Faktúry

Rok
Číslo faktúry
Popis plnenia
IČO dodávateľa

Číslo faktúry:
3100000000/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 12/2022
Suma v € s DPH:
955,92
Popis plnenia:
Koncesionárske poplatky r. 2022
Dátum vystavenia faktúry:
03.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
IČO dodávateľa:
47232480
Dátum úhrady faktúry:
17.01.2022
Dátum zverejnenia:
17.01.2022
Dodávateľ plnenia:
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000002/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 259/2021
Suma v € s DPH:
363,37
Popis plnenia:
Hygienické potreby
Dátum vystavenia faktúry:
05.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-05
IČO dodávateľa:
36642983
Dátum úhrady faktúry:
17.01.2022
Dátum zverejnenia:
17.01.2022
Dodávateľ plnenia:
Scandi s.r.o., Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
Číslo faktúry:
3100000006/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1024,35
Popis plnenia:
Poštové služby 12/2021
Dátum vystavenia faktúry:
13.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-13
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
21.01.2022
Dátum zverejnenia:
21.01.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000004/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 64/2021
Suma v € s DPH:
1849,60
Popis plnenia:
Pomocné práce 12/2021
Dátum vystavenia faktúry:
05.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-12
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
21.01.2022
Dátum zverejnenia:
21.01.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVVaÚVTOS v Bratislave, Chorvátska, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000007/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
166,32
Popis plnenia:
Zberné jazdy 12/2021
Dátum vystavenia faktúry:
13.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-13
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
21.01.2022
Dátum zverejnenia:
21.01.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica,
Číslo faktúry:
3100000003/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
32,40
Popis plnenia:
Poštové služby
Dátum vystavenia faktúry:
11.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-11
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
21.01.2022
Dátum zverejnenia:
21.01.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000005/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6109963/
Suma v € s DPH:
9,48
Popis plnenia:
Monitoring GPS 01/2022
Dátum vystavenia faktúry:
12.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-12
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
21.01.2022
Dátum zverejnenia:
21.01.2022
Dodávateľ plnenia:
TSS GROUP, a.s., Továrenská, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
3100000011/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5874817/
Suma v € s DPH:
900,00
Popis plnenia:
Prenájom bytu 02/2022
Dátum vystavenia faktúry:
20.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
28.01.2022
Dátum zverejnenia:
28.01.2022
Dodávateľ plnenia:
JUDr.Ing. Anna Žoldošová, Lúčna, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
3100000014/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 239/2021
Suma v € s DPH:
2184,00
Popis plnenia:
Kreslo Gazel 40 ks (vyúčt. fa.)
Dátum vystavenia faktúry:
24.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-24
IČO dodávateľa:
44165684
Dátum úhrady faktúry:
17.01.2022
Dátum zverejnenia:
26.01.2022
Dodávateľ plnenia:
FreePort, s.r.o., Športová ulica, 024 01 Kysúcke Nové Mesto
Číslo faktúry:
3100000016/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 245/2021
Suma v € s DPH:
115,97
Popis plnenia:
Nástenné hodiny (vyúčt. ZFa)
Dátum vystavenia faktúry:
10.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-11
IČO dodávateľa:
35742666
Dátum úhrady faktúry:
21.01.2022
Dátum zverejnenia:
26.01.2022
Dodávateľ plnenia:
HAMA SLOVAKIA s.r.o., Bratislavská, 902 01 Pezinok
Číslo faktúry:
3100000009/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5952044/
Suma v € s DPH:
180,00
Popis plnenia:
Multisport
Dátum vystavenia faktúry:
11.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-13
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
28.01.2022
Dátum zverejnenia:
28.01.2022
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Ružová dolina, 821 08 Bratislava 2
Číslo faktúry:
3100000008/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5934687/
Suma v € s DPH:
4115,41
Popis plnenia:
Stravovacie karty 948 ks
Dátum vystavenia faktúry:
08.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-10
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
28.01.2022
Dátum zverejnenia:
28.01.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000015/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5934687/
Suma v € s DPH:
86,82
Popis plnenia:
Stravovacie karty 20 ks
Dátum vystavenia faktúry:
21.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-24
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
31.01.2022
Dátum zverejnenia:
31.01.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000017/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5908157/
Suma v € s DPH:
1874,05
Popis plnenia:
Nebytové priestory za 11/2021
Dátum vystavenia faktúry:
17.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-20
IČO dodávateľa:
50668277
Dátum úhrady faktúry:
31.01.2022
Dátum zverejnenia:
31.01.2022
Dodávateľ plnenia:
Kancelária Najvyššieho súdu SR, Župné námestie, 814 90 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000012/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 229/2021
Suma v € s DPH:
161,99
Popis plnenia:
Detektor kovov ručný
Dátum vystavenia faktúry:
03.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-18
IČO dodávateľa:
34258001
Dátum úhrady faktúry:
03.02.2022
Dátum zverejnenia:
03.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Ľuboslava Teremová Poľovníctvo TEREM, Nám. SNP, 974 01 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000018/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6126615/
Suma v € s DPH:
1236,00
Popis plnenia:
Služby BOZP a PO 01/2022
Dátum vystavenia faktúry:
28.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-28
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
04.02.2022
Dátum zverejnenia:
04.02.2022
Dodávateľ plnenia:
MC PROTECTION, s.r.o., Matejkova, 841 05 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000019/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6133246/
Suma v € s DPH:
17999,99
Popis plnenia:
Sťahovacie služby
Dátum vystavenia faktúry:
28.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-31
IČO dodávateľa:
35818565
Dátum úhrady faktúry:
04.02.2022
Dátum zverejnenia:
04.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Plusim spol. s r.o., Kopčianska, 852 03 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000022/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6109963/
Suma v € s DPH:
9,48
Popis plnenia:
Monitoring GPS 02/2022
Dátum vystavenia faktúry:
02.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-02
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
14.02.2022
Dátum zverejnenia:
14.02.2022
Dodávateľ plnenia:
TSS GROUP, a.s., Továrenská, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
3100000020/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 250/2021
Suma v € s DPH:
861,70
Popis plnenia:
Ohňovzdorný trezor a držiak na zbrane
Dátum vystavenia faktúry:
12.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-13
IČO dodávateľa:
45711615
Dátum úhrady faktúry:
14.02.2022
Dátum zverejnenia:
14.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Rottner Security Slovensko, s.r.o., Hrachová, 821 05 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000023/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 186/2021
Suma v € s DPH:
210,00
Popis plnenia:
Monitoring médií
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-03
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
14.02.2022
Dátum zverejnenia:
14.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s.r.o., Riazanská, 831 03 Bratislava 3
Číslo faktúry:
3100000021/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 13/2022
Suma v € s DPH:
593,89
Popis plnenia:
Zhotovenie pečiatok
Dátum vystavenia faktúry:
01.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-01
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
14.02.2022
Dátum zverejnenia:
14.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, s.r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000027/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6109963/
Suma v € s DPH:
3600,00
Popis plnenia:
Pomocné práce 01/2022
Dátum vystavenia faktúry:
07.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-10
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
18.02.2022
Dátum zverejnenia:
18.02.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVVaÚVTOS v Bratislave, Chorvátska, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000028/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
557,15
Popis plnenia:
Poštové služby 01/2022
Dátum vystavenia faktúry:
10.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-10
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
18.02.2022
Dátum zverejnenia:
18.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000029/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
195,30
Popis plnenia:
Zberné jazdy 01/2022
Dátum vystavenia faktúry:
10.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-10
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
18.02.2022
Dátum zverejnenia:
18.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000031/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5908157/
Suma v € s DPH:
2272,49
Popis plnenia:
Nebytové priestory 12/2021
Dátum vystavenia faktúry:
01.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-09
IČO dodávateľa:
50668277
Dátum úhrady faktúry:
18.02.2022
Dátum zverejnenia:
18.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Kancelária Najvyššieho súdu SR, Župné námestie, 814 90 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000032/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6253221/
Suma v € s DPH:
6,00
Popis plnenia:
Cestovné poistenie Paríž
Dátum vystavenia faktúry:
15.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-15
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
18.02.2022
Dátum zverejnenia:
18.02.2022
Dodávateľ plnenia:
UNION poisťovňa, a.s., Karadžičova, 813 60 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000025/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
8,10
Popis plnenia:
Podaj zásielok
Dátum vystavenia faktúry:
09.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-09
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
18.02.2022
Dátum zverejnenia:
18.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000026/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5952044/
Suma v € s DPH:
180,00
Popis plnenia:
Multisport 02/2022
Dátum vystavenia faktúry:
07.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-09
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
18.02.2022
Dátum zverejnenia:
18.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Ružová dolina, 821 08 Bratislava 2
Číslo faktúry:
3100000030/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5934687/
Suma v € s DPH:
4571,23
Popis plnenia:
Stravovacie karty 1053 ks
Dátum vystavenia faktúry:
10.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-10
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
18.02.2022
Dátum zverejnenia:
18.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000038/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 19/2022
Suma v € s DPH:
280,00
Popis plnenia:
Knihy 28 ks
Dátum vystavenia faktúry:
15.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-16
IČO dodávateľa:
36693146
Dátum úhrady faktúry:
21.02.2022
Dátum zverejnenia:
21.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Evolvion s.r.o., Gorkého, 811 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000024/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 20/2022
Suma v € s DPH:
1089,31
Popis plnenia:
Digitálny hlasový záznamník Philips 2 ks
Dátum vystavenia faktúry:
08.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-09
IČO dodávateľa:
25974939
Dátum úhrady faktúry:
21.02.2022
Dátum zverejnenia:
21.02.2022
Dodávateľ plnenia:
AB COM CZECH, s.r.o., Stěžerská, 500 04 Hradec Králové
Číslo faktúry:
3100000037/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 37/2022
Suma v € s DPH:
718,80
Popis plnenia:
Credit - inzercia Profesia do 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
14.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-14
IČO dodávateľa:
35800861
Dátum úhrady faktúry:
21.02.2022
Dátum zverejnenia:
21.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Profesia, spol. s r.o., Pribinova, 81109 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000036/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 26/2022
Suma v € s DPH:
39,78
Popis plnenia:
Schodíky Profi modré, prepr. a balné
Dátum vystavenia faktúry:
14.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-14
IČO dodávateľa:
36400858
Dátum úhrady faktúry:
21.02.2022
Dátum zverejnenia:
21.02.2022
Dodávateľ plnenia:
TV PRODUCTS, s.r.o., Bottova, 010 01 Žilina
Číslo faktúry:
3100000041/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6032378/
Suma v € s DPH:
1376,69
Popis plnenia:
Energie+voda 1/2022
Dátum vystavenia faktúry:
15.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-17
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
23.02.2022
Dátum zverejnenia:
23.02.2022
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000042/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 43/2022
Suma v € s DPH:
18,50
Popis plnenia:
Zákon o VO - kniha
Dátum vystavenia faktúry:
18.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-18
IČO dodávateľa:
52340252
Dátum úhrady faktúry:
23.02.2022
Dátum zverejnenia:
23.02.2022
Dodávateľ plnenia:
SmartCube, s.r.o., Záporožská, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000043/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5874817/
Suma v € s DPH:
900,00
Popis plnenia:
Nájomné byt 03/2022
Dátum vystavenia faktúry:
21.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
25.02.2022
Dátum zverejnenia:
25.02.2022
Dodávateľ plnenia:
JUDr.Ing. Anna Žoldošová, Lúčna, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
3100000039/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 46/2022
Suma v € s DPH:
321,54
Popis plnenia:
Mikrovlnná rúra Gorenje 5 ks
Dátum vystavenia faktúry:
17.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-17
IČO dodávateľa:
35739487
Dátum úhrady faktúry:
23.02.2022
Dátum zverejnenia:
23.02.2022
Dodávateľ plnenia:
NAY a.s., Tuhovská, 830 06 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000035/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 42/2022
Suma v € s DPH:
1255,79
Popis plnenia:
Kávovary 3 ks
Dátum vystavenia faktúry:
14.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-14
IČO dodávateľa:
35739487
Dátum úhrady faktúry:
24.02.2022
Dátum zverejnenia:
24.02.2022
Dodávateľ plnenia:
NAY a.s., Tuhovská, 830 06 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000034/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 8/2022
Suma v € s DPH:
4320,00
Popis plnenia:
Vstupný manager ELISAN
Dátum vystavenia faktúry:
14.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-14
IČO dodávateľa:
35954680
Dátum úhrady faktúry:
24.02.2022
Dátum zverejnenia:
24.02.2022
Dodávateľ plnenia:
ELISAN s.r.o., Záhradná, 841 07 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000044/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 196/2021
Suma v € s DPH:
648,00
Popis plnenia:
Spravodajský servis 01/2022
Dátum vystavenia faktúry:
14.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-21
IČO dodávateľa:
31320414
Dátum úhrady faktúry:
25.02.2022
Dátum zverejnenia:
25.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Dúbravská cesta, 841 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000040/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 28/2022
Suma v € s DPH:
404,64
Popis plnenia:
Upratovací vozík 2 ks
Dátum vystavenia faktúry:
17.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-17
IČO dodávateľa:
36710369
Dátum úhrady faktúry:
23.02.2022
Dátum zverejnenia:
23.02.2022
Dodávateľ plnenia:
ADLERR, s.r.o., Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000045/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6131925/
Suma v € s DPH:
15411,60
Popis plnenia:
Microsoft 365 Business Premium CSP
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-01
IČO dodávateľa:
36597767
Dátum úhrady faktúry:
02.03.2022
Dátum zverejnenia:
02.03.2022
Dodávateľ plnenia:
eSOLUTIONS, s.r.o., Viedenská 7, 040 13 Košice
Číslo faktúry:
3100000047/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6133248/
Suma v € s DPH:
31,50
Popis plnenia:
Mobilné internetové pripojenie
Dátum vystavenia faktúry:
07.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-24
IČO dodávateľa:
35848863
Dátum úhrady faktúry:
02.03.2022
Dátum zverejnenia:
02.03.2022
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000044/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 196/2021
Suma v € s DPH:
648,00
Popis plnenia:
Spravodajský servis
Dátum vystavenia faktúry:
14.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-21
IČO dodávateľa:
31320414
Dátum úhrady faktúry:
25.02.2022
Dátum zverejnenia:
25.02.2022
Dodávateľ plnenia:
Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Dúbravská cesta, 841 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000048/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 104/2021
Suma v € s DPH:
7147,20
Popis plnenia:
Implementácia a vytvorenie virtuálnej platformy pre 8 ks VM
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-04
IČO dodávateľa:
45650276
Dátum úhrady faktúry:
02.03.2022
Dátum zverejnenia:
02.03.2022
Dodávateľ plnenia:
ATOS IT Solutions and Services s.r.o., Pribinova 19,811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000085/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 47/2022
Suma v € s DPH:
755,00
Popis plnenia:
Chladnicky 5 ks (zálohová Fa)
Dátum vystavenia faktúry:
15.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-18
IČO dodávateľa:
36228389
Dátum úhrady faktúry:
28.02.2022
Dátum zverejnenia:
28.02.2022
Dodávateľ plnenia:
DOMOSS TECHNIKA, a.s., Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany
Číslo faktúry:
3100000050/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
2701,98
Popis plnenia:
Internet- mesačný poplatok
Dátum vystavenia faktúry:
03.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-02-14
IČO dodávateľa:
47258314
Dátum úhrady faktúry:
15.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 12
Číslo faktúry:
3100000051/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2022
Suma v € s DPH:
504,00
Popis plnenia:
Internet- mesačný poplatok
Dátum vystavenia faktúry:
05.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-01-18
IČO dodávateľa:
47258314
Dátum úhrady faktúry:
15.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 13
Číslo faktúry:
3100000052/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 251/2021
Suma v € s DPH:
336,00
Popis plnenia:
Služba PO+ bezpečnostného technika
Dátum vystavenia faktúry:
28.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-01
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
15.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
MC Protection s.r.o, Matejkova 2,BA
Číslo faktúry:
3100000068/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 223/2021
Suma v € s DPH:
6840,00
Popis plnenia:
Konferenčné stoličky Suedine
Dátum vystavenia faktúry:
04.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-16
IČO dodávateľa:
46586245
Dátum úhrady faktúry:
21.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
Simex,Fučíkova 460,Sládkovičovo
Číslo faktúry:
3100000059/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 204/2021
Suma v € s DPH:
2275,20
Popis plnenia:
Pomocné práce 2/2022
Dátum vystavenia faktúry:
04.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-09
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
21.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS Bratislava, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000058/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 34/2022
Suma v € s DPH:
51,43
Popis plnenia:
Prepravné delegácie
Dátum vystavenia faktúry:
28.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
21.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
Veľvyslanectvo SR v Paríži
Číslo faktúry:
3100000066/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6049029/
Suma v € s DPH:
3,00
Popis plnenia:
Cestovné poistenie 87196525
Dátum vystavenia faktúry:
21.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-21
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
21.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika
Číslo faktúry:
3100000062/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 136/2022
Suma v € s DPH:
478,80
Popis plnenia:
Kopírovací papier
Dátum vystavenia faktúry:
10.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-11
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
23.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, s.r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000073/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanost
Suma v € s DPH:
1333,00
Popis plnenia:
ročný výkaz ÚPSVR
Dátum vystavenia faktúry:
22.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-22
IČO dodávateľa:
30853788
Dátum úhrady faktúry:
23.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚPSVaR.Vazovova 7,BA
Číslo faktúry:
3100000061/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6133248/
Suma v € s DPH:
31,50
Popis plnenia:
Mobilné internetové pripojenie
Dátum vystavenia faktúry:
07.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-10
IČO dodávateľa:
35848863
Dátum úhrady faktúry:
23.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000063/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 48/2022
Suma v € s DPH:
1788,00
Popis plnenia:
Sudcovský talár
Dátum vystavenia faktúry:
21.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-11
IČO dodávateľa:
34242228
Dátum úhrady faktúry:
23.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
Lindák Rastislav - NILTEX, Budovateľská 1224/14, 925 21 Sládkovičovo
Číslo faktúry:
3100000065/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 129/2022
Suma v € s DPH:
56,88
Popis plnenia:
špagát
Dátum vystavenia faktúry:
15.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-15
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
28.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, s.r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000064/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
1603.22
Popis plnenia:
Energie+voda 2/2022
Dátum vystavenia faktúry:
14.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-14
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
28.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000056/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2021
Suma v € s DPH:
9,48
Popis plnenia:
Monitoring GPS 03/2022
Dátum vystavenia faktúry:
02.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-07
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
28.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
TSS Group, a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
3100000053/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 128/2022
Suma v € s DPH:
233,17
Popis plnenia:
toner OKI
Dátum vystavenia faktúry:
03.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-04
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
28.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 17000 Praha 7
Číslo faktúry:
3100000054/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 186/2021
Suma v € s DPH:
210,00
Popis plnenia:
Monitoring médií
Dátum vystavenia faktúry:
28.02.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-07
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
28.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s.r.o., Riazanská, 831 03 Bratislava 3
Číslo faktúry:
3100000076/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 150/2022
Suma v € s DPH:
4237,74
Popis plnenia:
Kancelárske kreslo
Dátum vystavenia faktúry:
22.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-01
IČO dodávateľa:
74214802
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
VidaXL. SK
Číslo faktúry:
3100000074/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5874817/
Suma v € s DPH:
900,00
Popis plnenia:
Nájiomné byt 04/2022
Dátum vystavenia faktúry:
30.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-30
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
JUDr.Ing. Anna Žoldošová, Lúčna, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
3100000072/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 153/2022
Suma v € s DPH:
469,48
Popis plnenia:
účastnícky poplatok
Dátum vystavenia faktúry:
17.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-22
IČO dodávateľa:
64616398
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2022
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Dodávateľ plnenia:
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, Šulekova 2, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000055/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 196/2021
Suma v € s DPH:
648,00
Popis plnenia:
spravodajský servis
Dátum vystavenia faktúry:
07.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-07
IČO dodávateľa:
31320414
Dátum úhrady faktúry:
06.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Dúbravská cesta, 841 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000057/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
2695,26
Popis plnenia:
mesačný poplatok
Dátum vystavenia faktúry:
03.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-08
IČO dodávateľa:
47258314
Dátum úhrady faktúry:
02.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 13
Číslo faktúry:
3100000060/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5952044/
Suma v € s DPH:
180,00
Popis plnenia:
multisport 3/2022
Dátum vystavenia faktúry:
07.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-09
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
06.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Ružová dolina, 821 08 Bratislava 2
Číslo faktúry:
3100000069/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 140/2022
Suma v € s DPH:
215,98
Popis plnenia:
toner čierny
Dátum vystavenia faktúry:
11.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-18
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
10.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Alza Sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000070/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 140/2022
