Pojednávania

Oznámenie pre masmédiá: Vzhľadom na obmedzenú kapacitu pojednávacích miestností žiadame redakcie, aby nám svoju účasť na pojednávaniach hlásili vopred (aspoň 48 hodín pred začiatkom). Do e-mailu: tlacove@nssud.sk nám, prosím, zašlite meno, priezvisko a redakciu (v prípade, že prídete s kameramanom/kameramankou, nahláste jeho/jej meno a priezvisko tiež).


Dátum a čas úkonu Forma úkonu Účastníci konania Spisová značka Predmet konania Senát Poznámka
06.06.2023 13:00 Ústne pojednávanie Prezident Notárskej komory Slovenskej republiky c/a Mgr. Vojtech Kavečanský notár 31D/14/2022 § 91 ods. 1 Notárskeho poriadku 31D; Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný; Prísediaci: JUDr. Eva Imrišová; JUDr. Anna Nagyová 3. poschodie, miestnosť č. 4
01.06.2023 10:30 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Ján Hamara, notár 33D/9/2022 § 91 ods. 1 prvej vety zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 33D; Predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Prísediaci: JUDr. Martin Palovčík, JUDr. Ivan Macák 3. poschodie, miestnosť č. 4
31.05.2023 09:30 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Michal Mazúr, súdny exekútor 32D/25/2022 § 220 ods. 1 prvej vety v spojení s § 220 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 32D; Predseda: JUDr. Anita Filová; Sudcovia: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Michal Matulník, PhD.; Prísediaci: JUDr. Jaroslav Mráz; JUDr. Stanislav Laifer 3. poschodie, miestnosť č. 4
24.05.2023 9:30 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Erik Uhlár, sudca Okresného súdu Stará Ľubovňa 32D/23/2022 § 116 ods. 2 písm. b) v spojení s § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 32D; Predseda: JUDr. Michal Matulník, PhD.; Sudcovia: JUDr. Anita Filová; JUDr. Marián Fečík; Prísediaci: JUDr. Michaela Kajabová; JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 4
17.05.2023 09:30 Ústne pojednávanie Predsedníčka Krajského súdu v Žiline c/a JUDr. Zuzana Jančárová sudkyňa Krajského súdu v Žiline 32D/14/2022 § 116 ods. 2 písm. b) v spojení s § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 32D; Predseda: JUDr. Marián Fečík; Sudcovia: JUDr. Anita Filová; JUDr. Michal Matulník, PhD.; Prísediaci: Mgr. Marianna Leontiev; Mgr. Marcel Drgon 3. poschodie, miestnosť č. 4
15.05.2023 13:30 Ústne pojednávanie Ing. Ladislav Plánka c/a Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ 12Snr/2/2022 Preskúmanie rozhodnutia NBÚ č. CRD-454-3/2022-VPRNBU 12S: Predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Anita Filová; JUDr. Zuzana Mališová; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 6
11.05.2023 10:00 Ústne pojednávanie Predseda Okresného súdu Žilina c/a JUDr. Iveta Sýkorová, sudkyňa 33D/2/2023 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. Z. 33D; Predsedníčka: Mgr. Kristína Babiaková; Sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Prísediaci: Mgr. Marianna Leontiev; doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 4
09.05.2023 10:00 Ústne pojednávanie Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky c/a JUDr. František Mozner sudca 31D/25/2022 § 116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z. z. 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová; sudcovia: Mgr. Michal Novotný; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Prísediaci: JUDr. Lucia Kolníková; Mgr. Marcel Drgon 3. poschodie, miestnosť č. 4
04.05.2023 09:00 Ústne pojednávanie Predseda Krajského súdu v Bratislave c/a JUDr. Beáta Jurgošová 33D/10/2022 § 116 ods. 2 písm. f/ zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 33D; Predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Mgr. Kristína Babiaková; Prísediaci: doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.; JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 4
02.05.2023 10:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Eva Bieliková sudkyňa 31D/16/2022 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 31D; Predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Sudcovia: Mgr. Michal Novotný; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. Prísediaci: JUDr. Zuzana Čížová; doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D. 3. poschodie, miestnosť č. 4
28.04.2023 09:30 Ústne pojednávanie prezident Slovenskej komory exekútorov JUDr. Miroslav Zahorjan súdny exekútor 31D/15/2022 § 220 ods. 1 Exekučného poriadku 31D; Predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Sudcovia: Mgr. Michal Novotný; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Prísediaci: JUDr. Zuzana Papcúnová; JUDr. Martin Píry 3. poschodie, miestnosť č. 4
25.04.2023 Termín zrušený. Ústne pojednávanie Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Dana Wänkeová sudkyňa 31D/16/2021,33D/21/2021 § 116 ods. 1 písm. a), § 116 ods. 2 písm. a) a i) zákona č. 385/200 Z. z. 31D; Predseda: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Marián Fečík; Prísediaci: JUDr. Lucia Kolníková; prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 4
24.04.2023 13:00 Ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a Mgr. Vladimír Zimányi, sudca 33D/12/2022 § 116 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z.z. 33D; Predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Mgr. Kristína Babiaková; Prísediaci: JUDr. Stanislav Gaňa, PhD.; prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 4
20.04.2023 13:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., súdny exekútor 33D/26/2022 § 220 ods. 2 Exekučného poriadku 33D; Predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD;, Sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Prísediaci: JUDr. Michal Dáni, PhD.; František Radzo 3. poschodie, miestnosť č. 4
20.04.2023 9:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Karol Kovács, notár 33D/23/2022 § 91 ods. 1 veta prvá zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti 33D; Predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Mgr. Kristína Babiaková; Prísediaci: JUDr. Mária Zimanová; JUDr. Juraj Šikuta 3. poschodie, miestnosť č. 4
18.04.2023 12:00 Ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. František Mozner sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 32D/22/2022 § 116 ods. 2 písm. b), f), i) zákona č. 385/2000 Z.z. 32D: Predseda: JUDr. Marián Fečík; Sudcovia: JUDr. Anita Filová; Mgr. Kristína Babiaková Prísediaci: JUDr. Lucia Kolníková; Doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 4
14.04.2023 11:00 Ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Katarína Škultétyová, sudkyňa 31D/18/2022 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 31D; Predseda: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný; Prísediaci: JUDr. František Sedlačko, PhD. LL.M.; prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 4
12.04.2023 13:30 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Ľubomír Pekár, súdny exekútor 32D/21/2022 § 220 ods. 1 prvá veta v spojení s § 220 ods. 2 prvá veta zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 32D; predseda: JUDr. Michal Matulník, PhD. sudcovia: JUDr. Anita Filová JUDr. Marián Fečík prísediaci: JUDr. Michaela Dlhopolcová Mgr. Helena Kríková 3. poschodie, miestnosť č. 4
12.04.2023 09:30 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Michaela Zubaľ Burdová, súdny exekútor 32D/17/2022 § 220 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekútorsky poriadok) 32D; Predseda: JUDr. Michal Matulník, PhD.; Sudcovia: JUDr. Anita Filová; JUDr. Marián Fečík; Prísediaci: JUDr. Stanislav Leifer; František Radzo 3. poschodie, miestnosť č. 4
04.04.2023 10:00 Ústne pojednávanie Predseda Okresného súdu Žilina c/a JUDr. Daniel Béreš sudca 31D/6/2022 § 116 ods. 3 písm. d) v spojení s § 116 ods. 2 písm. i) zákona o sudcoch a prísediacich 31D; Predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Sudcovia: Mgr. Michal Novotný; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Prísediaci: JUDr. Lucia Kolníková, Mgr. Marcel Drgon 3. poschodie, miestnosť č. 4
03.04.2023 09:30 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Ján Franek, súdny exekútor 33D/11/2022 § 220 ods. 1 veta prvá a § 220 ods. 2 veta prvá zákona č. 233/1995 (Exekučný poriadok) 33D; Predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Prísediaci: Mgr. Helena Kríková; Mgr. Igor Palša 3. poschodie, miestnosť č. 4
30.03.2023 10:00 Verejné zasadnutie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Marián Kurinec sudca 33D/4/2021 § 116 ods. 3 písm. b) v spojení s § 116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z. z. 33D; predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Mgr. Kristína Babiaková; prísediaci: JUDr. Michaela Kajabová; Mgr. Eva Kováčechová 3. poschodie, miestnosť č. 4
29.03.2023 Termín zrušený. Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Ján Hamara, notár 33D/9/2022 § 91 ods. 1 prvej vety zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 33D; Predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Prísediaci: JUDr. Martin Palovčík; JUDr. Ivan Macák 3. poschodie, miestnosť č. 4
29.03.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Angels Solution & Services, spol. s.r.o. c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/101/2021 dôchodkové poistenie Senát 7S: Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu; 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.03.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Vladimír Bugáň c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/27/2022 starobný dôchodok Senát 7S: Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu; 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.03.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia KAER-M, s.r.o., Nitra c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/21/2022 sociálne poistenie Senát 7S: Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu; 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.03.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia KAER-M, s.r.o., Nitra c/a Sociálna poisťovňa-ústredie 7Ssk/23/2022 sociálne poistenie Senát 7S: Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu; 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.03.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Andrej Čičmanský c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/19/2022 materské Senát 7S: Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu; 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.03.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MWS CASTING, s.r.o. v reštrukturalizácii c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/17/2022 Sociálne poistenie Senát 7S: Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu; 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.03.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mgr. Erik Huszthy c/a Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach 7Ssk/11/2022 nepriznaní osobného príplatku Senát 7S: Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu; 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.03.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia KAER-M, s.r.o., Nitra c/a Sociálna poisťovňa-ústredie Bratislava 7Ssk/3/2022 povinné poistenie Senát 7S: Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu; 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.03.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia NUBIUM, s.r.o. c/a Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky 7Svk/23/2021 zmena trvania reklamnej stavby Senát 7S: Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu; 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.03.