Faktúry

Rok
Číslo faktúry
Popis plnenia
IČO dodávateľa

Číslo faktúry:
1050000001/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 8/2023
Suma v € s DPH:
6,48 €
Popis plnenia:
DPH za služby z iného členského štátu
Dátum vystavenia faktúry:
09.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.1.2023
IČO dodávateľa:
42499500
Dátum úhrady faktúry:
19.01.2023
Dátum zverejnenia:
20.02.2023
Dodávateľ plnenia:
Daňový úrad BA, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
Číslo faktúry:
582100008/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 204/2021
Suma v € s DPH:
1 468,80 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
05.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
12.1.2023
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
20.01.2023
Dátum zverejnenia:
20.02.2023
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
582100013/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
2 071,42 €
Popis plnenia:
Spotreba energie a vody 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
13.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
16.1.2023
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
20.01.2023
Dátum zverejnenia:
20.02.2023
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1140000001/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 14/2023
Suma v € s DPH:
120,00 €
Popis plnenia:
Školenie
Dátum vystavenia faktúry:
24.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
24.1.2023
IČO dodávateľa:
47139200
Dátum úhrady faktúry:
27.01.2023
Dátum zverejnenia:
20.02.2023
Dodávateľ plnenia:
OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000002/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 23/2023
Suma v € s DPH:
477,96 €
Popis plnenia:
Koncesionárske poplatky 1-6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
23.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
23.1.2023
IČO dodávateľa:
47232480
Dátum úhrady faktúry:
30.01.2023
Dátum zverejnenia:
20.02.2023
Dodávateľ plnenia:
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Číslo faktúry:
201000045/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 18/2023
Suma v € s DPH:
3 500,00 €
Popis plnenia:
Členský poplatok 2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
13.1.2023
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
02.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
ACA-Europe, Rue de la Science, 33 - 1040 Brussels
Číslo faktúry:
201000044/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 17/2023
Suma v € s DPH:
310,00 €
Popis plnenia:
Členský poplatok 2023
Dátum vystavenia faktúry:
17.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
17.1.2023
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
02.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
I.A.S.A.J., Place du Palais Royal - 75100 Paris
Číslo faktúry:
582100010/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
2 659,15 €
Popis plnenia:
Mesačný poplatok 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
04.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
12.1.2023
IČO dodávateľa:
35680202
Dátum úhrady faktúry:
07.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
582100012/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 134/2021
Suma v € s DPH:
337,00 €
Popis plnenia:
Multikarta 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
16.1.2023
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava 2
Číslo faktúry:
582100006/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
5 137,76 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
11.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
11.1.2023
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášíkova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100014/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
214,67 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
24.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
24.1.2023
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášíkova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100005/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2021
Suma v € s DPH:
9,48 €
Popis plnenia:
GPS monitoring 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.1.2023
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
TSS Goup a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
582100017/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 232/2022
Suma v € s DPH:
312,00 €
Popis plnenia:
OPP, BOZP, PZS 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
30.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
30.1.2023
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
MC Protection, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava
Číslo faktúry:
582100011/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
220,50 €
Popis plnenia:
Zberné jazdy 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
12.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
13.1.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
13.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100003/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
90,97 €
Popis plnenia:
Podaj zásielok 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
10.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.1.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
13.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100009/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1 579,10 €
Popis plnenia:
Poštové služby 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
12.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
13.1.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
13.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100015/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 15/2023
Suma v € s DPH:
347,50 €
Popis plnenia:
Ubytovanie 24.-25.01.2023 Košice
Dátum vystavenia faktúry:
26.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
27.1.2023
IČO dodávateľa:
53128591
Dátum úhrady faktúry:
13.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Horel Aréna s.r.o., Nerudova 12, 040 01 Košice
Číslo faktúry:
582100019/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 20/2023
Suma v € s DPH:
106,45 €
Popis plnenia:
Vstupná čistiaca rohož
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
2.2.2023
IČO dodávateľa:
47485353
Dátum úhrady faktúry:
14.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
UDERMAN s.r.o., Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice
Číslo faktúry:
582100026/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 383/2022
Suma v € s DPH:
54,00 €
Popis plnenia:
Aktivácia licencii
Dátum vystavenia faktúry:
09.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.2.2023
IČO dodávateľa:
36597767
Dátum úhrady faktúry:
15.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
eSOLUTIONS s.r.o., Viedenská 7, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
Číslo faktúry:
582100016/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 16/2023
Suma v € s DPH:
260,40 €
Popis plnenia:
Ubytovanie 25.01.2023 hotel ZEMPLEN
Dátum vystavenia faktúry:
26.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
27.1.2023
IČO dodávateľa:
53207408
Dátum úhrady faktúry:
15.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
SLOVAK INVESTMENTS SK s.r.o., Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000007/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 5/2021
Suma v € s DPH:
1 800,00 €
Popis plnenia:
Nájomné byt 2-3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
7.2.2023
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
17.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
MVDR. JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD. a JUDr. Ing. Anna Žoldošová, Lúčna ul., 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
582100029/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 380/2022
Suma v € s DPH:
194,10 €
Popis plnenia:
Mobilné služby 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.2.2023
IČO dodávateľa:
47259116
Dátum úhrady faktúry:
21.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100032/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 467/2022
Suma v € s DPH:
1 422,00 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
13.2.2023
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
21.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
201000042/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 42/2023
Suma v € s DPH:
120,00 €
Popis plnenia:
Konferencia
Dátum vystavenia faktúry:
22.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
22.2.2023
IČO dodávateľa:
37869
Dátum úhrady faktúry:
24.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Ústav štátu a práva SAV, v.v.i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000009/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 40/2023
Suma v € s DPH:
521,64 €
Popis plnenia:
Havarijné poistenie (ročné) Hyundai i30
Dátum vystavenia faktúry:
22.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
22.2.2023
IČO dodávateľa:
585441
Dátum úhrady faktúry:
23.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000008/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 39/2023
Suma v € s DPH:
156,23 €
Popis plnenia:
PZP (ročné) Hyundai i30
Dátum vystavenia faktúry:
22.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
22.2.2023
IČO dodávateľa:
585441
Dátum úhrady faktúry:
23.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania