Pojednávania

Oznámenie pre masmédiá: Vzhľadom na obmedzenú kapacitu pojednávacích miestností žiadame redakcie, aby nám svoju účasť na pojednávaniach hlásili vopred (aspoň 48 hodín pred začiatkom). Do e-mailu: tlacove@nssud.sk nám, prosím, zašlite meno, priezvisko a redakciu (v prípade, že prídete s kameramanom/kameramankou, nahláste jeho/jej meno a priezvisko tiež).


Dátum a čas úkonu Forma úkonu Účastníci konania Spisová značka Predmet konania Senát Poznámka
04.04.2023 10:00 Ústne pojednávanie Predseda Okresného súdu Žilina c/a JUDr. Daniel Béreš sudca 31D/6/2022 § 116 ods. 3 písm. d) v spojení s § 116 ods. 2 písm. i) zákona o sudcoch a prísediacich 31D; Predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Sudcovia: Mgr. Michal Novotný; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Prísediaci: JUDr. Lucia Kolníková, Mgr. Marcel Drgon 3. poschodie, miestnosť č. 4
28.03.2023 11:00 Ústne pojednávanie predseda Krajského súdu v Trnave c/a JUDr. Jana Tvrdá sudkyňa 31D/8/2021 § 116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z.z 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. JUDr. Marián Fečík prísediaci: JUDr. Jitka Johana Hasíková doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD. 3. poschodie miestnosť č. 4
21.03.2023 13:00 Ústne pojednávanie Prezident Notárskej komory Slovenskej republiky c/a Mgr. Vojtech Kavečanský notár 31D/14/2022 § 91 ods. 3 písm. b/ Notárskeho poriadku 31D; Predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Sudcovia: Mgr. Michal Novotný; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Prísediaci: JUDr. Eva Imrišová; JUDr. Anna Nagyová 3. poschodie miestnosť č. 4
14.03.2023 14:00 Ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Katarína Škultétyová sudkyňa 31D/18/2022 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 31D; Predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Sudcovia: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Mgr. Michal Novotný; Prísediaci: JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M.; prof. JUDr. Mgr Vojtech Vladár, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 4
09.03.2023 09:30 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Ján Golian, sudca 33D/19/2022 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 33D; Predsedníčka: Mgr. Kristína Babiaková; Sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Prísediaci: JUDr. Zuzana Čížová; doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 4
07.03.2023 14:00 Ústne pojednávanie minister spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Eva Šteinerová ml. súdna exekútorka 31D/22/2022 § 220 ods. 1 Exekučného poriadku 31D; Predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Sudcovia: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. Mgr. Michal Novotný; Prísediaci: JUDr. Peter Kohút; Mgr. Bernard Janík 3. poschodie, miestnosť č. 4
02.03.2023 09:00 Ústne pojednávanie Sudcovská rada pri Okresnom súde Bratislava V / Predsedníčka Okresného súdu Bratislava V c/a JUDr. Michal Sobolovský, sudca 33D/9/2021 § 116 ods. 2 písm. b) a f) a § 116 ods. 3 písm. d) v spojení s § 116 ods. 2 písm. i) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 33D; Predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Prísediaci: JUDr. Stanislav Gaňa; PhD., Mgr. Marcel Drgon 3. poschodie, miestnosť č. 4
01.03.2023 10:00 Ústne pojednávanie BONUL s.r.o. c/a Výbor národnej rady SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ 25Snr/1/2021 Preskúmanie rozhodnutia NBÚ 11S: Predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; Členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Pavol Naď; JUDr. Zuzana Šabová 3. poschodie, miestnosť č. 6
28.02.2023 09:30 Ústne pojednávanie minister spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Eva Bieliková, sudkyňa 31D/16/2022 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová, sudcovia: Mgr. Michal Novotný, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD., prísediaci: JUDr. Zuzana Čížová, doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD. 3. poschodie miestnosť č. 4
16.02.2023 13:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Ján Hamara, notár 33D/9/2022 § 91 ods. 1 prvej vety zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 33D; Predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch; PhD., Prísediaci: JUDr. Martin Palovčík; JUDr. Ivan Macák 3. poschodie, miestnosť č. 4
14.02.2023 09:00 Ústne pojednávanie Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Dana Wänkeová sudkyňa 31D/16/2021 33D/21/2021 § 116 ods. 1 písm. a), § 116 ods. 2 písm. a) a i) zákona č. 385/200 Z.z. 31D; predseda: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. JUDr. Marián Fečík prísediaci: JUDr. Lucia Kolníková prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. 3. poschodie miestnosť č. 4
09.02.2023 10:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a Mgr. Angelika Slopovská, súdna exekútorka 33D/16/2022 § 220 ods. 1 prvej vety a § 220 ods. 2 prvej vety Exekučného poriadku 33D; Predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD; Sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Mgr. Kristína Babiaková; Prísediaci: JUDr. Martin Píry; JUDr. Peter Šimko, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 4
