Pojednávania

Oznámenie pre masmédiá: Vzhľadom na obmedzenú kapacitu pojednávacích miestností žiadame redakcie, aby nám svoju účasť na pojednávaniach hlásili vopred (aspoň 48 hodín pred začiatkom). Do e-mailu: tlacove@nssud.sk nám, prosím, zašlite meno, priezvisko a redakciu (v prípade, že prídete s kameramanom/kameramankou, nahláste jeho/jej meno a priezvisko tiež).


Dátum a čas úkonu Forma úkonu Účastníci konania Spisová značka Predmet konania Senát Poznámka
07.11.2023 13:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Katarína Škultétyová sudkyňa 31D/18/2022 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 31D; predseda: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; udcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný; prísediaci: JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M.; prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 4
12.09.2023 10:00 Ústne pojednávanie Predseda Najvyššie súdu Slovenskej republiky c/a JUDr. František Mozner, sudca 31D/25/2022 § 116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 31D; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; sudcovia: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Mgr. Michal Novotný; prísediaci: JUDr. Lucia Kolníková, Mgr. Marcel Drgon 3. poschodie, miestnosť č. 4
05.09.2023 09:00 Ústne pojednávanie Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Minister spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Dana Wänkeová sudkyňa 31D/16/2021 33D/21/2021 § 116 ods. 1 písm. a), § 116 ods. 2 písm. a) a i) zákona č. 385/200 Z. z. 31D; predseda: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Marián Fečík prísediaci: JUDr. Lucia Kolníková; prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 4
29.06.2023 09:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Dušan Sopko 33D/4/2023 § 220 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov 33D; predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Mgr. Kristína Babiaková; prísediaci: JUDr. Jozef Augustín, PhD.; JUDr. Lukáš Liščák 3. poschodie, miestnosť č. 4
27.06.2023 09:00 Ústne pojednávanie Advokátska kancelária Mandzák a spol., s.r.o. c/a Kriminálny úrad Finančnej správy 1Sžz/1/2017 O žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy (pôvodne o návrhu na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy) Senát 4S: Predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; Členovia senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
23.06.2023 10:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Erik Uhlár, sudca Okresného súdu Stará Ľubovňa 32D/23/2022 § 116 ods. 2 písm. b) v spojení s § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 32D; predseda: JUDr. Michal Matulník, PhD. sudcovia: JUDr. Anita Filová; JUDr. Marián Fečík prísediaci: JUDr. Michaela Kajabová JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 4
20.06.2023 Termín zrušený. Ústne pojednávanie Predseda Najvyššieho súdu SR c/a JUDr. František Mozner, sudca 31D/25/2022 § 116 ods. 2 písm. f/, zákona č. 385/2000 Z.z. 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: Mgr. Michal Novotný prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Lucia Kolníková; Mgr. Marcel Drgon 3. poschodie, miestnosť č. 4
20.06.2023 9:30 Ústne pojednávanie Predsedníčka Krajského súdu v Žiline c/a JUDr. Zuzana Jančárová sudkyňa Krajského súdu v Žiline 32D/14/2022 § 116 ods. 2 písm. b) v spojení s § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 32D; predseda: JUDr. Marián Fečík sudcovia: JUDr. Anita Filová; JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: Mgr. Marianna Leontiev; Mgr. Marcel Drgon 3. poschodie, miestnosť č. 6
15.06.2023 10:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., súdny exekútor 33D/26/2022 § 220 ods. 2 Exekučného poriadku 33D; Predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Prísediaci: JUDr. Michal Dáni, PhD.; František Radzo 3. poschodie, miestnosť č. 4
14.06.2023 10:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Martin Hermanovský súdny exekútor 32D/18/2022 32D/24/2022 § 220 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekútorsky poriadok) 32D; predseda: JUDr. Marián Fečík sudcovia: JUDr. Anita Filová; JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: Mgr. Bernard Janík; JUDr. Lukáš Liščák 3. poschodie, miestnosť č. 4
14.06.2023 Termín zrušený. Ústne pojednávanie Advokátska kancelária Mandzák a spol., s.r.o. c/a Kriminálny úrad Finančnej správy 1Sžz/1/2017 O žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy (pôvodne o návrhu na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy) Senát 4S: Predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; Členovia senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
13.06.2023 10:00 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Ľubomír Kojtal notár 31D/2/2023 § 91 ods. 1 prvej vety Notárskeho poriadku 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová; sudcovia: Mgr. Michal Novotný; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; prísediaci: JUDr. Eva Imrišová; Mgr. Tomáš Gerbery 3. poschodie, miestnosť č. 4
08.06.2023 14:00 Ústne pojednávanie Predseda Krajského súdu v Bratislave c/a JUDr. Beáta Jurgošová, sudkyňa 33D/10/2022 § 116 ods. 2 písm. f/ zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 33D; Predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Mgr. Kristína Babiaková; Prísediaci: doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.; JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 4
08.06.2023 10:30 Ústne pojednávanie Notárska komora SR c/a JUDr. Viktor Dubas, notár 33D/24/2022 § 91 ods. 1 Notárskeho poriadku 33D; Predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD., Sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., Prísediaci: JUDr. Ľubica Joneková, Mgr. Juraj Hamara 3. poschodie, miestnosť č. 4
06.06.2023 13:00 Ústne pojednávanie Prezident Notárskej komory Slovenskej republiky c/a Mgr. Vojtech Kavečanský notár 31D/14/2022 § 91 ods. 1 Notárskeho poriadku 31D; Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný; Prísediaci: JUDr. Eva Imrišová; JUDr. Anna Nagyová 3. poschodie, miestnosť č. 4
01.06.2023 12:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Omar AL DULAIMI c/a Oddelenie cudzineckej polície PZ Banská Bystrica 2Sak/7/2023 zaistenie Senát 2S: Predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 6
01.06.2023 10:30 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Ján Hamara, notár 33D/9/2022 § 91 ods. 1 prvej vety zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 33D; Predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Prísediaci: JUDr. Martin Palovčík, JUDr. Ivan Macák 3. poschodie, miestnosť č. 4
01.06.2023 10:00 Ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Rastislav Pella sudca Krajského súdu v Košiciach 32D/16/2022 § 116 ods. 2 písm. b), e) zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 32D; predseda: JUDr. Marián Fečík sudcovia: JUDr. Anita Filová JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: doc. JUDr. Marián Giba JUDr. Jitka Johana Hasíková 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 13:30 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Michaela Zubaľ Burdová, súdny exekútor 32D/17/2022 § 220 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 32D; Predseda: JUDr. Michal Matulník, PhD.; Sudcovia: JUDr. Anita Filová, JUDr. Marián Fečík; Prísediaci: JUDr. Stanislav Laifer; František Radzo 3. poschodie, miestnosť č. 4
31.05.2023 Termín zrušený. Verejné zasadnutie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Marián Kurinec sudca 33D/4/2021 § 116 ods. 3 písm. b) v spojení s § 116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z. z. 33D; Predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Mgr. Kristína Babiaková; Prísediaci: JUDr. Michaela Kajabová; Mgr. Eva Kováčechová 3. poschodie, miestnosť č. 4
31.05.2023 10:50 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Roman Cerulík c/a Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky 7Svk/13/2022 stavebné konanie Senát 7S: Predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Jana Martinčeková 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 10:50 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Jaroslav Hámor c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/51/2022 starobný dôchodok Senát 7S: Predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Jana Martinčeková 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 10:50 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Peter Berko c/a Centrum právnej pomoci, kancelária Prešov 7Svk/6/2023 poskytnutie právnej pomoci Senát 7S: Predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Jana Martinčeková 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 10:50 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Peter Vároš c/a Národný inšpektorát práce 7Ssk/49/2021 nelegálna práca Senát 7S: Predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Jana Martinčeková 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 10:50 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ľubomíra Rijáková c/a Sociálna poisťovňa-ústredie 7Ssk/73/2022 dávku v nezamestnanosti Senát 7S: Predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Jana Martinčeková 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 10:50 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Marián Mráz c/a Ministerstvo obrany SR 7Ssk/71/2022 výsluhový dôchodok Senát 7S: Predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Jana Martinčeková 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 10:50 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Peter Pavlík c/a minister vnútra SR 7Ssk/137/2022 služobný pomer Senát 7S: Predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Jana Martinčeková 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 10:50 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ITIMEX a.s. c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/30/2023 sociálne poistenie Senát 7S: Predseda senátu: Mgr. Michal Novotný; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; JUDr. Jana Martinčeková 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 10:40 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Michal Dorník c/a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 7Ssk/38/2022 Prepustenie zo služobného pomeru Senát 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 10:40 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Dušan Paluch c/a Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky 7Svk/36/2022 Stavebné konanie Senát 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 10:40 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MOF INVEST, a.s. c/a Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov 7Svk/8/2022 Živnostenské oprávnenie Senát 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 10:40 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Silvia Hulínová c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 7Ssk/24/2022 Kompenzáciu ZŤP Senát 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 10:40 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Miroslav Tóth ELEKTRO – M.T. c/a Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene 7Svk/16/2021 Preskúmanie opatrenia Senát 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 10:40 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Katarína Rovňanová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/16/2022 materské Senát 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 10:40 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Adriana Brecková c/a Národný inšpektorát práce 7Ssk/34/2022 Nelegálnu prácu Senát 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 10:40 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Monika Matušáková c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 7Ssk/42/2022 Kompenzácia ŤZP Senát 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Gerhard Stenczel c/a Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky 7Svk/25/2022 stavebné konanie Senát 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Peter Moravec c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 7Ssk/158/2022 vydanie parkovacieho preukazu Senát 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 Termín zrušený. Verejné vyhlásenie rozhodnutia Peter Martaus c/a Generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže 7Ssk/159/2022 služobný pomer Senát 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MEDICIS s.r.o. c/a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 7Ssk/155/2022 poskytnutie zdravotnej starostlivosti Senát 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia František Gál c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/157/2022 starobný dôchodok Senát 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ľubica Škrková c/a Národný inšpektorát práce 7Ssk/100/2022 nelegálna práca Senát 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MEDIA.COM Slovakia s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/45/2023 Daňové veci 1S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MEDIA.COM Slovakia s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/43/2023 Daňové veci 1S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MEDIA.COM Slovakia s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/44/2023 Daňové veci 1S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DROTÁR Autošport s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/22/2021 Daňové veci 1S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DROTÁR Autošport s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/21/2021 Daňové veci 1S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DROTÁR Autošport s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8Sžfk/54/2021 Daňové veci 1S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia EUROVIA – Kameňolomy s. r. o. c/a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1Asan/9/2021 Porušenie ust. zákona o banskej činnosti 1S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia POHOTOVOSŤ s. r. o. c/a Okresný úrad Bardejov, katastrálny odbor 1Svk/22/2022 Katastrálne veci 1S: predseda senátu: JUDr. Marián Fečík; členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JaPeG s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 10Sžfk/47/2021 Daňové veci 1S: predseda senátu: JUDr. Marián Fečík; členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ARSENOIS s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sžfk/40/2021 Daňové veci 1S: predseda senátu: JUDr. Marián Fečík; členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia AUTO ROTOS – ROZBORA s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/43/2021 Daňové veci 1S: predseda senátu: JUDr. Marián Fečík; členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia AGAMA PLUS spol. s r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/3/2021 Daňové veci 1S: predseda senátu: JUDr. Marián Fečík; členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 Termín zrušený. Ústne pojednávanie Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici c/a JUDr. Adriána Považanová 33D/20/2022 § 116 ods. 2 písm. f/ zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 33D; Predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD; Sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Mgr. Kristína Babiaková; Prísediaci: Mgr. Eva Kováčechová, Mgr. Marcel Drgon 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 Termín zrušený. Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Michal Mazúr, súdny exekútor 32D/25/2022 § 220 ods. 1 prvej vety v spojení s § 220 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 32D; Predseda: JUDr. Anita Filová; Sudcovia: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Michal Matulník, PhD.; Prísediaci: JUDr. Jaroslav Mráz; JUDr. Stanislav Laifer 3. poschodie, miestnosť č. 4
31.05.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Eva Stančíková c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/149/2022 sociálne poistenie 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Radovan Hlinka c/a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 6Ssk/148/2022 náhrada za stratu na služobnom plate 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Klára Szegiová c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 6Ssk/82/2022 nepriznanie peňažného príspevku ŤZP 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Martin Čigáš, Sobrance c/a Finančné riaditeľstvo SR 8Asan/4/2021 služobný pomer Senát 3S: Mgr. Kristína Babiaková– predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Benczová – členka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Kristián Ragyina, Plešivec c/a Generálny štáb ozbrojených síl SR 5Asan/5/2021 služobný pomer Senát 3S: Mgr. Kristína Babiaková– predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Benczová – členka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 Termín zrušený - potreba zjednotenia rozhodovacej praxe NSS SR Verejné vyhlásenie rozhodnutia Božena Nosková – B O N O, Trnava c/a Finančné riaditeľstvo SR 8Sžfk/101/2020 daňové konanie Senát 3S: Mgr. Kristína Babiaková– predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Benczová – členka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DROTÁR Autošport, s.r.o., Prešov c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sžfk/52/2021 daňové konanie Senát 3S: Mgr. Kristína Babiaková– predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Benczová – členka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Blažej Baran, Oreské c/a Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor 10Sžk/27/2021 poľovníctvo Senát 3S: Mgr. Kristína Babiaková– predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Benczová – členka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mesto Prešov c/a Ministerstvo dopravy SR 6Sžk/31/2021 vyvlastnenie Senát 3S: Mgr. Kristína Babiaková– predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Benczová – členka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Roman Cerulík, Nitra c/a Okresný úrad Nitra 1Sžk/25/2021 stavebné konanie Senát 3S: Mgr. Kristína Babiaková– predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Benczová – členka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Roman Cerulík, Nitra c/a Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky 3Svk/23/2021 stavebné konanie Senát 3S: Mgr. Kristína Babiaková– predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Benczová – členka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Ján Vaľko a spol. c/a Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky 1Svk/4/2022 stavebné konanie Senát 1S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Roman Cerulík c/a Okresný úrad Nitra 1Svk/15/2022 životné prostredie Senát 1S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ADA WASTE s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/5/2021 daňové veci Senát 1S: Predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mária Mlčúchová c/a Sociálna poisťovňa, generálny riaditeľ 6Ssk/103/2022 invalidný dôchodok 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Vladislav Kudla c/a Sociálna poisťovňa, generálny riaditeľ 6Ssk/93/2022 invalidný dôchodok 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. c/a Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou 6Ssk/67/2021 zaplatenie pokuty 4.000,- Eur 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Peter Geremeš c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/65/2021 sociálne poistenie 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mgr. Martin Gazdík c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/116/2022 nemocenské poistenie 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 6
31.05.2023 8:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Pavel Pilinský – PILIMEX, Levice c/a Finančné riaditeľstvo SR 10Sžfk/4/2021 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 8:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia K.B.FRUTOS s.r.o., Prešov c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sžfk/13/2021 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 8:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Marián Zeman, Žilina c/a Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline 4Asan/13/2021 dopravný priestupok Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 8:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok c/a Finančné riaditeľstvo SR 3Sfk/92/2022 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 8:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Nettix, s.r.o., Košice c/a Finančné riaditeľstvo SR 3Sfk/78/2022 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 8:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Roman Cerulík, Nitra c/a Okresný úrad Nitra 3Svk/36/2022 stavebné konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 8:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DROTÁR Autošport, s.r.o., Prešov c/a Finančné riaditeľstvo SR 8Sžfk/53/2021 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 8:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DROTÁR Autošport, s.r.o., Prešov c/a Finančné riaditeľstvo SR 3Sfk/22/2021 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 8:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DROTÁR Autošport, s.r.o., Prešov c/a Finančné riaditeľstvo SR 3Sfk/6/2021 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 8:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Norbert Rašlík – Autosúčiastky, Trnava c/a Finančné riaditeľstvo SR 3Sfk/147/2022 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 8:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Norbert Rašlík – Autosúčiastky, Trnava c/a Finančné riaditeľstvo SR 3Sfk/114/2022 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 8:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Norbert Rašlík – Autosúčiastky, Trnava c/a Finančné riaditeľstvo SR 3Sfk/70/2022 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 8:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Norbert Rašlík – Autosúčiastky, Trnava c/a Finančné riaditeľstvo SR 3Sfk/68/2022 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 8:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Norbert Rašlík – Autosúčiastky, Trnava c/a Finančné riaditeľstvo SR 3Sfk/65/2022 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 8:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Norbert Rašlík – Autosúčiastky, Trnava c/a Finančné riaditeľstvo SR 3Sfk/55/2022 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 8:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DROTÁR Autošport, s.r.o., Prešov c/a Finančné riaditeľstvo SR 10Sžfk/52/2021 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 8:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JIMBO invest s.r.o., Bratislava c/a Finančné riaditeľstvo SR 10Sžfk/80/2020 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 8:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia KON TIKI, a.s., Košice c/a Finančné riaditeľstvo SR 6Sžfk/66/2020 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 8:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MONDO MARKETING, SLOVAKIA, s.r.o., Prešov c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sžfk/61/2020 daňové konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
31.05.2023 8:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia K 33, s.r.o., Bratislava c/a Ministerstvo dopravy SR 6Sžk/1/2021 stavebné konanie Senát 3S: JUDr. Katarína Benczová – predsedníčka senátu; JUDr. Zuzana Šabová, PhD. – členka senátu; Mgr. Kristína Babiaková – členka senátu 3. poschodie, miestnosť č. 3
30.05.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Jozef Masár c/a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 5Svk/23/2022 pozemkové veci Senát 5S: Predseda senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Anita Filová 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.05.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Eva Kupcová c/a Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave, Krajský dopravný inšpektorát 5Stk/3/2022 správne trestanie Senát 5S: Predseda senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Anita Filová 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.05.2023 Termín zrušený. Verejné vyhlásenie rozhodnutia MA2R, s.r.o. c/a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 5Sfk/39/2021 daňové veci Senát 5S: Predseda senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Anita Filová 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.05.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia FOSSIL Energy, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/37/2021 daňové veci Senát 5S: Predseda senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Anita Filová 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.05.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ADA WASTE, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/7/2021 daňové veci Senát 5S: Predseda senátu: JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Anita Filová 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.05.2023 11:00 Ústne pojednávanie minister spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Eva Bieliková sudkyňa 31D/16/2022 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: Mgr. Michal Novotný prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Zuzana Čížová doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D. 3. poschodie, miestnosť č. 4
30.05.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Krajská prokuratúra v Bratislave c/a Regionálny úrad verejného zdravotníctva 5Svk/8/2022 uvedenie priestoru do prevádzky; schválenie prevádzkového poriadku Senát 5S: Predsedníčka senátu: JUDr. Anita Filová; Členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.05.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Margita Oslancová c/a Centrum právnej pomoci 5Svk/6/2022 preskúmanie fiktívneho rozhodnutia Senát 5S: Predsedníčka senátu: JUDr. Anita Filová; Členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.05.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ANTES PLUS spol. s r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 6Sžfk/23/2021 daňové veci Senát 5S: Predsedníčka senátu: JUDr. Anita Filová; Členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.05.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Ján Mlynár c/a Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky 5Svk/20/2022 stavebné konanie Senát 5S: JUDr. Petra Príbelská PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Anita Filová; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.05.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Norbert Rašlík – Autošúčiastky c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/125/2022 daňové veci Senát 5S: JUDr. Petra Príbelská PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Anita Filová; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.05.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Norbert Rašlík – Autošúčiastky c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/45/2022 daňové veci Senát 5S: JUDr. Petra Príbelská PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Anita Filová; JUDr. Juraj Vališ, LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 6
30.05.2023 09:30 Ústne pojednávanie Predseda Okresného súdu Žilina c/a JUDr. Iveta Sýkorová, sudkyňa 33D/2/2023 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. Z. 33D; Predsedníčka: Mgr. Kristína Babiaková, Sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD., prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., Prísediaci: Mgr. Marianna Leontiev, doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ADA WASTE, s.r.o., Galanta c/a Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 2Sfk/16/2021 daňové veci Senát 2S: Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ADA WASTE, s.r.o., Galanta c/a Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 2Sfk/7/2021 daňové veci Senát 2S: Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ADA WASTE, s.r.o., Galanta c/a Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 2Sfk/6/2021 daňové veci Senát 2S: Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ADA WASTE, s.r.o., Galanta c/a Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 2Sfk/4/2021 daňové veci Senát 2S: Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia SMS Dubovec s.r.o., Turie c/a Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 4Sžfk/5/2021 daňové veci Senát 2S: Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Štefan Poliak c/a Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 2Sfk/12/2021 daňové veci Senát 2S: Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia GOLLAS, spol. s r.o., Bojnice (pôvodný názov: Zasielateľstvo Gogová Vlasta, spol. s r.o.) c/a Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 2Sfk/8/2021 daňové veci Senát 2S: Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia PROPLUSCO Services spol. s r. o., Bratislava c/a Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 2Sfk/2/2021 daňové veci Senát 2S: Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Božena Nosková c/a Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 10Sžfk/17/2021 daňové veci Senát 2S: Predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DROTÁR Autošport, s.r.o., Prešov c/a Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 2Sfk/19/2021 daňové veci Senát 2S: Predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia DROTÁR Autošport, s.r.o., Prešov c/a Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 2Sfk/18/2021 daňové veci Senát 2S: Predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MEDIA.COM Slovakia, s.r.o., Bratislava c/a Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 2Sfk/20/2022 daňové veci 2S: predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia K-System, spol. s r. o., Žiar nad Hronom c/a Ministerstvo financií SR 2Sfk/15/2022 poskytnutie nenávratného finančného príspevku 2S: predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
29.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia TOPNAD, a.s., Topoľčany c/a Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 2Sfk/25/2022 daňové veci senát 2S: predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Stavebná mechanizácia, s.r.o., Žilina c/a Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 2Sfk/5/2022 daňové veci senát 2S: predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.05.2023 09:30 Vyhlásenie rozsudku JUDr. Róbert Mikula c/a Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ 12Snr/1/2022 preskúmanie rozhodnutia NBÚ č. CRD-1832-8/2021-VPRNBU 12S: predsedníčka senátu: JUDr. Anita Filová členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Monika Valašiková, PhD.; JUDr. Zuzana Mališová; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 6
29.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mirwais AHMADI c/a Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad Bratislava 2Sak/5/2023 azyl senát 2S: predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 6
24.05.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia FERRMONT, a.s. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/12/2022 Daňové veci Senát 4S: predseda senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
24.05.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Lei & Lu elegance s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/34/2021 Daňové veci Senát 4S: predseda senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
24.05.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia U. S. Steel Košice, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/36/2021 Daňové veci Senát 4S: predseda senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
24.05.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Adam Gálik c/a Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove 4Stk/2/2022 Správne trestanie - priestupok Senát 4S: predseda senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; JUDr. Michal Dzurdzík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
24.05.2023 10:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Paula Miklášová c/a Okresný úrad Nitra 10Sžrk/5/2021 Katastrálne veci Senát 4S: predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
24.05.2023 10:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Richard Tóth c/a Finančné riaditeľstvo SR 6Sžfk/9/2021 Daňové veci Senát 4S: predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
24.05.2023 10:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Kremnické vrchy pre život Bartošova Lehôtka c/a Hlavný banský úrad Banská Štiavnica 10Sžik/3/2020 Slobodný prístup k informáciám Senát 4S: predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
24.05.2023 10:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ADA WASTE s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/7/2021 Daňové veci Senát 4S: predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
24.05.2023 10:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Miroslav Hončár c/a Finančné riaditeľstvo SR 8Sžfk/58/2021 Daňové veci Senát 4S: predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
24.05.2023 10:15 Verejné vyhlásenie rozhodnutia KLIMEX Hutnícky materiál s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/60/2021 Daňové veci Senát 4S: predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
24.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia AKS group s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/28/2022 Daňové veci Senát 4S: predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
24.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Erik Šeffer c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/3/2022 Daňové veci Senát 4S: predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
24.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ProfiEkoNet s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/10/2022 Daňové veci Senát 4S: predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
24.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia S.F.H. s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/10/2023 Daňové veci Senát 4S: predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
24.05.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia PROVYM, spol. s r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/80/2022 Daňové veci Senát 4S: predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 3
24.05.2023 Termín zrušený. Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti SR c/a JUDr. Erik Uhlár, sudca Okresného súdu Stará Ľubovňa 32D/23/2022 § 116 ods. 2 písm. b) v spojení s § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 32D; Predseda: JUDr. Michal Matulník, PhD.; Sudcovia: JUDr. Anita Filová; JUDr. Marián Fečík; Prísediaci: JUDr. Michaela Kajabová; JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 4
24.05.2023 Termín zrušený. Ústne pojednávanie Advokátska kancelária Mandzák a spol., s.r.o. c/a Kriminálny úrad Finančnej správy 1Sžz/1/2017 O žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy (pôvodne o návrhu na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy) Senát 4S: Predsedníčka senátu: JUDr. Zuzana Mališová; Členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; 3. poschodie, miestnosť č. 3