Faktúry

Rok
Číslo faktúry
Popis plnenia
IČO dodávateľa

Číslo faktúry:
1050000001/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 8/2023
Suma v € s DPH:
6,48 €
Popis plnenia:
DPH za služby z iného členského štátu
Dátum vystavenia faktúry:
09.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.1.2023
IČO dodávateľa:
42499500
Dátum úhrady faktúry:
19.01.2023
Dátum zverejnenia:
20.02.2023
Dodávateľ plnenia:
Daňový úrad BA, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
Číslo faktúry:
582100008/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 204/2021
Suma v € s DPH:
1 468,80 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
05.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
12.1.2023
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
20.01.2023
Dátum zverejnenia:
20.02.2023
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
582100013/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
2 071,42 €
Popis plnenia:
Spotreba energie a vody 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
13.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
16.1.2023
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
20.01.2023
Dátum zverejnenia:
20.02.2023
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1140000001/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 14/2023
Suma v € s DPH:
120,00 €
Popis plnenia:
Školenie
Dátum vystavenia faktúry:
24.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
24.1.2023
IČO dodávateľa:
47139200
Dátum úhrady faktúry:
27.01.2023
Dátum zverejnenia:
20.02.2023
Dodávateľ plnenia:
OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000002/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 23/2023
Suma v € s DPH:
477,96 €
Popis plnenia:
Koncesionárske poplatky 1-6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
23.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
23.1.2023
IČO dodávateľa:
47232480
Dátum úhrady faktúry:
30.01.2023
Dátum zverejnenia:
20.02.2023
Dodávateľ plnenia:
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Číslo faktúry:
201000045/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 18/2023
Suma v € s DPH:
3 500,00 €
Popis plnenia:
Členský poplatok 2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
13.1.2023
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
02.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
ACA-Europe, Rue de la Science, 33 - 1040 Brussels
Číslo faktúry:
201000044/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 17/2023
Suma v € s DPH:
310,00 €
Popis plnenia:
Členský poplatok 2023
Dátum vystavenia faktúry:
17.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
17.1.2023
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
02.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
I.A.S.A.J., Place du Palais Royal - 75100 Paris
Číslo faktúry:
582100010/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
2 659,15 €
Popis plnenia:
Mesačný poplatok 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
04.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
12.1.2023
IČO dodávateľa:
35680202
Dátum úhrady faktúry:
07.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
582100012/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 134/2021
Suma v € s DPH:
337,00 €
Popis plnenia:
Multikarta 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
16.1.2023
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava 2
Číslo faktúry:
582100006/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
5 137,76 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
11.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
11.1.2023
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášíkova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100014/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
214,67 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
24.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
24.1.2023
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášíkova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100005/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2021
Suma v € s DPH:
9,48 €
Popis plnenia:
GPS monitoring 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.1.2023
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
TSS Goup a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
582100017/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 232/2022
Suma v € s DPH:
312,00 €
Popis plnenia:
OPP, BOZP, PZS 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
30.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
30.1.2023
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
MC Protection, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava
Číslo faktúry:
582100011/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
220,50 €
Popis plnenia:
Zberné jazdy 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
12.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
13.1.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
13.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100003/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
90,97 €
Popis plnenia:
Podaj zásielok 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
10.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.1.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
13.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100009/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1 579,10 €
Popis plnenia:
Poštové služby 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
12.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
13.1.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
13.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100015/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 15/2023
Suma v € s DPH:
347,50 €
Popis plnenia:
Ubytovanie 24.-25.01.2023 Košice
Dátum vystavenia faktúry:
26.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
27.1.2023
IČO dodávateľa:
53128591
Dátum úhrady faktúry:
13.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Horel Aréna s.r.o., Nerudova 12, 040 01 Košice
Číslo faktúry:
582100019/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 20/2023
Suma v € s DPH:
106,45 €
Popis plnenia:
Vstupná čistiaca rohož
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
2.2.2023
IČO dodávateľa:
47485353
Dátum úhrady faktúry:
14.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
UDERMAN s.r.o., Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice
Číslo faktúry:
582100026/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 383/2022
Suma v € s DPH:
54,00 €
Popis plnenia:
Aktivácia licencii
Dátum vystavenia faktúry:
09.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.2.2023
IČO dodávateľa:
36597767
Dátum úhrady faktúry:
15.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
eSOLUTIONS s.r.o., Viedenská 7, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
Číslo faktúry:
582100016/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 16/2023
Suma v € s DPH:
260,40 €
Popis plnenia:
Ubytovanie 25.01.2023 hotel ZEMPLEN
Dátum vystavenia faktúry:
26.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
27.1.2023
IČO dodávateľa:
53207408
Dátum úhrady faktúry:
15.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
SLOVAK INVESTMENTS SK s.r.o., Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000007/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 5/2021
Suma v € s DPH:
1 800,00 €
Popis plnenia:
Nájomné byt 2-3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
7.2.2023
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
17.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
MVDR. JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD. a JUDr. Ing. Anna Žoldošová, Lúčna ul., 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
582100029/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 380/2022
Suma v € s DPH:
194,10 €
Popis plnenia:
Mobilné služby 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.2.2023
IČO dodávateľa:
47259116
Dátum úhrady faktúry:
21.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100032/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 467/2022
Suma v € s DPH:
1 422,00 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
13.2.2023
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
21.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
201000042/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 42/2023
Suma v € s DPH:
120,00 €
Popis plnenia:
Konferencia
Dátum vystavenia faktúry:
22.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
22.2.2023
IČO dodávateľa:
37869
Dátum úhrady faktúry:
24.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Ústav štátu a práva SAV, v.v.i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000009/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 40/2023
Suma v € s DPH:
521,64 €
Popis plnenia:
Havarijné poistenie (ročné) Hyundai i30
Dátum vystavenia faktúry:
22.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
22.2.2023
IČO dodávateľa:
585441
Dátum úhrady faktúry:
23.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000008/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 39/2023
Suma v € s DPH:
156,23 €
Popis plnenia:
PZP (ročné) Hyundai i30
Dátum vystavenia faktúry:
22.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
22.2.2023
IČO dodávateľa:
585441
Dátum úhrady faktúry:
23.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Číslo faktúry:
582100033/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
2 233,88 €
Popis plnenia:
Spotreba energie a vody 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
14.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
15.2.2023
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
01.03.2023
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
582100038/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 5/2023
Suma v € s DPH:
130,80 €
Popis plnenia:
Knižničný systém BIBLIB 2/2023-1/2024
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.2.2023
IČO dodávateľa:
30775264
Dátum úhrady faktúry:
02.03.2023
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Dodávateľ plnenia:
SVOP, spol. s r.o., Pod rovnicami 730/2, 841 04 Bratislava
Číslo faktúry:
582100018/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
214,67 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
31.1.2023
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
06.03.2023
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášíkova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100022/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 402/2022
Suma v € s DPH:
144,00 €
Popis plnenia:
Zabezpečenie CO 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
7.2.2023
IČO dodávateľa:
47209763
Dátum úhrady faktúry:
06.03.2023
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Cerim SK, s.r.o., Poštová 36, 900 27 Bernolákovo
Číslo faktúry:
582100027/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
2 673,28 €
Popis plnenia:
Mesačný poplatok 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
03.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.2.2023
IČO dodávateľa:
35680202
Dátum úhrady faktúry:
06.03.2023
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
582100021/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 442/2022
Suma v € s DPH:
192,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médii 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
3.2.2023
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
06.03.2023
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s. r. o, .Riazanská 57, 831 03 Bratislava 3
Číslo faktúry:
1050000005/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 294/2022
Suma v € s DPH:
9,72 €
Popis plnenia:
Úhrada poistného za ZPC 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
01.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
1.3.2023
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
07.03.2023
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
Číslo faktúry:
582100028/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
5 671,36 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.2.2023
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášíkova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100031/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
105,72 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
17.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
17.2.2023
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášíkova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100034/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 45/2023
Suma v € s DPH:
82,80 €
Popis plnenia:
On-line školenie
Dátum vystavenia faktúry:
22.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
22.2.2023
IČO dodávateľa:
51871998
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
ProWise, a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
Číslo faktúry:
582100025/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
220,50 €
Popis plnenia:
Zberné jazdy 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
09.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.2.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100030/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 134/2021
Suma v € s DPH:
337,00 €
Popis plnenia:
Multikarta 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
09.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
13.2.2023
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava 2
Číslo faktúry:
582100036/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 232/2022
Suma v € s DPH:
312,00 €
Popis plnenia:
OPP, BOZP, PZS 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
28.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
28.2.2023
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
MC Protection, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava
Číslo faktúry:
582100023/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1 817,95 €
Popis plnenia:
Poštové služby 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
09.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.2.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100024/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
10,00 €
Popis plnenia:
Podaj zásielok 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
08.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.2.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100020/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2021
Suma v € s DPH:
9,48 €
Popis plnenia:
GPS monitoring 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
06.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
6.2.2023
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
TSS Goup a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
1050000006/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Kpr 308/2022
Suma v € s DPH:
616,38 €
Popis plnenia:
Náhrada trov konania- nález ÚS SR
Dátum vystavenia faktúry:
07.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
3.3.2023
IČO dodávateľa:
45006032
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
JUDr. Miroslav Katunský, Floriánska 16, 040 01 Košice
Číslo faktúry:
1050000010/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 46/2023
Suma v € s DPH:
72,00 €
Popis plnenia:
Demontáž a montáž GPS zariadenia
Dátum vystavenia faktúry:
01.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
1.3.2023
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
15.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
TSS Goup a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
1050000012/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2021
Suma v € s DPH:
9,48 €
Popis plnenia:
GPS monitoring 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
01.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
3.3.2023
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
15.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
TSS Goup a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
1050000015/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 467/2022
Suma v € s DPH:
1 756,50 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
06.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.3.2023
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
15.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000013/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 19/2023
Suma v € s DPH:
151,78 €
Popis plnenia:
Oprava tlačiarne
Dátum vystavenia faktúry:
03.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
3.3.2023
IČO dodávateľa:
35751819
Dátum úhrady faktúry:
15.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
REFICIER JTL s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000011/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 442/2022
Suma v € s DPH:
192,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médii 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
28.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
1.3.2023
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
15.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s. r. o, .Riazanská 57, 831 03 Bratislava 3
Číslo faktúry:
1050000014/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 380/2022
Suma v € s DPH:
174,00 €
Popis plnenia:
Mobilné služby 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.3.2023
IČO dodávateľa:
47259116
Dátum úhrady faktúry:
15.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100037/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 7/2023
Suma v € s DPH:
26 300,00 €
Popis plnenia:
Osobné motorové vozidlo
Dátum vystavenia faktúry:
22.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
27.2.2023
IČO dodávateľa:
35728311
Dátum úhrady faktúry:
16.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
AUTOPOLIS, a.s., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000016/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
204 957,16 €
Popis plnenia:
Nájomné 2. Q 2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.3.2023
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
17.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000017/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
11 506,61 €
Popis plnenia:
Nájomné 1-3/2023 indexácia
Dátum vystavenia faktúry:
07.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.3.2023
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
17.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000018/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 402/2022
Suma v € s DPH:
144,00 €
Popis plnenia:
Zabezpečenie CO 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
28.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
2.3.2023
IČO dodávateľa:
47209763
Dátum úhrady faktúry:
27.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Cerim SK, s.r.o., Poštová 36, 900 27 Bernolákovo
Číslo faktúry:
1050000021/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 43/2023
Suma v € s DPH:
28,44 €
Popis plnenia:
Výroba pečiatok
Dátum vystavenia faktúry:
08.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
8.3.2023
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
27.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000019/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 52/2023
Suma v € s DPH:
15,00 €
Popis plnenia:
Výroba pečiatky
Dátum vystavenia faktúry:
03.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
3.3.2023
IČO dodávateľa:
43885071
Dátum úhrady faktúry:
27.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
ALAMEX s. r. o., Popolná 10, 831 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000027/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
4 433,24 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
10.3.2023
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
27.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášíkova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000020/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 28/2023
Suma v € s DPH:
300,00 €
Popis plnenia:
Odvoz a likvidácia odpadu
Dátum vystavenia faktúry:
02.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
7.3.2023
IČO dodávateľa:
35718889
Dátum úhrady faktúry:
27.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
EKOPARK, s.r.o., Bzovícka 32, 851 07 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000029/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
1 553,80 €
Popis plnenia:
Spotreba energie a vody 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
14.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
20.3.2023
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
27.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000032/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 51/2023
Suma v € s DPH:
46,00 €
Popis plnenia:
Vyhotovenie piktogramov
Dátum vystavenia faktúry:
21.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
21.3.2023
IČO dodávateľa:
43954782
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Expresta s.r.o., Martina Granca 3615/15, 841 02 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000024/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
2 654,22 €
Popis plnenia:
Mesačný poplatok 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
03.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.3.2023
IČO dodávateľa:
35680202
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000022/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
141,96 €
Popis plnenia:
Podaj zásielok 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
08.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.3.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000025/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1 457,10 €
Popis plnenia:
Poštové služby 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
09.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.3.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000026/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
210,00 €
Popis plnenia:
Zberné jazdy 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
09.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.3.2023
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000023/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 283/2022
Suma v € s DPH:
23,88 €
Popis plnenia:
Mandátny certifikát
Dátum vystavenia faktúry:
08.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
9.3.2023
IČO dodávateľa:
35840005
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
D.Trust Certifikačná Autorita, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000031/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 134/2021
Suma v € s DPH:
308,00 €
Popis plnenia:
Multikarta 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
08.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
14.3.2023
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava 2
Číslo faktúry:
1050000030/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 41/2023
Suma v € s DPH:
873,13 €
Popis plnenia:
Dodávka a montáž podlahových krytín
Dátum vystavenia faktúry:
10.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
13.3.2023
IČO dodávateľa:
36250643
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000033/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 5/2021
Suma v € s DPH:
900,00 €
Popis plnenia:
Nájomné byt 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
27.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
27.3.2023
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
31.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
MVDR. JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD. a JUDr. Ing. Anna Žoldošová, Lúčna ul., 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
1050000034/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 64/2023
Suma v € s DPH:
180,00 €
Popis plnenia:
ZPC ubytovanie Lotyšsko
Dátum vystavenia faktúry:
30.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
31.3.2023
IČO dodávateľa:
40203464866
Dátum úhrady faktúry:
13.04.2023
Dátum zverejnenia:
12.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Pullman Riga Old Town, Jekaba street 24, LV-1050, Riga
Číslo faktúry:
1050000035/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 232/2022
Suma v € s DPH:
312,00 €
Popis plnenia:
OPP, BOZP, PZS 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
28.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
28.3.2023
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
13.04.2023
Dátum zverejnenia:
12.05.2023
Dodávateľ plnenia:
MC Protection, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000036/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 50/2023
Suma v € s DPH:
736,97 €
Popis plnenia:
Kreslo Komodo otočné 3 ks
Dátum vystavenia faktúry:
15.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
29.3.2023
IČO dodávateľa:
53217365
Dátum úhrady faktúry:
13.04.2023
Dátum zverejnenia:
12.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Teomar s. r. o.,Tulská 55, 974 04 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000037/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 55/2023
Suma v € s DPH:
146,79 €
Popis plnenia:
Darčekové krabičky
Dátum vystavenia faktúry:
27.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
28.3.2023
IČO dodávateľa:
63319926
Dátum úhrady faktúry:
13.04.2023
Dátum zverejnenia:
12.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Paketo group s.r.o., Dolní Jasenka 279, 755 01 Vsetín
Číslo faktúry:
1050000039/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 55/2023
Suma v € s DPH:
29,36 €
Popis plnenia:
Odvod DPH
Dátum vystavenia faktúry:
05.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
5.4.2023
IČO dodávateľa:
42499500
Dátum úhrady faktúry:
13.04.2023
Dátum zverejnenia:
12.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Daňový úrad BA, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
Číslo faktúry:
582100045/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 402/2022
Suma v € s DPH:
144,00 €
Popis plnenia:
Zabezpečenie CO 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
31.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
6.4.2023
IČO dodávateľa:
47209763
Dátum úhrady faktúry:
18.04.2023
Dátum zverejnenia:
12.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Cerim SK, s.r.o., Poštová 36, 900 27 Bernolákovo
Číslo faktúry:
582100039/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
154,76 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
01.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
3.4.2023
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
18.04.2023
Dátum zverejnenia:
12.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášíkova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100047/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
5 276,96 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
11.4.2023
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
18.04.2023
Dátum zverejnenia:
12.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášíkova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100051/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 380/2022
Suma v € s DPH:
184,00 €
Popis plnenia:
Mobilné služby 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
06.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
12.4.2023
IČO dodávateľa:
47259116
Dátum úhrady faktúry:
20.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100042/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 67/2023
Suma v € s DPH:
677,98 €
Popis plnenia:
Stojan na televízory 3 ks
Dátum vystavenia faktúry:
03.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
5.4.2023
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
20.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Alza Sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
Číslo faktúry:
582100043/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 68/2023
Suma v € s DPH:
2 773,76 €
Popis plnenia:
Televízor Samsung 3 ks
Dátum vystavenia faktúry:
03.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
5.4.2023
IČO dodávateľa:
17081815
Dátum úhrady faktúry:
20.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
THS Kežmarok, s.r.o., Michalská 886/20, 060 01 Kežmarok
Číslo faktúry:
1050000041/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
KPr 316/2022
Suma v € s DPH:
493,10 €
Popis plnenia:
Náhrada trov konania- nález ÚS SR
Dátum vystavenia faktúry:
09.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
5.4.2023
IČO dodávateľa:
47254483
Dátum úhrady faktúry:
20.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Burian & partners, s.r.o., Vojtecha Tvrdého 819/1, 010 01 Žilina
Číslo faktúry:
582100052/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 467/2022
Suma v € s DPH:
1 504,00 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
06.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
13.4.2023
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
20.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
582100041/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 442/2022
Suma v € s DPH:
192,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médii 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
31.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
3.4.2023
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
26.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s. r. o, .Riazanská 57, 831 03 Bratislava 3
Číslo faktúry:
582100055/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
1 506,35 €
Popis plnenia:
Spotreba energie a vody 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
14.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
19.4.2023
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
26.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
582100040/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 33/2023
Suma v € s DPH:
5 687,71 €
Popis plnenia:
Kancelársky papier
Dátum vystavenia faktúry:
30.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
3.4.2023
IČO dodávateľa:
36880574
Dátum úhrady faktúry:
26.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Ing. Peter Gerši - GC Tech, Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
Číslo faktúry:
201000178/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 98/2023
Suma v € s DPH:
200,00 €
Popis plnenia:
Reprezentačné výdavky - prehliadka SNG
Dátum vystavenia faktúry:
12.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
14.4.2023
IČO dodávateľa:
164712
Dátum úhrady faktúry:
26.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000046/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 5/2021
Suma v € s DPH:
900,00 €
Popis plnenia:
Nájomné byt 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
25.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
25.4.2023
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
28.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
MVDR. JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD. a JUDr. Ing. Anna Žoldošová, Lúčna ul., 058 01 Poprad

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania