Pojednávania

Oznámenie pre masmédiá: Vzhľadom na obmedzenú kapacitu pojednávacích miestností žiadame redakcie, aby nám svoju účasť na pojednávaniach hlásili vopred (aspoň 48 hodín pred začiatkom). Do e-mailu: tlacove@nssud.sk nám, prosím, zašlite meno, priezvisko a redakciu (v prípade, že prídete s kameramanom/kameramankou, nahláste jeho/jej meno a priezvisko tiež).


Dátum a čas úkonu Forma úkonu Účastníci konania Spisová značka Predmet konania Senát Poznámka
05.12.2023 10:00 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Ing. Jozef Štorek súdny exekútor 31D/8/2023 § 220 ods. 1 prvej vety v spojení s § 220 ods. 2 prvej vety Exekučného poriadku 31D; predseda: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová Mgr. Michal Novotný prísediaci: JUDr. Peter Kohút JUDr. Stanislav Laifer č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
21.11.2023 10:00 Ústne pojednávanie prezident Slovenskej komory exekútorov c/a JUDr. Klaudia Gilániová súdna exekútorka 31D/10/2023 § 220 ods. 2 Exekučného poriadku 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová; sudcovia: Mgr. Michal Novotný; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Michal Dáni, PhD.; JUDr. Martin Píry 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
14.11.2023 10:00 Ústne pojednávanie Predsedníčka Okresného súdu Zvolen c/a Mgr. Dalibor Miľan, sudca 31D/11/2023 § 119 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 385/2000 Z.z. 31D; predseda: Mgr. Michal Novotný sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Michaela Kajabová JUDr. Lucia Kolníková 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
14.11.2023 Termín odročený. Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Ing. Jozef Štorek súdny exekútor 31D/8/2023 § 220 ods. 1 prvej vety v spojení s § 220 ods. 2 prvej vety Exekučného poriadku 31D; predseda: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný; prísediaci: JUDr. Peter Kohút; JUDr. Stanislav Laifer 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
13.11.2023 10:00 Ústne pojednávanie Predseda Najvyššieho súdu SR c/a JUDr. František Mozner, sudca 31D/25/2022 § 116 ods. 2 písm. f/, zákona č. 385/2000 Z.z. 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová; sudcovia: Mgr. Michal Novotný; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; prísediaci: JUDr. Lucia Kolníková; Mgr. Marcel Drgon 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
07.11.2023 13:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Katarína Škultétyová sudkyňa 31D/18/2022 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 31D; predseda: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; udcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný; prísediaci: JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M.; prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
07.11.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia minister spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Ivan Polák súdny exekútor 31D/5/2023 § 220 ods. 1 Exekučného poriadku 31D: predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová; sudcovia: Mgr. Michal Novotný; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; prísediaci: JUDr. Zuzana Papcúnová; František Radzo č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
06.11.2023 10:30 Ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a Mgr. Angelika Slopovská, súdna exekútorka 33D/10/2023 § 220 ods. 2 Exekučného poriadku 33D; Predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD; Sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Mgr. Kristína Babiaková; Prísediaci: JUDr. Michaela Dlhopolcová; JUDr. Lukáš Liščák č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
31.10.2023 10:00 Verejné zasadnutie predsedníčka Okresného súdu Zvolen c/a Mgr. Dalibor Miľan sudca 41Do/2/2023 § 116 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. b), f), i), ods. 3 písm. d) zákona č. 385/2000 Z. z. 41Do; predsedníčka: JUDr. Katarína Benczová sudcovia: JUDr. Jana Martinčeková JUDr. Zuzana Šabová, PhD. JUDr. Juraj Vališ, LL.M. JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
31.10.2023 10:00 Verejné zasadnutie predsedníčka Krajského súdu v Košiciach c/a JUDr. Monika Géciová, Phd. sudkyňa 41Do/1/2023 § 116 ods. 3 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. 41Do; predsedníčka: JUDr. Katarína Benczová sudcovia: JUDr. Jana Martinčeková JUDr. Zuzana Šabová, PhD. JUDr. Juraj Vališ, LL.M. JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
26.10.2023 10:00 Ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Stanislava Hulmanová Janušová, súdna exekútorka 33D/11/2023 § 220 ods. 1 Exekučného poriadku 33D; predsedníčka: Mgr. Kristína Babiaková, sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD., prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., prísediaci: JUDr. Michala Dlhopolcová, JUDr. Lukáš Liščák č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
25.10.2023 09:30 Ústne pojednávanie predseda Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom c/a JUDr. Barbora Plaskurová, sudkyňa 32D/6/2023 § 116 ods.1 psím. a/, § 116 ods. 2 písm. f/ a i/ a § 116 ods. 3 psím. d/ zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 32D; predseda: JUDr. Michal Matulník, PhD.; sudcovia: JUDr. Anita Filová; JUDr. Marián Fečík; prísediaci: Mgr. Marianna Leontiev; doc. JUDr. Marián Giba 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
23.10.2023 10:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Karol Kovács, notár 33D/23/2022 § 91 ods. 1 veta prvá zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti 33D; predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková, prísediaci: JUDr. Mária Zimanová, JUDr. Juraj Šikuta č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
19.10.2023 13:00 Ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Roland Kemény, sudca 33D/7/2023 § 116 ods. 1 písm. a) zákona o sudcoch a prísediacich 33D; predsedníčka: Mgr. Kristína Babiaková; sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; prísediaci: doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.; doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD. č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
19.10.2023 9:00 Verejné zasadnutie minister spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Igor Čabra notár 42Do/1/2023 § 91 ods. 1 prvá veta Notárskeho poriadku 42Do; predsedníčka: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. sudcovia: JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M. JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie miestnosť č. 2
18.10.2023 11:00 Ústne pojednávanie Ing. František Mojcher, Hromoš c/a Bc. Maroš Kočiš, Hromoš 13Svp/3/2023 o neústavnosti a nezákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy obce Hromoš Senát 13S: Predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Katarína Benczová; JUDr. Jana Martinčeková; JUDr. Michal Matulník, PhD.; Mgr. Kristína Babiaková č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
16.10.2023 14:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Ján Hamara, notár 33D/9/2022 § 91 ods. 1 prvej vety zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 33D; Predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD., Sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., Prísediaci: JUDr. Martin Palovčík, JUDr. Ivan Macák č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
13.10.2023 9:00 Ústne pojednávanie Okresný prokurátor v Nových Zámkoch c/a JUDr. Katarína Szűcsová, prokurátorka 31D/7/2023 §188 ods. 1 písm. a/,ods. 2 zákona č. 154/2001 Z.z. 31D; predseda: Mgr. Michal Novotný sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Karolína Staroňová JUDr. Marek Tomašovič č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
11.10.2023 10:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Peter Kriško, PhD. notár 32D/2/2023 § 91 ods. 1 prvá veta zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 32D; predseda: JUDr. Marián Fečík; sudcovia: JUDr. Anita Filová; JUDr. Michal Matulník, PhD.; prísediaci: JUDr. Mária Zimanová; Mgr. Peter Mikita 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
10.10.2023 10:00 Ústne pojednávanie prezident Notárskej komory Slovenskej republiky c/a Mgr. Vojtech Kavečanský notár 31D/14/2022 § 91 ods. 1 Notárskeho poriadku 31D; predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný; prísediaci: JUDr. Eva Imrišová; JUDr. Anna Nagyová č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
04.10.2023 09:30 Ústne pojednávanie predseda Súdnej rady Slovenskej republiky c/a JUDr. Milan Chalupka, sudca 32D/3/2023 § 116 ods. 2 písm. c); § 116 ods. 2 písm. b) v spojení s § 116 ods. 1 písm. a) a § 116 ods. 3 písm. c) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 32D; predseda: JUDr. Michal Matulník, PhD.; sudcovia: JUDr. Anita Filová; JUDr. Marián Fečík; prísediaci: JUDr. Jitka Johana Hasíková; prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
03.10.2023 9:00 Ústne pojednávanie Krajská prokuratúra Bratislava c/a JUDr. Mgr. Svetlana Močková, prokurátorka 31D/23/2022 § 188 ods. 1 písm. a/, zákona č. 154/2001 Z.z. 31D; predseda: Mgr. Michal Novotný sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Michal Bíro Mgr. Tomáš Niňaj č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
28.09.2023 10:00 Ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a Mgr. Vladimír Zimányi, sudca 33D/12/2022 § 116 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z.z. 33D; predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková, prísediaci: JUDr. Stanislav Gaňa, PhD., prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
28.09.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia PROVYM spol. s r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/42/2022 daňové veci Senát 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
28.09.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia PROVYM spol. s r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/64/2022 daňové veci Senát 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
28.09.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia AB Cosmetics Slovakia s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8Sžfk/28/2021 daňové veci Senát 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
28.09.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia VA GROUP s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6Sžfk/47/2021 daňové veci Senát 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
28.09.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia CLV s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sžfk/85/2021 daňové veci Senát 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
28.09.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ADA WASTE s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6Sžfk/10/2021 daňové veci Senát 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
28.09.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DRYÁDA CORPORATION s. r. o.. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sžfk/76/2021 daňové veci Senát 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
28.09.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia SIRS – Project a. s. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sžfk/61/2021 daňové veci Senát 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
28.09.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia NOLVER s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/6/2021 daňové veci Senát 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
28.09.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DRYÁDA CORPORATION s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo 1Sžfk/69/2021 daňové veci Senát 1S: JUDr. Marián Fečík – predseda senátu; JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
28.09.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia NUBIUM s. r. o. c/a Okresný úrad Nitra 1Svk/37/2022 zmena doby trvania reklamnej stavby Senát 1S: JUDr. Marián Fečík – predseda senátu; JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
28.09.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia NUBIUM s. r. o. c/a Okresný úrad Nitra 1Svk/9/2021 stavebné konanie Senát 1S: JUDr. Marián Fečík – predseda senátu; JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
28.09.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Adam Gálik c/a Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát 1Stk/7/2022 správne trestanie Senát 1S: JUDr. Marián Fečík – predseda senátu; JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
28.09.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Milan Krupa c/a Okresný úrad Banská Bystrica 1Svk/35/2022 stavebné konanie Senát 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.– predsedníčka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
28.09.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia XO corp. s. r, o. „v likvidácii“ c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/10/2022 daňové veci Senát 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.– predsedníčka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
28.09.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Združenie domových samospráv o. z. c/a Okresný úrad Banská Bystrica 1Svk/40/2022 životné prostredie Senát 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.– predsedníčka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
28.09.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ICE DREAM s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/52/2021 daňové veci Senát 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.– predsedníčka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
28.09.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MILÉNIUM spol. s r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/14/2022 daňové veci Senát 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.– predsedníčka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
28.09.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ESIN construction a. s. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/4/2022 daňové veci Senát 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.– predsedníčka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
27.09.2023 13:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Juraj Ondrejka c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 7Ssk/217/2022 peňažný príspevok na kompenzáciu ŤZP Senát 7S: Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
27.09.2023 13:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JUDr. Eva Mesarčová c/a Ministerstvo vnútra SR 7Ssk/179/2022 výsluhový dôchodok Senát 7S: Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
27.09.2023 13:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Prokurátor Krajskej prokuratúry v Nitre , PhD. c/a Sociálna poisťovňa, pobočka Levice 7Ssk/183/2022 sociálne poistenie Senát 7S: Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
27.09.2023 13:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Prokurátor Krajskej prokuratúry v Nitre c/a Sociálna poisťovňa, pobočka Levice 7Ssk/181/2022 sociálne poistenie Senát 7S: Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
27.09.2023 13:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Juraj Ondrejka c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 7Ssk/187/2022 peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP Senát 7S: Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
27.09.2023 12:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Oldřich Holiš c/a Sociálna poisťovňa – ústredie 1SVs/5/2022 preskúmanie rozhodnutia z 03.10.2018, č. 5532-3/2018-BA 19S: predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Petra Príbelská, PhD.; JUDr. Jana Martinčeková; JUDr. Marián Fečík; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
27.09.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ladislav Máthis c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/29/2021 daňové veci 5S; predseda senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.09.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ladislav Máthis c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/28/2021 daňové veci 5S; predseda senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.09.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ADA WASTE. s r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/4/2021 daňové veci 5S; predseda senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.09.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Združenie domových samospráv, o.z. c/a Mesto Trenčín 5Svk/47/2022 stavebné veci 5S; predseda senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.09.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mesto Banská Bystrica c/a Ministerstvo dopravy a výstavby SR 5Svk/37/2022 stavebné veci 5S; predseda senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.09.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Leonard Demjan c/a Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát 5Stk/17/2022 správne trestanie 5S; predseda senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.09.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Pavel Hlaváč - INPEX c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/102/2022 daňové veci 5S; predseda senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.09.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia PIERO Slovakia, spol. s r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/8/2022 daňové veci 5S; predseda senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.09.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JUDr. Jana Michaličková, PhD. c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/61/2021 materské 7S: Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
27.09.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Maurus Kováč c/a Centrum právnej pomoci, Kancelária Bratislava 6Svk/26/2023 poskytnutie právnej pomoci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.09.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Jiří Kozler c/a Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov 6Svk/5/2022 preskúmanie rozhodnutia 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.09.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ROVAMED, s.r.o. c/a Ministerstvo zdravotníctva SR 2Svk/1/2022 preskúmanie rozhodnutia 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.09.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Aliancia Fair-play, o.z. c/a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 1Svk/11/2021 preskúmanie rozhodnutia 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.09.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Vladimír Benko a spol. c/a Hlavný banský úrad 2Stk/2/2022 správne trestanie 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.09.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MEERKS, a.s. c/a Ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR 1Stk/6/2022 správne trestanie 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.09.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Jozef Kmeť c/a Finančné riaditeľstvo SR 2Sfk/8/2022 daňové veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.09.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Katarína Lapšanská c/a Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 7Ssk/116/2022 invalidný dôchodok Senát 7S: JUDr. Jana Martinčeková – predsedníčka senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
27.09.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Dávid Mihálik c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/124/2022 nepriznanie nároku na dávku v nezamestnanosti Senát 7S: JUDr. Jana Martinčeková – predsedníčka senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
27.09.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ján Mosný c/a Sociálna poisťovňa-generálny riaditeľ 7Ssk/98/2022 sociálne poistenie Senát 7S: JUDr. Jana Martinčeková – predsedníčka senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
27.09.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mjr. JUDr. Terézia Hubová c/a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7Ssk/94/2022 starobný dôchodok Senát 7S: JUDr. Jana Martinčeková – predsedníčka senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
27.09.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia PhDr. Adrián Skoruša c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 7Ssk/102/2022 služobný pomer Senát 7S: JUDr. Jana Martinčeková – predsedníčka senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
27.09.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Štefan Tobiáš c/a Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 7Ssk/112/2022 invalidný dôchodok Senát 7S: JUDr. Jana Martinčeková – predsedníčka senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
27.09.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Zuzana Repčáková c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/88/2022 nárok na dávku v nezamestnanosti Senát 7S: JUDr. Jana Martinčeková – predsedníčka senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
27.09.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Bc. Martin Choma c/a Generálny štáb ozbrojených síl Slovenskej republiky 7Ssk/66/2022 prepustenie zo služobného pomeru Senát 7S: JUDr. Jana Martinčeková – predsedníčka senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
27.09.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Roman Cerulík c/a Okresný úrad Nitra 5Svk/15/2022 stavebné konanie 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.09.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Alexander Labák c/a Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie 5Stk/10/2022 priestupok 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.09.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Štefan Poliak c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/75/2022 daňové veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.09.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JUDr. Bohumír Münnich c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/40/2022 služobný pomer 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.09.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia FOR REGION, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sžfk/19/2021 daňové veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.09.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Statex, s.r.o. c/a Národný inšpektorát práce 7Ssk/171/2022 nelegálna práca Senát 7S: JUDr. Zdenka Reisenauerová – predsedníčka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
27.09.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Dominik Koščák c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/170/2022 dávku v nezamestnanosti Senát 7S: JUDr. Zdenka Reisenauerová – predsedníčka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
27.09.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Marián Kuklinca c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/169/2022 dávku v nezamestnanosti Senát 7S: JUDr. Zdenka Reisenauerová – predsedníčka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
27.09.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia PaeaDr. Milan Tejbus c/a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 7Ssk/166/2022 výsluhový dôchodok Senát 7S: JUDr. Zdenka Reisenauerová – predsedníčka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
27.09.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ján Panák c/a Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Žľab Drietoma 7Svk/60/2022 poľovníctvo Senát 7S: JUDr. Zdenka Reisenauerová – predsedníčka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
27.09.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Igor Hrmo c/a Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 6Ssk/74/2022 starobný dôchodok 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
27.09.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JUDr. Barbora Kollárová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/65/2022 starobný dôchodok 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová, členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
27.09.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JUDr. Barbora Kollárová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/52/2022 invalidný dôchodok 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová, členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
27.09.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Božena Junasová c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina 6Ssk/50/2023 peňažný príspevok na kompenzáciu ŤZP 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
27.09.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mgr. Patrik Králik c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/49/2023 invalidný dôchodok 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
27.09.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia SLOVAK SERVIS A LOGISTIC s.r.o. c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/47/2023 sociálne poistenie 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
27.09.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Peter Král c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 6Ssk/33/2023 príspevok na opatrovanie 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
27.09.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Milan Geššay c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/29/2023 dávka v nezamestnanosti 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
27.09.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Elena Židíková c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/18/2023 invalidný dôchodok 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
27.09.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Filip Tužinský c/a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 6Ssk/17/2023 prepustenie zo služobného pomeru 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
27.09.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia SAD Sereď, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2Sfk/18/2022 daňové veci Senát 2S: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. – predseda senátu; JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Marián Trenčan – člen senátu č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
27.09.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Arkádia TN, a. s. c/a Okresný úrad Trenčín, katastrálny odbor 2Svk/18/2021 zrušenie rozhodnutia Senát 2S: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. – predseda senátu; JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Marián Trenčan – člen senátu č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
27.09.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Roman Cerulík c/a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 2Svk/14/2021 stavebné povolenie Senát 2S: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. – predseda senátu; JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M., – členka senátu; JUDr. Marián Trenčan – člen senátu č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
27.09.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Božena Šutliaková c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/125/2023 sociálne poistenie 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Martin Tiso č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
27.09.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Mária Kubániová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/2/2023 sociálne poistenie 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Martin Tiso č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
27.09.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MAC TV, s.r.o., Bratislava c/a Rada pre mediálne služby, Bratislava 2Stk/13/2022 preskúmanie zákonnosti rozhodnutia č. RP/41/2017 2S: Predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
27.09.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Paula Miklášová c/a Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov 2Svk/13/2022 katastrálne veci 2S: Predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
27.09.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Združenie domových samospráv o. z., Bratislava c/a Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov 2Svk/21/2021 životné prostredie 2S: Predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
27.09.2023 Termín zrušený. Verejné vyhlásenie rozhodnutia CORAL, spol. s r. o., Ivanka pri Nitre c/a Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 2Sfk/28/2023 daňové veci 2S: predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
27.09.2023 Termín zrušený. Verejné vyhlásenie rozhodnutia Združenie domových samospráv, o. z., Bratislava c/a Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 2Svk/25/2022 stavebné konanie 2S: predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
27.09.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia BOTH real, s.r.o., Povoda c/a Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 1Sžfk/70/2021 daňové veci 2S: predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
27.09.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Božena Nosková – BONO Trnava c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8Sžfk/101/2020_4Sfk/142/2022 daňové veci Senát 8S: Mgr. Kristína Babiaková – predsedníčka senátu; JUDr. Petra Príbelská – sudkyňa; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. – sudca č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
27.09.2023 09:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MTM-Zlieváreň s.r.o., Zvolen c/a Ministerstvo financií SR 8Sžfk/40/2021 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
27.09.2023 09:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DS BUS, s.r.o., Piešťany c/a Finančné riaditeľstvo SR 8Sžfk/19/2021 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
27.09.2023 09:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ladislav Sztupák, miesto podnikania Rožňava c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sžfk/27/2021 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
27.09.2023 09:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia K´Food Distribution s.r.o., v konkurze; SKP LEGATOs Recovery k.s., Bratislava c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sžfk/63/2019 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
27.09.2023 09:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Phone trader s.r.o., Štúrovo c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sfk/73/2022 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
27.09.2023 09:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia PIERO Slovakia spol. s.r.o., Matúškovo c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sfk/61/2022 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
27.09.2023 09:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MEDIN Plus, s.r.o., Kostolná-Záriečie c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sfk/53/2021 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
27.09.2023 09:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia PMP Invest s.r.o., Zvolen c/a Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, referát katastra nehnuteľností 3Svk/48/2022 katastrálne konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
27.09.2023 09:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JUDr. Rastislav Kravár, Žiar nad Hronom c/a Finančné riaditeľstvo SR 3Svk/15/2022 služobné voľno Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
27.09.2023 Termín zrušený. Verejné vyhlásenie rozhodnutia KARDAX, s. r. o., Prešov c/a Finančné riaditeľstvo SR 3Sfk/75/2022 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
27.09.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Katarína Zavodová, Svidník c/a Ministerstvo obrany SR 8Sžk/17/2021 povinnosť uhradiť náklady za štúdium Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
27.09.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia VA GROUP, s.r.o., Michalovce c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sžfk/49/2021 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
27.09.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o., Brno, ČR c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sžfk/30/2021 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
27.09.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ITALSLOVA, spol. s r.o., Palárikovo c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/16/2021 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
27.09.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia TOPNAD, a.s., Topoľčany c/a Finančné riaditeľstvo SR 3Sfk/90/2022 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
27.09.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia PROVYM, spol. s r.o., Michalovce c/a Finančné riaditeľstvo SR 3Sfk/86/2022 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
27.09.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia PROVYM, spol. s r.o., Michalovce c/a Finančné riaditeľstvo SR 3Sfk/42/2022 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
26.09.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia THS Kežmarok, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3Sfk/17/2022 daňové veci Senát 8S: Mgr. Kristína Babiaková – predsedníčka senátu; JUDr. Anita Filová – sudkyňa; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. – sudca č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
26.09.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Šarlota Kovalčíková – K a M HYGIENACENTRUM c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3Sfk/9/2022 daňové veci Senát 8S: Mgr. Kristína Babiaková – predsedníčka senátu; JUDr. Anita Filová – sudkyňa; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. – sudca č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
26.09.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Andrej Gábor c/a Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor 3Svk/21/2022 užívanie poľovného revíru Senát 8S: Mgr. Kristína Babiaková – predsedníčka senátu; JUDr. Anita Filová – sudkyňa; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. – sudca č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
26.09.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Jozef Obrinčak c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8Sfk/6/2023 daňové veci Senát 8S: Mgr. Kristína Babiaková – predsedníčka senátu; JUDr. Anita Filová – sudkyňa; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. – sudca č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
26.09.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Jozef Obrinčak c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3Sfk/43/2022 daňové veci Senát 8S: Mgr. Kristína Babiaková – predsedníčka senátu; JUDr. Anita Filová – sudkyňa; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. – sudca č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
26.09.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Jozef Obrinčak c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3Sfk/47/2022 daňové veci Senát 8S: Mgr. Kristína Babiaková – predsedníčka senátu; JUDr. Anita Filová – sudkyňa; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. – sudca č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
26.09.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Jozef Obrinčak c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3Sfk/2/2023 daňové veci Senát 8S: Mgr. Kristína Babiaková – predsedníčka senátu; JUDr. Anita Filová – sudkyňa; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. – sudca č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
26.09.2023 10:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Albín Kostelník, PhD. a spol (po zomr. Albínovi Kostelníkovi) c/a Okresný úrad Prešov 3Svk/11/2021 katastrálne veci Senát 8S: JUDr. Anita Filová – predsedníčka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – sudkyňa; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. – sudca č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
26.09.2023 10:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia UNICHOV s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3Sfk/57/2022 daňové veci Senát 8S: JUDr. Anita Filová – predsedníčka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – sudkyňa; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. – sudca č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
26.09.2023 10:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mitali, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5Sfk/62/2022 daňové veci Senát 8S: JUDr. Anita Filová – predsedníčka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – sudkyňa; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. – sudca č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
26.09.2023 10:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Milan Hacek c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5Sfk/22/2021 daňové veci Senát 8S: JUDr. Anita Filová – predsedníčka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – sudkyňa; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. – sudca č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
26.09.2023 10:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Študentský servis spol.s.r.o. Košice c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2Sfk/38/2021 daňové veci Senát 8S: JUDr. Anita Filová – predsedníčka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – sudkyňa; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. – sudca č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
26.09.2023 Termín zrušený. Verejné vyhlásenie rozhodnutia Veróny OaS, s.r.o. Krupina c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5Sfk/32/2021 daňové veci Senát 8S: JUDr. Anita Filová – predsedníčka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – sudkyňa; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. – sudca č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
26.09.2023 10:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Peter Snopko c/a Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov 3Stk/1/2022 správne trestanie Senát 8S: JUDr. Anita Filová – predsedníčka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – sudkyňa; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. – sudca č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
26.09.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Fadi M A Sabateen c/a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 5Stk/12/2022 správne trestanie Senát 8S: JUDr. Anita Filová – predsedníčka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – sudkyňa; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. – sudca č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
26.09.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Peter Berko c/a Centrum právnej pomoci, Kancelária Prešov 5Svk/22/2022 priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci Senát 8S: JUDr. Anita Filová – predsedníčka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – sudkyňa; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. – sudca č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
26.09.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Jozef Obrinčák c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5Sfk/82/2022 daňové veci Senát 8S: JUDr. Anita Filová – predsedníčka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – sudkyňa; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. – sudca č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
26.09.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Jozef Obrinčák c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5Sfk/2/2023 daňové veci Senát 8S: JUDr. Anita Filová – predsedníčka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – sudkyňa; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. – sudca č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
26.09.2023 10:00 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Ivana Kapronczai súdna exekútorka 31D/6/2023 § 220 ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku 31D; Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný; Prísediaci: JUDr. Adriana Soldán Steinerová; JUDr. Peter Šimko, PhD č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
26.09.2023 09:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MAKS-D, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5Sfk/8/2021 daňové veci Senát 8S: JUDr. Anita Filová – predsedníčka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – sudkyňa; Mgr. Peter Mach, PhD. – sudca č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
26.09.2023 09:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Norbert Rašlík - Autosúčiastky c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5Sfk/58/2022 daňové veci Senát 8S: JUDr. Anita Filová – predsedníčka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – sudkyňa; Mgr. Peter Mach, PhD. – sudca č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
26.09.2023 09:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Di Mihálik s.r.o. Žilina c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2Sfk/23/2021 daňové veci Senát 8S: JUDr. Anita Filová – predsedníčka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – sudkyňa; Mgr. Peter Mach, PhD. – sudca č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
26.09.2023 9:00 Verejné zasadnutie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Marián Kurinec sudca 33D/4/2021 § 116 ods. 3 písm. b) v spojení s § 116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z. z. 33D; predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková, prísediaci: JUDr. Michaela Kajabová Mgr. Eva Kováčechová č. 2/III. poschodie, č. dverí 304