Voľné pracovné pozície

Vyhlásenie výberového konania

Generálna tajomníčka služobného úradu Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vyhlasuje širšie vnútorné výberové konanie na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – špecialista v oblasti medzinárodných vzťahov. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 31. mája 2023 (vrátane). Bližšie informácie k obsadzovaniu voľných štátnozamestnaneckých miest nájdete v priloženom dokumente.Vyhlásenie výberového konania

Generálna tajomníčka služobného úradu Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vyhlasuje vonkajšie výberové konanie na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii radca – odborný pracovník verejnej správy pre správu majetku. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 5. júna 2023 (vrátane). Bližšie informácie k obsadzovaniu voľného štátnozamestnaneckého miesta nájdete v priloženom dokumente.

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania