Pojednávania

Oznámenie pre masmédiá: Vzhľadom na obmedzenú kapacitu pojednávacích miestností žiadame redakcie, aby nám svoju účasť na pojednávaniach hlásili vopred (aspoň 48 hodín pred začiatkom). Do e-mailu: tlacove@nssud.sk nám, prosím, zašlite meno, priezvisko a redakciu (v prípade, že prídete s kameramanom/kameramankou, nahláste jeho/jej meno a priezvisko tiež).


Dátum a čas úkonu Forma úkonu Účastníci konania Spisová značka Predmet konania Senát Poznámka
06.12.2022 11:00 Ústne pojednávanie predseda Krajského súdu v Trnave c/a JUDr. Jana Tvrdá sudkyňa 31D/8/2021 § 116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z.z 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. JUDr. Marián Fečík prísediaci: JUDr. Jitka Johana Hasíková doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD. 3. poschodie miestnosť č. 4
29.11.2022 14:00 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a Mgr. Anna Monoková sudkyňa 31D/22/2021 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. JUDr. Marián Fečík prísediaci: Mgr. Eva Kováčechová doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 3. poschodie miestnosť č. 4
29.11.2022 10:30 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Pavol Holík, súdny exekútor 31D/19/2022 § 91 ods. 1 prvá veta zákona č. 323/1992 Zb. 31D; predseda: Mgr. Michal Novotný sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Peter Kohút JUDr. Zuzana Papcúnová 3. poschodie miestnosť č. 4
23.11.2022 14:00 Ústne pojednávanie minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Zuzana Holčíková notárka 32D/20/2022 § 91 ods. 1 zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 32D; predseda: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: JUDr. Iveta Vašková JUDr. Martin Palovčík 3. poschodie miestnosť č. 4
22.11.2022 14:00 Ústne pojednávanie prezident Notárskej komory Slovenskej republiky c/a Mgr. Vojtech Kavečanský notár 31D/14/2022 § 91 ods. 1 Notárskeho poriadku 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: Mgr. Michal Novotný prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Eva Imrišová JUDr. Anna Nagyová 3. poschodie miestnosť č. 4
22.11.2022 odročené na 25.11.2022 o 11:00 hod. Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Eva Bieliková sudkyňa 31D/16/2022 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: Mgr. Michal Novotný prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Zuzana Čížová JUDr. Michaela Kajabová 3. poschodie miestnosť č. 4
14.11.2022 13:00 Ústne pojednávanie minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková, PhD. súdna exekútorka 32D/5/2022 § 220 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 32D; predseda: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: Mgr. Igor Palša František Radzo 3. poschodie miestnosť č. 4
11.11.2022 10:30 Ústne pojednávanie predsedníčka Okresného súdu Vranov nad Topľou c/a JUDr. Andrea Havírová sudkyňa 31D/17/2022 § 116 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. 31D; predseda: Mgr. Michal Novotný sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Zdenka Benčíková JUDr. Michaela Kajabová 3. poschodie miestnosť č. 4
09.11.2022 10:00 Ústne pojednávanie špeciálny prokurátor c/a JUDr. Ľuboš Beňo prokurátor 32D/6/2022 § 188 ods. 1 písm. a/ zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 32D; predseda: JUDr. Marián Fečík sudcovia: JUDr. Anita Filová JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: JUDr. Sylvia Andrejková JUDr. Renáta Greif Radovčičová 3. poschodie miestnosť č. 4
08.11.2022 14:00 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Štefan Demian notár 31D/5/2022 Podľa § 91 ods. 1 prvej vety Notárskeho poriadku 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: Mgr. Michal Novotný prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Eva Imrišová JUDr. Martin Palovčík 3. poschodie miestnosť č. 4
08.11.2022 09:00 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Marián Kurinec sudca 31D/17/2021 podľa § 116 ods. 3 písm. b) zákona č. 385/2000 Z.z. podľa § 116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z.z. 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. JUDr. Marián Fečík prísediaci: JUDr. Zdenka Benčíková JUDr. Jitka Johana Hasíková 3. poschodie miestnosť č. 4
07.11.2022 11:00 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Andrea Haitová, sudkyňa JUDr. Ivona Hrčeková sudkyňa 32D/13/2021 § 116 ods. 2 písm. e/ zákona č. 385/2000 Z.z. 32D; predsedníčka: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD. miestnosť č. 4 III. poschodie
04.11.2022 9:30 Ústne pojednávanie prezident Notárskej komory Slovenskej republiky c/a JUDr. Jarmila Kováčová notárka 31D/13/2022 § 91 ods. 1 Notárskeho poriadku 31D; predseda: Mgr. Michal Novotný sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Juraj Šikuta JUDr. Mária Zimanová 3. poschodie miestnosť č. 4
03.11.2022 11:00 Verejné zasadnutie predseda Krajského súdu v Trnave c/a JUDr. Jana Tvrdá, sudkyňa 33D/6/2021 § 116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z.z. 33D; predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková, prísediaci: doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD., doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD. LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 4
27.10.2022 13:00 ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Ján Hamara, notár 33D/9/2022 § 91 ods. 1 prvej vety zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD., sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., prísediaci: JUDr. Martin Palovčík, JUDr. Ivan Macák 3. poschodie, miestnosť č. 4
27.10.2022 10:00 ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Viktor Dubas, notár 33D/17/2022 § 91 ods. 1 prvej vety zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD., sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., prísediaci: JUDr. Anna Nagyová, Mgr. Peter Mikita 3. poschodie, miestnosť č. 4
26.10.2022 14:00 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Boris Gerbery, súdny exekútor 32D/9/2022 § 220 ods. 1 druhá veta a § 220 ods. 2 prvá veta zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok 32D; predsedníčka: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: Mgr. Martin Kostka JUDr. Vojtech Markovič, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 4
26.10.2022 10:00 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Michal Mazúr, súdny exekútor 32D/7/2022 § 220 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok 32D; predsedníčka: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: JUDr. Michal Dáni, PhD. JUDr. Stanislav Laifer 3. poschodie, miestnosť č. 4
26.10.2022 09:00 ústne pojednávanie Predsedníčka Okresného súdu Bratislava V c/a JUDr. Michal Sobolovský, sudca 33D/5/2022 § 116 ods. 3 písm. d) zákona č. 385/2000 Z. z. 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD. sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. prísediaci: doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD. JUDr. Michaela Kajabová 3. poschodie, miestnosť č. 6
25.10.2022 13:00 ústne pojednávanie Sudcovská rada pri Okresnom súde Bratislava V c/a JUDr. Michal Sobolovský, sudca 33D/9/2021 § 116 ods. 2 písm. b) a f) zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD., sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., prísediaci: JUDr. Stanislav Gaňa, PhD., Mgr. Marcel Drgon 3. poschodie, miestnosť č. 6
25.10.2022 11:30 Ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Monika Kurjaková, sudkyňa 31D/21/2021 § 116 ods. 1 písm. a/ zákona č. 385/2000 Z.z. 31D; predseda: Mgr. Michal Novotný sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD., doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 4
24.10.2022 Termín zrušený ústne pojednávanie Ing. Ľubomír Jurek c/a Výbor národnej rady SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ 35Snr/2/2021 o preskúmanie rozhodnutia NBÚ 11S; JUDr. Jana Hatalová, PhD. – predsedníčka senátu, Mgr. Michal Novotný – člen senátu, JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu, JUDr. Pavol Naď – člen senátu, JUDr. Zuzana Šabová – členka senátu v miestnosti č. dv. 6, 3. poschodie
24.10.2022 10:30 ústne pojednávanie BONUL s.r.o. c/a Výbor národnej rady SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ 25Snr/1/2021 o preskúmanie rozhodnutia NBÚ 11S; JUDr. Jana Hatalová, PhD. – predsedníčka senátu, Mgr. Michal Novotný – člen senátu, JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu, JUDr. Pavol Naď – člen senátu, JUDr. Zuzana Šabová – členka senátu v miestnosti č. dv. 6, 3. poschodie
24.10.2022 9:30 Ústne pojednávanie predsedníčka Okresného súdu Trnava c/a Mgr. Andrea Tomašovičová, sudkyňa 32D/17/2021 § 116 ods. 2 písm. f/ zákona č. 385/2000 Z.z. 31D; predseda: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD. JUDr. Stanislav Gaňa 3. poschodie miestnosť č. 4
21.10.2022 13:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Miroslav Jamrich, sudca 33D/7/2021 § 116 ods. 1 písm. a/ zákona č. 385/2000 Z. z. 33D; predseda: JUDr. Viola Takáčová, PhD. sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. prísediaci: prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 3. poschodie miestnosť č. 6
21.10.2022 09:00 ústne pojednávanie predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici c/a JUDr. Adriána Považanová, sudkyňa 33D/20/2022 § 116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z. z. 33D; predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD. Mgr. Kristína Babiaková prísediaci: Mgr. Eva Kováčechová Mgr. Marcel Drgon 3. poschodie, miestnosť č. 4
24.10.2022 09:00 ústne pojednávanie Ing. Gabriel Otil c/a Výbor národnej rady SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ 2Snr/1/2019 o preskúmanie rozhodnutia NBÚ 11S; JUDr. Jana Hatalová, PhD. – predsedníčka senátu, Mgr. Michal Novotný – člen senátu, JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu, JUDr. Pavol Naď – člen senátu, JUDr. Zuzana Šabová – členka senátu v miestnosti č. dv. 6, 3. poschodie
20.10.2022 13:00 Verejné zasadnutie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Marián Kurinec sudca 33D/4/2021 § 116 ods. 3 písm. b) v spojení s § 116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z. z. 33D; predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková, prísediaci: JUDr. Michaela Kajabová Mgr. Eva Kováčechová 3. poschodie miestnosť č. 4
20.10.2022 9:00 ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Ivan Polák, súdny exekútor 33D/8/2022 § 220 ods. 1 v spojení s § 220 ods. 2 prvej vety Exekučného poriadku 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD., sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., prísediaci: JUDr. Jaroslav Mráz, František Radzo 3. poschodie, miestnosť č. 4
19.10.2022 13:00 ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Igor Čabra, notár 33D/7/2022 § 91 ods. 1 prvej vety zákona č. 323/1992 Zb. 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD., sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., prísediaci: JUDr. Martina Mižiková, JUDr. Ivan Macák 3. poschodie, miestnosť č. 6
19.10.2022 13:00 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Daniel Béreš, sudca 32D/22/2021 § 116 ods. 2 písm. b) v spojení s § 116 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 385/2000 Z.z. 32D; predsedníčka: JUDr. Marián Fečík sudcovia: JUDr. Anita Filová JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: JUDr. Zuzana Čížová doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 4
18.10.2022 13:00 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Imelda Šašváryová notárka 31D/11/2022 § 91 ods. 1 veta prvá Notárskeho poriadku 31D; predseda: Mgr. Michal Novotný sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Zuzana Grófikova Mgr. Peter Mikita 3. poschodie, miestnosť č. 4
18.10.2022 09.00 Ústne pojednávanie predsedníčka Okresného súdu Bratislava V c/a JUDr. Michal Sobolovský sudca 31D/6/2021 § 116 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z.z. 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. Mgr. Michal Novotný prísediaci: JUDr. Stanislav Gaňa, PhD. JUDr. Lucia Kolníková 3. poschodie, miestnosť č. 4
17.10.2022 13:00 Ústne pojednávanie predseda Súdnej rady SR predseda Špecializovaného trestného súdu c/a JUDr. Michal Truban, sudca 32D/15/2021 § 116 ods. 1 písm. a), písm. b) a § 116 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z.z. 32D; predsedníčka: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: JUDr. Zdenka Benčíková JUDr. Zuzana Čížová 3. poschodie, miestnosť č. 4
17.10.2022 09:00 ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Martin Piovartsy, sudca 33D/17/2021 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD., sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., prísediaci: doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD., doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 4
12.10.2022 14:00 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Vladimír Kliniec, súdny exekútor 32D/1/2022 § 220 ods. 1 druhá veta a § 220 ods. 2 prvá veta zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok 32D; predsedníčka: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: JUDr. Peter Kohút JUDr. Jaroslav Mráz 3. poschodie, miestnosť č. 4
12.10.2022 10:00 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a Mgr. Denisa Mesárošová, sudkyňa 32D/3/2022 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 32D; predseda: JUDr. Marián Fečík sudcovia: JUDr. Anita Filová JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: Mgr. Marianna Leontiev prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 4
11.10.2022 14:00 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Miroslav Červeňák, notár 31D/1/2022 § 91 ods. 1 prvá veta zákona č. 323/1992 Zb 31D; predseda: Mgr. Michal Novotný sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Ivan Macák JUDr. Katarína Nagyová 3. poschodie, miestnosť č. 4
11.10.2022 09:00 Ústne pojednávanie Predsedníčka Krajského súdu v Košiciach c/a JUDr. Monika Géciová, PhD. sudkyňa 33D/22/2022 § 116 ods. 3 písm. a/ zákona č. 385/2000 Z.z. 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD. sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. prísediaci: JUDr. Zdenka Benčíková prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 3. poschodie miestnosť č. 6
11.10.2022 09:00 Ústne pojednávanie Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Dana Wänkeová sudkyňa 31D/16/2021 33D/21/2021 § 116 ods. 1 písm. a), § 116 ods. 2 písm. a) a i) zákona č. 385/200 Z.z. 31D; predseda: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. JUDr. Marián Fečík prísediaci: JUDr. Lucia Kolníková prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 4
10.10.2022 15:00 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Dagmar Buchalová, sudkyňa 31D/1/2022 § 116 ods. 1 písm. a/ zákona č. 385/2000 Z.z. 31D; predseda: Mgr. Michal Novotný sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: Mgr. Eva Kovačechová JUDr. Michaela Kajabová 3. poschodie miestnosť č. 4
10.10.2022 11:00 Ústne pojednávanie predseda Okresného súdu Prešov c/a JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca 32D/8/2022 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 32D; predsedníčka: JUDr. Marián Fečík sudcovia: JUDr. Anita Filová JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: JUDr. Jitka Johana Hasíková Mgr. Eva Kováčechová 3. poschodie, miestnosť č. 4
05.10.2022 13:00 Ústne pojednávanie predsedníčka Súdnej rady SR c/a JUDr. Denisa Cviková, sudkyňa 32D/9/2021 § 116 ods. 2 písm. i/ zákona č. 385/2000 Z.z. § 116 ods. 3 písm. d/ zákona č. 385/2000 Z.z. 32D; predsedníčka: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 4
05.10.2022 9:30 Ústne pojednávanie predsedníčka Okresného súdu Zvolen c/a Mgr. Dalibor Miľan sudca 31D/7/2022 § 116 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm.b), f), i), ods. 3 písm. d) zákona č. 385/2000 Z.z. 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: Mgr. Michal Novotný prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: Mgr. Marianna Leontiev Mgr. Eva Kováčechová miestnosť č. 4 III. poschodie
04.10.2022 14:00 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Pavol Holík súdny exekútor 31D/10/2022 § 220 ods. 2 Exekučného poriadku 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: Mgr. Michal Novotný prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Michala Dlhopolcová, Mgr. Bernard Janík 3. poschodie, miestnosť č. 4
04.10.2022 9:30 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Mária Zervan exekútorka 31D/12/2022 § 220 ods. 1 Exekučného poriadku 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: Mgr. Michal Novotný prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Michal Dáni, PhD., JUDr. Tomáš Vranovič 3. poschodie, miestnosť č. 4
03.10.2022 10:00 Ústne pojednávanie predsedníčka Súdnej rady SR c/a JUDr. Andrea Haitová, sudkyňa 32D/8/2021 § 116 ods. 3 písm. d/ v spojení s § 116 ods. 2 písm. i/ zákona č. 385/2000 Z.z. 32D; predsedníčka: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: JUDr. Michaela Kajabová prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 4
29.09.2022 11.00 verejne vyhlásené rozhodnutie AT – log, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sžfk/50/2020 daňové veci 5S; JUDr. Petra Príbelská PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Juraj Vališ, LL.M., prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. v miestnosti č. 6, 3. poschodie
29.09.2022 11.00 verejne vyhlásené rozhodnutie Mgr. Ivan Beňo c/a Trenčiansky samosprávny kraj 5Svk/3/2022 čiastočná neprípustnosť poskytnúť informáciu 5S; JUDr. Petra Príbelská PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Anita Filová, JUDr. Juraj Vališ, LL.M. v miestnosti č. 6, 3. poschodie
29.09.2022 11.00 verejne vyhlásené rozhodnutie Mgr. Marián Michalec c/a Primátorka Mesta Púchov 5Svk/11/2021 preskúmanie rozhodnutia 5S; JUDr. Petra Príbelská PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Anita Filová, JUDr. Juraj Vališ, LL.M. v miestnosti č. 6, 3. poschodie
29.09.2022 11.00 verejne vyhlásené rozhodnutie FORA - STAV, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 10Sžfk/26/2020 daňové veci 5S; JUDr. Petra Príbelská PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Anita Filová, JUDr. Juraj Vališ, LL.M. v miestnosti č. 6, 3. poschodie
29.09.2022 11.00 verejne vyhlásené rozhodnutie AT – log, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sžfk/48/2020 daňové veci 5S; JUDr. Petra Príbelská PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Anita Filová, JUDr. Juraj Vališ, LL.M. v miestnosti č. 6, 3. poschodie
29.09.2022 TERMÍN ZRUŠENÝ verejne vyhlásené rozhodnutie K´Food Distribution, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/18/2020 daňové veci 5S; JUDr. Petra Príbelská PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Anita Filová, JUDr. Juraj Vališ, LL.M. v miestnosti č. 6, 3. poschodie
29.09.2022 10:45 verejne vyhlásené rozhodnutie Roman Cerulík c/a Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov 4Sžk/6/2021 stavebné konanie 5S; JUDr. Anita Filová – predsedníčka senátu, JUDr. Petra Príbelská PhD., JUDr. Juraj Vališ, LL.M. v miestnosti č. 6, 3. poschodie
29.09.2022 10:45 verejne vyhlásené rozhodnutie Ing. Anna Žitňanová c/a Okresný úrad Banská Bystrica 1Sžrk/4/2021 katastrálne veci 5S; JUDr. Anita Filová – predsedníčka senátu, JUDr. Petra Príbelská PhD., JUDr. Juraj Vališ, LL.M. v miestnosti č. 6, 3. poschodie
29.09.2022 10:45 verejne vyhlásené rozhodnutie JUDr. Silvia Kollárová c/a Ministerstvo spravodlivosti SR 1Sžik/3/2021 slobodný prístup k informáciám 5S; JUDr. Anita Filová – predsedníčka senátu, JUDr. Petra Príbelská PhD., JUDr. Juraj Vališ, LL.M. v miestnosti č. 6, 3. poschodie
29.09.2022 10:45 verejne vyhlásené rozhodnutie GLOBAL PROPERTIES, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 6Sžfk/44/2020 daňové veci 5S; JUDr. Anita Filová – predsedníčka senátu, JUDr. Petra Príbelská PhD., JUDr. Juraj Vališ, LL.M. v miestnosti č. 6, 3. poschodie
29.09.2022 10:45 verejne vyhlásené rozhodnutie HUMAC ENVIROMENT, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 6Sžfk/32/2020 daňové veci 5S; JUDr. Anita Filová – predsedníčka senátu, JUDr. Petra Príbelská PhD., JUDr. Juraj Vališ, LL.M. v miestnosti č. 6, 3. poschodie
29.09.2022 10:45 verejne vyhlásené rozhodnutie COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo c/a Štátna veterinárna a potravinová správa SR 2Asan/12/2020 uloženie pokuty zákon o potravinách 5S; JUDr. Anita Filová – predsedníčka senátu, JUDr. Petra Príbelská PhD., JUDr. Juraj Vališ, LL.M. v miestnosti č. 6, 3. poschodie
29.09.2022 10:45 verejne vyhlásené rozhodnutie Neo Tec Martin, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 8Sžfk/2/2021 daňové veci 5S; JUDr. Anita Filová – predsedníčka senátu, JUDr. Petra Príbelská PhD., JUDr. Juraj Vališ, LL.M. v miestnosti č. 6, 3. poschodie
29.09.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Triunfo, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 8Sžfk/26/2021 daňové veci 5S; JUDr. Petra Príbelská PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Juraj Vališ, LL.M., prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. v miestnosti č. 6, 3. poschodie
29.09.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Ľudmila Sklenářová OMEK – CONSULTING c/a Finančné riaditeľstvo SR 6Sžfk/64/2020 daňové veci 5S; JUDr. Petra Príbelská PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Juraj Vališ, LL.M., prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. v miestnosti č. 6, 3. poschodie
29.09.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Ing. Martin Palko, PhD. c/a Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky 5Svk/16/2021 odstránenie stavby 5S; JUDr. Petra Príbelská PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Anita Filová, JUDr. Juraj Vališ, LL.M. v miestnosti č. 6, 3. poschodie
29.09.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie PROVYM spol. s r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/35/2021 daňové veci 5S; JUDr. Petra Príbelská PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Anita Filová, JUDr. Juraj Vališ, LL.M. v miestnosti č. 6, 3. poschodie
29.09.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie PLYNAS s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/15/2021 daňové veci 5S; JUDr. Petra Príbelská PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Anita Filová, JUDr. Juraj Vališ, LL.M. v miestnosti č. 6, 3. poschodie
29.09.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie PROVYM spol. s r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 8Sžfk/37/2021 daňové veci 5S; JUDr. Petra Príbelská PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Anita Filová, JUDr. Juraj Vališ, LL.M. v miestnosti č. 6, 3. poschodie
29.09.2022 09:30 verejne vyhlásené rozhodnutie ORVA color s. r. o. c/a Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky 10Sžk/24/2021 stavebné konanie 1S; JUDr. Jana Hatalová, PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Marián Fečík – člen senátu, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M – členka senátu v miestnosti č. dv. 3, 3. poschodie
29.09.2022 09:30 verejne vyhlásené rozhodnutie MUDr. Karol Barányik, PhD. a spol. c/a Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov 8Sžk/29/2021 o zmenu údajov 1S; JUDr. Jana Hatalová, PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Marián Fečík – člen senátu, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M – členka senátu v miestnosti č. dv. 3, 3. poschodie
29.09.2022 09:30 verejne vyhlásené rozhodnutie JUDr. Matúš Gémeš a spol. c/a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 5Sžk/14/2021 stavebné konanie – kultúrna pamiatka 1S; JUDr. Jana Hatalová, PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Marián Fečík – člen senátu, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M – členka senátu v miestnosti č. dv. 3, 3. poschodie
29.09.2022 09:30 verejne vyhlásené rozhodnutie DȎVERA zdravotná poisťovňa a. s. c/a Ministerstvo zdravotníctva SR 1Svk/15/2021 o výšku úhrady 1S; JUDr. Jana Hatalová, PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Marián Fečík – člen senátu, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M – členka senátu v miestnosti č. dv. 3, 3. poschodie
29.09.2022 09:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Tomáš Kaščák c/a Ministerstvo spravodlivosti SR 1Svk/10/2021 o preskúmanie rozhodnutia žalovaného 1S; JUDr. Jana Hatalová, PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Marián Fečík – člen senátu, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M – členka senátu v miestnosti č. dv. 3, 3. poschodie
29.09.2022 09:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Salim BOUJNAH c/a Mobilná jednotka Policajného zboru Bratislava 1Sak/13/2022 zaistenie 1S; JUDr. Jana Hatalová, PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Marián Fečík – člen senátu, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M – členka senátu v miestnosti č. dv. 3, 3. poschodie
29.09.2022 09:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Roman Cerulík c/a Okresný úrad Nitra 6Sžk/19/2021 životné prostredie 1S; JUDr. Marián Fečík – predseda senátu, JUDr. Jana Hatalová, PhD. – členka senátu, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M – členka senátu v miestnosti č. dv. 3, 3. poschodie
29.09.2022 09:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Dušan Habánek c/a Krajské riaditeľstvo PZ Trenčín 4Asan/10/2020 uloženie pokuty 1S; JUDr. Marián Fečík – predseda senátu, JUDr. Jana Hatalová, PhD. – členka senátu, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M – členka senátu v miestnosti č. dv. 3, 3. poschodie
29.09.2022 09:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Lesoochranárske zoskupenie VLK, o. z. c/a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 10Sžk/19/2020 životné prostredie 1S; JUDr. Marián Fečík – predseda senátu, JUDr. Jana Hatalová, PhD. – členka senátu, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M – členka senátu v miestnosti č. dv. 3, 3. poschodie
29.09.2022 09:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Lesoochranárske zoskupenie VLK, o. z. c/a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1Sžk/14/2020 životné prostredie 1S; JUDr. Marián Fečík – predseda senátu, JUDr. Jana Hatalová, PhD. – členka senátu, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M – členka senátu v miestnosti č. dv. 3, 3. poschodie
29.09.2022 09:30 verejne vyhlásené rozhodnutie H.M.H. – Drevovýroba Kociha s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8Sžfk/33/2020 daňové veci 1S; JUDr. Jana Hatalová, PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL. M. – členka senátu, JUDr. Marián Fečík – člen senátu v miestnosti č. dv. 3, 3. poschodie
29.09.2022 09:30 verejne vyhlásené rozhodnutie NeoTec Martin s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sžfk/1/2021 daňové veci 1S; JUDr. Jana Hatalová, PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL. M. – členka senátu, JUDr. Marián Fečík – člen senátu v miestnosti č. dv. 3, 3. poschodie
29.09.2022 09:30 verejne vyhlásené rozhodnutie STEEL MAXX s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3Sžfk/98/2019 daňové veci 1S; JUDr. Jana Hatalová, PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL. M. – členka senátu, JUDr. Marián Fečík – člen senátu v miestnosti č. dv. 3, 3. poschodie
29.09.2022 09:30 verejne vyhlásené rozhodnutie HYDINA SLOVENSKO s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sžfk/83/2020 daňové veci 1S; JUDr. Jana Hatalová, PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL. M. – členka senátu, JUDr. Marián Fečík – člen senátu v miestnosti č. dv. 3, 3. poschodie
29.09.2022 09:30 verejne vyhlásené rozhodnutie BRIstav s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8Sžfk/82/2020 daňové veci 1S; JUDr. Jana Hatalová, PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL. M. – členka senátu, JUDr. Marián Fečík – člen senátu v miestnosti č. dv. 3, 3. poschodie
28.09.2022 10:15 verejne vyhlásené rozhodnutie Peter Hajčík, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5Sžfk/23/2021 daňové veci 2S; JUDr. Marián Trenčan – predseda senátu, JUDr. Elena Berthotyová, PhD. – členka senátu, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. – člen senátu v miestnosti č. 6 - III. poschodie
28.09.2022 10:15 verejne vyhlásené rozhodnutie Peter Hajčík, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2Sžfk/44/2020 daňové veci 2S; JUDr. Marián Trenčan – predseda senátu, JUDr. Elena Berthotyová, PhD. – členka senátu, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. – člen senátu v miestnosti č. 6 - III. poschodie
28.09.2022 10:15 verejne vyhlásené rozhodnutie Roman Cerulík c/a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 5Sžk/26/2020 stavebné konanie 2S; JUDr. Marián Trenčan – predseda senátu, JUDr. Elena Berthotyová, PhD. – členka senátu, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. – člen senátu v miestnosti č. 6 - III. poschodie
28.09.2022 10:15 verejne vyhlásené rozhodnutie AT – log, s.r.o., Sereď c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4Sžfk/38/2020 daňové veci 2S; JUDr. Marián Trenčan – predseda senátu, JUDr. Elena Berthotyová, PhD. – členka senátu, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. – člen senátu v miestnosti č. 6 - III. poschodie
28.09.2022 TERMÍN ZRUŠENÝ verejne vyhlásené rozhodnutie Ing. Anton Fuzák c/a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 5Asan/6/2021 správny delikt - vyčiarknutie zo zoznamu znalcov 2S; JUDr. Marián Trenčan – predseda senátu, JUDr. Elena Berthotyová, PhD. – členka senátu, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. – člen senátu v miestnosti č. 6 - III. poschodie
28.09.2022 10:15 verejne vyhlásené rozhodnutie Ing. Matej Biroš c/a Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov 1Asan/21/2021 uloženie pokuty 150 eur - diaľničná známka 2S; JUDr. Marián Trenčan – predseda senátu, JUDr. Elena Berthotyová, PhD. – členka senátu, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. – člen senátu v miestnosti č. 6 - III. poschodie
28.09.2022 10:00 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Andrea Haitová, sudkyňa JUDr. Ivona Hrčeková sudkyňa 32D/13/2021 § 116 ods. 2 písm. e/ zákona č. 385/2000 Z.z. 32D; predsedníčka: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD. miestnosť č. 4 III. poschodie
28.09.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Peter Fabián c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 10Sžfk/63/2020 colné veci – colný dlh 2S; JUDr. Elena Berthotyová, PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Marián Fečík – člen senátu, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. – člen senátu v miestnosti č. 6 - III. poschodie
28.09.2022 Termín zrušený verejne vyhlásené rozhodnutie DRYÁDA CORPORATION, s. r. o. Trebišov c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2Sfk/45/2021 daňové veci 2S; JUDr. Elena Berthotyová, PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Marián Trenčan – člen senátu, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. – člen senátu v miestnosti č. 6 - III. poschodie
28.09.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Makram ABDELHATIF c/a Mobilná jednotka Policajného zboru Bratislava 2Sak/11/2022 zaistenie cudzinca 2S; JUDr. Elena Berthotyová, PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Marián Trenčan – člen senátu, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. – člen senátu v miestnosti č. 6 - III. poschodie
28.09.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Nettix, s.r.o. Košice c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2Sfk/31/2021 daňové veci 2S; JUDr. Elena Berthotyová, PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Marián Trenčan – člen senátu, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. – člen senátu v miestnosti č. 6 - III. poschodie
28.09.2022 10.00 verejne vyhlásené rozhodnutie JUDr. Silvia Kollárová, advokátka Levoča c/a Krajský súd v Prešove 5Sžik/2/2020 o slobodnom prístupe k informáciám 2S; JUDr. Elena Berthotyová, PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Marián Trenčan – člen senátu, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. – člen senátu v miestnosti č. 6 - III. poschodie
28.09.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Ekolor, s.r.o. Košice c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2Sfk/35/2021 daňové veci 2S; JUDr. Elena Berthotyová, PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Marián Trenčan – člen senátu, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. – člen senátu v miestnosti č. 6 - III. poschodie
28.09.2022 10.00 verejne vyhlásené rozhodnutie SMS Dubovec s.r.o., Turie c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4Sžfk/36/2020 daňové veci 2S; JUDr. Elena Berthotyová, PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Marián Trenčan – člen senátu, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. – člen senátu v miestnosti č. 6 - III. poschodie
28.09.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie VENAS a.s., Prešov c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5Sžfk/40/2020 daňové veci 2S; JUDr. Elena Berthotyová, PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Marián Trenčan – člen senátu, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. – člen senátu v miestnosti č. 6 - III. poschodie
28.09.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie AG-AUTO-GROUP s.r.o., Topoľčany c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6Sžfk/30/2020 daňové veci 2S; JUDr. Elena Berthotyová, PhD. – predsedníčka senátu, JUDr. Marián Trenčan – člen senátu, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. – člen senátu v miestnosti č. 6 - III. poschodie