Pojednávania

Oznámenie pre masmédiá: Vzhľadom na obmedzenú kapacitu pojednávacích miestností žiadame redakcie, aby nám svoju účasť na pojednávaniach hlásili vopred (aspoň 48 hodín pred začiatkom). Do e-mailu: tlacove@nssud.sk nám, prosím, zašlite meno, priezvisko a redakciu (v prípade, že prídete s kameramanom/kameramankou, nahláste jeho/jej meno a priezvisko tiež).


Dátum a čas úkonu Forma úkonu Účastníci konania Spisová značka Predmet konania Senát Poznámka
24.9.2024 09:00 Ústne pojednávanie Okresný prokurátor Nové Zámky c/a JUDr. Lucia Klučková, prokurátorka 31D/2/2024 § 188 ods. 1 písm. a), ods. 2 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov 31D; predseda: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; sudcovia: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Mgr. Michal Novotný; prísediaci: JUDr. Tomáš Honz, Mgr. Kristián Kuko 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
18.09.2024 10:00 Ústne pojednávanie Predseda Najvyššieho súdu SR, Sudcovská rada Najvyššieho súdu SR c/a JUDr. Juraj Kliment sudca 32D/16/2023 § 116 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 32D; predsedníčka: JUDr. Anita Filová; sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; prísediaci: JUDr. Lucia Matyšáková; doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
16.09.2024 09:30 Ústne pojednávanie predseda Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom c/a JUDr. Barbara Plaskurová, sudkyňa 32D/6/2023 § 116 ods.1 písm. a/, § 116 ods. 2 písm. f/ a i/ a § 116 ods. 3 písm. d/ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 32D; predseda: JUDr. Michal Matulník, PhD.; sudcovia: JUDr. Anita Filová; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prísediaci: Mgr. Marianna Leontiev; doc. JUDr. Marián Giba 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
02.07.2024 10:00 Ústne pojednávanie Okresný prokurátor v Nových Zámkoch c/a JUDr. Katarína Szűcsová, prokurátorka 31D/7/2023 § 188 ods. 1 písm. a/, ods. 2 zákona č. 154/2001 Z. z. 31D; predseda: Mgr. Michal Novotný; sudcovia: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; prísediaci: JUDr. Karolína Staroňová; JUDr. Marek Tomašovič 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
28.06.2024 09:00 Ústne pojednávanie predsedníčka Krajského súdu v Košiciach c/a JUDr. Monika Géciová, PhD. sudkyňa 31D/14/2023 § 116 ods. 2 písm. b), ods. 3 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 31D; predseda: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD., sudcovia: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Michal Novotný, prísediaci: JUDr. Michaela Kajabová, Mgr. Marcel Drgon 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
27.06.2024 13:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Marián Kurinec sudca 32D/4/2023 § 116 ods. 1 písm. c) zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 32D; predsedníčka: JUDr. Anita Filová; sudcovia: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prísediaci: doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD., JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
27.06.2024 11:00 Ústne pojednávanie predsedníčka Krajského súdu v Košiciach c/a JUDr. Monika Géciová, PhD. sudkyňa 31D/14/2023 § 116 ods. 2 písm. b), ods. 3 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 31D; predseda: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD., sudcovia: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Michal Novotný, prísediaci: JUDr. Michaela Kajabová, Mgr. Marcel Drgon 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
27.06.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia EUROPE TRADING GROUP, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 3Sfk/10/2022 Daňové veci 3S: JUDr. Katarína Benczová– predsedníčka senátu;JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. – člen senátu 3. poschodie, miestosť č. 1, č. dv. 303
27.06.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Anton Orbán c/a Finančné riaditeľstvo SR 3Sfk/5/2022 Daňové veci 3S: JUDr. Katarína Benczová– predsedníčka senátu;JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. – člen senátu 3. poschodie, miestosť č. 1, č. dv. 303
27.06.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Peter Kolbík TRACHEA c/a Finančné riaditeľstvo SR 3Sfk/120/2022 Daňové veci 3S: JUDr. Katarína Benczová– predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu 3. poschodie, miestosť č. 1, č. dv. 303
27.06.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia COOP Jednota Dunajská Streda spotrebné družstvo c/a Finančné riaditeľstvo SR 3Sfk/99/2022 Daňové veci 3S: JUDr. Katarína Benczová– predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu 3. poschodie, miestosť č. 1, č. dv. 303