08.02.2023 10:00 Ústne pojednávanie predseda Súdnej rady SR a predseda Špecializovaného trestného súdu c/a JUDr. Michal Truban, sudca 32D/15/2021 § 116 ods. 1 písm. a/, písm. b/ a § 116 ods. 2 písm. b/ zákona č. 385/2000 Z.z. 32D; Predseda: JUDr. Michal Matulník, PhD., Sudcovia: JUDr. Anita Filová; JUDr. Marián Fečík; Prísediaci: JUDr. Zdenka Benčíková; JUDr. Zuzana Čížová 3. poschodie, miestnosť č. 4
07.02.2023 13:00 Ústne pojednávanie prezident Slovenskej komory exekútorov JUDr. Ing. Miroslav Paller c/a JUDr. Lenka Borovská súdna exekútorka 31D/4/2022 § 220 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučného poriadku 31D; Predseda: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Sudcovia: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Mgr. Michal Novotný; Prísediaci: JUDr. Peter Šimko, PhD.; JUDr. Vojtech Markovič, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 4
07.02.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozsudku Teodor Rusnák c/a Marta Gregorová 14Svp/9/2022 Neústavnosť a nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy obce Malé Hoste 14Svp; Predsedníčka: JUDr. Petra Príbelská; Členovia: JUDr. Marián Trenčan; JUDr. Katarína Cangárová, LL.M. PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; JUDr. Marián Fečík 3. poschodie, miestnosť č. 6
07.02.2023 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Marián Mižigár c/a Jozef Mižigár 12Svp/20/2022 Preskúmanie ústavnosti a zákonnosti volieb starostu obce Žehra 12Svp; Predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD; JUDr. Anita Filová; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 4
03.02.2023 11:00 Ústne pojednávanie Peter Vajda c/a Štefan Czinke 14Svp/6/2022 Ústavnosť a zákonnosť volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva obce Vojany 14Svp; Predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, LL.M. PhD.; JUDr. Petra Príbelská; JUDr. Marián Fečík; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 6
03.02.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozsudku Roman Valaštek c/a 1/ Kresťanskodemokratiské hnutie 2/ HLAS – sociálna demokracia 13Svp/18/2022 O ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy - obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta 13Svp; Predsedníčka: JUDr. Michal Matulník, PhD.; Členovia: JUDr. Katarína Benczová; JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Jana Martinčeková; Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 4
03.02.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozsudku Mgr. Anna Motričová c/a František Šimon 13Svp/4/2022 Neústavnosť a nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy – starostu obce Dúbrava 13Svp; Predsedníčka: JUDr. Michal Matulník, PhD.; Členovia: JUDr. Katarína Benczová; JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Jana Martinčeková; Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 4
03.02.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozsudku Ing. Stanislava Jamnická c/a Ing. Ján Sivok, PhD. 13Svp/7/2022 Ústavnosť a zákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy – starostu obce Divín 13Svp; Predsedníčka: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia: JUDr. Katarína Benczová; JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Michal Matulník, PhD.; Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 4
03.02.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Dušan Galdun c/a Atila Géňa 14Svp/3/2022 Neústavnosť a nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy obce Žehňa -voľby starostu obce 14Svp; Predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. Členovia: JUDr. Marián Trenčan; JUDr. Katarína Cangárová, LL.M. PhD.; JUDr. Petra Príbelská; JUDr. Marián Fečík 3. poschodie, miestnosť č. 6
02.02.2023 13:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Miriam Bukovčáková, notárka 33D/25/2022 § 91 ods. 1 druhá veta zákona č. 323/1992 (Notársky poriadok) 33D; Predsedníčka: Mgr. Kristína Babiaková; Sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Prísediaci: Mgr. Tomáš Gerbery; JUDr. Eva Imrišová 3. poschodie, miestnosť č. 4
02.02.2023 09:30 Ústne pojednávanie Prezident Notárskej komory SR c/a JUDr. Ladislav Kupka, PhD., notár 33D/14/2022 § 91 ods. 1 zákona č. 323/1992 (Notársky poriadok) 33D; Predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD;, Prísediaci: Mgr. Tomáš Gerbery; Mgr. Juraj Hamara 3. poschodie, miestnosť č. 4
01.02.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MVDr. Július Beluscsák c/a Peter Nagy 11Svp/25/2022 Ústavnosť a zákonnosť volieb starostu obce Veľká Ida 11S; JUDr. Jana Hatalová, PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Pavol Naď – člen senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu; JUDr. Zuzana Šabová – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 4
31.01.2023 Termín zrušený. Verejné vyhlásenie rozhodnutia Peter Vajda c/a Štefan Czinke 14Svp/6/2022 Ústavnosť a zákonnosť volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva obce Vojany 14Svp; Predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, LL.M. PhD.; JUDr. Petra Príbelská; JUDr. Marián Fečík; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.01.2023 15:10 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Vojtech Klučarovský c/a Helmut Heinz 14Svp/8/2022 Ústavnosť a zákonnosť volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva obce Štós 14Svp; Predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, LL.M. PhD.; JUDr. Petra Príbelská; JUDr. Marián Fečík; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.01.2023 15:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Ján Frtús c/a 1/ Ing. Stanislav Križan 2/ Miroslav Ďurica 3/ Andrej Ďurica 4/ NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 5/ KDH 6/ SMER-SD, SNS 14Svp/1/2023 Ústavnosť a zákonnosť volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva obce Pukanec 14Svp; Predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, LL.M. PhD.; JUDr. Petra Príbelská; JUDr. Marián Fečík; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.01.2023 15:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Ján Frtús c/a Ing. Ján Rievaj 14Svp/1/2022 Ústavnosť a zákonnosť volieb starostu obce Pukanec 14Svp; Predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, LL.M. PhD.; JUDr. Petra Príbelská; JUDr. Marián Fečík; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.01.2023 15:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ľubomíra Štefková c/a 1/ HLAS – sociálna demokracia 2/ Strana moderného Slovenska 3/ Mgr. Peter Bakša 4/ Ondrej Janík 14Svp/4/2022 Ústavnosť a zákonnosť volieb poslancov do obecného zastupiteľstva obce Súdovce 14Svp; Predseda senátu: JUDr. Marián Fečík Členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; JUDr. Katarína Cangárová, LL.M. PhD.; JUDr. Petra Príbelská; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.01.2023 15:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Kresťanskodemokratické hnutie c/a Mgr. Veronika Bezáková 14Svp/19/2022 Ústavnosť a zákonnosť volieb starostu obce Chynorany 14Svp: Predseda: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M.; JUDr. Petra Príbelská, PhD.; JUDr. Marián Fečík; prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch; PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.01.2023 15:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia 1/ Juraj Kandráč 2/ Milan Červeňák c/a Rastislav Neuvirth 14Svp/5/2022 Ústavnosť a zákonnosť volieb starostu obce Rudňany 14Svp: Predseda: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M.; JUDr. Petra Príbelská, PhD.; JUDr. Marián Fečík; prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch; PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.01.2023 14:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia TRADESPEC, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/6/2021 Colné veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Anita Filová; JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.01.2023 14:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia BIOCENTRUM, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/92/2022 Daňové veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Anita Filová; JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.01.2023 14:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Športcentrum Ekoma s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sžfk/29/2020 Daňové veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Anita Filová; JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.01.2023 14:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia BILLA s.r.o. c/a Štátna veterinárna a potravinová správa SR 1Asan/18/2020 Uloženie pokuty 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Anita Filová; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.01.2023 14:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ESP Consult s.r.o. c/a Úrad pre verejné obstarávanie 1Sžfk/7/2021 Verejné obstarávanie 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Anita Filová; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.01.2023 14:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MEDIN Plus s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/68/2021 Daňové veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Anita Filová; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.01.2023 14:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MEDIN Plus s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 6Sžfk/32/2021 Daňové veci 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Anita Filová; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.01.2023 14:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Jozef Holec c/a Finančné riaditeľstvo SR 6Sžfk/20/2021 Daňové veci – úrok z omeškania 5S; Predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Anita Filová; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.01.2023 14:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Štefan Oravec c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8Sžfk/45/2021 Daňové veci 1S; Predseda senátu: JUDr. Marián Fečík, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.01.2023 14:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Peter Berko c/a Centrum právnej pomoci, kancelária Prešov 1Svk/21/2021 Neposkytnutie právnej pomoci 1S; Predseda senátu: JUDr. Marián Fečík, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.01.2023 14:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Hardware Support s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/39/2021 Daňové veci 1S; Predseda senátu: JUDr. Marián Fečík, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.01.2023 14:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MILÉNIUM s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/13/2021 Daňové veci 1S; Predseda senátu: JUDr. Marián Fečík, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.01.2023 14:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia VIREMA TRADE s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/1/2021 Daňové veci 1S; Predseda senátu: JUDr. Marián Fečík, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.01.2023 14:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Poľnohospodárske družstvo Zavar c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6Sžfk/56/2020 Daňové veci 1S; Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.01.2023 14:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DRYÁDA CORPORATION s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sžfk/104/2020 Daňové veci 1S; Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.01.2023 14:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Peter Berko c/a Centrum právnej pomoci 1Svk/14/2022 Priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci 1S; Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.01.2023 14:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Peter Berko c/a Centrum právnej pomoci 1Svk/5/2022 Neposkytnutie právnej pomoci 1S; Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.01.2023 14:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Anastasiia Sergeevykh c/a Ministerstvo vnútra SR. Migračný úrad 1Sak/24/2022 Udelenie azylu 1S; Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.01.2023 13:30 Ústne pojednávanie predsedníčka Okresného súdu Vranov nad Topľou c/a JUDr. Andrea Havírová sudkyňa 31D/17/2022 § 116 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. 31D; Predseda: Mgr. Michal Novotný; Sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Prísediaci: JUDr. Zdenka Benčíková; JUDr. Michaela Kajabová 3. poschodie, miestnosť č. 4
30.01.2023 13:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Občianska konzervatívna strana c/a Miloš Madila 12Svp/17/2022 Preskúmanie ústavnosti a zákonnosti volieb starostu obce a volieb obecného zastupiteľstva Haluzice 12Svp; Predsedníčka senátu: JUDr. Anita Filová; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Monika Valašiková, PhD.; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 4
31.01.2023 13:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Ján Franek, súdny exekútor 33D/11/2022 § 220 ods. 1 veta prvá a § 220 ods. 2 veta prvá zákona č. 233/1995 (Exekučný poriadok) 33D; Predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Prísediaci: Mgr. Helena Kríková; Mgr. Igor Palša 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.01.2023 10:30 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a Mgr. Angelika Slopovská súdna exekútorka 31D/20/2022 § 220 ods. 2 Exekučného poriadku 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: Mgr. Michal Novotný prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Jaroslav Mráz Mgr. Igor Palša 3. poschodie miestnosť č. 4
31.01.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Roman Chocholáč c/a Centrum právnej pomoci 7Svk/59/2022 Poskytnutie právnej pomoci 7S: Predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Jana Martinčeková 3. poschodie, miestnosť č. 4
31.01.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing Vladimír Uheľ c/a Sociálna poisťovňa-ústredie 7Ssk/107/2021 Priznanie starobného dôchodku 7S: Predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Jana Martinčeková 3. poschodie, miestnosť č. 4
31.01.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Jozef Obeda c/a Ministerstvo obrany SR 7Ssk/59/2021 Výsluhový dôchodok 7S: Predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Jana Martinčeková 3. poschodie, miestnosť č. 4
31.01.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Milan Kalafut c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/39/2021 Starobný dôchodok 7S: Predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Jana Martinčeková 3. poschodie, miestnosť č. 4
31.01.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia mal. Nikola Mináriková c/a Ústredie práce, soc. vecí a rodiny Bratislava 7Ssk/13/2022 Odňatie finančného príspevku 7S: Predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Jana Martinčeková 3. poschodie, miestnosť č. 4
31.01.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Miroslav Majtáz c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/29/2021 Starobný dôchodok 7S: Predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Jana Martinčeková 3. poschodie, miestnosť č. 4
31.01.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ľuboš Kuchta c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/5/2022 Sociálne poistenie 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 4
31.01.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ján Behan c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/35/2022 Úrazový príplatok 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 4
31.01.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia František Földes c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/70/2021 Invalidný dôchodok 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 4
31.01.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia INGAMED, spol. s.r.o. c/a Ministerstvo zdravotníctva SR 7Ssk/54/2021 Preskúmanie rozhodnutia 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 4
31.01.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Eugen Juhász c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/42/2021 Invalidný dôchodok 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 4
31.01.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mgr. Gabriel Böszörményi c/a Ministerstvo vnútra SR 7Ssk/34/2021 Služobný pomer 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 4
31.01.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Miriama Brečková c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/76/2021 Dávka v nezamestnanosti 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 4
31.01.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Ľubomír Dula c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/52/2021 Invalidný dôchodok 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 4
30.01.2023 10:50 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ľubo Roman c/a Patrik Magdoško 12Svp/18/2022 Preskúmanie ústavnosti a zákonnosti volieb starostu obce Strážske 12Svp; Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; JUDr. Anita Filová; JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 4
30.01.2023 10:40 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Stanislav Duda c/a Jozefína Tomášová 12Svp/11/2022 Preskúmanie ústavnosti a zákonnosti volieb starostu obce Zámutov 12Svp; Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; JUDr. Anita Filová; JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 4
30.01.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Tomáš Halahija c/a Igor Guráň 12Svp/4/2022 Preskúmanie ústavnosti a zákonnosti volieb starostu obce Liptovská Sielnica 12Svp; Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; JUDr. Anita Filová; JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 4
30.01.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ondrej Slobodník c/a Ivan Solár 12Svp/15/2022 Preskúmanie ústavnosti a zákonnosti volieb starostu obce Dolný Ohaj 12Svp; Predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; JUDr. Anita Filová; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 4
30.01.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MOTOSHOP Žubor, s.r.o., Banská Bystrica c/a Finančné riaditeľstvo SR 10Sžfk/35/2020 Daňové veci 3S; Predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Členka senátu: Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.01.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia EPIC SK, s.r.o., Čadca c/a Finančné riaditeľstvo SR 6Sžfk/31/2020 Daňové veci 3S; Predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Členka senátu: Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.01.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DRYÁDA CORPORATION, s. r. o., Trebišov c/a Finančné riaditeľstvo SR 3Sfk/12/2021 Daňové veci 3S; Predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Členka senátu: Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.01.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DRYÁDA CORPORATION, s. r. o., Trebišov c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/74/2021 Daňové veci 3S; Predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Členka senátu: Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.01.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia OOV Zempol – družstvo, Trebišov c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sžfk/13/2020 Daňové veci 3S; Predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; Členka senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD.; Členka senátu: Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.01.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Tomáš Domin c/a Peter Kučík 12Svp/8/2022 Preskúmanie ústavnosti a zákonnosti volieb starostu obce Potvorice 12Svp; Predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; JUDr. Anita Filová; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 4
30.01.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia AG-AUTO-GROUP s.r.o., Topoľčany c/a Finančné riaditeľstvo SR 3Sfk/121/2022 Daňové veci 3S; Predsednička senátu: Mgr. Kristína Babiaková; Členovia senátu: JUDr. Katarína Benczová; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.01.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia LEGATOs Recovery k.s. Bratislava c/a Daňový úrad Prešov, pobočka Stará Ľubovňa 3Sfk/31/2021 Daňové veci 3S; Predsednička senátu: Mgr. Kristína Babiaková; Členovia senátu: JUDr. Katarína Benczová; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.01.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia AUTOALLES, s. r. o., Prešov c/a Slovenská obchodná inšpekcia, ÚI SOI BA 1Asan/13/2021 Uloženie pokuty, prevádzka vozidiel 3S; Predsednička senátu: Mgr. Kristína Babiaková; Členovia senátu: JUDr. Katarína Benczová; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.01.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MTH, s. r. o., Modra c/a Úrad priemyselného vlastníctva SR 5Spv/2/2020 Výmaz úžitkového vlastníctva 3S; Predsednička senátu: Mgr. Kristína Babiaková; Členovia senátu: JUDr. Katarína Benczová; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.01.2023 Termín zrušený. Verejné vyhlásenie rozhodnutia Marián Mižigár c/a Jozef Mižigár 12Svp/20/2022 Preskúmanie ústavnosti a zákonnosti volieb starostu obce Žehra 12Svp; Predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD; JUDr. Anita Filová; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 4
30.01.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mgr. Iveta Gajdošová c/a Bc. Petra Teťáková 12Svp/6/2022 Preskúmanie ústavnosti a zákonnosti volieb starostu obce Terany 12Svp; Predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD; JUDr. Anita Filová; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 4
30.01.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Milan Dranga DRAOR Košice c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica 6Sžfk/18/2021 Daňové veci 2S; Predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 4
30.01.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Anna Cupáková c/a Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát katastra nehnuteľností 6Sžrk/1/2021 Katastrálne veci 2S; Predsedníčka senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 4
30.01.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia BellGASS a.s. Gbely c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica 8Sžfk/16/2021 Daňové veci 2S; Predsedníčka senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 4
30.01.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Altaher Khalid c/a Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad Bratislava 2Sak/19/2022 Udelenie azylu 2S; Predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 4
30.01.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Dmitrii Kulakov c/a Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad Bratislava 2Sak/18/2022 Udelenie azylu 2S; Predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 4
30.01.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia AT – log, s.r.o. Sereď c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica 1Sžfk/80/2020 Daňové veci 2S; Predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 4
26.01.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom c/a Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom 4Stk/14/2022 Správne trestanie 4S: Predseda senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
26.01.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Stavoinvest - SK s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 10Sžfk/53/2021 Daňové veci 4S: Predseda senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
26.01.2023 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia RD Services s.r.o. c/a Okresný úrad Košice 4Stk/1/2021 Správne trestanie 4S: Predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
26.01.2023 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JUDr. Peter Slávik c/a Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava 6Asan/8/2021 Uloženie pokuty 4S: Predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
26.01.2023 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Lesservis s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/64/2021 Daňové veci 4S: Predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
26.01.2023 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MB CONSULT s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 6Sžfk/1/2021 Daňové veci 4S: Predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
26.01.2023 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ATLANTA Žilina 1992, s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sžfk/1/2021 Daňové veci 4S: Predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
26.01.2023 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Zasielateľstvo Gogová Vlasta, spol. s r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/11/2021 Daňové veci 4S: Predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
26.01.2023 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Marián Košík c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/53/2021 Daňové veci 4S: Predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
26.01.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Bohuš Ruman c/a Centrum právnej pomoci 4Svk/53/2022 Daňové veci 4S: Predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
26.01.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MAGA s.r.o. c/a Slovenská obchodná inšpekcia 1Asan/4/2021 Uloženie pokuty 4S: Predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
26.01.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Cecília Kráľová c/a Finančné riaditeľstvo SR 8Sžfk/71/2020 Daňové veci 4S: Predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
26.01.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia VISK s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/28/2021 Daňové veci 4S: Predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
26.01.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia AFG SECURITY – CORPORATION s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 10Sžfk/5/2021 Daňové veci 4S: Predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
26.01.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Accenture s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sžfk/36/2020 Daňové veci 4S: Predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
25.01.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Gabriela Petrúšková c/a Anna Prekopová 11Svp/18/2022 Ústavnosť a zákonnosť volieb starostu a obecného zastupiteľstva obce Slavnica 11S: Predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Pavol Naď; Mgr. Michal Novotný; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
25.01.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mgr. Roman Ivan c/a RNDr. Jozef Krajmer 11Svp/16/2022 Ústavnosť a zákonnosť volieb starostu obce Podhájska 11S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Pavol Naď; Mgr. Michal Novotný; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
25.01.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ján Trnka c/a Ružena Gembická 11Svp/13/2022 Ústavnosť a zákonnosť volieb starostu obce Zacharovce 11S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Pavol Naď; Mgr. Michal Novotný; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
25.01.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Kresťanskodemokratické hnutie c/a Daša Makanová a spol. 11Svp/21/2022 Ústavnosť a zákonnosť volieb do obecného zastupiteľstva obce Sása 11S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Pavol Naď; Mgr. Michal Novotný; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
25.01.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI c/a Michal Djordjevič, MBA a spol. 11Svp/27/2022 Ústavnosť a zákonnosť volieb poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach vo volebnom obvode č. 10 11S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Pavol Naď; Mgr. Michal Novotný; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
25.01.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Eugen Szabo c/a JUDr. Adrián Kubica 11Svp/22/2022 Ústavnosť a zákonnosť volieb starostu obce Váhovce 11S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Pavol Naď; Mgr. Michal Novotný; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
25.01.2023 09:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Koalícia HLAS – sociálna demokracia, SMER sociálna demokracia c/a Ján Kendereš 11Svp/20/2022 Ústavnosť a zákonnosť volieb starostu obce Lúčky 11S; Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Jana Hatalová, PhD. – členka senátu; JUDr. Pavol Naď – člen senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Zuzana Šabová – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
24.01.2023 14:00, pojednávanie sa odročuje Ústne pojednávanie prezident Slovenskej komory exekútorov c/a JUDr. Miroslav Zahorjan súdny exekútor 31D/15/2022 § 220 ods. 1 Exekútorského poriadku 31D; Predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Sudcovia: Mgr. Michal Novotný; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Prísediaci: JUDr. Zuzana Papcúnová; JUDr. Martin Píry 3. poschodie, miestnosť č. 4
24.01.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Peter Ľupták c/a Ferdinand Ďurdík 13Svp/5/2022 Ústavnosť a zákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy obce Uhliská 13Svp; Predsedníčka: Mgr. Kristína Babiaková; Členovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Katarína Benczová; JUDr. Jana Martinčeková; JUDr. Michal Matulník, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
24.01.2023 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Petra Koleková c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 6Ssk/2/2022 Príspevok na opatrovanie 6S: Predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 6
24.01.2023 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JUDr. Iveta Sekáčová c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 6Ssk/76/2021 Priznanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu 6S: Predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 6
24.01.2023 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Anna Rodáková c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/74/2021 Starobný dôchodok 6S: Predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 6
24.01.2023 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Eunika Schotte c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 9Sžsk/39/2021 Nemocenské 6S: Predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 6
24.01.2023 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Eunika Schotte c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Sžsk/48/2021 Penále v sume 980,58 eur 6S: Predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 6
24.01.2023 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Irena Jankechová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/19/2021 Sociálne poistenie 6S; predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 6
24.01.2023 09:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mgr. Róbert Paulík a spol. c/a Okresný úrad Trnava 6Svk/3/2021 Preskúmanie rozhodnutia 6S; predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 6
24.01.2023 13:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Vladimír Čuchta, notár 32D/13/2022 § 91 ods. 1 prvá veta zákona č. 323/1992 Zb. 32D; Predseda: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Michal Matulník, PhD.; Prísediaci: JUDr. Iveta Vašková; JUDr. Jozef Brázdil, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 4
23.01.2023 10:00 Ústne pojednávanie Prezident Notárskej komory SR c/a JUDr. Jarmila Kováčová, notárka 31D/13/2022 §91 ods. 1 Notárskeho poriadku 31D; Predseda: Mgr. Michal Novotný; Sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Prísediaci: JUDr. Juraj Šikuta; JUDr. Mária Zimanová 3. poschodie, miestnosť č. 4