr.Ing. Anna Žoldošová, Lúčna, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
3100000072/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 153/2022
Suma v € s DPH:
469,48 €
Popis plnenia:
účastnícky poplatok
Dátum vystavenia faktúry:
17.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-22
IČO dodávateľa:
64616398
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, Šulekova 2, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000055/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 196/2021
Suma v € s DPH:
648,00 €
Popis plnenia:
spravodajský servis
Dátum vystavenia faktúry:
07.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-07
IČO dodávateľa:
31320414
Dátum úhrady faktúry:
06.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Dúbravská cesta, 841 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000057/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
2 695,26 €
Popis plnenia:
mesačný poplatok
Dátum vystavenia faktúry:
03.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-08
IČO dodávateľa:
47258314
Dátum úhrady faktúry:
02.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 13
Číslo faktúry:
3100000060/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5952044/
Suma v € s DPH:
180,00 €
Popis plnenia:
multisport 3/2022
Dátum vystavenia faktúry:
07.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-09
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
06.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Ružová dolina, 821 08 Bratislava 2
Číslo faktúry:
3100000069/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 140/2022
Suma v € s DPH:
215,98 €
Popis plnenia:
toner čierny
Dátum vystavenia faktúry:
11.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-18
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
10.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Alza Sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000070/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 140/2022
Suma v € s DPH:
269,53 €
Popis plnenia:
tlačový valec
Dátum vystavenia faktúry:
11.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-18
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
10.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Alza Sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000071/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 49/2022
Suma v € s DPH:
824,40 €
Popis plnenia:
kancelársky vozík
Dátum vystavenia faktúry:
04.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-22
IČO dodávateľa:
35890941
Dátum úhrady faktúry:
04.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
REMOS,Tomašíkova 26,82101 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000075/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 162/2022
Suma v € s DPH:
841,00 €
Popis plnenia:
hlasový záznamník
Dátum vystavenia faktúry:
31.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-31
IČO dodávateľa:
25974939
Dátum úhrady faktúry:
07.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
AB COM CZECH, s.r.o., Stěžerská, 500 04 Hradec Králové
Číslo faktúry:
3100000077/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
KPr. 174/2021
Suma v € s DPH:
589,21 €
Popis plnenia:
tovy právneho zastúpenia
Dátum vystavenia faktúry:
03.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-22
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
11.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Janíček Legal,Kominárska 24,83104 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000078/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1 187,75 €
Popis plnenia:
poštové služky 3/2022
Dátum vystavenia faktúry:
10.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-11
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
17.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000079/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
210,00 €
Popis plnenia:
zberné jazdy 3/2022
Dátum vystavenia faktúry:
10.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-11
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
17.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000080/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
8,10 €
Popis plnenia:
podaj zásielak 3/2022
Dátum vystavenia faktúry:
10.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-11
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
17.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000081/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 116/2021
Suma v € s DPH:
3 963,47 €
Popis plnenia:
stravovanie 3/2022
Dátum vystavenia faktúry:
15.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-17
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
20.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000082/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 138/2022
Suma v € s DPH:
161,36 €
Popis plnenia:
konvektor
Dátum vystavenia faktúry:
14.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-16
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
25.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Alza Sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000083/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 251/2021
Suma v € s DPH:
336,00 €
Popis plnenia:
PO+BOZP 3/2022
Dátum vystavenia faktúry:
28.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-28
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
20.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
MC Protection s.r.o, Matejkova 2,BA
Číslo faktúry:
3100000084/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 155/2022
Suma v € s DPH:
413,08 €
Popis plnenia:
pračka so su
Dátum vystavenia faktúry:
29.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-29
IČO dodávateľa:
35739487
Dátum úhrady faktúry:
28.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
NAY, Tuhovská 15,83006 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000086/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 40/2022
Suma v € s DPH:
628,00 €
Popis plnenia:
kancel.papier
Dátum vystavenia faktúry:
29.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-30
IČO dodávateľa:
36880574
Dátum úhrady faktúry:
25.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
GC Tech, Jilemnického 6,91101 Trenčín
Číslo faktúry:
3100000087/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 23/2022
Suma v € s DPH:
11 119,00 €
Popis plnenia:
nábytok
Dátum vystavenia faktúry:
23.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-30
IČO dodávateľa:
738298
Dátum úhrady faktúry:
25.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS,Veľký dvor 12,93701 Želiezovce
Číslo faktúry:
3100000088/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 29/2022
Suma v € s DPH:
601,83 €
Popis plnenia:
archívne dosky
Dátum vystavenia faktúry:
21.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-31
IČO dodávateľa:
738271
Dátum úhrady faktúry:
20.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS,Gucmanova 19,92041 Leopoldov
Číslo faktúry:
3100000089/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 144/2022
Suma v € s DPH:
20,12 €
Popis plnenia:
pečiatky
Dátum vystavenia faktúry:
30.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-31
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
13.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, s.r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000090/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 139/2022
Suma v € s DPH:
15,11 €
Popis plnenia:
vizitky
Dátum vystavenia faktúry:
29.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-04
IČO dodávateľa:
738271
Dátum úhrady faktúry:
25.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS,Gucmanova 19,92041 Leopoldov
Číslo faktúry:
3100000091/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 186/2021
Suma v € s DPH:
210,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médií
Dátum vystavenia faktúry:
31.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-06
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
25.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s.r.o., Riazanská, 831 03 Bratislava 3
Číslo faktúry:
3100000092/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 169/2022
Suma v € s DPH:
114,00 €
Popis plnenia:
školenie VO
Dátum vystavenia faktúry:
06.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-07
IČO dodávateľa:
48282413
Dátum úhrady faktúry:
20.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Apuen Akadémia
Číslo faktúry:
3100000093/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 130/2022
Suma v € s DPH:
336,00 €
Popis plnenia:
OLO 3/2022
Dátum vystavenia faktúry:
18.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-07
IČO dodávateľa:
47393092
Dátum úhrady faktúry:
20.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Best Service,Gwerkovej 17/85104 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000094/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 154/2022
Suma v € s DPH:
98,40 €
Popis plnenia:
USB token
Dátum vystavenia faktúry:
04.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-07
IČO dodávateľa:
31365078
Dátum úhrady faktúry:
25.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
PosAm,Bajkalská 28,82109 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000095/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5952044/
Suma v € s DPH:
180,00 €
Popis plnenia:
multisport 4/2022
Dátum vystavenia faktúry:
05.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-07
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
28.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Ružová dolina, 821 08 Bratislava 2
Číslo faktúry:
3100000096/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 9/2022
Suma v € s DPH:
219,00 €
Popis plnenia:
kreslo Komodo
Dátum vystavenia faktúry:
30.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-08
IČO dodávateľa:
36409154
Dátum úhrady faktúry:
22.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín
Číslo faktúry:
3100000097/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 175/2022
Suma v € s DPH:
84,00 €
Popis plnenia:
školenie ZP 2022
Dátum vystavenia faktúry:
19.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-25
IČO dodávateľa:
31369308
Dátum úhrady faktúry:
19.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Relia,Trnavská 80,82102 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000098/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 170/2022
