Rozhodovacia činnosť vo veciach disciplinárnych

Rok
Spisová značka
Merito veci

Spisová značka:
33Dz/7/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
33Dz/7/2022
Spisová značka:
32Dz/7/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/7/2022
Spisová značka:
33Dz/6/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
33Dz/6/2022
Spisová značka:
32Dz/6/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/6/2022
Spisová značka:
33Dz/5/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
33Dz/5/2022
Spisová značka:
32Dz/5/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/5/2022
Spisová značka:
33Dz/4/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
33Dz/4/2022
Spisová značka:
32Dz/4/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-10
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/4/2022
Spisová značka:
33Dz/3/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
33Dz/3/2022
Spisová značka:
32Dz/3/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/3/2022
Spisová značka:
31Dz/3/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/3/2022
Spisová značka:
33Dz/2/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
33Dz/2/2022
Spisová značka:
32Dz/2/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/2/2022
Spisová značka:
33Dz/1/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
33Dz/1/2022
Spisová značka:
32Dz/1/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/1/2022
Spisová značka:
31Dz/1/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/1/2022
Spisová značka:
32Dz/3/2021
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/3/2021
Spisová značka:
31Dz/3/2021
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/3/2021
Spisová značka:
33Dz/2/2021
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
33Dz/2/2021
Spisová značka:
32Dz/2/2021
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/2/2021
Spisová značka:
33Dz/1/2021
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
33Dz/1/2021
Spisová značka:
32Dz/1/2021
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/1/2021
Spisová značka:
31Dz/1/2021
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/1/2021
Spisová značka:
32Dz/8/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/8/2022
Spisová značka:
31D/18/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/18/2021
Spisová značka:
31D/12/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/12/2021
Spisová značka:
33Dz/8/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
33Dz/8/2022
Spisová značka:
33D/13/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/13/2021
Spisová značka:
31D/7/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/7/2021
Spisová značka:
32D/2/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/2/2021
Spisová značka:
33D/1/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/1/2021
Spisová značka:
31D/1/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/1/2021
Spisová značka:
32D/4/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/2/2021
Spisová značka:
32D/4/2021 - 1
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/1/2021
Spisová značka:
32Dz/9/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/1/2021
Spisová značka:
31D/4/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/4/2021
Spisová značka:
33Dz/9/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
33Dz/9/2022
Spisová značka:
31D/3/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-03
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/3/2021
Spisová značka:
33D/5/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/5/2021
Spisová značka:
31D/9/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-03
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/9/2021
Spisová značka:
33D/15/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/15/2021
Spisová značka:
31D/20/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-13
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/20/2021
Spisová značka:
32D/7/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
32D/7/2021
Spisová značka:
31D/11/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-10
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/11/2021
Spisová značka:
32D/20/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
32D/20/2021
Spisová značka:
33D/20/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-03
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/20/2021
Spisová značka:
31Dz/2/2021
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/2/2021
Spisová značka:
31Dz/4/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/4/2022
Spisová značka:
31Dz/5/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/5/2022
Spisová značka:
31Dz/6/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/6/2022
Spisová značka:
31Dz/7/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-08
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/7/2022
Spisová značka:
31Dz/8/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/8/2022
Spisová značka:
31Dz/9/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-06
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/9/2022
Spisová značka:
32Dz/10/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/10/2022
Spisová značka:
31D/2/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/2/2021
Spisová značka:
31D/5/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/5/2021
Spisová značka:
32D/6/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
32D/6/2021
Spisová značka:
32D/10/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
32D/10/2021
Spisová značka:
33D/12/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/12/2021
Spisová značka:
31D/15/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-17
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/15/2021
Spisová značka:
33D/16/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-18
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/16/2021
Spisová značka:
33D/16/2021-1
Merito veci:
opravné uznesenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/16/2021-1
Spisová značka:
33D/1/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/1/2022
Spisová značka:
33D/2/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/2/2022
Spisová značka:
33D/3/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/3/2022
Spisová značka:
32D/4/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
32D/4/2022
Spisová značka:
33D/4/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/4/2022
Spisová značka:
33Dz/10/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
33Dz/10/2022
Spisová značka:
31Dz/11/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-06
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/11/2022
Spisová značka:
33Dz/11/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
33Dz/11/2022
Spisová značka:
31Dz/12/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-06
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/12/2022
Spisová značka:
32Dz/12/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/12/2022
Spisová značka:
31Dz/13/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-18
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/13/2022
Spisová značka:
32Dz/13/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/13/2022
Spisová značka:
33Dz/13/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
33Dz/13/2022
Spisová značka:
31Dz/14/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/14/2022
Spisová značka:
32Dz/14/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/14/2022
Spisová značka:
31D/19/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-18
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/19/2021
Spisová značka:
33D/19/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-06
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/19/2021
Spisová značka:
31D/2/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/2/2022
Spisová značka:
33D/21/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-08-17
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/21/2022
Spisová značka:
33Dz/14/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
33Dz/14/2022
Spisová značka:
31Dz/15/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-08-08
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/15/2022
Spisová značka:
32Dz/15/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-08-08
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/15/2022
Spisová značka:
33Dz/15/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-08-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
33Dz/15/2022
Spisová značka:
31Dz/16/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-08-08
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/16/2022
Spisová značka:
33D/3/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-08-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/3/2021
Spisová značka:
33D/8/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-08-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/8/2021
Spisová značka:
31D/14/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-08-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/14/2021
Spisová značka:
31D/10/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/10/2021
Spisová značka:
31Dz/10/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/10/2022
Spisová značka:
32Dz/11/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/11/2022
Spisová značka:
33Dz/12/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
33Dz/12/2022
Spisová značka:
32Dz/16/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-08-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/16/2022
Spisová značka:
31Dz/17/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-09-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/17/2022
Spisová značka:
32Dz/17/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-08-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/17/2022
Spisová značka:
31Dz/19/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-09-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/19/2022
Spisová značka:
31Dz/20/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-09-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/20/2022
Spisová značka:
31Dz/21/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-09-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/21/2022
Spisová značka:
31Dz/23/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-09-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/23/2022
Spisová značka:
31Dz/25/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-09-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/25/2022
Spisová značka:
33D/10/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-09-13
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/10/2021
Spisová značka:
31D/13/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-09-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/13/2021
Spisová značka:
32D/21/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-09-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
32D/21/2021
Spisová značka:
31D/23/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-09-08
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/23/2021
Spisová značka:
31D/24/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-09-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/24/2021
Spisová značka:
33D/13/2022
Merito veci:
spojenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-09-08
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/13/2022
Spisová značka:
33D/13/2022-1
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-09-08
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/13/2022-1
Spisová značka:
33D/15/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-09-08
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/15/2022
Spisová značka:
31Dz/18/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-09-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/18/2022
Spisová značka:
32Dz/19/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-09-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/19/2022
Spisová značka:
32Dz/20/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-09-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/20/2022
Spisová značka:
32Dz/21/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-09-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/21/2022
Spisová značka:
32Dz/22/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-09-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/22/2022
Spisová značka:
31Dz/24/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-09-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/24/2022
Spisová značka:
32Dz/24/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-09-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/24/2022
Spisová značka:
31Dz/26/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-10-19
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/26/2022
Spisová značka:
32Dz/23/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-09-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/23/2022

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania