Voľné pracovné pozície

 

Predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vyhlásil výberové konanie na 5 voľných miest sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Termín na predkladanie žiadostí je do 21. októbra 2022 vrátane. Odkaz na vyhlásenie: PDF

Dávame do Vašej pozornosti, že so súhlasom Súdnej rady Slovenskej republiky môže minister spravodlivosti Slovenskej republiky odpustiť vykonanie odbornej justičnej skúšky u toho, kto je preukázateľne vedeckou alebo inou významnou osobnosťou v odbore práva a najmenej 10 rokov je činný v právnickom povolaní. Justičnú skúšku možno odpustiť postupom podľa predchádzajúcej vety aj u toho, kto konal a rozhodoval najmenej 10 rokov v oblasti verejnej správy alebo pôsobil v oblasti tvorby legislatívy a pre výkon funkcie sudcu sú jeho odborné skúsenosti a znalosti potrebné (§ 5 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Postup pri uskutočňovaní tohto výberového konania je upravený vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu (odkaz na danú vyhlášku)

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania