Pojednávania

Oznámenie pre masmédiá: Vzhľadom na obmedzenú kapacitu pojednávacích miestností žiadame redakcie, aby nám svoju účasť na pojednávaniach hlásili vopred (aspoň 48 hodín pred začiatkom). Do e-mailu: tlacove@nssud.sk nám, prosím, zašlite meno, priezvisko a redakciu (v prípade, že prídete s kameramanom/kameramankou, nahláste jeho/jej meno a priezvisko tiež).


Dátum a čas úkonu Forma úkonu Účastníci konania Spisová značka Predmet konania Senát Poznámka
27.10.2022 13:00 ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Ján Hamara, notár 33D/9/2022 § 91 ods. 1 prvej vety zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD., sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., prísediaci: JUDr. Martin Palovčík, Mgr. Juraj Hamara 3. poschodie, miestnosť č. 4
27.10.2022 10:00 ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Viktor Dubas, notár 33D/17/2022 § 91 ods. 1 prvej vety zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD., sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., prísediaci: JUDr. Anna Nagyová, Mgr. Peter Mikita 3. poschodie, miestnosť č. 4
20.10.2022 9:00 ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Ivan Polák, súdny exekútor 33D/8/2022 § 220 ods. 1 v spojení s § 220 ods. 2 prvej vety Exekučného poriadku 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD., sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., prísediaci: JUDr. Jaroslav Mráz, František Radzo 3. poschodie, miestnosť č. 4
17.10.2022 09:00 ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Martin Piovartsy, sudca 33D/17/2021 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD., sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., prísediaci: doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD., doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 4
28.09.2022 10:00 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Andrea Haitová, sudkyňa JUDr. Ivona Hrčeková sudkyňa 32D/13/2021 § 116 ods. 2 písm. e/ zákona č. 385/2000 Z.z. 32D; predsedníčka: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD. miestnosť č. 4 III. poschodie
21.09.2022 TERMÍN ZRUŠENÝ Ústne pojednávanie predseda Súdnej rady SR predseda Špecializovaného trestného súdu c/a JUDr. Michal Truban, sudca 32D/15/2021 § 116 ods. 1 písm. a), písm. b) a § 116 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z.z. 32D; predsedníčka: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: JUDr. Zdenka Benčíková JUDr. Zuzana Čížová miestnosť č. 4 III. poschodie
20.09.2022 14:00 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Ladislav Piros sudca 31D/13/2021 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: JUDr. Marián Fečík prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD. JUDr. Stanislav Gaňa, PhD. miestnosť č. 4 III. poschodie
14.09.2022 09:00 ústne pojednávanie Advokátska kancelária Mandzák a spol., s.r.o. c/a Kriminálny úrad Finančnej správy 1Sžz/1/2017 O žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy (pôvodne o návrhu na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy) senát 4S: JUDr. Zuzana Mališová – predsedníčka senátu, JUDr. Monika Valašiková, PhD. – členka senátu, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu v miestnosti č. 3, 3. poschodie
13.09.2022 09:30 Ústne pojednávanie predsedníčka Okresného súdu Zvolen c/a Mgr. Dalibor Miľan sudca 31D/7/2022 § 116 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm.b), f), i), ods. 3 písm. d) zákona č. 385/2000 Z.z. 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: Mgr. Michal Novotný prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: Mgr. Marianna Leontiev Mgr. Eva Kováčechová miestnosť č. 4 III. poschodie
12.09.2022 13:00 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Júlia Malegová, sudkyňa 32D/21/2021 § 116 ods. 2 písm. a/ zákona č. 385/2000 Z.z. 32D; predsedníčka: JUDr. Anita Filová sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. JUDr. Michaela Kajabová miestnosť č. 4 III. poschodie
12.09.2022 10:00 Ústne pojednávanie Predseda Okresného súdu Dunajská Streda c/a JUDr. Ladislav Piros, sudca 32D/18/2021 § 116 ods. 2 písm. a/ zákona č. 385/2000 Z.z. 32D; predsedníčka: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: JUDr. Michaela Kajabová JUDr. Lucia Kolníková miestnosť č. 4 III. poschodie
09.09.2022 09:00 ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Igor Čabra, notár 33D/7/2022 § 91 ods. 1 prvej vety zákona č. 323/1992 Zb. 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD., sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., prísediaci: JUDr. Martina Mižiková, JUDr. Ivan Macák 3. poschodie, miestnosť č. 4
08.09.2022 13:00 ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a Zuzana Karasová, notárka 33D/15/2022 § 91 ods. 1 prvej vety zákona č. 323/1992 Zb. 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD., sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., prísediaci: JUDr. Jozef Brázdil, PhD., JUDr. Juraj Hamara 3. poschodie, miestnosť č. 4
08.09.2022 13:00 Ústne pojednávanie prezident Notárskej komory Slovenskej republiky c/a Mgr. Zuzana Karasová notárka 33D/13/2022 § 91 ods. 1 prvej vety zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD. sudcovia: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. Mgr. Kristína Babiaková, prísediaci: JUDr. Ľubica Joneková JUDr. Martina Mižiková miestnosť č. 4 III. poschodie
08.09.2022 09:00 Verejné zasadnutie predseda Krajského súdu v Trnave c/a JUDr. Jana Tvrdá sudkyňa 33D/6/2021 § 116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z.z. 33D; predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD. Mgr. Kristína Babiaková, prísediaci: doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD. doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD. LL.M. miestnosť č. 4 III. poschodie
07.09.2022 09:00 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Dagmar Buchalová sudkyňa 31D/3/2022 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 31D; predseda: Mgr. Michal Novotný sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: Mgr. Eva Kováčechová JUDr. Michaela Kajabová miestnosť č. 4, III. poschodie
06.09.2022 14:00 ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Miroslav Jamrich, sudca 33D/7/2021 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD., sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., prísediaci: prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 4
25.08.2022 13:00 verejné zasadnutie – vyhlásenie rozhodnutia. Predseda Okresného súdu Bratislava III c/a JUDr. Marián Kurinec, sudca 33D/3/2021 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 33D; predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková, prísediaci: JUDr. Lucia Kolníková, prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.4