Suma v € s DPH:
132,00 €
Popis plnenia:
znak SR
Dátum vystavenia faktúry:
08.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-08
IČO dodávateľa:
17315786
Dátum úhrady faktúry:
19.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
2U,Trnavská cesta 84,82102 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000099/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
975,41 €
Popis plnenia:
mesačný poplatok
Dátum vystavenia faktúry:
31.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-08
IČO dodávateľa:
47258314
Dátum úhrady faktúry:
25.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 13
Číslo faktúry:
3100000100/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2021
Suma v € s DPH:
9,48 €
Popis plnenia:
Monitoring GPS 04/2022
Dátum vystavenia faktúry:
11.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-12
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
25.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
TSS Group, a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
3100000101/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6133248/
Suma v € s DPH:
32,20 €
Popis plnenia:
mesačný poplatok 32022
Dátum vystavenia faktúry:
07.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-11
IČO dodávateľa:
35848863
Dátum úhrady faktúry:
25.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000102/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 204/2021
Suma v € s DPH:
2 044,80 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 3/2022
Dátum vystavenia faktúry:
31.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-12
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
25.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS Bratislava, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000103/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1 445,95 €
Popis plnenia:
poštové služby 32022
Dátum vystavenia faktúry:
11.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-12
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
28.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000104/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
32,40 €
Popis plnenia:
podaj zásielok 32022
Dátum vystavenia faktúry:
07.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-13
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
28.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000105/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
1 737,70 €
Popis plnenia:
energie+voda 32022
Dátum vystavenia faktúry:
12.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-14
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
26.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000107/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 164/2022
Suma v € s DPH:
360,77 €
Popis plnenia:
gravírovaná tabuľa
Dátum vystavenia faktúry:
12.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-14
IČO dodávateľa:
45296294
Dátum úhrady faktúry:
28.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
DPC Group,Haburská 49,82101 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000111/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 104/2021
Suma v € s DPH:
7 147,20 €
Popis plnenia:
správa servera
Dátum vystavenia faktúry:
25.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-28
IČO dodávateľa:
45650276
Dátum úhrady faktúry:
28.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
ATOS IT Solutions and Services s.r.o., Pribinova 19,811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000118/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6049029/
Suma v € s DPH:
12,00 €
Popis plnenia:
cestovné poistenie
Dátum vystavenia faktúry:
21.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-21
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
22.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika
Číslo faktúry:
3100000108/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 7/2022
Suma v € s DPH:
14 080,00 €
Popis plnenia:
nábytok
Dátum vystavenia faktúry:
20.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-20
IČO dodávateľa:
738328
Dátum úhrady faktúry:
03.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVTOS, Sládkovičova 80,BB
Číslo faktúry:
3100000109/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5874817/
Suma v € s DPH:
900,00 €
Popis plnenia:
nájomné byt 05/2022
Dátum vystavenia faktúry:
21.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-21
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
25.04.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
JUDr.Ing. Anna Žoldošová, Lúčna, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
3100000110/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 104/2021
Suma v € s DPH:
7 147,20 €
Popis plnenia:
správa servera
Dátum vystavenia faktúry:
08.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-10
IČO dodávateľa:
45650276
Dátum úhrady faktúry:
07.04.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
ATOS IT Solutions and Services s.r.o., Pribinova 19,811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000111/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 104/2021
Suma v € s DPH:
7 147,20 €
Popis plnenia:
správa servera
Dátum vystavenia faktúry:
28.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-30
IČO dodávateľa:
45650276
Dátum úhrady faktúry:
28.04.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
ATOS IT Solutions and Services s.r.o., Pribinova 19,811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000112/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 104/2021
Suma v € s DPH:
15 576,00 €
Popis plnenia:
zálohovanie dát
Dátum vystavenia faktúry:
28.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-30
IČO dodávateľa:
45650276
Dátum úhrady faktúry:
17.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
ATOS IT Solutions and Services s.r.o., Pribinova 19,811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000113/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 149/2022
Suma v € s DPH:
313,92 €
Popis plnenia:
montáž vlajok
Dátum vystavenia faktúry:
12.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-12
IČO dodávateľa:
45296294
Dátum úhrady faktúry:
04.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
DPC Group,Haburská 49,82101 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000114/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 131/2022
Suma v € s DPH:
12 542,58 €
Popis plnenia:
umývací automat
Dátum vystavenia faktúry:
20.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-20
IČO dodávateľa:
31634524
Dátum úhrady faktúry:
06.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Agromepa,Slov.Ľubča 989
Číslo faktúry:
3100000116/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 144/2022
Suma v € s DPH:
36,72 €
Popis plnenia:
dátumovka
Dátum vystavenia faktúry:
20.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-21
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
04.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, s.r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000117/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 35/2022
Suma v € s DPH:
4 628,66 €
Popis plnenia:
skriňa šatníková
Dátum vystavenia faktúry:
20.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-21
IČO dodávateľa:
738361
Dátum úhrady faktúry:
06.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVTOS mladiství,Družstevná2,Sučany
Číslo faktúry:
3100000120/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 184/2022
Suma v € s DPH:
228,00 €
Popis plnenia:
tlačiatreň
Dátum vystavenia faktúry:
29.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-29
IČO dodávateľa:
41964012
Dátum úhrady faktúry:
13.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Extreme,Oravská Polhora 47
Číslo faktúry:
3100000121/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 251/2021
Suma v € s DPH:
432,00 €
Popis plnenia:
služby Po a BOZP
Dátum vystavenia faktúry:
28.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-29
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
10.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
MC Protection s.r.o, Matejkova 2,BA
Číslo faktúry:
3100000122/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 176/2022
Suma v € s DPH:
162,00 €
Popis plnenia:
oprava turniketu
Dátum vystavenia faktúry:
02.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-02
IČO dodávateľa:
35954680
Dátum úhrady faktúry:
12.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Elisan,Záhradná1,84107 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000124/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 18/2022
Suma v € s DPH:
1 278,60 €
Popis plnenia:
periodiká 2022
Dátum vystavenia faktúry:
02.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-03
IČO dodávateľa:
44396368
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Sprinton,B.Nemcovej 8,BA
Číslo faktúry:
3100000125/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 174/2022
Suma v € s DPH:
84,00 €
Popis plnenia:
školenie
Dátum vystavenia faktúry:
03.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-03
IČO dodávateľa:
50288334
Dátum úhrady faktúry:
12.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
EDOS,Tematínska 4, BA
Číslo faktúry:
3100000126/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2021
Suma v € s DPH:
9,48 €
Popis plnenia:
Monitoring GPS 04/2022
Dátum vystavenia faktúry:
04.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-04
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
TSS Group, a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
3100000127/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6049029/
Suma v € s DPH:
2,00 €
Popis plnenia:
cestovné poistenie
Dátum vystavenia faktúry:
03.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-03
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
04.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika
Číslo faktúry:
3100000128/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
1 824,80 €
Popis plnenia:
mesačný poplatok
Dátum vystavenia faktúry:
04.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-05
IČO dodávateľa:
47258314
Dátum úhrady faktúry:
25.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 13
Číslo faktúry:
3100000129/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 186/2021
Suma v € s DPH:
210,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médií
Dátum vystavenia faktúry:
30.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-06
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
30.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s.r.o., Riazanská, 831 03 Bratislava 3
Číslo faktúry:
3100000130/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5952044/
Suma v € s DPH:
180,00 €
Popis plnenia:
Multisport 05/2022
Dátum vystavenia faktúry:
05.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-09
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
25.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Ružová dolina, 821 08 Bratislava 2
Číslo faktúry:
3100000131/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6133248/
Suma v € s DPH:
32,20 €
Popis plnenia:
mesačný poplatok 42022
Dátum vystavenia faktúry:
06.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-09
IČO dodávateľa:
35848863
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000134/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1 445,95 €
Popis plnenia:
poštové služby 42022
Dátum vystavenia faktúry:
11.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-11
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
25.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000135/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 204/2021
Suma v € s DPH:
1 670,40 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 4/2022
Dátum vystavenia faktúry:
06.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-11
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS Bratislava, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000136/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
1 263,01 €
Popis plnenia:
energie+voda 42022
Dátum vystavenia faktúry:
12.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-12
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000137/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
199,50 €
Popis plnenia:
zberné jazdy 4/2022
Dátum vystavenia faktúry:
12.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-12
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
25.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000138/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 185/2022
Suma v € s DPH:
16,96 €
Popis plnenia:
vlajka smútočná
Dátum vystavenia faktúry:
11.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-12
IČO dodávateľa:
47175397
Dátum úhrady faktúry:
25.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Obchod SVK,Chotčanská 40,Stropkov
Číslo faktúry:
3100000139/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6049029/
Suma v € s DPH:
4,00 €
Popis plnenia:
cestovné poistenie
Dátum vystavenia faktúry:
17.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-17
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika
Číslo faktúry:
3100000140/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5934687/
Suma v € s DPH:
4 506,11 €
Popis plnenia:
Stravovacie karty
Dátum vystavenia faktúry:
09.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-17
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
25.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000141/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5934687/
Suma v € s DPH:
95,51 €
Popis plnenia:
Stravovacie karty
Dátum vystavenia faktúry:
30.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-17
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
25.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000142/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5934687/
Suma v € s DPH:
4 501,77 €
Popis plnenia:
Stravovacie karty
Dátum vystavenia faktúry:
07.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-17
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
25.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000143/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
KPr. 63/2022
Suma v € s DPH:
1 589,21 €
Popis plnenia:
trovy konania
Dátum vystavenia faktúry:
10.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-10
IČO dodávateľa:
51163730
Dátum úhrady faktúry:
25.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
JUDr.Holič,advokát,Poľovnícka 4,Bernolákovo
Číslo faktúry:
3100000144/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 197/2022
Suma v € s DPH:
19,10 €
Popis plnenia:
poštová schránka
Dátum vystavenia faktúry:
12.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-17
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
25.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Alza Sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000145/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
241,50 €
Popis plnenia:
zberné jazdy 3/2022
Dátum vystavenia faktúry:
12.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-19
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
25.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3500000003/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 172/2022
Suma v € s DPH:
218,82 €
Popis plnenia:
PaM 2023
Dátum vystavenia faktúry:
15.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-17
IČO dodávateľa:
31582503
Dátum úhrady faktúry:
25.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
Číslo faktúry:
3100000146/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6049029/
Suma v € s DPH:
2,80 €
Popis plnenia:
cestovné poistenie
Dátum vystavenia faktúry:
19.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-19
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
20.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika
Číslo faktúry:
3100000153/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 8/2021
Suma v € s DPH:
32,40 €
Popis plnenia:
doména
Dátum vystavenia faktúry:
20.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-20
IČO dodávateľa:
26043319
Dátum úhrady faktúry:
27.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Internet CZ,Ktiš 2
Číslo faktúry:
3100000150/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 196/2021
Suma v € s DPH:
540,00 €
Popis plnenia:
spravodajský servis
Dátum vystavenia faktúry:
23.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-23
IČO dodávateľa:
31320414
Dátum úhrady faktúry:
08.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Dúbravská cesta, 841 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000151/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 196/2021
Suma v € s DPH:
540,00 €
Popis plnenia:
spravodajský servis
Dátum vystavenia faktúry:
09.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-23
IČO dodávateľa:
31320414
Dátum úhrady faktúry:
08.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Dúbravská cesta, 841 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000152/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 198/2022
Suma v € s DPH:
80,00 €
Popis plnenia:
čistenie talárov
Dátum vystavenia faktúry:
17.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-19
IČO dodávateľa:
50615513
Dátum úhrady faktúry:
01.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Washapp, Savignonská 11,83152 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000154/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 196/2022
Suma v € s DPH:
577,83 €
Popis plnenia:
pásová jednotka
Dátum vystavenia faktúry:
17.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-23
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
01.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Alza Sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000155/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 198/2022
Suma v € s DPH:
60,00 €
Popis plnenia:
čistenie talárov
Dátum vystavenia faktúry:
18.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-20
IČO dodávateľa:
50615513
Dátum úhrady faktúry:
01.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Washapp, Savignonská 11,83152 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000156/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 192/2022
Suma v € s DPH:
55,90 €
Popis plnenia:
prílohová obálka
Dátum vystavenia faktúry:
13.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-23
IČO dodávateľa:
738271
Dátum úhrady faktúry:
01.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚTOS a ÚVV, Gucmanova 19, 92041 Leopoldov
Číslo faktúry:
3100000157/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 40/2022
Suma v € s DPH:
628,66 €
Popis plnenia:
kancelársky papier
Dátum vystavenia faktúry:
18.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-24
IČO dodávateľa:
36880574
Dátum úhrady faktúry:
01.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
P.Gerši-GC Tech,Jilemnického 6,91101 Trenčín
Číslo faktúry:
3100000161/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5874817/
Suma v € s DPH:
900,00 €
Popis plnenia:
nájomné byt 6/2022
Dátum vystavenia faktúry:
27.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-27
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
09.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
JUDr.Ing. Anna Žoldošová, Lúčna, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
3100000162/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 251/2021
Suma v € s DPH:
378,00 €
Popis plnenia:
služby Po a BOZP
Dátum vystavenia faktúry:
27.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-27
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
17.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
MC Protection s.r.o, Matejkova 2,BA
Číslo faktúry:
3100000163/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5934687/
Suma v € s DPH:
191,00 €
Popis plnenia:
stravovanie 6/2022
Dátum vystavenia faktúry:
01.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-01
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
23.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000165/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2021
Suma v € s DPH:
9,48 €
Popis plnenia:
Monitoring GPS 04/2022
Dátum vystavenia faktúry:
03.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-03
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
27.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
TSS Group, a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
3100000168/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 237/2022
Suma v € s DPH:
69,00 €
Popis plnenia:
školenie
Dátum vystavenia faktúry:
07.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-07
IČO dodávateľa:
35900831
Dátum úhrady faktúry:
13.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Proeko, Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000169/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 220/2022
Suma v € s DPH:
21,80 €
Popis plnenia:
toner HP
Dátum vystavenia faktúry:
06.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-07
IČO dodávateľa:
50370294
Dátum úhrady faktúry:
27.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Gigaprint,Kuzmányho 30,91101 Trenčín
Číslo faktúry:
3100000170/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
10 336,90 €
Popis plnenia:
mesačný poplatok+sťahovanie
Dátum vystavenia faktúry:
03.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-08
IČO dodávateľa:
47258314
Dátum úhrady faktúry:
27.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 13
Číslo faktúry:
3100000171/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
8,10 €
Popis plnenia:
poštové služby 52022
Dátum vystavenia faktúry:
08.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-08
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
27.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000172/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 204/2021
Suma v € s DPH:
2 102,40 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 5/2022
Dátum vystavenia faktúry:
06.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-08
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
23.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS Bratislava, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000173/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5934687/
Suma v € s DPH:
4 063,32 €
Popis plnenia:
Stravovacie karty
Dátum vystavenia faktúry:
09.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-09
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
23.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000175/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1 878,15 €
Popis plnenia:
poštové služby 52022
Dátum vystavenia faktúry:
10.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-10
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
27.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000177/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2022
Suma v € s DPH:
231,00 €
Popis plnenia:
poštové služby 52022
Dátum vystavenia faktúry:
10.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-10
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
27.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000180/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5952044/
Suma v € s DPH:
244,00 €
Popis plnenia:
Multisport 06/2022
Dátum vystavenia faktúry:
07.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-13
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
23.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Ružová dolina, 821 08 Bratislava 2
Číslo faktúry:
3100000181/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6049029/
Suma v € s DPH:
8,00 €
Popis plnenia:
cestovné poistenie
Dátum vystavenia faktúry:
14.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-14
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
16.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika
Číslo faktúry:
3100000182/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6049029/
Suma v € s DPH:
1,00 €
Popis plnenia:
cestovné poistenie
Dátum vystavenia faktúry:
14.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-14
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
16.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika
Číslo faktúry:
3100000183/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6049029/
Suma v € s DPH:
1,00 €
Popis plnenia:
cestovné poistenie
Dátum vystavenia faktúry:
14.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-14
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
16.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika
Číslo faktúry:
3100000184/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
193 450,55 €
Popis plnenia:
nájomné 3Q 2022
Dátum vystavenia faktúry:
09.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-10
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
23.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000185/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6133248/
Suma v € s DPH:
32,20 €
Popis plnenia:
mesačný poplatok 52022
Dátum vystavenia faktúry:
31.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-11
IČO dodávateľa:
35848863
Dátum úhrady faktúry:
23.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000188/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 144/2022
Suma v € s DPH:
472,80 €
Popis plnenia:
pečiatky
Dátum vystavenia faktúry:
14.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-15
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
27.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, s.r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000190/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
1 197,14 €
Popis plnenia:
energie+voda
Dátum vystavenia faktúry:
14.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-15
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
27.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000164/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 209/2022
Suma v € s DPH:
444,53 €
Popis plnenia:
Ubytovanie Košice
Dátum vystavenia faktúry:
31.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-02
IČO dodávateľa:
14404737
Dátum úhrady faktúry:
01.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Žák Vladimír, Vrátna 14, 04001 Košice
Číslo faktúry:
3100000167/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 186/2021
Suma v € s DPH:
210,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médií
Dátum vystavenia faktúry:
31.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-06
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
01.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s.r.o., Riazanská, 831 03 Bratislava 3
Číslo faktúry:
3100000176/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 197/2022
Suma v € s DPH:
630,24 €
Popis plnenia:
laserová tlačiareň
Dátum vystavenia faktúry:
06.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-08
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
01.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Alza Sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000189/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 196/2021
Suma v € s DPH:
540,00 €
Popis plnenia:
spravodajský servis
Dátum vystavenia faktúry:
31.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-15
IČO dodávateľa:
31320414
Dátum úhrady faktúry:
01.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Dúbravská cesta, 841 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000191/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 221/2022
Suma v € s DPH:
912,00 €
Popis plnenia:
LCD monitory
Dátum vystavenia faktúry:
15.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-16
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
01.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Alza Sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000192/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
1 047,12 €
Popis plnenia:
montáž skla,zrkadla
Dátum vystavenia faktúry:
10.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-20
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
14.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000193/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 196/2022
Suma v € s DPH:
355,71 €
Popis plnenia:
zapekacia jednotka
Dátum vystavenia faktúry:
15.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-20
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
14.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Alza Sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000194/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 217/2022
Suma v € s DPH:
289,20 €
Popis plnenia:
identifikačný kľúčový čip
Dátum vystavenia faktúry:
14.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-28
IČO dodávateľa:
50075667
Dátum úhrady faktúry:
15.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Fire Prevention, Cesta na Senec 2,82104 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000195/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 251/2021
Suma v € s DPH:
408,00 €
Popis plnenia:
služby Po a BOZP
Dátum vystavenia faktúry:
28.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-28
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
15.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
MC Protection s.r.o, Matejkova 2,BA
Číslo faktúry:
3100000196/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 132/2022
Suma v € s DPH:
7 453,92 €
Popis plnenia:
tonery
Dátum vystavenia faktúry:
20.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-28
IČO dodávateľa:
35891896
Dátum úhrady faktúry:
15.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
CLEAN Tonery, Za hradbami 27,90201 Pezinok
Číslo faktúry:
3100000197/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 173/2022
Suma v € s DPH:
2 163,40 €
Popis plnenia:
bezpečnostná archivačná skriňa
Dátum vystavenia faktúry:
28.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-30
IČO dodávateľa:
35828382
Dátum úhrady faktúry:
20.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Eurosafe, Smrečianska 43, 81105 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000198/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 161/2022
Suma v € s DPH:
4 084,36 €
Popis plnenia:
kancelárske potreby
Dátum vystavenia faktúry:
30.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-30
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
25.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, s.r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000199/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5874817/
Suma v € s DPH:
900,00 €
Popis plnenia:
nájomné byt 7/2022
Dátum vystavenia faktúry:
30.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-30
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
15.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
JUDr.Ing. Anna Žoldošová, Lúčna, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
3100000200/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 160/2022
Suma v € s DPH:
1 596,19 €
Popis plnenia:
čistiace potreby
Dátum vystavenia faktúry:
30.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-30
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
15.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, s.r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000201/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
1 897,32 €
Popis plnenia:
mesačný poplatok 62022
Dátum vystavenia faktúry:
30.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-04
IČO dodávateľa:
47258314
Dátum úhrady faktúry:
19.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 13
Číslo faktúry:
3100000202/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2021
Suma v € s DPH:
9,48 €
Popis plnenia:
Monitoring GPS 7/2022
Dátum vystavenia faktúry:
07.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-07
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
19.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
TSS Group, a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
3100000203/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 238/2022
Suma v € s DPH:
5 057,83 €
Popis plnenia:
kancel. stoličky Torro 26 ks
Dátum vystavenia faktúry:
06.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-07
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
22.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Alza Sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000204/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5952044/
Suma v € s DPH:
244,00 €
Popis plnenia:
Multisport 7/2022
Dátum vystavenia faktúry:
07.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-08
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
19.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Ružová dolina, 821 08 Bratislava 2
Číslo faktúry:
3100000205/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
8,10 €
Popis plnenia:
podaj zásielok 62022
Dátum vystavenia faktúry:
30.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-08
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
19.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000206/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6133248/
Suma v € s DPH:
32,20 €
Popis plnenia:
mesačný poplatok 62022
Dátum vystavenia faktúry:
07.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-08
IČO dodávateľa:
35848863
Dátum úhrady faktúry:
25.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000207/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 226/2022
Suma v € s DPH:
1 460,40 €
Popis plnenia:
mediálny kútik
Dátum vystavenia faktúry:
06.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-11
IČO dodávateľa:
47852453
Dátum úhrady faktúry:
29.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Madness Advertising, Drieňová 34,82102 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000208/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 196/2021
Suma v € s DPH:
270,00 €
Popis plnenia:
spravodajský servis
Dátum vystavenia faktúry:
30.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-11
IČO dodávateľa:
31320414
Dátum úhrady faktúry:
26.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Dúbravská cesta, 841 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000209/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5934687/
Suma v € s DPH:
4 697,12 €
Popis plnenia:
Stravovacie karty
Dátum vystavenia faktúry:
12.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-12
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
25.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000210/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2022
Suma v € s DPH:
231,00 €
Popis plnenia:
zberné jazdy 62022
Dátum vystavenia faktúry:
30.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-12
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
25.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000211/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1 460,30 €
Popis plnenia:
poštové služby 62022
Dátum vystavenia faktúry:
30.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-12
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
25.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000212/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 204/2021
Suma v € s DPH:
1 411,20 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 6/2022
Dátum vystavenia faktúry:
06.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-12
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
25.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS Bratislava, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000213/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 243/2022
Suma v € s DPH:
4 000,00 €
Popis plnenia:
licencie -judikaty
Dátum vystavenia faktúry:
08.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-13
IČO dodávateľa:
53250044
Dátum úhrady faktúry:
26.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Právna informačná databáza,1 mája 23,06901 Snina
Číslo faktúry:
3100000223/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 251/2022
Suma v € s DPH:
239,00 €
Popis plnenia:
otočné kreslo velvet
Dátum vystavenia faktúry:
19.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-20
IČO dodávateľa:
53798813
Dátum úhrady faktúry:
27.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Letoss, Hviezdoslavova 12,02744 Tvrdošín
Číslo faktúry:
3100000228/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 242/2022
Suma v € s DPH:
1 536,00 €
Popis plnenia:
dodanie a montáž polepov
Dátum vystavenia faktúry:
20.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-20
IČO dodávateľa:
35779721
Dátum úhrady faktúry:
29.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Compania, Šustekova 10,85104 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000221/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5956135/
Suma v € s DPH:
862,90 €
Popis plnenia:
havarijné poistenie Škoda Kodiaq
Dátum vystavenia faktúry:
07.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-14
IČO dodávateľa:
585441
Dátum úhrady faktúry:
10.08.2022
Dátum zverejnenia:
05.09.2022
Dodávateľ plnenia:
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000222/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5956135/
Suma v € s DPH:
271,76 €
Popis plnenia:
PZP poistenie
Dátum vystavenia faktúry:
07.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-14
IČO dodávateľa:
585441
Dátum úhrady faktúry:
10.08.2022
Dátum zverejnenia:
05.09.2022
Dodávateľ plnenia:
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000229/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 219/2022
Suma v € s DPH:
144,00 €
Popis plnenia:
zarážky na časopisy
Dátum vystavenia faktúry:
19.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-21
IČO dodávateľa:
36548090
Dátum úhrady faktúry:
02.08.2022
Dátum zverejnenia:
05.09.2022
Dodávateľ plnenia:
CEIBA,Nánanská cesta 36,94301 Štúrovo
Číslo faktúry:
3100000232/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6032378/
Suma v € s DPH:
1 208,28 €
Popis plnenia:
elektrika+ voda
Dátum vystavenia faktúry:
15.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-27
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
02.08.2022
Dátum zverejnenia:
05.09.2022
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000233/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5874819/
Suma v € s DPH:
312,00 €
Popis plnenia:
PO a BOZP 72022
Dátum vystavenia faktúry:
28.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-28
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
02.08.2022
Dátum zverejnenia:
05.09.2022
Dodávateľ plnenia:
MC PROTECTION, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000234/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5934687/
Suma v € s DPH:
729,31 €
Popis plnenia:
stravovanie 82022
Dátum vystavenia faktúry:
28.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-28
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
02.08.2022
Dátum zverejnenia:
05.09.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000235/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5874817/
Suma v € s DPH:
900,00 €
Popis plnenia:
Prenájom bytu 08/2022
Dátum vystavenia faktúry:
02.08.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-08-02
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
10.08.2022
Dátum zverejnenia:
05.09.2022
Dodávateľ plnenia:
JUDr.Ing. Anna Žoldošová, Lúčna, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
3100000236/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 40/2022
Suma v € s DPH:
628,66 €
Popis plnenia:
kancelársky papier
Dátum vystavenia faktúry:
25.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-08-01
IČO dodávateľa:
36880574
Dátum úhrady faktúry:
10.08.2022
Dátum zverejnenia:
05.09.2022
Dodávateľ plnenia:
P.Gerši-GC Tech,Jilemnického 6,91101 Trenčín
Číslo faktúry:
3100000242/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2021
Suma v € s DPH:
9,48 €
Popis plnenia:
Monitoring GPS 082022
Dátum vystavenia faktúry:
03.08.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-08-03
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
22.08.2022
Dátum zverejnenia:
05.09.2022
Dodávateľ plnenia:
TSS Group, a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
3100000243/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
160/2022
Suma v € s DPH:
1 208,47 €
Popis plnenia:
hygienické potreby
Dátum vystavenia faktúry:
03.08.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-08-04
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
22.08.2022
Dátum zverejnenia:
05.09.2022
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, s.r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000244/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 186/2021
Suma v € s DPH:
210,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médií
Dátum vystavenia faktúry:
31.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-08-05
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
19.08.2022
Dátum zverejnenia:
05.09.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s.r.o., Riazanská, 831 03 Bratislava 3
Číslo faktúry:
3100000245/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
1 885,43 €
Popis plnenia:
mesačný poplatok 72022
Dátum vystavenia faktúry:
31.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-08-08
IČO dodávateľa:
47258314
Dátum úhrady faktúry:
22.08.2022
Dátum zverejnenia:
05.09.2022
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 13
Číslo faktúry:
3100000246/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5952044/
Suma v € s DPH:
244,00 €
Popis plnenia:
multisport 8/2022
Dátum vystavenia faktúry:
04.08.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-08-08
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
22.08.2022
Dátum zverejnenia:
05.09.2022
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Ružová dolina, 821 08 Bratislava 2
Číslo faktúry:
3100000247/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6133248/
Suma v € s DPH:
29,76 €
Popis plnenia:
Mobilné internetové pripojenie
Dátum vystavenia faktúry:
08.08.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-08-09
IČO dodávateľa:
35848863
Dátum úhrady faktúry:
22.08.2022
Dátum zverejnenia:
05.09.2022
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000248/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6049029/
Suma v € s DPH:
2,00 €
Popis plnenia:
cestovné poistenie
Dátum vystavenia faktúry:
10.08.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-08-10
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
10.08.2022
Dátum zverejnenia:
05.09.2022
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika
Číslo faktúry:
3100000249/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 204/2021
Suma v € s DPH:
1 094,40 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 7/2022
Dátum vystavenia faktúry:
31.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-08-10
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
19.08.2022
Dátum zverejnenia:
05.09.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS Bratislava, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000250/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1 209,85 €
Popis plnenia:
poštové služby 72022
Dátum vystavenia faktúry:
31.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-08-10
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
22.08.2022
Dátum zverejnenia:
05.09.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000251/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2022
Suma v € s DPH:
10,00 €
Popis plnenia:
podaj zásielok 72022
Dátum vystavenia faktúry:
31.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-08-10
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
22.08.2022
Dátum zverejnenia:
05.09.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000252/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2022
Suma v € s DPH:
210,00 €
Popis plnenia:
zberné jazdy 72022
Dátum vystavenia faktúry:
31.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-08-11
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
22.08.2022
Dátum zverejnenia:
05.09.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000253/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5934687/
Suma v € s DPH:
4 158,82 €
Popis plnenia:
stravovanie 8/2022
Dátum vystavenia faktúry:
10.08.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-08-16
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
25.08.2022
Dátum zverejnenia:
05.09.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000254/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 241/2022
Suma v € s DPH:
3 293,00 €
Popis plnenia:
Kancelársky nábytok
Dátum vystavenia faktúry:
11.08.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-08-16
IČO dodávateľa:
738298
Dátum úhrady faktúry:
25.08.2022
Dátum zverejnenia:
05.09.2022
Dodávateľ plnenia:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce
Číslo faktúry:
3100000255/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6032378/
Suma v € s DPH:
1 155,12 €
Popis plnenia:
elektrika+ voda 72022
Dátum vystavenia faktúry:
31.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-08-18
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
26.08.2022
Dátum zverejnenia:
05.09.2022
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000256/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 272/2022
Suma v € s DPH:
89,00 €
Popis plnenia:
školenie
Dátum vystavenia faktúry:
18.08.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-08-18
IČO dodávateľa:
35900831
Dátum úhrady faktúry:
22.08.2022
Dátum zverejnenia:
05.09.2022
Dodávateľ plnenia:
Proeko, Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000257/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 132/2022
Suma v € s DPH:
2 170,08 €
Popis plnenia:
tonery
Dátum vystavenia faktúry:
29.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-08-24
IČO dodávateľa:
35891896
Dátum úhrady faktúry:
31.08.2022
Dátum zverejnenia:
05.09.2022
Dodávateľ plnenia:
CLEAN Tonery, Za hradbami 27,90201 Pezinok
Číslo faktúry:
3100000259/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6049029/
Suma v € s DPH:
27,20 €
Popis plnenia:
cestovné poistenie
Dátum vystavenia faktúry:
25.08.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-08-25
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
26.08.2022
Dátum zverejnenia:
05.09.2022
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika
Číslo faktúry:
3100000260/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6049029/
Suma v € s DPH:
0,70 €
Popis plnenia:
cestovné poistenie
Dátum vystavenia faktúry:
25.08.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-08-25
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
26.08.2022
Dátum zverejnenia:
05.09.2022
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika
Číslo faktúry:
3100000258/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 271/2022
Suma v € s DPH:
379,98 €
Popis plnenia:
kancelárske kreslá
Dátum vystavenia faktúry:
24.08.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-08-24
IČO dodávateľa:
74214802
Dátum úhrady faktúry:
02.09.2022
Dátum zverejnenia:
03.10.2022
Dodávateľ plnenia:
VidaXL. Marketplace Europe BV
Číslo faktúry:
3100000264/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5874819/
Suma v € s DPH:
312,00 €
Popis plnenia:
PO a BOZP 82022
Dátum vystavenia faktúry:
30.08.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-08-30
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
09.09.2022
Dátum zverejnenia:
03.10.2022
Dodávateľ plnenia:
MC PROTECTION, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000265/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 41/2022
Suma v € s DPH:
82 800,00 €
Popis plnenia:
MV BMW X5 xDrive
Dátum vystavenia faktúry:
24.08.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-08-30
IČO dodávateľa:
17320712
Dátum úhrady faktúry:
14.09.2022
Dátum zverejnenia:
03.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Auto Palace Bratislava,Vajnorská 136/C,83104 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000266/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5934687/
Suma v € s DPH:
379,71 €
Popis plnenia:
stravovanie 9/2022
Dátum vystavenia faktúry:
31.08.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-08-31
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
09.09.2022
Dátum zverejnenia:
03.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000267/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6131925/
Suma v € s DPH:
856,20 €
Popis plnenia:
Microsoft 365 Business Premium CSP
Dátum vystavenia faktúry:
22.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-08-31
IČO dodávateľa:
36597767
Dátum úhrady faktúry:
09.09.2022
Dátum zverejnenia:
03.10.2022
Dodávateľ plnenia:
eSOLUTIONS, s.r.o., Viedenská 7, 040 13 Košice
Číslo faktúry:
3100000268/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5934687/
Suma v € s DPH:
189,85 €
Popis plnenia:
stravovanie 9/2022
Dátum vystavenia faktúry:
31.08.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-08-31
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
09.09.2022
Dátum zverejnenia:
03.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000269/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5874817/
Suma v € s DPH:
900,00 €
Popis plnenia:
Prenájom bytu 09/2022
Dátum vystavenia faktúry:
02.08.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-08-02
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
09.09.2022
Dátum zverejnenia:
03.10.2022
Dodávateľ plnenia:
JUDr.Ing. Anna Žoldošová, Lúčna, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
3100000270/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2021
Suma v € s DPH:
9,48 €
Popis plnenia:
Monitoring GPS 9/2022
Dátum vystavenia faktúry:
05.09.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-05
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
09.09.2022
Dátum zverejnenia:
03.10.2022
Dodávateľ plnenia:
TSS Group, a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
3100000271/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 37/2022
Suma v € s DPH:
718,80 €
Popis plnenia:
inzercia - credit
Dátum vystavenia faktúry:
02.09.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-05
IČO dodávateľa:
35800861
Dátum úhrady faktúry:
09.09.2022
Dátum zverejnenia:
03.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Profesia, spol. s r.o., Pribinova, 81109 Bratislava
Číslo faktúry:
3500000006/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 276/2022
Suma v € s DPH:
1 088,00 €
Popis plnenia:
nábytok
Dátum vystavenia faktúry:
08.09.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-08
IČO dodávateľa:
35849436
Dátum úhrady faktúry:
20.09.2022
Dátum zverejnenia:
03.10.2022
Dodávateľ plnenia:
IKEA, Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000272/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 247/2022
Suma v € s DPH:
99,33 €
Popis plnenia:
štrukturovaný papier
Dátum vystavenia faktúry:
25.08.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-05
IČO dodávateľa:
738271
Dátum úhrady faktúry:
09.09.2022
Dátum zverejnenia:
03.10.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS,Gucmanova 19,92041 Leopoldov
Číslo faktúry:
3100000273/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6032378/
Suma v € s DPH:
193 450,55 €
Popis plnenia:
nájomné za 4Q2022
Dátum vystavenia faktúry:
07.09.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-08
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
21.09.2022
Dátum zverejnenia:
03.10.2022
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000274/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 186/2021
Suma v € s DPH:
210,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médií 82022
Dátum vystavenia faktúry:
31.08.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-08
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
21.09.2022
Dátum zverejnenia:
03.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava 3
Číslo faktúry:
3100000275/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2022
Suma v € s DPH:
10,00 €
Popis plnenia:
podaj zásielok 82022
Dátum vystavenia faktúry:
31.08.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-09
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
21.09.2022
Dátum zverejnenia:
03.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000276/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5952044/
Suma v € s DPH:
366,00 €
Popis plnenia:
multisport 9/2022
Dátum vystavenia faktúry:
08.09.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-12
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
21.09.2022
Dátum zverejnenia:
03.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Ružová dolina, 821 08 Bratislava 2
Číslo faktúry:
3100000277/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
949,15 €
Popis plnenia:
poštové služby 82022
Dátum vystavenia faktúry:
31.08.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-12
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
21.09.2022
Dátum zverejnenia:
03.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000278/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2022
Suma v € s DPH:
231,00 €
Popis plnenia:
zberné jazdy 72022
Dátum vystavenia faktúry:
31.08.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-12
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
20.09.2022
Dátum zverejnenia:
03.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000279/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 186/2021
Suma v € s DPH:
210,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médií 82022
Dátum vystavenia faktúry:
30.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-12
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
21.09.2022
Dátum zverejnenia:
03.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava 3
Číslo faktúry:
3100000281/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5934687/
Suma v € s DPH:
4 966,57 €
Popis plnenia:
stravovanie 9/2022
Dátum vystavenia faktúry:
10.09.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-12
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
21.09.2022
Dátum zverejnenia:
03.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000282/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
1 903,32 €
Popis plnenia:
mesačný poplatok 82022
Dátum vystavenia faktúry:
31.08.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-12
IČO dodávateľa:
47258314
Dátum úhrady faktúry:
26.09.2022
Dátum zverejnenia:
03.10.2022
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 13
Číslo faktúry:
3100000283/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 204/2021
Suma v € s DPH:
1 756,80 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 8/2022
Dátum vystavenia faktúry:
31.08.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-12
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
21.09.2022
Dátum zverejnenia:
03.10.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS Bratislava, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000284/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6902992/
Suma v € s DPH:
301,30 €
Popis plnenia:
PZP poistenie BMW
Dátum vystavenia faktúry:
16.09.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-30
IČO dodávateľa:
585441
Dátum úhrady faktúry:
20.09.2022
Dátum zverejnenia:
03.10.2022
Dodávateľ plnenia:
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000285/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6903011/
Suma v € s DPH:
1 350,04 €
Popis plnenia:
havarijné poistenie BMW
Dátum vystavenia faktúry:
16.09.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-27
IČO dodávateľa:
585441
Dátum úhrady faktúry:
20.09.2022
Dátum zverejnenia:
03.10.2022
Dodávateľ plnenia:
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000286/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 309/2022
Suma v € s DPH:
33,50 €
Popis plnenia:
pečiatky
Dátum vystavenia faktúry:
14.09.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-14
IČO dodávateľa:
43885071
Dátum úhrady faktúry:
26.09.2022
Dátum zverejnenia:
03.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Alamex, Poplná 10, 83106 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000290/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 323/2022
Suma v € s DPH:
89,00 €
Popis plnenia:
školenie-poklad.agenda
Dátum vystavenia faktúry:
23.09.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-23
IČO dodávateľa:
50288334
Dátum úhrady faktúry:
27.09.2022
Dátum zverejnenia:
03.10.2022
Dodávateľ plnenia:
EDOS, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000288/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 313/2022
Suma v € s DPH:
146,40 €
Popis plnenia:
kovová skrinka na kľúče
Dátum vystavenia faktúry:
16.09.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-19
IČO dodávateľa:
44413467
Dátum úhrady faktúry:
04.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 08 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000289/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6032378/
Suma v € s DPH:
1 180,14 €
Popis plnenia:
elektrika+ voda 82022
Dátum vystavenia faktúry:
31.08.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-19
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
04.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000291/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 289/2022
Suma v € s DPH:
421,20 €
Popis plnenia:
spinky OKI ES9160,9460
Dátum vystavenia faktúry:
20.09.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-21
IČO dodávateľa:
35891896
Dátum úhrady faktúry:
05.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
CLEAN Tonery, Za hradbami 27,90201 Pezinok
Číslo faktúry:
3100000292/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5934687/
Suma v € s DPH:
189,85 €
Popis plnenia:
stravovanie 10/2022 noví zam.
Dátum vystavenia faktúry:
22.09.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-22
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
05.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000293/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5934687/
Suma v € s DPH:
148,18 €
Popis plnenia:
stravovanie 10/2022 noví zam.
Dátum vystavenia faktúry:
22.09.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-22
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
05.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000294/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 312/2022
Suma v € s DPH:
133,20 €
Popis plnenia:
S-100 EL skrinka na kľúče
Dátum vystavenia faktúry:
22.09.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-23
IČO dodávateľa:
36649635
Dátum úhrady faktúry:
05.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Bonproduct,Bakossova 3H, 974 01 B.Bystrica
Číslo faktúry:
3100000295/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 160/2022
Suma v € s DPH:
1 931,05 €
Popis plnenia:
čistiace prostriedky
Dátum vystavenia faktúry:
26.09.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-26
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
05.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, s.r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000296/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5909989/
Suma v € s DPH:
25 788,00 €
Popis plnenia:
program ASPI 92022-92023
Dátum vystavenia faktúry:
22.09.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-27
IČO dodávateľa:
31348262
Dátum úhrady faktúry:
05.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000298/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6834079/
Suma v € s DPH:
2 907,78 €
Popis plnenia:
mandátny certifikát
Dátum vystavenia faktúry:
22.09.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-27
IČO dodávateľa:
35840005
Dátum úhrady faktúry:
05.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000299/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5874817/
Suma v € s DPH:
900,00 €
Popis plnenia:
Prenájom bytu 10/2022
Dátum vystavenia faktúry:
29.09.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-29
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
14.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
JUDr.Ing. Anna Žoldošová, Lúčna, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
3100000302/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5874819/
Suma v € s DPH:
312,00 €
Popis plnenia:
PO a BOZP 92022
Dátum vystavenia faktúry:
29.09.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-29
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
17.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
MC PROTECTION, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000303/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 305/2022
Suma v € s DPH:
1 081,86 €
Popis plnenia:
bezpečnostná skriňa Value
Dátum vystavenia faktúry:
28.09.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-29
IČO dodávateľa:
36268518
Dátum úhrady faktúry:
24.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
AJ Produkty,Galvaniho 7,82104 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000304/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 320/2022
Suma v € s DPH:
2 229,60 €
Popis plnenia:
skartátor Securio B34 2 ks
Dátum vystavenia faktúry:
30.09.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-09-30
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
21.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, s.r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000305/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6000085/
Suma v € s DPH:
9 042,00 €
Popis plnenia:
Prístup do Beck-online (licencia) do 30.09.2023
Dátum vystavenia faktúry:
01.10.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-04
IČO dodávateľa:
24146978
Dátum úhrady faktúry:
19.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., Jungmannova 34/750, 110 00 Praha, Česká republika
Číslo faktúry:
3100000306/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6000085/
Suma v € s DPH:
17 682,00 €
Popis plnenia:
Prístup do Beck-online (licencia) do 30.09.2023
Dátum vystavenia faktúry:
01.10.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-04
IČO dodávateľa:
24146978
Dátum úhrady faktúry:
19.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., Jungmannova 34/750, 110 00 Praha, Česká republika
Číslo faktúry:
3100000307/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2021
Suma v € s DPH:
9,48 €
Popis plnenia:
Monitoring GPS 10/2022
Dátum vystavenia faktúry:
04.10.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-04
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
17.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
TSS Group, a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
3100000308/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 320/2022
Suma v € s DPH:
2 229,60 €
Popis plnenia:
skartátor Securio B34 2 ks
Dátum vystavenia faktúry:
03.10.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-11-02
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
21.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, s.r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000309/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 304/2022
Suma v € s DPH:
245,40 €
Popis plnenia:
skrinka na kľúče Morton
Dátum vystavenia faktúry:
04.10.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-04
IČO dodávateľa:
35890941
Dátum úhrady faktúry:
21.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
REMOS,Tomašíkova 26,82101 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000310/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 333/2022
Suma v € s DPH:
397,00 €
Popis plnenia:
letenky Luxemburg- Viedeň
Dátum vystavenia faktúry:
04.10.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-04
IČO dodávateľa:
45575771
Dátum úhrady faktúry:
07.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Tripex, Opatovská cesta 14, 04001 Košice
Číslo faktúry:
3100000311/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 327/2022+328/2022
Suma v € s DPH:
2 108,00 €
Popis plnenia:
letenky Luxemburg- Viedeň
Dátum vystavenia faktúry:
30.09.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-04
IČO dodávateľa:
45575771
Dátum úhrady faktúry:
07.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Tripex, Opatovská cesta 14, 04001 Košice
Číslo faktúry:
3100000312/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 324/2022
Suma v € s DPH:
213,00 €
Popis plnenia:
Ubytovanie 27-29.9.2022
Dátum vystavenia faktúry:
29.09.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-06
IČO dodávateľa:
36599956
Dátum úhrady faktúry:
17.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Golden Royal, Vodná 8, 04001 Košice
Číslo faktúry:
3100000313/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 160/2022
Suma v € s DPH:
59,15 €
Popis plnenia:
čistiace potreby
Dátum vystavenia faktúry:
19.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-06
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
11.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, s.r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000314/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 330/2022
Suma v € s DPH:
305,88 €
Popis plnenia:
stlpový ohrievač TSA8051
Dátum vystavenia faktúry:
05.10.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-06
IČO dodávateľa:
53172264
Dátum úhrady faktúry:
24.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
E.K.Company,Rudohorská 32,97411 B.Bystrica
Číslo faktúry:
3100000315/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 311/2022
Suma v € s DPH:
1 043,00 €
Popis plnenia:
Sudcovský talár
Dátum vystavenia faktúry:
06.10.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-06
IČO dodávateľa:
34242228
Dátum úhrady faktúry:
19.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Lindák Rastislav - NILTEX, Budovateľská 1224/14, 925 21 Sládkovičovo
Číslo faktúry:
3100000316/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 186/2021
Suma v € s DPH:
210,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médií 92022
Dátum vystavenia faktúry:
30.09.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-06
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
19.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava 3
Číslo faktúry:
3100000317/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 306/2022
Suma v € s DPH:
1 399,28 €
Popis plnenia:
trezorová skriňa spisová
Dátum vystavenia faktúry:
03.10.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-10
IČO dodávateľa:
35828382
Dátum úhrady faktúry:
24.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Eurosafe, Smrečianska 43, 81105 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000318/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
1 919,84 €
Popis plnenia:
mesačný poplatok 92022
Dátum vystavenia faktúry:
05.10.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-10
IČO dodávateľa:
47258314
Dátum úhrady faktúry:
21.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 13,81109 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000319/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2022
Suma v € s DPH:
10,00 €
Popis plnenia:
podaj zásielok 92022
Dátum vystavenia faktúry:
10.10.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-10
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
19.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000322/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6975745/
Suma v € s DPH:
4,00 €
Popis plnenia:
cestovné poistenie 12-15.10.
Dátum vystavenia faktúry:
10.10.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-10
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
11.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika
Číslo faktúry:
3100000323/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2022
Suma v € s DPH:
231,00 €
Popis plnenia:
zberné jazdy 92022
Dátum vystavenia faktúry:
12.10.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-12
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
24.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000324/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
931,85 €
Popis plnenia:
poštové služby 92022
Dátum vystavenia faktúry:
12.10.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-12
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
24.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000325/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6998204/
Suma v € s DPH:
6,00 €
Popis plnenia:
cestovné poistenie Luxemburg
Dátum vystavenia faktúry:
13.10.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-13
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
17.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika
Číslo faktúry:
3100000326/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5952044/
Suma v € s DPH:
366,00 €
Popis plnenia:
multisport 10/2022
Dátum vystavenia faktúry:
05.10.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-13
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
24.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Ružová dolina, 821 08 Bratislava 2
Číslo faktúry:
3100000327/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 204/2021
Suma v € s DPH:
1 267,20 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 9/2022
Dátum vystavenia faktúry:
07.10.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-13
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
24.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS Bratislava, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000328/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/7021345/
Suma v € s DPH:
6,00 €
Popis plnenia:
cestovné poistenie 24-26.10.
Dátum vystavenia faktúry:
14.10.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-14
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
20.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika
Číslo faktúry:
3100000329/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 340/2022
Suma v € s DPH:
278,00 €
Popis plnenia:
ubytovanie Luxemburg
Dátum vystavenia faktúry:
14.10.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-17
IČO dodávateľa:
33548847
Dátum úhrady faktúry:
19.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Mama Shelter Luxemburg
Číslo faktúry:
3100000330/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 340/2023
Suma v € s DPH:
278,00 €
Popis plnenia:
ubytovanie Luxemburg
Dátum vystavenia faktúry:
14.10.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-17
IČO dodávateľa:
33548847
Dátum úhrady faktúry:
19.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Mama Shelter Luxemburg
Číslo faktúry:
3100000331/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 340/2024
Suma v € s DPH:
278,00 €
Popis plnenia:
ubytovanie Luxemburg
Dátum vystavenia faktúry:
14.10.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-17
IČO dodávateľa:
33548847
Dátum úhrady faktúry:
19.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Mama Shelter Luxemburg
Číslo faktúry:
3100000332/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5934687/
Suma v € s DPH:
4 651,73 €
Popis plnenia:
stravovanie 10/2022
Dátum vystavenia faktúry:
14.10.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-14
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
27.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000333/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6032378/
Suma v € s DPH:
1 278,06 €
Popis plnenia:
elektrika+ voda 92022
Dátum vystavenia faktúry:
14.10.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-17
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
27.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000335/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5874817/
Suma v € s DPH:
900,00 €
Popis plnenia:
Prenájom bytu 11/2022
Dátum vystavenia faktúry:
20.10.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-20
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
27.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
JUDr.Ing. Anna Žoldošová, Lúčna, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
3100000337/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 353/2022
Suma v € s DPH:
1 099,00 €
Popis plnenia:
chladnička Samsung
Dátum vystavenia faktúry:
19.10.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-19
IČO dodávateľa:
36277151
Dátum úhrady faktúry:
26.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Andrea Shop, Galantská cesta 22,92901 Dunajská Streda
Číslo faktúry:
3100000343/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 334/2022
Suma v € s DPH:
375,00 €
Popis plnenia:
ubytovanie Trier
Dátum vystavenia faktúry:
24.10.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-10-25
IČO dodávateľa:
153910503
Dátum úhrady faktúry:
28.10.2022
Dátum zverejnenia:
31.10.2022
Dodávateľ plnenia:
Hotel Deutscher Hof, Sudallee 25, 54290 Trier

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania