Pojednávania

Oznámenie pre masmédiá: Vzhľadom na obmedzenú kapacitu pojednávacích miestností žiadame redakcie, aby nám svoju účasť na pojednávaniach hlásili vopred (aspoň 48 hodín pred začiatkom). Do e-mailu: tlacove@nssud.sk nám, prosím, zašlite meno, priezvisko a redakciu (v prípade, že prídete s kameramanom/kameramankou, nahláste jeho/jej meno a priezvisko tiež).


Dátum a čas úkonu Forma úkonu Účastníci konania Spisová značka Predmet konania Senát Poznámka
16.04.2024 10:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková, PhD., súdna exekútorka 33D/14/2023 § 220 ods. 1 Exekučného poriadku 33D; predsedníčka: Mgr. Kristína Babiaková; sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; prísediaci: JUDr. Peter Kohút; JUDr. Adriana Soldán Steinerová 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
08.04.2024 10:00 Ústne pojednávanie predseda Súdnej rady SR c/a JUDr. Mária Moskvičová, sudkyňa 33D/12/2023 § 116 ods. 1 písm. a/ v spojení s § 30 ods. 2 písm. g/ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD; prísediaci: JUDr. Zdenka Benčíková; Mgr. Eva Kováčechová č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
27.03.2024 10:00 Ústne pojednávanie PIAZZA CASTELLO, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2Sfk/14/2022 daňové veci 2S: Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
26.03.2024 13:00 Ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a Mgr. Vladimír Zimányi, sudca 33D/12/2022 § 116 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. 33D; predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková, prísediaci: JUDr. Stanislav Gaňa, PhD., prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
21.03.2024 10:00 Verejné zasadnutie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Marián Kurinec sudca 42Do/2/2023 § 116 ods. 3 písm. b) v spojení s § 116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení 42Do; predsedníčka: JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M.; sudcovia: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M., JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M., JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. a Mgr. Peter Mach, PhD. č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
14.03.2024 10:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Miroslav Zahorjan, súdny exekútor 33D/15/2023 § 220 ods. 1 Exekučného poriadku 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; sudcovia: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD; Mgr. Kristína Babiaková; prísediaci: Mgr. Helena Kríková, František Radzo 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
12.03.2024 Termín zrušený. Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková, PhD., súdna exekútorka 33D/14/2023 § 220 ods. 1 Exekučného poriadku 33D; predsedníčka: Mgr. Kristína Babiaková, sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD., prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD; prísediaci: JUDr. Peter Kohút, JUDr. Adriana Soldán Steinerová č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
12.03.2024 10:00 Ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Katarína Škultétyová, sudkyňa 31D/18/2022 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 31D: predseda: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný; prísediaci: JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M.; prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
11.03.2024 09:30 Ústne pojednávanie Okresný prokurátor v Nových Zámkoch c/a JUDr. Katarína Szűcsová, prokurátorka 31D/7/2023 § 188 ods. 1 písm. a/, ods. 2 zákona č. 154/2001 Z. z. 31D; predseda: Mgr. Michal Novotný; sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Karolína Staroňová; JUDr. Marek Tomašovič 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
29.02.2024 14:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. arch. Ivan Voronkov c/a Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor 1Svk/64/2022 katastrálne veci 1S: predseda senátu: JUDr. Marián Fečík; členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
29.02.2024 14:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Združenie domových samospráv o. z. c/a Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov 1Svk/49/2022 stavebné veci 1S: predseda senátu: JUDr. Marián Fečík; členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
29.02.2024 14:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Roman Cerulík c/a Okresný úrad Nitra 1Svk/34/2022 životné prostredie 1S: predseda senátu: JUDr. Marián Fečík; členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
29.02.2024 14:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Marián Ďurček a spol. c/a Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov 1Svk/13/2022 pozemkové veci 1S: predseda senátu: JUDr. Marián Fečík; členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
29.02.2024 14:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia EUROPUR s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/77/2022 daňové veci 1S: predseda senátu: JUDr. Marián Fečík; členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
29.02.2024 14:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia EUROPUR s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/66/2022 daňové veci 1S: predseda senátu: JUDr. Marián Fečík; členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
29.02.2024 14:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DATA BUSINESS s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/79/2022 daňové veci 1S: predseda senátu: JUDr. Marián Fečík; členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
29.02.2024 14:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia NeoTec Martin s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/105/2022 daňové veci 1S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
29.02.2024 14:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia STEELAG Bánovce s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/50/2022 daňové veci 1S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
29.02.2024 14:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia STEELAG Bánovce s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/45/2022 daňové veci 1S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
29.02.2024 14:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia STEELAG Bánovce s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/40/2022 daňové veci 1S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
29.02.2024 14:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ORBIS TRADE s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/2/2022 daňové veci Senát 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.02.2024 14:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ladislav Sztupák – L - stav c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/38/2022 daňové veci Senát 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.02.2024 14:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov c/a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1Sfk/28/2022 vrátenie finančných prostriedkov Senát 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.02.2024 14:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Norbert Rašlík - Autosúčiastky c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/114/2022 daňové veci Senát 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.02.2024 14:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia PIERO Slovakia spol. s r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/16/2022 daňové veci Senát 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.02.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Bardejovská mliekareň s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 2Sfk/115/2022 daňové veci 2S: predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.02.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Železnice Slovenskej republiky c/a Národný inšpektorát práce 2Stk/1/2023 správne trestanie 2S: predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.02.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Roman Cerulík c/a Ministerstvo dopravy a výstavby SR 2Svk/30/2022 stavebné konanie 2S: predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.02.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Houssem Guesmi c/a Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Banská Bystrica 2Sak/2/2021 zrušenie trvalého pobytu 2S: predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.02.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia UGOF s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 2Sfk/100/2022 daňové veci 2S: predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.02.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ČEROZ SLOVENSKO s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2Sfk/62/2022 daňové veci 2S: Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.02.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Yvetta Zaťková c/a Okresný úrad Banská Bystrica 2Stk/14/2022 správne trestanie 2S: Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.02.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Znalecký ústav PKF, s.r.o. c/a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2Stk/8/2022 správne trestanie 2S: Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.02.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia AUTO ROTOS – ROZBORA s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2Sfk/116/2022 daňové veci 2S: Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.02.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia CHRIEN, spol. s r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2Sfk/108/2022 daňové veci 2S: Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.02.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Ivan Sokol INPEKO c/a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2Svk/33/2022 odobratie oprávnenia 2S: Predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.02.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Roman Cerulík c/a Okresný úrad Nitra 2Svk/21/2022 životné prostredie 2S: Predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.02.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia eng power, s.r.o. v konkurze c/a Úrad pre verejné obstarávanie 2Sfk/50/2023 verejné obstarávanie 2S: Predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.02.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Klára Pribulová c/a Finančné riaditeľstvo SR 2Sfk/117/2022 daňové veci 2S: Predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.02.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Klára Pribulová c/a Finančné riaditeľstvo SR 2Sfk/98/2022 daňové veci 2S: Predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.02.2024 Termín zrušený. Ústne pojednávanie predseda Súdnej rady Slovenskej republiky c/a JUDr. Milan Chalupka sudca 32D/3/2023 § 116 ods. 2 písm. c); § 116 ods. 2 písm. b) v spojení s § 116 ods. 1 písm. a) a § 116 ods. 3 písm. c) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 32D; predseda: JUDr. Michal Matulník, PhD. sudcovia: JUDr. Anita Filová JUDr. Marián Fečík prísediaci: JUDr. Jitka Johana Hasíková, prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
28.02.2024 10:50 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Viliam Ficu c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/58/2023 invalidný dôchodok 7S: Predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Jana Martinčeková 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
28.02.2024 10:50 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Peter Barczi c/a Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, ústredie 7Ssk/43/2023 invalidný dôchodok 7S: Predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Jana Martinčeková 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
28.02.2024 10:50 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mgr. Róbert Kendera c/a Ministerstvo vnútra SR 7Ssk/33/2023 výsluhový dôchodok 7S: Predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Jana Martinčeková 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
28.02.2024 10:40 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Róbert Vydra c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/39/2023 nemocenské 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
28.02.2024 10:40 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mgr. Ján Bdžoch c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 7Ssk/34/2023 peňažný príspevok na prepravu 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
28.02.2024 10:40 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Kristína Petríková c/a Sociálna poisťovňa, Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 7Ssk/24/2023 sociálne poistenie 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
28.02.2024 10:40 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Dustream production, s.r.o. c/a Národný inšpektorát práce 7Ssk/18/2023 nelegálna práca 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
28.02.2024 10:40 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mária Zelinová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/11/2023 náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
28.02.2024 10:40 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Ján Šanta c/a Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 7Ssk/8/2023 starobný dôchodok 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
28.02.2024 10:40 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Magdaléna Hricutová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/214/2022 vrátenie zaplateného poistného 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
28.02.2024 10:40 Verejné vyhlásenie rozhodnutia SWAN KE, s.r.o. c/a Inšpektorát práce Košice 7Ssk/188/2022 nelegálna práca 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
28.02.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Katarína Ozogányová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/23/2023 sociálne poistenie 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
28.02.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Lýdia Kilárová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/22/2023 sociálne poistenie 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
28.02.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Adriana Philippiová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/20/2023 sociálne poistenie 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
28.02.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Roman Rosina c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/16/2023 sociálne poistenie 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
28.02.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ivana Tonhauserová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/7/2023 invalidný dôchodok 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
28.02.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JUDr. Mária Kortišová c/a Ministerstvo vnútra SR 7Ssk/4/2023 zníženie odchodného 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
28.02.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Matúš Smoľar c/a Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 7Ssk/1/2023 úrazová renta 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
28.02.2024 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Peter Berko c/a Centrum právnej pomoci, Kancelária Prešov 3Svk/64/2022 poskytnutie právnej pomoci 3S; Predsednička senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
28.02.2024 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Peter Berko c/a Centrum právnej pomoci, Kancelária Prešov 3Svk/60/2022 poskytnutie právnej pomoci 3S; Predsednička senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
28.02.2024 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Peter Berko c/a Centrum právnej pomoci, Kancelária Prešov 3Svk/28/2022 nepriznaní nároku na poskytovanie právnej pomoci 3S; Predsednička senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
28.02.2024 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia VARS.SK s.r.o. Bratislava c/a Úrad pre verejné obstarávanie 3Sfk/81/2022 verejné obstarávanie 3S; Predsednička senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
28.02.2024 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia KRON SK spol. s r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3Sfk/8/2022 daňové veci 3S; Predsednička senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
28.02.2024 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia HOLZ-PRODUKT s.r.o. Ruská Nová Ves c/a Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 1Sžfk/108/2020 daňové veci 3S; Predsednička senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
28.02.2024 09:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia PROVYM, spol. s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4Sfk/86/2022 daňové veci 3S: predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD; JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
28.02.2024 09:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Roman Cerulík c/a Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov 7Svk/1/2022 stavebné povolenie 3S: predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD; JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
28.02.2024 09:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Krajský prokurátor v Nitre c/a Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie 3Svk/20/2022 stavebné konanie 3S: predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD; JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
28.02.2024 09:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce c/a Slovenská obchodná inšpekcia – ÚI Bratislava 2Stk/1/2022 upustenie od peňažnej pokuty 3S: predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD; JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
28.02.2024 09:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia BB – SLOVENSKO s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2Sfk/12/2022 daňové veci 3S: predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD; JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
28.02.2024 09:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Peter Hajčík, s.r.o., Martin c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/13/2022 daňové veci 3S: predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD; JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
28.02.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia SANKA, s.r.o. c/a Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky 3Svk/1/2024 odstránenie stavby Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
28.02.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ATB – Slovakia spol. s r.o. Banská Bystrica c/a Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 6Sžfk/43/2021 daňové veci Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
28.02.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Apartment Slovakia s.r.o. Žilina c/a Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 6Sžfk/31/2021 daňové veci Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
28.02.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Accenture Technology Solutions – Slovakia s.r.o. Bratislava c/a Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 5Sžfk/71/2020 daňové veci Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
28.02.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia EUROPUR s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3Sfk/50/2022 daňové veci Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
28.02.2024 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Ľubomír Girašek c/a Centrum právnej pomoci, Kancelária Prešov 3Svk/23/2023 poskytnutie právnej pomoci Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
27.02.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Roman Cerulík c/a Okresný úrad Nitra 5Svk/49/2022 životné prostredie 5S; predseda senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
27.02.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JUDr. Valéria Haščáková a spol. c/a Ministerstvo kultúry SR 5Svk/17/2022 vyhlásenie nehnuteľnosti za národnú kultúrnu pamiatku 5S; predseda senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
27.02.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia TOPNAD, a.s. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/27/2022 daňové veci 5S; predseda senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
27.02.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia KRON SK spol. s r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/23/2022 daňové veci 5S; predseda senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
27.02.2024 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia HOLZ-PRODUKT, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/39/2020 daňové veci 5S; predseda senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
27.02.2024 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Paula Miklášová c/a Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 7Svk/46/2022 katastrálne veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
27.02.2024 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Paula Miklášová c/a Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 7Svk/22/2022 katastrálne veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
27.02.2024 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Paula Miklášová c/a Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 6Svk/46/2022 katastrálne veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
27.02.2024 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia TP2, s.r.o. c/a Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice 5Svk/33/2022 životné prostredie 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
27.02.2024 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Roman Cerulík c/a Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 4Svk/18/2022 životné prostredie 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
27.02.2024 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Alexander Jurkovič c/a Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov 1Svk/28/2022 pozemkové veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
27.02.2024 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Hardware Support, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 2Sfk/11/2022 daňové veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
27.02.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ZAKLADANIE OK, s. r. o. c/a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej repbuliky 3Svk/69/2022 zaplatenie správneho poplatku 8S: predsedníčka senátu: Mgr. Kristína Babiaková; sudcovia JUDr. Anita Filová; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.02.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Tasto Lunghi Investment Corporaion, s.r.o. c/a Okresný súd Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky 3Svk/57/2022 stavebné konanie 8S: predsedníčka senátu: Mgr. Kristína Babiaková; sudcovia JUDr. Anita Filová; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.02.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Združenie domových samospráv, o.z. c/a Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov 3Svk/39/2022 životné prostredie 8S: predsedníčka senátu: Mgr. Kristína Babiaková; sudcovia JUDr. Anita Filová; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.02.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia AUTO ROTOS – ROZBORA s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3Sfk/96/2022 daňové veci 8S: predsedníčka senátu: Mgr. Kristína Babiaková; sudcovia JUDr. Anita Filová; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.02.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JUDr. Anna Medveďová, notárka c/a Notárska komora Slovenskej republiky 8Stk/5/2023 disciplinárna zodpovednosť notára 8S: predsedníčka senátu: Mgr. Kristína Babiaková; sudcovia JUDr. Anita Filová; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.02.2024 Termín zrušený. Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Peter Berko c/a Centrum právnej pomoci, kancelária Prešov 5Svk/29/2022 poskytnutie právnej pomoci Senát 5S: JUDr. Petra Príbelská PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
27.02.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Marek Repčík c/a Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov 5Stk/10/2023 správne trestanie Senát 5S: JUDr. Petra Príbelská PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
27.02.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Rezidencia Nestor, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/25/2023 daňové veci Senát 5S: JUDr. Petra Príbelská PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
27.02.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Impact spectrum SK, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/110/2022 daňové veci Senát 5S: JUDr. Petra Príbelská PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
27.02.2024 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Priemyselný park Štúrovo, a.s. c/a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1Asan/15/2021 regulácia v sieťových odvetviach Senát 5S: JUDr. Petra Príbelská PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
27.02.2024 10:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Peter Berko c/a Centrum právnej pomoci, Kancelária Prešov 5Svk/46/2022 poskytnutie právnej pomoci 8S: predsedníčka senátu: JUDr. Anita Filová; sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.02.2024 10:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Peter Berko c/a Centrum právnej pomoci, Kancelária Prešov 5Svk/34/2022 nárok na poskytovanie právnej pomoci 8S: predsedníčka senátu: JUDr. Anita Filová; sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.02.2024 10:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Peter Berko c/a Centrum právnej pomoci, Kancelária Prešov 5Svk/18/2021 neposkytnutie právnej pomoci 8S: predsedníčka senátu: JUDr. Anita Filová; sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.02.2024 10:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Peter Berko c/a Centrum právnej pomoci, Kancelária Prešov 2Sžk/12/2020 právna pomoc 8S: predsedníčka senátu: JUDr. Anita Filová; sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.02.2024 10:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Štefan Mišík c/a Ministerstvo financií Slovenskej republiky Igor Matovič 5Sfk/124/2022 daňové veci 8S: predsedníčka senátu: JUDr. Anita Filová; sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.02.2024 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Dan Sobinovský c/a Gymnázium J. Francisciho - Rimavského 6Svk/31/2022 zrušenie vysvedčenia 8S: predsedníčka senátu: JUDr. Anita Filová; sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.02.2024 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Združenie domových samospráv, o.z. c/a Okresný úrad Banská Bystrica – odbor opravných prostriedkov 5Svk/22/2021 stavebné povolenie 8S: predsedníčka senátu: JUDr. Anita Filová; sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.02.2024 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia EUNICA MEDIA, s.r.o. c/a Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky 1Svk/43/2022 odstránenie reklamnej stavby 8S: predsedníčka senátu: JUDr. Anita Filová; sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.02.2024 10:00 Ústne pojednávanie JUDr. Miroslav Firkaľ c/a Výbor národnej rady SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ 11Snr/2/2022 o preskúmanie rozhodnutia NBÚ Senát 11S: JUDr. Jana Hatalová - predsedníčka senátu; Mgr. Michal Novotný - člen senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová - členka senátu; JUDr. Pavol Naď - člen senátu; JUDr. Zuzana Šabová - členka senátu č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
27.02.2024 09:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Tradičná Pekáreň, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3Sfk/71/2022 daňové veci 8S: predsedníčka senátu: Mgr. Kristína Babiaková; sudcovia JUDr. Anita Filová; Mgr. Peter Mach, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
27.02.2024 09:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Bc. Tomáš Tarásek c/a Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ 11Snr/1/2022 preskúmanie rozhodnutia Senát 11S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu (sudkyňa spravodajkyňa); JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Pavol Naď – člen senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
22.02.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Marcel Malíška c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/139/2023 invalidný dôchodok 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
22.02.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. František Melicháč c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/138/2023 sociálne poistenie 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
22.02.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Ľubomír Girašek c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/137/2023 sociálne poistenie 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
22.02.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Emma Laurincová c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 6Ssk/128/2023 poskytnutie peňažného príspevku na osobnú asistenciu 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
22.02.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Martin Adamec c/a Generálny štáb ozbrojených síl SR, Bratislava 6Ssk/120/2023 služobný pomer 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
22.02.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Róbert Pitoňák c/a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6Ssk/73/2023 výsluhový dôchodok 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
22.02.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Jozef Gača c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/40/2023 starobný dôchodok 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
22.02.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Milan Bachár c/a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 6Ssk/36/2023 výsluhový dôchodok 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
22.02.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Žofia Michalíková c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/35/2023 vdovský dôchodok 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
22.02.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Ľubomír Kostka c/a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 6Ssk/34/2023 výsluhový dôchodok 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
22.02.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Štefana Hrašková c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/30/2023 sociálne poistenie 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
22.02.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Dana Očenášová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/16/2023 vrátenie dávky v nezamestnanosti 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
22.02.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Jozef Andraščík c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/119/2022 starobný dôchodok 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
22.02.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mgr. Patrícia Feciskaninová c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 6Ssk/103/2023 rodičovský príspevok 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
22.02.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Ján Marcinko c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/66/2023 sociálna poistenie 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
22.02.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Mária Olejárová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/66/2023 sociálna poistenie 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
22.02.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Prima banka Slovensko, a.s. c/a Inšpektorát práce Žilina 6Ssk/13/2023 nelegálna práca 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
21.02.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Miloš Ország c/a Okresný úrad Banská Bystrica 4Svk/12/2023 stavebné veci, územné rozhodnutie Senát 4S: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – predseda senátu; JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M. - členka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
21.02.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Združenie domových samospráv, o.z. c/a Okresný úrad Banská Bystrica 4Svk/5/2023 životné prostredie Senát 4S: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – predseda senátu; JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M. - členka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
21.02.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Stavoinvest – SK, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4Sfk/27/2023 daňové veci Senát 4S: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – predseda senátu; JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M. - členka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
21.02.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia CORAL, spol. s r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4Sfk/24/2023 daňové veci Senát 4S: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – predseda senátu; JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M. - členka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
21.02.2024 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia BAUMANN Nitra s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4Sfk/11/2023 daňové veci Senát 4S: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – predseda senátu; JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M. - členka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
21.02.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ZSOLTI CARS, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4Sfk/55/2022 daňové veci Senát 4S: JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M.– predsedníčka senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
21.02.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Valentín Holova c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4Sfk/85/2022 daňové veci Senát 4S: JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M.– predsedníčka senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
21.02.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia AST – Ing. Sergej Špak, spol. s r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4Sfk/113/2022 daňové veci Senát 4S: JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M.– predsedníčka senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
21.02.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia AGRO K -D – CH, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4Sfk/97/2022 daňové veci Senát 4S: JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M.– predsedníčka senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
21.02.2024 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia VT-HADICE & PLAST s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4Sfk/130/2022 daňové veci Senát 4S: JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M.– predsedníčka senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
21.02.2024 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia THS Kežmarok, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4Sfk/17/2022 daňové veci Senát 4S: JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M.– predsedníčka senátu; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. – člen senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303