Sudcovia

Sudcovia Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky:

 • Mgr. Kristína Babiaková
 • JUDr. Katarína Benczová
 • JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
 • JUDr. Katarína Cangárová, PhD. LL.M.
 • JUDr. Marián Fečík
 • JUDr. Anita Filová
 • JUDr. Jana Hatalová, PhD.
 • JUDr. Zuzana Mališová
 • JUDr. Jana Martinčeková
 • JUDr. Michal Matulník, PhD.
 • JUDr. Pavol Naď
 • Mgr. Michal Novotný
 • prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
 • JUDr. Petra Príbelská, PhD.
 • JUDr. Zdenka Reisenauerová
 • JUDr. Zuzana Šabová, PhD.
 • JUDr. Viola Takáčová, PhD.
 • JUDr. Marián Trenčan
 • prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.
 • JUDr. Monika Valašiková, PhD.
 • JUDr. Juraj Vališ, LL.M.

PREDSEDA

JUDr. Pavol NAĎ


JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.

Rozhodnutia


Pojednávania


Kontakt


Najvyšší správny súd Slovenskej republiky
Župné námestie č. 13
P.O.BOX 81290
814 90 BRATISLAVA

Podatelňa:
tel.: +421 2 321 33 250
e-mail: podatelna@nssud.sk