Suma v € s DPH:
269,53
Popis plnenia:
tlačový valec
Dátum vystavenia faktúry:
11.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-18
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
10.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Alza Sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000071/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 49/2022
Suma v € s DPH:
824,40
Popis plnenia:
kancelársky vozík
Dátum vystavenia faktúry:
04.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-22
IČO dodávateľa:
35890941
Dátum úhrady faktúry:
04.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
REMOS,Tomašíkova 26,82101 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000075/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 162/2022
Suma v € s DPH:
841,00
Popis plnenia:
hlasový záznamník
Dátum vystavenia faktúry:
31.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-31
IČO dodávateľa:
25974939
Dátum úhrady faktúry:
07.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
AB COM CZECH, s.r.o., Stěžerská, 500 04 Hradec Králové
Číslo faktúry:
3100000077/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
5182021
Suma v € s DPH:
589,21
Popis plnenia:
tovy právneho zastúpenia
Dátum vystavenia faktúry:
03.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-22
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
11.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Janíček Legal,Kominárska 24,83104 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000078/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1187,75
Popis plnenia:
poštové služky 3/2022
Dátum vystavenia faktúry:
10.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-11
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
17.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000079/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
210,00
Popis plnenia:
zberné jazdy 3/2022
Dátum vystavenia faktúry:
10.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-11
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
17.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000080/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
8,10
Popis plnenia:
podaj zásielak 3/2022
Dátum vystavenia faktúry:
10.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-11
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
17.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000081/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 116/2021
Suma v € s DPH:
3963,47
Popis plnenia:
stravovanie 3/2022
Dátum vystavenia faktúry:
15.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-17
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
20.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000082/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 138/2022
Suma v € s DPH:
161,36
Popis plnenia:
konvektor
Dátum vystavenia faktúry:
14.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-16
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
25.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Alza Sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000083/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 251/2021
Suma v € s DPH:
336,00
Popis plnenia:
PO+BOZP 3/2022
Dátum vystavenia faktúry:
28.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-28
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
20.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
MC Protection s.r.o, Matejkova 2,BA
Číslo faktúry:
3100000084/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 155/2022
Suma v € s DPH:
413,08
Popis plnenia:
pračka so su
Dátum vystavenia faktúry:
29.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-29
IČO dodávateľa:
35739487
Dátum úhrady faktúry:
28.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
NAY, Tuhovská 15,83006 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000086/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 40/2022
Suma v € s DPH:
628,00
Popis plnenia:
kancel.papier
Dátum vystavenia faktúry:
29.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-30
IČO dodávateľa:
36880574
Dátum úhrady faktúry:
25.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
GC Tech, Jilemnického 6,91101 Trenčín
Číslo faktúry:
3100000087/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 23/2022
Suma v € s DPH:
11119,00
Popis plnenia:
nábytok
Dátum vystavenia faktúry:
23.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-30
IČO dodávateľa:
738298
Dátum úhrady faktúry:
25.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS,Veľký dvor 12,93701 Želiezovce
Číslo faktúry:
3100000088/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 29/2022
Suma v € s DPH:
601,83
Popis plnenia:
archívne dosky
Dátum vystavenia faktúry:
21.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-31
IČO dodávateľa:
738271
Dátum úhrady faktúry:
20.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS,Gucmanova 19,92041 Leopoldov
Číslo faktúry:
3100000089/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 144/2022
Suma v € s DPH:
20,12
Popis plnenia:
pečiatky
Dátum vystavenia faktúry:
30.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-31
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
13.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, s.r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000090/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 139/2022
Suma v € s DPH:
15,11
Popis plnenia:
vizitky
Dátum vystavenia faktúry:
29.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-04
IČO dodávateľa:
738271
Dátum úhrady faktúry:
25.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS,Gucmanova 19,92041 Leopoldov
Číslo faktúry:
3100000091/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 186/2021
Suma v € s DPH:
210,00
Popis plnenia:
Monitoring médií
Dátum vystavenia faktúry:
31.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-06
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
25.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s.r.o., Riazanská, 831 03 Bratislava 3
Číslo faktúry:
3100000092/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 169/2022
Suma v € s DPH:
114,00
Popis plnenia:
školenie VO
Dátum vystavenia faktúry:
06.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-07
IČO dodávateľa:
48282413
Dátum úhrady faktúry:
20.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Apuen Akadémia
Číslo faktúry:
3100000093/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 130/2022
Suma v € s DPH:
336,00
Popis plnenia:
OLO 3/2022
Dátum vystavenia faktúry:
18.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-07
IČO dodávateľa:
47393092
Dátum úhrady faktúry:
20.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Best Service,Gwerkovej 17/85104 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000094/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 154/2022
Suma v € s DPH:
98,40
Popis plnenia:
USB token
Dátum vystavenia faktúry:
04.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-07
IČO dodávateľa:
31365078
Dátum úhrady faktúry:
25.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
PosAm,Bajkalská 28,82109 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000095/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5952044/
Suma v € s DPH:
180,00
Popis plnenia:
multisport 4/2022
Dátum vystavenia faktúry:
05.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-07
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
28.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Ružová dolina, 821 08 Bratislava 2
Číslo faktúry:
3100000096/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 9/2022
Suma v € s DPH:
219,00
Popis plnenia:
kreslo Komodo
Dátum vystavenia faktúry:
30.01.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-08
IČO dodávateľa:
36409154
Dátum úhrady faktúry:
22.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín
Číslo faktúry:
3100000097/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 175/2022
Suma v € s DPH:
84,00
Popis plnenia:
školenie ZP 2022
Dátum vystavenia faktúry:
19.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-25
IČO dodávateľa:
31369308
Dátum úhrady faktúry:
19.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Relia,Trnavská 80,82102 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000098/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 170/2022
Suma v € s DPH:
132,00
Popis plnenia:
znak SR
Dátum vystavenia faktúry:
08.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-08
IČO dodávateľa:
17315786
Dátum úhrady faktúry:
19.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
2U,Trnavská cesta 84,82102 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000099/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
975,41
Popis plnenia:
mesačný poplatok
Dátum vystavenia faktúry:
31.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-08
IČO dodávateľa:
47258314
Dátum úhrady faktúry:
25.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 13
Číslo faktúry:
3100000100/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2021
Suma v € s DPH:
9,48
Popis plnenia:
Monitoring GPS 04/2022
Dátum vystavenia faktúry:
11.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-12
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
25.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
TSS Group, a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
3100000101/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6133248/
Suma v € s DPH:
32,20
Popis plnenia:
mesačný poplatok 32022
Dátum vystavenia faktúry:
07.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-11
IČO dodávateľa:
35848863
Dátum úhrady faktúry:
25.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000102/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 204/2021
Suma v € s DPH:
2044,80
Popis plnenia:
Pomocné práce 3/2022
Dátum vystavenia faktúry:
31.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-12
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
25.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS Bratislava, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000103/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1445,95
Popis plnenia:
poštové služby 32022
Dátum vystavenia faktúry:
11.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-12
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
28.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000104/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
32,40
Popis plnenia:
podaj zásielok 32022
Dátum vystavenia faktúry:
07.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-13
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
28.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000105/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
1737,70
Popis plnenia:
energie+voda 32022
Dátum vystavenia faktúry:
12.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-14
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
26.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000107/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 164/2022
Suma v € s DPH:
360,77
Popis plnenia:
gravírovaná tabuľa
Dátum vystavenia faktúry:
12.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-14
IČO dodávateľa:
45296294
Dátum úhrady faktúry:
28.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
DPC Group,Haburská 49,82101 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000111/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 104/2021
Suma v € s DPH:
7147,20
Popis plnenia:
správa servera
Dátum vystavenia faktúry:
25.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-28
IČO dodávateľa:
45650276
Dátum úhrady faktúry:
28.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
ATOS IT Solutions and Services s.r.o., Pribinova 19,811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000118/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6049029/
Suma v € s DPH:
12,00
Popis plnenia:
cestovné poistenie
Dátum vystavenia faktúry:
21.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-21
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
22.04.2022
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika
Číslo faktúry:
3100000108/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 7/2022
Suma v € s DPH:
14080,00
Popis plnenia:
nábytok
Dátum vystavenia faktúry:
20.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-20
IČO dodávateľa:
738328
Dátum úhrady faktúry:
03.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVTOS, Sládkovičova 80,BB
Číslo faktúry:
3100000109/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5874817/
Suma v € s DPH:
900,00
Popis plnenia:
nájomné byt 05/2022
Dátum vystavenia faktúry:
21.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-21
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
25.04.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
JUDr.Ing. Anna Žoldošová, Lúčna, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
3100000110/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 104/2021
Suma v € s DPH:
7147,20
Popis plnenia:
správa servera
Dátum vystavenia faktúry:
08.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-10
IČO dodávateľa:
45650276
Dátum úhrady faktúry:
07.04.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
ATOS IT Solutions and Services s.r.o., Pribinova 19,811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000111/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 104/2021
Suma v € s DPH:
7147,20
Popis plnenia:
správa servera
Dátum vystavenia faktúry:
28.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-30
IČO dodávateľa:
45650276
Dátum úhrady faktúry:
28.04.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
ATOS IT Solutions and Services s.r.o., Pribinova 19,811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000112/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 104/2021
Suma v € s DPH:
15576,00
Popis plnenia:
zálohovanie dát
Dátum vystavenia faktúry:
28.03.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-03-30
IČO dodávateľa:
45650276
Dátum úhrady faktúry:
17.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
ATOS IT Solutions and Services s.r.o., Pribinova 19,811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000113/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 149/2022
Suma v € s DPH:
313,92
Popis plnenia:
montáž vlajok
Dátum vystavenia faktúry:
12.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-12
IČO dodávateľa:
45296294
Dátum úhrady faktúry:
04.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
DPC Group,Haburská 49,82101 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000114/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 131/2022
Suma v € s DPH:
12542,58
Popis plnenia:
umývací automat
Dátum vystavenia faktúry:
20.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-20
IČO dodávateľa:
31634524
Dátum úhrady faktúry:
06.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Agromepa,Slov.Ľubča 989
Číslo faktúry:
3100000116/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 144/2022
Suma v € s DPH:
36,72
Popis plnenia:
dátumovka
Dátum vystavenia faktúry:
20.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-21
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
04.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, s.r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000117/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 35/2022
Suma v € s DPH:
4628,66
Popis plnenia:
skriňa šatníková
Dátum vystavenia faktúry:
20.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-21
IČO dodávateľa:
738361
Dátum úhrady faktúry:
06.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVTOS mladiství,Družstevná2,Sučany
Číslo faktúry:
3100000120/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 184/2022
Suma v € s DPH:
228,00
Popis plnenia:
tlačiatreň
Dátum vystavenia faktúry:
29.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-29
IČO dodávateľa:
41964012
Dátum úhrady faktúry:
13.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Extreme,Oravská Polhora 47
Číslo faktúry:
3100000121/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 251/2021
Suma v € s DPH:
432,00
Popis plnenia:
služby Po a BOZP
Dátum vystavenia faktúry:
28.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-04-29
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
10.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
MC Protection s.r.o, Matejkova 2,BA
Číslo faktúry:
3100000122/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 176/2022
Suma v € s DPH:
162,00
Popis plnenia:
oprava turniketu
Dátum vystavenia faktúry:
02.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-02
IČO dodávateľa:
35954680
Dátum úhrady faktúry:
12.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Elisan,Záhradná1,84107 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000124/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 18/2022
Suma v € s DPH:
1278,60
Popis plnenia:
periodiká 2022
Dátum vystavenia faktúry:
02.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-03
IČO dodávateľa:
44396368
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Sprinton,B.Nemcovej 8,BA
Číslo faktúry:
3100000125/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 174/2022
Suma v € s DPH:
84,00
Popis plnenia:
školenie
Dátum vystavenia faktúry:
03.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-03
IČO dodávateľa:
50288334
Dátum úhrady faktúry:
12.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
EDOS,Tematínska 4, BA
Číslo faktúry:
3100000126/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2021
Suma v € s DPH:
9,48
Popis plnenia:
Monitoring GPS 04/2022
Dátum vystavenia faktúry:
04.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-04
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
TSS Group, a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
3100000127/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6049029/
Suma v € s DPH:
2,00
Popis plnenia:
cestovné poistenie
Dátum vystavenia faktúry:
03.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-03
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
04.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika
Číslo faktúry:
3100000128/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
1824,80
Popis plnenia:
mesačný poplatok
Dátum vystavenia faktúry:
04.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-05
IČO dodávateľa:
47258314
Dátum úhrady faktúry:
25.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 13
Číslo faktúry:
3100000129/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 186/2021
Suma v € s DPH:
210,00
Popis plnenia:
Monitoring médií
Dátum vystavenia faktúry:
30.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-06
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
30.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s.r.o., Riazanská, 831 03 Bratislava 3
Číslo faktúry:
3100000130/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5952044/
Suma v € s DPH:
180,00
Popis plnenia:
Multisport 05/2022
Dátum vystavenia faktúry:
05.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-09
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
25.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Ružová dolina, 821 08 Bratislava 2
Číslo faktúry:
3100000131/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6133248/
Suma v € s DPH:
32,20
Popis plnenia:
mesačný poplatok 42022
Dátum vystavenia faktúry:
06.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-09
IČO dodávateľa:
35848863
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000134/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1445,95
Popis plnenia:
poštové služby 42022
Dátum vystavenia faktúry:
11.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-11
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
25.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000135/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 204/2021
Suma v € s DPH:
1670,40
Popis plnenia:
Pomocné práce 4/2022
Dátum vystavenia faktúry:
06.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-11
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS Bratislava, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000136/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
1263,01
Popis plnenia:
energie+voda 42022
Dátum vystavenia faktúry:
12.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-12
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000137/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
199,50
Popis plnenia:
zberné jazdy 4/2022
Dátum vystavenia faktúry:
12.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-12
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
25.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000138/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 185/2022
Suma v € s DPH:
16,96
Popis plnenia:
vlajka smútočná
Dátum vystavenia faktúry:
11.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-12
IČO dodávateľa:
47175397
Dátum úhrady faktúry:
25.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Obchod SVK,Chotčanská 40,Stropkov
Číslo faktúry:
3100000139/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6049029/
Suma v € s DPH:
4,00
Popis plnenia:
cestovné poistenie
Dátum vystavenia faktúry:
17.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-17
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika
Číslo faktúry:
3100000140/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5934687/
Suma v € s DPH:
4506,11
Popis plnenia:
Stravovacie karty
Dátum vystavenia faktúry:
09.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-17
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
25.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000141/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5934687/
Suma v € s DPH:
95,51
Popis plnenia:
Stravovacie karty
Dátum vystavenia faktúry:
30.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-17
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
25.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000142/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5934687/
Suma v € s DPH:
4501,77
Popis plnenia:
Stravovacie karty
Dátum vystavenia faktúry:
07.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-17
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
25.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000143/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Suma v € s DPH:
1589,21
Popis plnenia:
trovy konania
Dátum vystavenia faktúry:
10.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-10
IČO dodávateľa:
51163730
Dátum úhrady faktúry:
25.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
JUDr.Holič,advokát,Poľovnícka 4,Bernolákovo
Číslo faktúry:
3100000144/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 197/2022
Suma v € s DPH:
19,10
Popis plnenia:
poštová schránka
Dátum vystavenia faktúry:
12.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-17
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
25.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Alza Sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000145/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
241,50
Popis plnenia:
zberné jazdy 3/2022
Dátum vystavenia faktúry:
12.04.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-19
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
25.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3500000003/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 172/2022
Suma v € s DPH:
218,82
Popis plnenia:
PaM 2023
Dátum vystavenia faktúry:
15.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-17
IČO dodávateľa:
31582503
Dátum úhrady faktúry:
25.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
Číslo faktúry:
3100000146/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6049029/
Suma v € s DPH:
2,80
Popis plnenia:
cestovné poistenie
Dátum vystavenia faktúry:
19.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-19
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
20.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika
Číslo faktúry:
3100000153/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 8/2021
Suma v € s DPH:
32,40
Popis plnenia:
doména
Dátum vystavenia faktúry:
20.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-20
IČO dodávateľa:
26043319
Dátum úhrady faktúry:
27.05.2022
Dátum zverejnenia:
01.06.2022
Dodávateľ plnenia:
Internet CZ,Ktiš 2
Číslo faktúry:
3100000150/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 196/2021
Suma v € s DPH:
540,00
Popis plnenia:
spravodajský servis
Dátum vystavenia faktúry:
23.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-23
IČO dodávateľa:
31320414
Dátum úhrady faktúry:
08.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Dúbravská cesta, 841 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000151/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 196/2021
Suma v € s DPH:
540,00
Popis plnenia:
spravodajský servis
Dátum vystavenia faktúry:
09.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-23
IČO dodávateľa:
31320414
Dátum úhrady faktúry:
08.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Dúbravská cesta, 841 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000152/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 198/2022
Suma v € s DPH:
80,00
Popis plnenia:
čistenie talárov
Dátum vystavenia faktúry:
17.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-19
IČO dodávateľa:
50615513
Dátum úhrady faktúry:
01.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Washapp, Savignonská 11,83152 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000154/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 196/2022
Suma v € s DPH:
577,83
Popis plnenia:
pásová jednotka
Dátum vystavenia faktúry:
17.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-23
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
01.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Alza Sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000155/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 198/2022
Suma v € s DPH:
60,00
Popis plnenia:
čistenie talárov
Dátum vystavenia faktúry:
18.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-20
IČO dodávateľa:
50615513
Dátum úhrady faktúry:
01.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Washapp, Savignonská 11,83152 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000156/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 192/2022
Suma v € s DPH:
55,90
Popis plnenia:
prílohová obálka
Dátum vystavenia faktúry:
13.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-23
IČO dodávateľa:
738271
Dátum úhrady faktúry:
01.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚTOS a ÚVV, Gucmanova 19, 92041 Leopoldov
Číslo faktúry:
3100000157/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 40/2022
Suma v € s DPH:
628,66
Popis plnenia:
kancelársky papier
Dátum vystavenia faktúry:
18.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-24
