Pojednávania

Oznámenie pre masmédiá: Vzhľadom na obmedzenú kapacitu pojednávacích miestností žiadame redakcie, aby nám svoju účasť na pojednávaniach hlásili vopred (aspoň 48 hodín pred začiatkom). Do e-mailu: tlacove@nssud.sk nám, prosím, zašlite meno, priezvisko a redakciu (v prípade, že prídete s kameramanom/kameramankou, nahláste jeho/jej meno a priezvisko tiež).


Dátum a čas úkonu Forma úkonu Účastníci konania Spisová značka Predmet konania Senát Poznámka
21.03.2023 13:00 Ústne pojednávanie Prezident Notárskej komory Slovenskej republiky c/a Mgr. Vojtech Kavečanský notár 31D/14/2022 § 91 ods. 3 písm. b/ Notárskeho poriadku 31D; Predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Sudcovia: Mgr. Michal Novotný; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Prísediaci: JUDr. Eva Imrišová; JUDr. Anna Nagyová 3. poschodie miestnosť č. 4
14.02.2023 09:00 Ústne pojednávanie Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Dana Wänkeová sudkyňa 31D/16/2021 33D/21/2021 § 116 ods. 1 písm. a), § 116 ods. 2 písm. a) a i) zákona č. 385/200 Z.z. 31D; predseda: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. JUDr. Marián Fečík prísediaci: JUDr. Lucia Kolníková prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. 3. poschodie miestnosť č. 4
28.02.2023 09:30 Ústne pojednávanie minister spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Eva Bieliková, sudkyňa 31D/16/2022 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová, sudcovia: Mgr. Michal Novotný, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD., prísediaci: JUDr. Zuzana Čížová, doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD. 3. poschodie miestnosť č. 4
31.01.2023 10:30 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a Mgr. Angelika Slopovská súdna exekútorka 31D/20/2022 § 220 ods. 2 Exekučného poriadku 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: Mgr. Michal Novotný prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Jaroslav Mráz Mgr. Igor Palša 3. poschodie miestnosť č. 4
18.01.2023 14:00 Ústne pojednávanie Ing. Gabriel Otil c/a Výbor národnej rady SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ 2Snr/1/2019 preskúmanie rozhodnutia NBÚ 11S; Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Jana Hatalová, PhD. – členka senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Pavol Naď – člen senátu; JUDr. Zuzana Šabová – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 6
18.01.2023 10:30 Ústne pojednávanie BONUL s.r.o. c/a Výbor národnej rady SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ 25Snr/1/2021 preskúmanie rozhodnutia NBÚ 11S; Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Jana Hatalová, PhD. – členka senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Pavol Naď – člen senátu; JUDr. Zuzana Šabová – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 6
11.01.2023 14:30 Ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Vladimír Čuchta, notár 32D/13/2022 § 91 ods. 1 prvá veta zákona č. 323/1992 Zb. 32D; Predseda: JUDr. Anita Filová; Sudcovia: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Michal Matulník, PhD.; Prísediaci: JUDr. Iveta Vašková; JUDr. Jozef Brázdil, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 4
21.12.2022 13:00 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Daniel Béreš, sudca 32D/22/2021 § 116 ods. 2 písm. b/ v spojení s § 116 ods. 1 písm. a/ a b/ zákona č. 385/2000 Z.z 31D; predseda: JUDr. Marián Fečík sudcovia: JUDr. Anita Filová JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: JUDr. Zuzana Čížová doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD. 3. poschodie miestnosť č. 4
19.12.2022 14:00 Ústne pojednávanie predseda Súdnej rady SR a predseda Špecializovaného trestného súdu c/a JUDr. Michal Truban, sudca 32D/15/2021 § 116 ods. 1 písm. a/, písm. b/ a § 116 ods. 2 písm. b/ zákona č. 385/2000 Z.z. 31D; predseda: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: JUDr. Zdenka Benčíková JUDr. Zuzana Čížová 3. poschodie miestnosť č. 4
14.12.2022 13:00 Termín zrušený Ústne pojednávanie Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky c/a JUDr. Denisa Cviková 32D/9/2021 § 116 ods. 3 písm. d/ v spojení s § 116 ods. 2 písm. i/ zákona č. 385/2000 Z. z. 32D; predseda: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. 3. poschodie miestnosť č. 4
13.12.2022 09:30 Ústne pojednávanie Sudcovská rada pri Okresnom súde Bratislava V / Predsedníčka Okresného súdu Bratislava V c/a JUDr. Michal Sobolovský, sudca 33D/9/2021 33D/5/2022 32D/11/2021 32D/12/2021 31D/24/2022 § 116 ods. 2 písm. b) a f) a § 116 ods. 3 písm. d) v spojení s § 116 ods. 2 písm. i) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 33D; Predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; Prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Prísediaci: JUDr. Stanislav Gaňa; PhD., Mgr. Marcel Drgon 3. poschodie, miestnosť č. 4
12.12.2022 10:00 Ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a Mgr. Angelika Slopovská, súdna exekútorka 33D/16/2022 § 220 ods. 1 prvej vety a § 220 ods. 2 prvej vety Exekučného poriadku 33D; predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková, prísediaci: JUDr. Martin Píry, JUDr. Peter Šimko, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 4
12.12.2022 10:00 Termín zrušený Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Rudolf Krutý, PhD. exekútor 32D/12/2022 § 220 ods. 2 a § 61a ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekútorsky poriadok) 32D; predseda: JUDr. Marián Fečík sudcovia: JUDr. Anita Filová JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: JUDr. Peter Kohút JUDr. Stanislav Laifer 3. poschodie miestnosť č. 4
07.12.2022 10:00 Ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Ján Hamara, notár 33D/9/2022 § 91 ods. 1 prvej vety zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 33D; Predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Prísediaci: JUDr. Martin Palovčík; Mgr. Juraj Hamara 3. poschodie, miestnosť č. 4
07.12.2022 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Alojz Homola c/a 1/ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 2/ Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 12Skž/1/2021 Kompetenčná žaloba 12S; Predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; Členka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; Člen senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Členka senátu: JUDr. Anita Filová; Člen senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
07.12.2022 12:30 Ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Jana Kucháriková, notárka 33D/6/2022 § 91 ods. 1 prvej vety zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti 33D; Predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD; Sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Mgr. Kristína Babiaková; Prísediaci: JUDr. Mária Zimanová; JUDr. Jozef Brázdil, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
07.12.2022 13:30 Ústne pojednávanie krajský prokurátor Krajská prokuratúra Bratislava c/a JUDr. Stanislav Lešo prokurátor OP Pezinok 32D/15/2022 § 187 ods. 1 a § 188 ods. 1 písm. a/ zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 32D; predseda: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: JUDr. Tomáš Honz JUDr. Attila Izsák 3. poschodie miestnosť č. 4
07.12.2022 11.00 Ústne pojednávanie Predseda Okresného súdu Prešov c/a JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca 32D/8/2022 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 32D; predseda: JUDr. Marián Fečík sudcovia: JUDr. Anita Filová JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: JUDr. Jitka Johana Hasíková Mgr. Eva Kováčechová 3. poschodie miestnosť č. 4
07.12.2022 09:30 Ústne pojednávanie Ing. Ľubomír Jurek, Výbor národnej rady SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ 35Snr/2/2021 o preskúmanie rozhodnutia NBÚ 11S - JUDr. Jana Hatalová, PhD. – predsedníčka senátu, Mgr. Michal Novotný – člen senátu, JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu, JUDr. Pavol Naď – člen senátu, JUDr. Zuzana Šabová – členka senátu v miestnosti č. dv. 6, 3. poschodie
02.12.2022 09:30 termín zmenený na 07.12.2022 o 9:30 hod. Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Alojz Homola c/a 1/ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 2/ Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 12Skž/1/2021 Kompetenčná žaloba 12S; Predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; Členka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; Člen senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Členka senátu: JUDr. Anita Filová; Člen senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
02.12.2022 11:00 Termín zrušený Verejné zasadnutie predseda Krajského súdu v Trnave c/a JUDr. Jana Tvrdá, sudkyňa 33D/6/2021 § 116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z.z. 33D; predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková, prísediaci: doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD., doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD. LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 4
06.12.2022 11:00 Ústne pojednávanie predseda Krajského súdu v Trnave c/a JUDr. Jana Tvrdá sudkyňa 31D/8/2021 § 116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z.z 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. JUDr. Marián Fečík prísediaci: JUDr. Jitka Johana Hasíková doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD. 3. poschodie miestnosť č. 4
05.12.2022 10:30 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Ivan Polák, súdny exekútor 33D/8/2022 § 220 ods. 1 v spojení s § 220 ods. 2 prvej vety Exekučného poriadku 33D; Predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Prísediaci: JUDr. Jaroslav Mráz; František Radzo 3. poschodie, miestnosť č. 4
01.12.2022 13.00 ústne pojednávanie Prezident Notárskej komory SR c/a JUDr. Ladislav Kupka, PhD., notár 33D/14/2022 § 91 ods. 1 zákona č. 323/1992 (Notársky poriadok) 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD., sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., prísediaci: Mgr. Tomáš Gerbery, Mgr. Juraj Hamara 3. poschodie, miestnosť č. 4
01.12.2022 09:30 ústne pojednávanie Ministerstvo spravodlivosti SR c/a JUDr. Ján Franek, súdny exekútor 33D/11/2022 § 220 ods. 1 veta prvá a § 220 ods. 2 veta prvá zákona č. 233/1995 (Exekučný poriadok) 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD., sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., prísediaci: Mgr. Helena Kríková, Mgr. Igor Palša 3. poschodie, miestnosť č. 4
30.11.2022 8:30 verejne vyhlásené rozhodnutie SPP – distribúcia a. s. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/44/2021 daňové veci pred senátom 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL. M. – členka senátu, JUDr. Marián Fečík – člen senátu v miestnosti č. dv. 3, 3. poschodie
30.11.2022 8:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Milan Dranga DRAOR c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6Sžfk/11/2021 daňové veci pred senátom 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL. M. – členka senátu, JUDr. Marián Fečík – člen senátu v miestnosti č. dv. 3, 3. poschodie
30.11.2022 8:30 verejne vyhlásené rozhodnutie M – P COM s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sžfk/53/2021 daňové veci pred senátom 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL. M. – členka senátu, JUDr. Marián Fečík – člen senátu v miestnosti č. dv. 3, 3. poschodie
30.11.2022 8:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Net Trade Slovakia s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5Sžfk/8/2021 daňové veci pred senátom 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL. M. – členka senátu, JUDr. Marián Fečík – člen senátu v miestnosti č. dv. 3, 3. poschodie
30.11.2022 8:30 verejne vyhlásené rozhodnutie JUDr. Viera Baulovičová Bodová c/a Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov 1Stk/14/2022 správne trestanie pred senátom 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL. M. – členka senátu, JUDr. Marián Fečík – člen senátu v miestnosti č. dv. 3, 3. poschodie
30.11.2022 8:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Ing. Peter Berko c/a Centrum právnej pomoci, kancelária Prešov 1Sžk/6/2021 právna pomoc pred senátom 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL. M. – členka senátu, JUDr. Marián Fečík – člen senátu v miestnosti č. dv. 3, 3. poschodie
30.11.2022 14:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mgr. Lukáš Jobek c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/58/2021 Materské 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.11.2022 14:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mgr. Jozef Medvec c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/18/2021 Materské 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.11.2022 14:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Michaela Benešová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/16/2021 Invalidný dôchodok 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.11.2022 14:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mgr. Pavol Sejna c/a Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach 7Ssk/14/2021 Preskúmanie rozhodnutí 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.11.2022 14:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Peter Fábry c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/6/2021 Úrazová renta 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.11.2022 14:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Ivan Sokol INPEKO c/a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 7Ssk/4/2021 Preskúmanie zákonnosti rozhodnutia 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.11.2022 14:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Nemocnica AGEL Levice s.r.o. c/a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava 7Ssk/2/2021 Uloženie pokuty 500,- Eur 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.11.2022 14:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Magdaléna Berková c/a Centrum právnej pomoci, kancelária Prešov 7Svk/2/2021 Poskytnutie právnej pomoci 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.11.2022 14:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Mikuláš Doša c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Sžsk/52/2021 Sociálne poistenie 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.11.2022 14:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia KAER-M s.r.o. c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 9Sžsk/46/2021 Sociálne zabezpečenie 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.11.2022 14:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Peter Ludrovský LUKY SERVIS c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 9Sžsk/38/2021 Penále 15 064,93 Eur 7S: predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková, členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.11.2022 14:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Zbyslaw Jacek Franczak a spol. c/a Sociálna poisťovňa-ústredie 7Ssk/110/2021 Sociálne poistenie 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.11.2022 14:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Christo Gluškov c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 7Ssk/85/2021 Kompenzáciu ŤZP 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.11.2022 14:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mgr. Dagmar Kobulská c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/50/2021 Sociálne poistenie 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.11.2022 14:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JUDr. Hristo Gluškov c/a Sociálna poisťovňa, Generálny riaditeľ 7Ssk/30/2022 Starobný dôchodok 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.11.2022 14:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia KAER-M, s.r.o. Nitra c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/20/2022 Sociálne poistenie 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.11.2022 14:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Drahomír Drozdík c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/81/2021 Materské 7S: Predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; Ćlenovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Jana Martinčeková 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.11.2022 14:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Radovan Müller c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/83/2021 Materské 7S: Predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; Ćlenovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Jana Martinčeková 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.11.2022 14:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JUDr. Jana Michaličková, PhD. c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/61/2021 Materské 7S: Predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; Ćlenovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Jana Martinčeková 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.11.2022 14:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JUDr. Marek Hlavatovič c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/51/2021 Materské 7S: Predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; Ćlenovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Jana Martinčeková 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.11.2022 13:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Judit Borgulová c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 6Ssk/11/2022 Peňažný príspevok na kompenzáciu ŤZP 6S; Predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.11.2022 13:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Ľudmila Pilková c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 9Sžsk/126/2020 Sociálne poistenie 6S; Predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.11.2022 13:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Miloš Mika c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/70/2021 Predpísanie dlžného poistného 6S; Predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.11.2022 13:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Milada Janková c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/34/2021 Starobný dôchodok 6S; Predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.11.2022 13:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Štefan Bednár c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/30/2021 Starobný dôchodok 6S; Predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.11.2022 13:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Eduard Staš c/a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 7Sžsk/11/2021 Výsluhový dôchodok 6S; Predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.11.2022 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Meriot s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 10Sžfk/64/2020 Daňové veci 3S; Predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Členka senátu: Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia COSMO s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 2Sžfk/14/2020 Daňové veci 3S; Predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Členka senátu: Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia M-P COM s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 8Sžfk/44/2020 Daňové veci 3S; Predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Členka senátu: Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mária Pastvová c/a Finančné riaditeľstvo SR 3Sžfk/1/2020 Daňové veci 3S; Predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Členka senátu: Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DRYÁDA CORPORATION s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 6Sžfk/6/2021 Daňové veci 3S; Predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Členka senátu: Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DRYÁDA CORPORATION s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 6Sžfk/49/2021 Daňové veci 3S; Predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Členka senátu: Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DRYÁDA CORPORATION s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 3Sfk/27/2021 Daňové veci 3S; Predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Členka senátu: Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Euro Data SK a.s. c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/24/2021 Daňové veci 3S; Predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Členka senátu: Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 09:30 Termín zrušený Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mesto Krupina c/a Úrad pre verejné obstarávanie 10Asan/17/2020 Uloženie pokuty 3S; Predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Členka senátu: Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Roman Cerulík c/a Okresný úrad Nitra 6Sžk/17/2020 Stavebné konanie 3S; Predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Členka senátu: Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Roman Cerulík c/a Okresný úrad Nitra 3Svk/21/2021 Predčasné užívanie stavby 3S; Predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Členka senátu: Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Emanuel Mičiak c/a Okresný úrad Trenčín 8Sžk/44/2020 Stavebné konanie 3S; Predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Členka senátu: Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Dušan Laky a spol. c/a Okresný úrad Trnava 1Sžk/51/2020 Stavebné konanie 3S; Predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Členka senátu: Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ladislav Ambrúž c/a Finančné riaditeľstvo SR 2Asan/6/2020 Daňové veci 3S; Predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Členka senátu: Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JUDr. Vladimír Majba c/a Ministerstvo vnútra SR 1Sžk/5/2020 Služobný pomer 3S; Predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Členka senátu: Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mária Bosáková c/a Finančné riaditeľstvo SR 8Sžfk/25/2021 Daňové veci 3S; Predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Členka senátu: Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mgr. Matúš Podolský a spol. c/a Okresný úrad Trnava 1Sžrk/8/2019 Katastrálne veci 3S; Predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Členka senátu: Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia METALCOM Čadca, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/54/2021 Daňové veci 3S; Predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Členka senátu: Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Roman Cerulík c/a Okresný úrad Komárno 1Sžk/44/2020 Daňové veci 3S; Predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Členka senátu: Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Roman Cerulík c/a Ministerstvo dopravy a výstavby SR 8Sžk/30/2019 Stavebné konanie 3S; Predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Členka senátu: Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Euro Data SK, a.s. c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/23/2020 Daňové veci 3S; Predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Členka senátu: Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Viliam Maňka, PhD. c/a Ministerstvo kultúry SR 10Sžk/17/2020 Zrušenie vyhlásenia nehnuteľnosti za národnú kultúrnu pamiatku 3S; Predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Členka senátu: Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 09:30 Ústne pojednávanie Prezident Notárskej komory SR c/a JUDr. Jarmila Kováčová, notárka 31D/13/2022 § 91 ods. 1 Notárskeho poriadku 31D; predseda: Mgr. Michal Novotný sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Juraj Šikuta JUDr. Mária Zimanová miestnosť č. 4 III. poschodie
30.11.2022 08:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia VV – AGRO s. r. o. c/a Daňový úrad Trnava 10Sžfk/35/2021 Daňové veci 1S; Predseda senátu: JUDr. Marián Fečík; Členka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Členka senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 08:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Roman Chocholáč c/a Centru právnej pomoci, kancelária Žilina 1Svk/19/2021 Nepriznanie nároku na právnu pomoc 1S; Predseda senátu: JUDr. Marián Fečík; Členka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Členka senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 08:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JO – STEL s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/27/2021 Daňové veci 1S; Predseda senátu: JUDr. Marián Fečík; Členka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Členka senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 08:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia INVESTEX GROUP s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/34/2021 Daňové veci 1S; Predseda senátu: JUDr. Marián Fečík; Členka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Členka senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 08:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ADO – Service, s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/33/2021 Daňové veci 1S; Predseda senátu: JUDr. Marián Fečík; Členka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Členka senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 08:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Slovenská autobusová doprava Lučenec a. s. c/a Okresný úrad Banská Bystrica 4Sžk/41/2020 Stavebné konanie 1S; Predseda senátu: JUDr. Marián Fečík; Členka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Členka senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 08:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mesto Šaľa. c/a Úrad pre verejné obstarávanie 6Asan/22/2020 Uloženie pokuty 1S; Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Člen senátu: JUDr. Marián Fečík; Členka senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 08:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia SD – spoločnosť s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4Sžfk/34/2020 Daňové veci 1S; Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Člen senátu: JUDr. Marián Fečík; Členka senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 8:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia SD – spoločnosť s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3Sžfk/25/2020 Daňové veci 1S; Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Člen senátu: JUDr. Marián Fečík; Členka senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.11.2022 08:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Siddiq Zaryab. c/a Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad 1Sak/18/2022 Udelenie azylu 1S; Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Člen senátu: JUDr. Marián Fečík; Členka senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.11.2022 14:00 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a Mgr. Anna Monoková sudkyňa 31D/22/2021 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. JUDr. Marián Fečík prísediaci: Mgr. Eva Kováčechová doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 3. poschodie miestnosť č. 4
29.11.2022 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Alena Kollárová c/a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 5Svk/21/2021 Užívaní pozemkov a vysporiadaní vlastníctva k nim 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Členka senátu: JUDr. Anita Filová; Člen senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.11.2022 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Združenie domových samospráv c/a Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov 5Svk/8/2021 Životné prostredie 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Člen senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.11.2022 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia BERGER STROJE spol. s r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 10Sžfk/77/2020 Daňové veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Členka senátu: JUDr. Anita Filová; Člen senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.11.2022 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia TWO WINGS, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/115/2020 Daňové veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Členka senátu: JUDr. Anita Filová; Člen senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.11.2022 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia K´Food Distribution, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/18/2020 Daňové veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Členka senátu: JUDr. Anita Filová; Člen senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.11.2022 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia X33, s.r.o. c/a Okresný úrad Martin, katastrálny odbor 8Sžr/1/2021 Katastrálne veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Anita Filová; Členka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Člen senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.11.2022 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia NeoTec Martin, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/34/2021 Daňové veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Anita Filová; Členka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Člen senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.11.2022 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia GOLD CARS, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 8Sžfk/91/2020 Daňové veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Anita Filová; Členka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Člen senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.11.2022 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia FJVK group, s.r.o. (TENDERFOOD AB, s.r.o.) c/a Finančné riaditeľstvo SR 6Sžfk/20/2020 Daňové veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Anita Filová; Členka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Člen senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.11.2022 10:30 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Pavol Holík, súdny exekútor 31D/19/2022 § 91 ods. 1 prvá veta zákona č. 323/1992 Zb. 31D; predseda: Mgr. Michal Novotný sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Peter Kohút JUDr. Zuzana Papcúnová 3. poschodie miestnosť č. 4
29.11.2022 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia BL Development s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/40/2020 Daňové vec, miestny poplatok za rozvoj 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Členka senátu: JUDr. Anita Filová; Člen senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.11.2022 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Tradičná Pekáreň, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sžfk/62/2020 Daňové veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Členka senátu: JUDr. Anita Filová; Člen senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.11.2022 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia KORENS Inc. c/a Finančné riaditeľstvo SR 6Sžfk/59/2020 Daňové veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Členka senátu: JUDr. Anita Filová; Člen senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.11.2022 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia REVITAL PLUS, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 10Sžfk/48/2020 Daňové veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Členka senátu: JUDr. Anita Filová; Člen senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.11.2022 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ESIN construction, a.s. c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/44/2021 Daňové veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Členka senátu: JUDr. Anita Filová; Člen senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.11.2022 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ESIN construction, a.s. c/a Finančné riaditeľstvo SR 10Sžfk/12/2021 Daňové veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Členka senátu: JUDr. Anita Filová; Člen senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.11.2022 09:30 ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Igor Čabra, notár 33D/7/2022 § 91 ods. 1 prvej vety zákona č. 323/1992 Zb. 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD., sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., prísediaci: JUDr. Martina Mižiková, JUDr. Ivan Macák 3. poschodie, miestnosť č. 6
28.11.2022 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia CADIS, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 10Sžfk/50/2020 Daňové veci 2S; Predseda: JUDr. Marián Trenčan; Členka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; Člen senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
28.11.2022 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DUzničená, s.r.o. (pôvodne AFG SECURITY – CORPORATION, s.r.o.) c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 10Sžfk/6/2021 Daňové veci 2S; Predseda: JUDr. Marián Trenčan; Členka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; Člen senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
28.11.2022 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DUzničená, s.r.o. (pôvodne AFG SECURITY – CORPORATION, s.r.o.) c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6Sžfk/61/2020 Daňové veci 2S; Predseda: JUDr. Marián Trenčan; Členka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; Člen senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
28.11.2022 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia CESTY KOŠICE s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5Sžfk/70/2020 Daňové veci 2S; Predseda: JUDr. Marián Trenčan; Členka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; Člen senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
28.11.2022 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia NUBIUM s.r.o. c/a Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky 5Sžk/1/2021 Stavebné konanie 2S; Predseda: JUDr. Marián Trenčan; Členka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; Člen senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
28.11.2022 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DUzničená, s.r.o. (pôvodne AFG SECURITY – CORPORATION, s.r.o.) c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2Sfk/3/2021 Daňové veci 2S; Predseda: JUDr. Marián Trenčan; Členka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; Člen senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
28.11.2022 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia PHARMAHOLD, s.r.o. c/a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 8Asan/11/2021 uloženie pokuty 10.000 eur 2S; Predsedníčka: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; Člen senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
28.11.2022 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Bc. Ing. Peter Ďuračka c/a Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 1Sžk/3/2021 trovy výkonu väzby 436,46 eur 2S; Predsedníčka: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; Člen senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
28.11.2022 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DRYÁDA CORPORATION s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 10Sžfk/61/2020 daňové veci 2S; Predsedníčka: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; Člen senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
28.11.2022 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ZSOLTI CARS s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 10Sžfk/53/2020 daňové veci 2S; Predsedníčka: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; Člen senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
28.11.2022 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia AGAMA PLUS spol. s r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 8Sžfk/64/2020 daňové veci 2S; Predsedníčka: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; Člen senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
28.11.2022 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mgr. Gabriela Bodnárová – Zlaté časy c/a Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 6Sžfk/60/2020 daňové veci 2S; Predsedníčka: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; Člen senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
28.11.2022 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Ivan Turanský c/a Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 5Sžfk/7/2021 daňové veci 2S; Predsedníčka: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; Člen senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
28.11.2022 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Aysha Sultani c/a Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad Bratislava 2Sak/16/2022 udelenie azylu 2S; Predsedníčka: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; Člen senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
28.11.2022 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mina Ahmadi c/a Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad Bratislava 2Sak/15/2022 udelenie azylu 2S; Predsedníčka: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; Člen senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
28.11.2022 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Lesoochranárske zoskupenie VLK, občianske združenie c/a Ministerstvo životného prostredia SR 2Sžk/11/2020 životné prostredie - posudzovanie vplyvov na životné prostredie 2S; Predsedníčka: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; Člen senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
25.11.2022 11:00 Ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Eva Bieliková sudkyňa 31D/16/2022 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 31D; Predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Sudcovia: Mgr. Michal Novotný, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. Prísediaci: JUDr. Zuzana Čížová; doc. JUDr. Martina Jánošíková PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 4
23.11.2022 14:00 Ústne pojednávanie minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Zuzana Holčíková notárka 32D/20/2022 § 91 ods. 1 zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 32D; predseda: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: JUDr. Iveta Vašková JUDr. Martin Palovčík 3. poschodie miestnosť č. 4
23.11.2022 10:30 termín sa odročuje na nový termín pojednávania 18.01.2023 o 10:30 hod. Ústne pojednávanie BONUL s.r.o. c/a Výbor národnej rady SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ 25Snr/1/2021 o preskúmanie rozhodnutia NBÚ 11S; Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Jana Hatalová, PhD. – členka senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Pavol Naď – člen senátu; JUDr. Zuzana Šabová – členka senátu v miestnosti č. dv. 6, 3. poschodie
23.11.2022 10:00 Termín zrušený Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Iveta Bžánová notárka 32D/10/2022 § 91 ods. 1 zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 32D; predseda: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: JUDr. Katarína Nagyová JUDr. Juraj Šikuta 3. poschodie miestnosť č. 4
23.11.2022 09:00 Ústne pojednávanie Ing. Gabriel Otil c/a Výbor národnej rady SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ 2Snr/1/2019 o preskúmanie rozhodnutia NBÚ 11S; Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Jana Hatalová, PhD. – členka senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Pavol Naď – člen senátu; JUDr. Zuzana Šabová – členka senátu v miestnosti č. dv. 6, 3. poschodie
22.11.2022 14:00 odročené na 21.03.2023 o 13.00 hod. Ústne pojednávanie prezident Notárskej komory Slovenskej republiky c/a Mgr. Vojtech Kavečanský notár 31D/14/2022 § 91 ods. 1 Notárskeho poriadku 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: Mgr. Michal Novotný prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Eva Imrišová JUDr. Anna Nagyová 3. poschodie miestnosť č. 4
22.11.2022 odročené na 25.11.2022 o 11:00 hod. Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Eva Bieliková sudkyňa 31D/16/2022 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: Mgr. Michal Novotný prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Zuzana Čížová JUDr. Michaela Kajabová 3. poschodie miestnosť č. 4
22.11.2022 10:00 Ústne pojednávanie Ministerstvo spravodlivosti SR c/a JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková, PhD. súdna exekútorka 32D/5/2022 § 220 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 32D; Predseda: JUDr. Anita Filová; Sudcovia: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Michal Matulník PhD.; Prísediaci: Mgr. Igor Palša; František Radzo 3. poschodie, miestnosť č. 6
22.11.2022 09:30 Ústne pojednávanie predsedníčka Okresného súdu Zvolen c/a Mgr. Dalibor Miľan sudca 31D/7/2022 § 116 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm.b), f), i), ods. 3 písm. d) zákona č. 385/2000 Z.z. 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: Mgr. Michal Novotný prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: Mgr. Marianna Leontiev Mgr. Eva Kováčechová miestnosť č. 4 III. poschodie