27.06.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia NUBIUM, s.r.o. c/a Okresný úrad Nitra 3Svk/55/2022 Zmena doby trvania reklamnej stavby 3S: JUDr. Katarína Benczová– predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu 3. poschodie, miestosť č. 1, č. dv. 303
27.06.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia BDR, spol. s r.o. c/a Úrad pre verejné obstarávanie 3Sfk/48/2021 Daňové veci 3S: JUDr. Katarína Benczová– predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu 3. poschodie, miestosť č. 1, č. dv. 303
26.06.2024 14:00 Ústne pojednávanie Krajská prokuratúra Žilina c/a JUDr. Milan Mikuláš, prokurátor 32D/10/2023 § 188 ods. 1 písm. a) zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 32D; predseda: JUDr. Michal Matulník, PhD.; sudcovia: JUDr. Anita Filová; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prísediaci: JUDr. Petronela Prokešová, JUDr. Tomáš Jarábek 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
26.06.2024 13:30 Ústne pojednávanie predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici c/a JUDr. Adriána Považanová, sudkyňa 33D/20/2022 § 116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z. z. 33D; predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Mgr. Kristína Babiaková; prísediaci: Mgr. Eva Kováčechová; Mgr. Marcel Drgon 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
26.06.2024 13:00 Verejné zasadnutie predsedníčka Krajského súdu v Košiciach c/a JUDr. Monika Géciová, PhD. sudkyňa 41Do/1/2023 § 116 ods. 3 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. 41Do; predsedníčka: JUDr. Katarína Benczová; sudcovia: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Petra Príbelská, PhD.; JUDr. Jana Martinčeková; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
26.06.2024 10:00 Ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Beata Farkašová sudkyňa 32D/12/2023 § 116 ods. 1 písm. a) zákona o sudcoch a prísediacich 32D; predseda: JUDr. Michal Matulník, PhD.; sudcovia: JUDr. Anita Filová; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prísediaci: JUDr. Zuzana Čížová; Mgr. Eva Kováčechová 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
25.06.2024 11:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Róbert Tutko, súdny exekútor 31D/18/2023 § 220 ods. 2 Exekučného poriadku 31D; predseda: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; sudcovia: Mgr. Michal Novotný; JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; prísediaci: JUDr. Martin Píry; František Radzo 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
24.06.2024 10:00 Ústne pojednávanie Milan Horn c/a Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ 12Snr/1/2023 preskúmanie rozhodnutia NBÚ č. CRD-1764-3/2023-VPRNBU 12S: predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Anita Filová; JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M.; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
20.06.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia NF Metal SK s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/69/2023 Daňové veci 4S: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.– predseda senátu; JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. – člen senátu 3. poschodie, miestosť č. 1, č. dv. 303
20.06.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Chrien, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/62/2023 Daňové veci 4S: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.– predseda senátu; JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. – člen senátu 3. poschodie, miestosť č. 1, č. dv. 303
20.06.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ivana Gergelová c/a Daňový úrad Trenčín, pobočka Považská Bystrica 4Sfk/61/2023 Daňové veci 4S: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.– predseda senátu; JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. – člen senátu 3. poschodie, miestosť č. 1, č. dv. 303
20.06.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Pierre Baguette s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/53/2023 Daňové veci 4S: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.– predseda senátu; JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. – člen senátu 3. poschodie, miestosť č. 1, č. dv. 303
20.06.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Peter Mucha c/a Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky 4Svk/35/2023 Stavebné konanie 4S: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.– predseda senátu; JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. – člen senátu 3. poschodie, miestosť č. 1, č. dv. 303
20.06.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Peter Špita c/a Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov 4Stk/9/2023 správne trestanie 4S: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.– predseda senátu; JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. – člen senátu 3. poschodie, miestosť č. 1, č. dv. 303
20.06.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia HYDINA SK s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/13/2023 Daňové veci 4S: JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M.– predsedníčka senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. – člen senátu 3. poschodie, miestosť č. 1, č. dv. 303
20.06.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/102/2022 Daňové veci 4S: JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M.– predsedníčka senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. – člen senátu 3. poschodie, miestosť č. 1, č. dv. 303
20.06.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/101/2022 Daňové veci 4S: JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M.– predsedníčka senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. – člen senátu 3. poschodie, miestosť č. 1, č. dv. 303
20.06.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/100/2022 Daňové veci 4S: JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M.– predsedníčka senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. – člen senátu 3. poschodie, miestosť č. 1, č. dv. 303
20.06.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Valentín Holova c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/61/2022 Daňové veci 4S: JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M.– predsedníčka senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. – člen senátu 3. poschodie, miestosť č. 1, č. dv. 303
20.06.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia LPH Vranov n/T, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/7/2022 Daňové veci 4S: JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M.– predsedníčka senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. – člen senátu 3. poschodie, miestosť č. 1, č. dv. 303
18.06.2024 termín zrušený Ústne pojednávanie Okresný prokurátor Nové Zámky c/a JUDr. Lucia Klučková, prokurátorka 31D/2/2024 § 188 ods. 1 písm. a), ods. 2 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov 31D; predseda: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; sudcovia: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Mgr. Michal Novotný; prísediaci: JUDr. Tomáš Honz, Mgr. Kristián Kuko 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
12.06.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Amriddin KHOLMURODOV c/a Oddelenie hraničnej kontroly Policajného zboru Košice 6Szak/2/2024 zaistenie 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
11.06.2024 11:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a Mgr. Angelika Slopovská, súdna exekútorka 31D/3/2024 § 220 ods. 1 Exekučného poriadku 31D; predseda: Mgr. Michal Novotný sudcovia: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD., JUDr. Zuzana Šabová, PhD., prísediaci: JUDr. Adriana Soldán Steinerová, JUDr. Peter Šimko, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 2 č. dv. 304
06.06.2024 09:00 Ústne pojednávanie predseda Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom c/a JUDr. Barbara Plaskurová, sudkyňa 32D/6/2023 § 116 ods.1 písm. a/, § 116 ods. 2 písm. f/ a i/ a § 116 ods. 3 písm. d/ zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 32D; predseda: JUDr. Michal Matulník, PhD.; sudcovia: JUDr. Anita Filová; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prísediaci: Mgr. Marianna Leontiev; doc. JUDr. Marián Giba 3. poschodie, miestnosť č. 6
05.06.2024 13:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. et JUDr. PhDr. et PhDr. Ladislav Kupka, PhD., LL.M. notár 33D/1/2024 § 91 ods. 1 prvá veta Notárskeho poriadku 33D; predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Mgr. Kristína Babiaková; prísediaci: JUDr. Jozef Brázdil, PhD.; JUDr. Martin Palovčík 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
05.06.2024 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Ľuboš Koleda c/a Sociálna poisťovňa – generálny riaditeľ 19SVs/7/2023 predčasný starobný dôchodok 19SVs: predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská, PhD.; JUDr. Marián Fečík; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Mgr. Michal Novotný; JUDr. Jana Martinčeková; JUDr. Viola Takáčová, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
05.06.2024 09:30 Ústne pojednávanie predseda Súdnej rady Slovenskej republiky c/a JUDr. Milan Chalupka sudca 32D/3/2023 § 116 ods. 2 písm. c); § 116 ods. 2 písm. b) v spojení s § 116 ods. 1 písm. a) a § 116 ods. 3 písm. c) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 32D; predseda: JUDr. Michal Matulník, PhD.; sudcovia: JUDr. Anita Filová; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prísediaci: JUDr. Jitka Johana Hasíková; prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304