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Alexander Vápeník c/a Okresný úrad Rožňava 7Svk/13/2021 preskúmanie rozhodnutia Senát 7S: Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu; 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.03.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Združenie domových samospráv, o.z. Bratislava c/a Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov 7Svk/19/2021 životné prostredie Senát 7S: Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu; 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.03.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mária Gáborová c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 7Ssk/125/2022 pomoc v hmotnej núdzi Senát 7S: JUDr. Zdenka Reisenauerová – predsedníčka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu; 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.03.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ružena Juričová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/85/2022 starobný dôchodok Senát 7S: JUDr. Zdenka Reisenauerová – predsedníčka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu; 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.03.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. František Čekel c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 7Ssk/75/2022 udelenie súhlasu na skončenie prac. pomeru Senát 7S: JUDr. Zdenka Reisenauerová – predsedníčka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu; 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.03.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Pavel Križák c/a Ministerstvo spravodlivosti SR 7Ssk/70/2022 priznanie starobného dôchodku Senát 7S: JUDr. Zdenka Reisenauerová – predsedníčka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu; 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.03.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Železnice Slovenskej republiky c/a Inšpektorát práce Trenčín 7Ssk/50/2022 pracovný úraz Senát 7S: JUDr. Zdenka Reisenauerová – predsedníčka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu; 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.03.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok c/a Ministerstvo financií SR 10Sžfk/20/2021 daňové veci Senát 3S: Predsedníčka senátu: Mgr. Kristína Babiaková; Členovia senátu: JUDr. Katarína Benczová; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia STEEL MAXX, s.r.o., Štós c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sžfk/5/2021 daňové veci Senát 3S: Predsedníčka senátu: Mgr. Kristína Babiaková; Členovia senátu: JUDr. Katarína Benczová; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia AUTO ROTOS – ROZBORA s.r.o., Bratislava c/a Ministerstvo financií SR 1Sžfk/32/2021 daňové veci Senát 3S: Predsedníčka senátu: Mgr. Kristína Babiaková; Členovia senátu: JUDr. Katarína Benczová; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia AUTO ROTOS – ROZBORA s.r.o., Bratislava c/a Ministerstvo financií SR 3Sfk/95/2022 daňové veci Senát 3S: Predsedníčka senátu: Mgr. Kristína Babiaková; Členovia senátu: JUDr. Katarína Benczová; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Viliama Suchá c/a Ministerstvo dopravy SR 1Sžk/8/2021 stavebné konanie Senát 3S: Predsedníčka senátu: Mgr. Kristína Babiaková; Členovia senátu: JUDr. Katarína Benczová; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Dubai Industry, s. r. o., Žilina c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Asan/5/2021 daňové veci Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Milan Miko-MAS, Šúrovce c/a Ústredný inšpektorát SOI 1Asan/22/2020 uloženie pokuty Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DEEM s.r.o., Bratislava c/a Finančné riaditeľstvo SR 10Sžfk/55/2020 daňové veci Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Obec Veľké Kršteňany c/a Ministerstvo financií SR 5Sžfk/42/2020 nenávratný finančný príspevok Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JF Drinks s.r.o., Bratislava c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/41/2020 daňové veci Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia František Padych a spol. c/a Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky 2Sžk/26/2020 stavebné konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Anna Halečková a spol. c/a Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor 2Sžr/1/2020 pozemkové veci Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Roman Chocholáč c/a Centrum právnej pomoci v Bratislave 3Svk/1/2023 poskytnutie právnej pomoci Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia FA2last s.r.o., Bratislava c/a Finančné riaditeľstvo SR 6Sžfk/58/2020 daňové veci Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Nettix, s.r.o., Košice c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/103/2020 daňové veci Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Štefan Zelinka c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/56/2020 daňové veci Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Brány a dvere, s.r.o., Košice c/a Národný inšpektorát práce, Košice 3Stk/5/2021 uloženie pokuty Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Oľga Záhutová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/31/2023 Sociálne poistenie 6S: Predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Marieta Kalivodová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/34/2022 Sociálne poistenie 6S: Predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JUDr. Rastislav Kravár c/a Finančné riaditeľstvo SR 6Ssk/26/2022 Iný zásah orgánu verejnej správy 6S: Predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia mjr. Ing. Pavel Brťka c/a Krajské riaditeľstvo PZ Banská Bystrica 6Ssk/20/2022 Ukončenie služobného pomeru 6S: Predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Vincent Karaffa c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/10/2022 Starobný dôchodok 6S: Predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Roman Boško c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Sk/9/2021 Úrazová renta 6S: Predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Paula Miklášová c/a Okresný úrad Nitra 6Svk/4/2022 Zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ján Biely c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/72/2022 Nepriznanie nároku na dávku v nezamestnanosti 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mária Glodžáková c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/50/2022 Dávka v nezamestnanosti 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia František Husák c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/46/2022 Zníženie invalidného dôchodku 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Filip Pecháč c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/37/2022 Dávka v nezamestnanosti 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Stanislav Segeč c/a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava 6Ssk/52/2021 Povinnosť odviesť nedoplatok na poistnom 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ambulancia všeobecného lekára c/a Ministerstvo zdravotníctva SR 6Ssk/37/2021 Preskúmanie rozhodnutia 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Miroslawa Skoczylas c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/117/2022 Sociálne poistenie 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Andrzej Bukowski c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/27/2022 Zánik sociálneho poistenia 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Pavel Križák c/a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 6Ssk/55/2021 Starobný dôchodok 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3
28.03.2023 Termín zrušený. Ústne pojednávanie predseda Krajského súdu v Trnave c/a JUDr. Jana Tvrdá sudkyňa 31D/8/2021 § 116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z.z 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. JUDr. Marián Fečík prísediaci: JUDr. Jitka Johana Hasíková doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD. 3. poschodie miestnosť č. 4
27.03.2023 13:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Arshia Zahedi c/a Oddelenie hraničnej kontroly PZ Vyšné Nemecké 1Sak/4/2023 Zaistenie 1S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3
27.03.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Hor KHOSRAVI c/a Ministerstvo vnútra SR, Prezídium PZ, Úrad hraničnej a cudzineckej polície, Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance, Oddelenie hraničnej kontroly PZ Vyšné Nemecké 2Sak/3/2023 prepustenie zo zaistenia Senát 2S: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.– predsedníčka senátu; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. – člen senátu; JUDr. Marián Trenčan – člen senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
23.03.2023 Termín zrušený. Verejné zasadnutie predseda Krajského súdu v Trnave c/a JUDr. Jana Tvrdá, sudkyňa 33D/6/2021 § 116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z.z. 33D; predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Mgr. Kristína Babiaková; prísediaci: doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD.; doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD. LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 4
22.03.2023 13:00 Ústne pojednávanie Sudcovská rada pri Okresnom súde Bratislava V / Predsedníčka Okresného súdu Bratislava V c/a JUDr. Michal Sobolovský, sudca 33D/9/2021 § 116 ods. 2 písm. b) a f) a § 116 ods. 3 písm. d) v spojení s § 116 ods. 2 písm. i) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 33D; Predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Prísediaci: JUDr. Stanislav Gaňa; PhD.; Mgr. Marcel Drgon 3. poschodie, miestnosť č. 4
22.03.2023 10:15 Vyhlásenie dopĺňacieho rozsudku Marián Vitek c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 9Sk/1/2021 starobný dôchodok Senát 6S: Predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Jana Martinčeková 3. poschodie, miestnosť č. 6
22.03.2023 10:00 Ústne pojednávanie JUDr. Štefan Kudláč c/a Výbor Národnej rady SR 35Snr/1/2021 O preskúmanie rozhodnutia NBÚ 13S; Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Katarína Benczová; JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Michal Matulník, PhD.; Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 6
22.03.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Emil Hvizdoš c/a Daňový úrad Košice 4Sfk/24/2021 daňové veci Senát 4S: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – predseda senátu; JUDr. Monika Valašiková, PhD. – členka senátu; JUDr. Zuzana Mališová – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
22.03.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Daniel Škuta ZÁMOČNÍCTVO – KOVOVÝROBA, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/22/2021 daňové veci Senát 4S: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – predseda senátu; JUDr. Monika Valašiková, PhD. – členka senátu; JUDr. Zuzana Mališová – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
22.03.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DOMUS Group s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/6/2021 daňové veci Senát 4S: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – predseda senátu; JUDr. Monika Valašiková, PhD. – členka senátu; JUDr. Zuzana Mališová – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
22.03.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Peter Bohinský c/a Ministerstvo dopravy a výstavby SR 4Svk/12/2021 stavebné konanie Senát 4S: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – predseda senátu; JUDr. Monika Valašiková, PhD. – členka senátu; JUDr. Zuzana Mališová – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
22.03.2023 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia R.U., s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/55/2021 daňové veci Senát 4S: JUDr. Zuzana Mališová. – predsedníčka senátu; JUDr. Monika Valašiková, PhD. – členka senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
22.03.2023 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ADA WASTE, s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/45/2021 daňové veci Senát 4S: JUDr. Zuzana Mališová. – predsedníčka senátu; JUDr. Monika Valašiková, PhD. – členka senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
22.03.2023 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/36/2022 daňové veci Senát 4S: JUDr. Zuzana Mališová. – predsedníčka senátu; JUDr. Monika Valašiková, PhD. – členka senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
22.03.2023 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Emil Hvizdoš c/a Daňový úrad Košice 4Sfk/23/2021 daňové veci Senát 4S: JUDr. Zuzana Mališová. – predsedníčka senátu; JUDr. Monika Valašiková, PhD. – členka senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
22.03.2023 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Martin Vašek c/a Finančné riaditeľstvo SR 10Sžfk/70/2019 daňové veci Senát 4S: JUDr. Zuzana Mališová. – predsedníčka senátu; JUDr. Monika Valašiková, PhD. – členka senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
22.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JUDr. Monika Ilčišinová c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Stk/8/2022 uloženie pokuty Senát 4S: JUDr. Monika Valašiková, PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Mališová – členka senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
22.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava c/a Úrad pre verejné obstarávanie 4Stk/5/2022 správne trestanie Senát 4S: JUDr. Monika Valašiková, PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Mališová – členka senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
22.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MVDr. Hana Konkoľová c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Stk/4/2022 správne trestanie Senát 4S: JUDr. Monika Valašiková, PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Mališová – členka senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
22.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JUDr. Silvia Kollárová c/a Krajský súd Prešov 4Svk/4/2022 o slobodnom prístupe k informáciám Senát 4S: JUDr. Monika Valašiková, PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Mališová – členka senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
22.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia LEGATOs Recovery k.s. c/a Daňový úrad Prešov 4Sfk/22/2022 daňové veci Senát 4S: JUDr. Monika Valašiková, PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Mališová – členka senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
22.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia CRH ( Slovensko ), a.s. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/15/2022 daňové veci Senát 4S: JUDr. Monika Valašiková, PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Mališová – členka senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
22.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia FOOD-IMEX s.r.o. v likvidácii Bratislava c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/114/2020 daňové veci Senát 4S: JUDr. Monika Valašiková, PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
22.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DROTÁR Autošport s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sžfk/38/2021 daňové veci Senát 4S: JUDr. Monika Valašiková, PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
22.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MEDIN Plus s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sžfk/6/2021 daňové veci Senát 4S: JUDr. Monika Valašiková, PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
22.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Swiss Aqua Technologies AG Švajčiarsko s.r.o. c/a Úrad priemyselného vlastníctva Banská Bystrica 4Spv/1/2021 uvedenie do predošlého stavu č. PP 5009-2015/II-64 Senát 4S: JUDr. Monika Valašiková, PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
22.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia AGROTIM spol. s r. o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/41/2021 daňové veci Senát 4S: JUDr. Monika Valašiková, PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
22.03.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ADA WASTE, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/9/2021 daňové veci Senát 4S: JUDr. Monika Valašiková, PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
21.03.2023 Termín zrušený. Ústne pojednávanie Prezident Notárskej komory Slovenskej republiky c/a Mgr. Vojtech Kavečanský notár 31D/14/2022 § 91 ods. 3 písm. b/ Notárskeho poriadku 31D; Predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Sudcovia: Mgr. Michal Novotný; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Prísediaci: JUDr. Eva Imrišová; JUDr. Anna Nagyová 3. poschodie miestnosť č. 4
21.03.2023 09:30 Ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Roland Kemény, sudca 31D/21/2022 § 116 ods. 1 písm. a/, zákona č. 385/2000 Z.z. 31D; Predseda: Mgr. Michal Novotný; Sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Prísediaci: JUDr. Stanislav Gaňa; Mgr. Mariana Leontiev 3. poschodie, miestnosť č. 4