IČO dodávateľa:
36880574
Dátum úhrady faktúry:
01.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
P.Gerši-GC Tech,Jilemnického 6,91101 Trenčín
Číslo faktúry:
3100000161/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5874817/
Suma v € s DPH:
900,00
Popis plnenia:
nájomné byt 6/2022
Dátum vystavenia faktúry:
27.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-27
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
09.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
JUDr.Ing. Anna Žoldošová, Lúčna, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
3100000162/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 251/2021
Suma v € s DPH:
378,00
Popis plnenia:
služby Po a BOZP
Dátum vystavenia faktúry:
27.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-05-27
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
17.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
MC Protection s.r.o, Matejkova 2,BA
Číslo faktúry:
3100000163/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5934687/
Suma v € s DPH:
191,00
Popis plnenia:
stravovanie 6/2022
Dátum vystavenia faktúry:
01.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-01
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
23.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000165/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2021
Suma v € s DPH:
9,48
Popis plnenia:
Monitoring GPS 04/2022
Dátum vystavenia faktúry:
03.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-03
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
27.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
TSS Group, a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
3100000168/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 237/2022
Suma v € s DPH:
69,00
Popis plnenia:
školenie
Dátum vystavenia faktúry:
07.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-07
IČO dodávateľa:
35900831
Dátum úhrady faktúry:
13.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Proeko, Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000169/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 220/2022
Suma v € s DPH:
21,80
Popis plnenia:
toner HP
Dátum vystavenia faktúry:
06.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-07
IČO dodávateľa:
50370294
Dátum úhrady faktúry:
27.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Gigaprint,Kuzmányho 30,91101 Trenčín
Číslo faktúry:
3100000170/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
10336,90
Popis plnenia:
mesačný poplatok+sťahovanie
Dátum vystavenia faktúry:
03.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-08
IČO dodávateľa:
47258314
Dátum úhrady faktúry:
27.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 13
Číslo faktúry:
3100000171/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
8,10
Popis plnenia:
poštové služby 52022
Dátum vystavenia faktúry:
08.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-08
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
27.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000172/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 204/2021
Suma v € s DPH:
2102,40
Popis plnenia:
Pomocné práce 5/2022
Dátum vystavenia faktúry:
06.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-08
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
23.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS Bratislava, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000173/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5934687/
Suma v € s DPH:
4063,32
Popis plnenia:
Stravovacie karty
Dátum vystavenia faktúry:
09.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-09
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
23.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000175/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1878,15
Popis plnenia:
poštové služby 52022
Dátum vystavenia faktúry:
10.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-10
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
27.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000177/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2022
Suma v € s DPH:
231,00
Popis plnenia:
poštové služby 52022
Dátum vystavenia faktúry:
10.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-10
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
27.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000180/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5952044/
Suma v € s DPH:
244,00
Popis plnenia:
Multisport 06/2022
Dátum vystavenia faktúry:
07.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-13
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
23.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Ružová dolina, 821 08 Bratislava 2
Číslo faktúry:
3100000181/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6049029/
Suma v € s DPH:
8,00
Popis plnenia:
cestovné poistenie
Dátum vystavenia faktúry:
14.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-14
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
16.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika
Číslo faktúry:
3100000182/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6049029/
Suma v € s DPH:
1,00
Popis plnenia:
cestovné poistenie
Dátum vystavenia faktúry:
14.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-14
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
16.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika
Číslo faktúry:
3100000183/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6049029/
Suma v € s DPH:
1,00
Popis plnenia:
cestovné poistenie
Dátum vystavenia faktúry:
14.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-14
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
16.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika
Číslo faktúry:
3100000184/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
193450,55
Popis plnenia:
nájomné 3Q 2022
Dátum vystavenia faktúry:
09.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-10
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
23.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000185/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6133248/
Suma v € s DPH:
32,20
Popis plnenia:
mesačný poplatok 52022
Dátum vystavenia faktúry:
31.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-11
IČO dodávateľa:
35848863
Dátum úhrady faktúry:
23.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000188/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 144/2022
Suma v € s DPH:
472,80
Popis plnenia:
pečiatky
Dátum vystavenia faktúry:
14.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-15
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
27.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, s.r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000190/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
1197,14
Popis plnenia:
energie+voda
Dátum vystavenia faktúry:
14.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-15
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
27.06.2022
Dátum zverejnenia:
01.07.2022
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000164/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 209/2022
Suma v € s DPH:
444,53 €
Popis plnenia:
Ubytovanie Košice
Dátum vystavenia faktúry:
31.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-02
IČO dodávateľa:
14404737
Dátum úhrady faktúry:
01.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Žák Vladimír, Vrátna 14, 04001 Košice
Číslo faktúry:
3100000167/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 186/2021
Suma v € s DPH:
210,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médií
Dátum vystavenia faktúry:
31.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-06
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
01.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s.r.o., Riazanská, 831 03 Bratislava 3
Číslo faktúry:
3100000176/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 197/2022
Suma v € s DPH:
630,24 €
Popis plnenia:
laserová tlačiareň
Dátum vystavenia faktúry:
06.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-08
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
01.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Alza Sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000189/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 196/2021
Suma v € s DPH:
540,00 €
Popis plnenia:
spravodajský servis
Dátum vystavenia faktúry:
31.05.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-15
IČO dodávateľa:
31320414
Dátum úhrady faktúry:
01.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Dúbravská cesta, 841 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000191/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 221/2022
Suma v € s DPH:
912,00 €
Popis plnenia:
LCD monitory
Dátum vystavenia faktúry:
15.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-16
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
01.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Alza Sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000192/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
1 047,12 €
Popis plnenia:
montáž skla,zrkadla
Dátum vystavenia faktúry:
10.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-20
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
14.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000193/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 196/2022
Suma v € s DPH:
355,71 €
Popis plnenia:
zapekacia jednotka
Dátum vystavenia faktúry:
15.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-20
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
14.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Alza Sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000194/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 217/2022
Suma v € s DPH:
289,20 €
Popis plnenia:
identifikačný kľúčový čip
Dátum vystavenia faktúry:
14.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-28
IČO dodávateľa:
50075667
Dátum úhrady faktúry:
15.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Fire Prevention, Cesta na Senec 2,82104 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000195/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 251/2021
Suma v € s DPH:
408,00 €
Popis plnenia:
služby Po a BOZP
Dátum vystavenia faktúry:
28.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-28
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
15.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
MC Protection s.r.o, Matejkova 2,BA
Číslo faktúry:
3100000196/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 132/2022
Suma v € s DPH:
7 453,92 €
Popis plnenia:
tonery
Dátum vystavenia faktúry:
20.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-28
IČO dodávateľa:
35891896
Dátum úhrady faktúry:
15.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
CLEAN Tonery, Za hradbami 27,90201 Pezinok
Číslo faktúry:
3100000197/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 173/2022
Suma v € s DPH:
2 163,40 €
Popis plnenia:
bezpečnostná archivačná skriňa
Dátum vystavenia faktúry:
28.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-30
IČO dodávateľa:
35828382
Dátum úhrady faktúry:
20.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Eurosafe, Smrečianska 43, 81105 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000198/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 161/2022
Suma v € s DPH:
4 084,36 €
Popis plnenia:
kancelárske potreby
Dátum vystavenia faktúry:
30.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-30
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
25.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, s.r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000199/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5874817/
Suma v € s DPH:
900,00 €
Popis plnenia:
nájomné byt 7/2022
Dátum vystavenia faktúry:
30.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-30
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
15.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
JUDr.Ing. Anna Žoldošová, Lúčna, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
3100000200/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 160/2022
Suma v € s DPH:
1 596,19 €
Popis plnenia:
čistiace potreby
Dátum vystavenia faktúry:
30.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-06-30
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
15.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, s.r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000201/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
1 897,32 €
Popis plnenia:
mesačný poplatok 62022
Dátum vystavenia faktúry:
30.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-04
IČO dodávateľa:
47258314
Dátum úhrady faktúry:
19.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 13
Číslo faktúry:
3100000202/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2021
Suma v € s DPH:
9,48 €
Popis plnenia:
Monitoring GPS 7/2022
Dátum vystavenia faktúry:
07.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-07
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
19.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
TSS Group, a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
3100000203/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 238/2022
Suma v € s DPH:
5 057,83 €
Popis plnenia:
kancel. stoličky Torro 26 ks
Dátum vystavenia faktúry:
06.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-07
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
22.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Alza Sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000204/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5952044/
Suma v € s DPH:
244,00 €
Popis plnenia:
Multisport 7/2022
Dátum vystavenia faktúry:
07.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-08
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
19.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Ružová dolina, 821 08 Bratislava 2
Číslo faktúry:
3100000205/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
8,10 €
Popis plnenia:
podaj zásielok 62022
Dátum vystavenia faktúry:
30.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-08
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
19.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000206/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6133248/
Suma v € s DPH:
32,20 €
Popis plnenia:
mesačný poplatok 62022
Dátum vystavenia faktúry:
07.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-08
IČO dodávateľa:
35848863
Dátum úhrady faktúry:
25.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000207/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 226/2022
Suma v € s DPH:
1 460,40 €
Popis plnenia:
mediálny kútik
Dátum vystavenia faktúry:
06.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-11
IČO dodávateľa:
47852453
Dátum úhrady faktúry:
29.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Madness Advertising, Drieňová 34,82102 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000208/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 196/2021
Suma v € s DPH:
270,00 €
Popis plnenia:
spravodajský servis
Dátum vystavenia faktúry:
30.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-11
IČO dodávateľa:
31320414
Dátum úhrady faktúry:
26.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Dúbravská cesta, 841 04 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000209/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5934687/
Suma v € s DPH:
4 697,12 €
Popis plnenia:
Stravovacie karty
Dátum vystavenia faktúry:
12.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-12
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
25.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000210/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2022
Suma v € s DPH:
231,00 €
Popis plnenia:
zberné jazdy 62022
Dátum vystavenia faktúry:
30.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-12
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
25.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000211/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1 460,30 €
Popis plnenia:
poštové služby 62022
Dátum vystavenia faktúry:
30.06.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-12
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
25.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
3100000212/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 204/2021
Suma v € s DPH:
1 411,20 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 6/2022
Dátum vystavenia faktúry:
06.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-12
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
25.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS Bratislava, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
3100000213/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 243/2022
Suma v € s DPH:
4 000,00 €
Popis plnenia:
licencie -judikaty
Dátum vystavenia faktúry:
08.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-13
IČO dodávateľa:
53250044
Dátum úhrady faktúry:
26.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Právna informačná databáza,1 mája 23,06901 Snina
Číslo faktúry:
3100000223/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 251/2022
Suma v € s DPH:
239,00 €
Popis plnenia:
otočné kreslo velvet
Dátum vystavenia faktúry:
19.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-20
IČO dodávateľa:
53798813
Dátum úhrady faktúry:
27.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Letoss, Hviezdoslavova 12,02744 Tvrdošín
Číslo faktúry:
3100000228/2022
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 242/2022
Suma v € s DPH:
1 536,00 €
Popis plnenia:
dodanie a montáž polepov
Dátum vystavenia faktúry:
20.07.2022
Dátum doručenia faktúry:
2022-07-20
IČO dodávateľa:
35779721
Dátum úhrady faktúry:
29.07.2022
Dátum zverejnenia:
01.08.2022
Dodávateľ plnenia:
Compania, Šustekova 10,85104 Bratislava

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania