Časopis - Žurnál správneho súdnictva

Žurnál správneho súdnictva je odborný recenzovaný časopis, ktorý vydáva Kancelária Najvyššieho správneho súdu. Časopis vychádza v elektronickej podobe, a to dvakrát ročne, spravidla v mesiaci jún a december kalendárneho roka. Primárne zameranie časopisu je správne právo a správne súdne konanie.
 

Vydavateľ:
Kancelária Najvyššieho správneho súdu; Odbor dokumentácie, analytiky a komparatistiky


Redakcia:
zurnal@nssud.sk


Časopis na stiahnutie:
1. číslo: Žurnál správneho súdnictva , 1/2022

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania