Pojednávania

Dátum a čas úkonu Forma úkonu Účastníci konania Spisová značka Predmet konania Senát Poznámka
28.10.2021 10:15 verejne vyhlásené rozhodnutie Mgr. Erik Dúbravčík c/a MV SR, KR PZ v Bratislave, odbor poriadkovej polície, Bratislava 10Asan/18/2020 disciplinárne opatrenie 2S; predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD., prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. miestnosť Z-2, prízemie
28.10.2021 10:15 verejne vyhlásené rozhodnutie Jozef Ryšavý c/a Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 10Sžfk/76/2019 daňové veci 2S; predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD., prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. miestnosť Z-2, prízemie
28.10.2021 10:15 verejne vyhlásené rozhodnutie SD - spoločnosť s. r. o., Bratislava c/a Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 10Sžfk/38/2019 daňové veci 2S; predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD., prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. miestnosť Z-2, prízemie
28.10.2021 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie JUDr. Ján Vajda c/a Slovenská advokátska komora, Bratislava 5Asan/17/2019 disciplinárne previnenie 2S; predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. miestnosť Z-2, prízemie
28.10.2021 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie SMSCREDITS, s.r.o., Žilina, c/a Národná banka Slovenska, Bratislava 4Sžfk/21/2019 finančné veci 2S; predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. miestnosť Z-2, prízemie
28.10.2021 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Arian Labbaf c/a Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Bratislava 2Sak/3/2021 obnovenie prechodného pobytu 2S; predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. miestnosť Z-2, prízemie
28.10.2021 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Hanin Youssef c/a Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Banská Bystrica 10Sžak/3/2021 azyl – zrušenie prechodného pobytu 2S; predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. miestnosť Z-2, prízemie
28.10.2021 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie FORA – STAV, s.r.o., Šurany c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Banská Bystrica 1Sžfk/11/2020 daňové veci 2S; predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. miestnosť Z-2, prízemie
28.10.2021 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Erik Šeffer c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Banská Bystrica 1Sžfk/80/2019 daňové veci 2S; predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. miestnosť Z-2, prízemie
28.10.2021 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Slovenská technická univerzita v Bratislave c/a Okresný úrad Bratislava,odbor opravných prostriedkov,referát katastra nehnuteľností,Bratislava 5Sžrk/5/2019 katastrálne veci 2S; predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 09:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 3-11, Krasňany, Osada č. 12 a spol. c/a Okresný úrad Bratislava 2Sžrk/5/2019 pozemky a reštitúcie 1S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD; členovia senátu: JUDr. Marián Fečík, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M miestnosť P-5, prízemie
27.10.2021 09:30 verejne vyhlásené rozhodnutie TESS – SERVIS spoločnosť s ručením obmedzeným c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2Asan/6/2019 o uložení pokuty 1S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD; členovia senátu: JUDr. Marián Fečík, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M miestnosť P-5, prízemie
27.10.2021 09:30 verejne vyhlásené rozhodnutie HALDY – PLUS spol. s r. o. c/a Inšpektorát práce Prešov 6Sžk/8/2020 preskúmanie zákonnosti rozhodnutia 1S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD; členovia senátu: JUDr. Marián Fečík, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M miestnosť P-5, prízemie
27.10.2021 09:30 verejne vyhlásené rozhodnutie BASCO SK s. .r o. c/a Úrad pre verejné obstarávanie 5Sžfk/37/2019 verejné obstarávanie 1S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD; členovia senátu: JUDr. Marián Fečík, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M miestnosť P-5, prízemie
27.10.2021 09:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Elentec Europe s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 10Sžfk/84/2019 daňové veci 1S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD; členovia senátu: JUDr. Marián Fečík, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M miestnosť P-5, prízemie
27.10.2021 09:30 verejne vyhlásené rozhodnutie F. I. N. spol. s r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 10Sžfk/68/2019 daňové veci 1S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD; členovia senátu: JUDr. Marián Fečík, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M miestnosť P-5, prízemie
27.10.2021 09:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Bystrík Zamkovský c/a Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 1Asan/1/2019 o uložení pokuty 1S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD; členovia senátu: JUDr. Marián Fečík, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M miestnosť P-5, prízemie
27.10.2021 09:30 verejne vyhlásené rozhodnutie AGAMA PLUS spol. s r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 10Sžfk/1/2020 daňové veci 1S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD; členovia senátu: JUDr. Marián Fečík, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M miestnosť P-5, prízemie
27.10.2021 09:30 verejne vyhlásené rozhodnutie STAKOS SLOVAKIA a. s. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 10Sžfk/74/2018 daňové veci 1S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD; členovia senátu: JUDr. Marián Fečík, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M miestnosť P-5, prízemie
27.10.2021 09:30 verejne vyhlásené rozhodnutie plk. Mgr. Ivan Špánik c/a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4Sžk/24/2020 služobný pomer 1S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD; členovia senátu: JUDr. Marián Fečík, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M miestnosť P-5, prízemie
27.10.2021 11:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Mgr. Marek Porubský c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 9Sžsk/35/2021 materské 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Jana Martinčeková miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 11:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Jozef Vysopal c/a Centrum právnej pomoci, Košice 4Sžk/18/2021 právna pomoc 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Jana Martinčeková miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 11:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Michal Hanč, MBA c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 9Sžsk/2/2021 materské 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Jana Martinčeková miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 11:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Complex HM, s.r.o. c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 6Ssk/18/2021 sociálne poistenie 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Jana Martinčeková miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 11:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Complex HM, s.r.o. c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 6Ssk/16/2021 sociálne poistenie 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Jana Martinčeková miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 11:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Roman Rozenberg c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 6Ssk/10/2021 invalidný dôchodok 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Jana Martinčeková miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 11:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Mgr. Irena Kotásková c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 7Sžsk/102/2020 hmotná núdza 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Jana Martinčeková miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 11:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Peter Benada c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 9Sžsk/98/2020 materské 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Jana Martinčeková miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 11:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Vladimír Ballai c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 10Sžsk/7/2019 peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Jana Martinčeková miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Marek Verner c/a Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát 2Asan/7/2020 o uložení pokuty 350,- €, dopravný priestupok 5S; predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; členovia senátu: JUDr. Anita Filová, JUDr. Juraj Vališ, LL.M. miestnosť P-5, prízemie
27.10.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie JUDr. Štefan Lendvay c/a Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor 8Sžr/2/2020 katastrálne veci 5S; predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; členovia senátu: JUDr. Anita Filová, JUDr. Juraj Vališ, LL.M. miestnosť P-5, prízemie
27.10.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie PINGUIN REAL, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 2Sžfk/36/2019 daňové veci 5S; predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; členovia senátu: JUDr. Anita Filová, JUDr. Juraj Vališ, LL.M. miestnosť P-5, prízemie
27.10.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie ArchiCon, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 2Sžfk/16/2019 daňové veci 5S; predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; členovia senátu: JUDr. Anita Filová, JUDr. Juraj Vališ, LL.M. miestnosť P-5, prízemie
27.10.2021 10:45 verejne vyhlásené rozhodnutie Minister spravodlivosti SR c/a Slovenská komora exekútorov – Disciplinárna komisia Bratislava, Disciplinárny senát č. 7 2Asan/2/2019 disciplinárne previnenie, pokarhanie 5S; predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; členovia senátu: JUDr. Anita Filová, JUDr. Juraj Vališ, LL.M. miestnosť P-5, prízemie
27.10.2021 10:45 verejne vyhlásené rozhodnutie Ing. Otto Páleš c/a Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov 10Sžrk/3/2019 pozemkové veci 5S; predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; členovia senátu: JUDr. Anita Filová, JUDr. Juraj Vališ, LL.M. miestnosť P-5, prízemie
27.10.2021 10:45 verejne vyhlásené rozhodnutie Apartment ski, s.r.o. c/a Daňový úrad Banská Bystrica a spol. 10Sžfk/45/2019 žaloba opomenutého účastníka – daňové veci 5S; predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; členovia senátu: JUDr. Anita Filová, JUDr. Juraj Vališ, LL.M. miestnosť P-5, prízemie
27.10.2021 10:45 verejne vyhlásené rozhodnutie VENAS, a.s. v reštrukturalizácii c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sžfk/44/2019 daňové veci 5S; predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; členovia senátu: JUDr. Anita Filová, JUDr. Juraj Vališ, LL.M. miestnosť P-5, prízemie
27.10.2021 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie JUDr. Igor Varga – správca konkurznej podstaty DIOS Slovakia, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 2Sžfk/47/2018 daňové veci 5S; predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; členovia senátu: JUDr. Anita Filová, JUDr. Juraj Vališ, LL.M. miestnosť P-5, prízemie
27.10.2021 13:00 verejne vyhlásené rozhodnutie AG-AUTO-GROUP s.r.o. Topoľčany c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sžfk/27/2020 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 13:00 verejne vyhlásené rozhodnutie AJCOR RECYCLING spol. s.r.o. Komárno c/a Finančné riaditeľstvo SR 3Sžfk/74/2019 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 13:00 verejne vyhlásené rozhodnutie ALPHA-SERVIS s.r.o. Veľký Meder c/a Finančné riaditeľstvo SR 2Sžfk/68/2019 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 13:00 verejne vyhlásené rozhodnutie AJCOR RECYCLING spol. s.r.o. Komárno c/a Finančné riaditeľstvo SR 2Sžfk/33/2019 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 13:00 verejne vyhlásené rozhodnutie SK Store s.r.o. Trnava c/a Okresný úrad Trnava 5Sžk/27/2019 stavebné konanie 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 13:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Vladimír Šimko, Bratislava c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/72/2020 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 13:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Milan Makovický c/a Veliteľ pozemných síl Ozbrojených síl SR 4Asan/5/2021 o uložení pokuty 150,-eur dopravný priestupok 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 13:00 verejne vyhlásené rozhodnutie JUDr. Jozef Uj c/a Slovenská advokátska komora, I. Odvolací disciplinárny senát Bratislava 5Asan/8/2020 o uložení pokuty 2 000,-eur disciplinárne opatrenie 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 13:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Michal Lehoczki c/a Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov 2Asan/16/2019 pokarhanie – priestupok proti majetku a obč. spolunažívaniu 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 13:00 verejne vyhlásené rozhodnutie T & B s.r.o. Trnovec nad Váhom c/a Finančné riaditeľstvo SR 2Sžfk/46/2019 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 13:00 verejne vyhlásené rozhodnutie JOLLY – CLUB s.r.o. Nové Zámky c/a Finančné riaditeľstvo SR 2Sžfk/26/2019 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Roman Cerulík c/a Okresný úrad Banská Bystrica 5Sžk/29/2019 lesníctvo 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie NUBIUM s.r.o. Bratislava c/a Okresný úrad Nitra 1Sžk/1/2020 stavebné konanie 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Ing. Martin Hromada c/a Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trenčín 4Sžk/37/2020 neplatnosť skončenia služobného pomeru v št. službe 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Ing. Vladimír Polák c/a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava 7Sžsk/9/2020 nedoplatok na poistnom z ročného zúčtovania poistného 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie MUDr. Miloslav Vlček c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 7Sžsk/29/2020 sociálne poistenie 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie MUDr. Jana Pacherová c/a Sociálna poisťovňa-ústredie Bratislava 7Sžsk/9/2021 sociálne poistenie 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Jozef Ďurech c/a Sociálna poisťovňa-ústredie Bratislava 9Sk/26/2020 starobný dôchodok 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Matej Čičák c/a Generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže BA 2Sžk/4/2019 služobný pomer 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie JUDr. Martin Trnovec c/a Mestská časť Bratislava – Jarovce 2Sžk/8/2019 žaloba opomenutého účastníka-stavebné konanie 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Mining Gold s.r.o. Stupava c/a Hlavný banský úrad Banská Štiavnica 10Sžk/15/2019 určenie dobývacieho priestoru Detva 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Ing. Andrej Repický c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 7Sžsk/50/2020 materské 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
27.10.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie JUDr. Imrich Kajaba c/a Ministerstvo vnútra SR Bratislava 7Sžsk/40/2020 vojenské a policajné dôchodky – príspevok za službu 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie