Zbierka stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky


Judikatórna rada

Jednotlivé čísla Zbierky rozhodnutí pripravuje judikatórna rada. Judikatórna rada má najmenej dvoch členov a najviac päť členov. Počet členov judikatórnej rady určuje predseda súdu. Predsedom judikatórnej rady je predseda súdu. Ďalších členov judikatórnej rady vymenúva a odvoláva predseda súdu spomedzi sudcov Najvyššieho správneho súdu, zamestnancov Kancelárie Najvyššieho správneho súdu, poradcov predsedu súdu a iných význačných osobností právnej vedy a právnej praxe.

Aktuálne zloženie judikatórnej rady:

Predseda judikatórnej rady:
JUDr. Pavol Naď

Členovia judikatórnej rady:
JUDr. Ida Hanzelová
Mgr. Daniel Staruch
Mgr. Dominik Fabian, PhD.

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania