Pojednávania

Oznámenie pre masmédiá: Vzhľadom na obmedzenú kapacitu pojednávacích miestností žiadame redakcie, aby nám svoju účasť na pojednávaniach hlásili vopred (aspoň 48 hodín pred začiatkom). Do e-mailu: tlacove@nssud.sk nám, prosím, zašlite meno, priezvisko a redakciu (v prípade, že prídete s kameramanom/kameramankou, nahláste jeho/jej meno a priezvisko tiež).


Dátum a čas úkonu Forma úkonu Účastníci konania Spisová značka Predmet konania Senát Poznámka
29.06.2022 13:30 ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Andrea Haitová, sudkyňa JUDr. Ivona Hrčeková sudkyňa 32D/13/2021 § 116 ods. 2 písm. e/ zákona č. 385/2000 Z.z. 32D; predsedníčka: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci sudcovia: JUDr. František Sedlačko prof. JUDr. Martina Jánošíová, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.4
29.06.2022 10:00 ústne pojednávanie predsedníčka Súdnej rady SR c/a JUDr. Andrea Haitová, sudkyňa 32D/8/2021 § 116 ods. 2 písm. a/ zákona č. 385/2000 Z.z.; § 116 ods. 2 písm. i/ zákona č. 385/2000 Z.z. 32D; predsedníčka: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci sudcovia: JUDr. Michaela Kajabová prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.4
28.06.2022 11:00 ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Blanka Malichová, sudkyňa 31D/24/2021 § 116 ods. 1, písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová, sudcovia: Mgr. Michal Novotný, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD., prísediaci: doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD. a JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č.4
23.06.2022 13:30 ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. David Lindtner, sudca 33D/10/2021 § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD., sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., prísediaci: Mgr. Marianna Leontiev, prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.4
23.06.2022 09:00 ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Soňa Stodolová, súdna exekútorka 33D/3/2022 § 220 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD., sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., prísediaci: JUDr. Martin Píry, JUDr. Tomáš Vranovič 3. poschodie, miestnosť č.4
23.06.2022 11:00 ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a Mgr. Andrea Tomašovičová sudkyňa 33D/19/2021 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD. sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. prísediaci: doc. JUDr. Marián Giba, PhD., Mgr. Eva Kováčechová 3. poschodie, miestnosť č.4
22.06.2022 13:30 ústne pojednávanie predsedníčka Súdnej rady SR c/a JUDr. Denisa Cviková, sudkyňa 32D/9/2021 § 116 ods. 3 písm. d/ zákona č. 385/2000 Z.z. § 116 ods. 2 písm. i/ zákona č. 385/2000 Z.z. 32D; predsedníčka: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci sudcovia: doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č.4
22.06.2022 10:00 ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Daniel Béreš, sudca 32D/22/2021 § 116 ods. 2 písm. b/ zákona č. 385/2000 Z.z. § 116 ods. 1 písm. a/ a b/ zákona č. 385/2000 Z.z. 32D; predsedníčka: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci sudcovia: JUDr. Zuzana Čížová doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.4
21.06.2022 09:30 ústne pojednávanie Okresný súd Bratislava III c/a JUDr. Marián Kurinec sudca 31D/2/2021 § 116 ods. 2 písm. g/ zákona č. 385/2000 Z.z. 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: Mgr. Michal Novotný prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Stanislav Gaňa, PhD., JUDr. Michaela Kajabová 3. poschodie, miestnosť č.4
17.06.2022 10:00 ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Ladislav Gábor, sudca 31D/15/2021 § 116 ods. 1, písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová, sudcovia: JUDr. Marián Fečík, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD., prísediaci: prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. a doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.4
17.06.2022 13:00 ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Monika Kurjaková, sudkyňa 31D/21/2021 § 116 ods. 1 písm. a/ zákona č. 385/2000 Z.z. 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: Mgr. Michal Novotný prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD., doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.4
15.06.2022 13:00 ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti SR c/a Mgr. Barbora Barteková, sudkyňa 32D/4/2022 § 116 ods. 1 písm. a/ zákona č. 385/2000 Z.z. 32D; predsedníčka: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci sudcovia: JUDr. Lucia Kolníková prof JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.4
14.06.2022 14:00 ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Miroslav Červeňák, notár 31D/1/2022 § 91 ods. 1 vety prvej Notárskeho poriadku 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: Mgr. Michal Novotný prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Katarína Nagyová, JUDr. Ivan Macák 3. poschodie, miestnosť č.4
14.06.2022 09:00 ústne pojednávanie Predseda Okresného súdu Bratislava V c/a JUDr. Michal Sobolovský, sudca 31D/6/2021 § 116 ods. 1 písm. a/ a § 116 ods. 2 písm. f/ zákona č. 385/2000 Z.z. 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: Mgr. Michal Novotný prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Stanislav Gaňa, PhD, JUDr. Lucia Kolníková 3. poschodie, miestnosť č.4
09.06.2022 14:30 ústne pojednávanie Predsedníčka Okresného súdu Bratislava V c/a JUDr. Michal Sobolovský, sudca 33D/5/2022 § 116 ods. 3 písm. d) zákona č. 385/2000 Z. z. 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD., sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., prísediaci: doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD., JUDr. Michaela Kajabová 3. poschodie, miestnosť č.4
09.06.2022 14:00 verejné zasadnutie Predsedníčka Okresného súdu Bratislava V c/a JUDr. Michal Sobolovský, sudca 33D/12/2021 § 22 ods. 1, ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD., sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., prísediaci: doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD., JUDr. Michaela Kajabová 3. poschodie, miestnosť č.4
09.06.2022 09:00 ústne pojednávanie JUDr. Ing. Miroslav Paller c/a JUDr. Dušan Kormaník súdny exekútor 33D/4/2022 § 220 ods. 2 Exekučného poriadku 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD. sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. prísediaci: Mgr. Helena Kríková, JUDr. Zuzana Papcúnová 3. poschodie, miestnosť č.4
09.06.2022 12:30 ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a Mgr. Marcela Zummerová, súdna exekútorka 33D/1/2022 § 220 ods. 1 prvá veta v spojení s § 220 ods. 2 prvá veta zákona č. 233/1995 Z. z. 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD., sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., prísediaci: JUDr. Michala Birková, JUDr. Lukáš Liščák 3. poschodie, miestnosť č.6
09.06.2022 11:00 ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a PhDr. Mgr. Jozef Ružarovský, PhD., súdny exekútor 33D/2/2022 § 220 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD., sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., prísediaci: Mgr. Bernard Janík, Mgr. Martin Kostka 3. poschodie, miestnosť č.6
08.06.2022 09:00 verejné pojednávanie O2 Slovakia s.r.o. c/a Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Bratislava 2Sž/1/2019 preskúmanie rozhodnutia 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; členovia senátu: JUDr. Zuzana Mališová, Prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.3
07.06.2022 14:00 verejné zasadnutie Krajský súd v Bratislave c/a JUDr. Beáta Jurgošová sudkyňa 31D/5/2021 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 31D; predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová sudcovia: Mgr. Michal Novotný prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Marián Giba, PhD. Doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.4
02.06.2022 09:00 ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Otília Doláková, sudkyňa 33D/23/2021 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD., sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., prísediaci: JUDr. Stanislav Gaňa, PhD., JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č.4
02.06.2022 11:00 ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Martin Piovartsy, sudca 33D/17/2021 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD., sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., prísediaci: doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD., doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č.6
30.05.2022 10:00 ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a Mgr. Júlia Malegová, sudkyňa 32D/21/2021 § 116 ods. 2 písm. a/ zákona č. 385/2000 Z.z. 32D; predsedníčka: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. JUDr. Michaela Kajabová 3. poschodie, miestnosť č.4
27.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Združenie domových samospráv c/a Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov 1Sžk/8/2020 životné prostredie 1S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD; členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M, JUDr. Marián Fečík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
27.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Daša Lichnerová c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 10Sžfk/16/2020 daňové veci 1S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD; členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M, JUDr. Marián Fečík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
27.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie T M G a. s. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8Sžfk/58/2020 daňové veci 1S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD; členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M, JUDr. Marián Fečík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
27.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Pavol Ušiak PAUŠ c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 10Sžfk/23/2020 daňové veci 1S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD; členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M, JUDr. Marián Fečík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
27.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie ICE DREAM s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 10Sžfk/68/2020 daňové veci 1S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD; členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M, JUDr. Marián Fečík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
27.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie KOVOTVARY SPIŠ s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6Sžfk/65/2020 daňové veci 1S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD; členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M, JUDr. Marián Fečík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
27.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie VENAS a. s. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2Sžfk/30/2020 daňové veci 1S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD; členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M, JUDr. Marián Fečík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
27.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Podtatranská hydina a. s. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sžfk/1/2020 daňové veci 1S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD; členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M, JUDr. Marián Fečík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
27.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Lukáš Adamec c/a Mestská časť Bratislava - Petržalka 4Sžk/15/2021 určenie orientačného čísla 1S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD; členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M, JUDr. Marián Fečík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
27.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie AGRO TAMI a. s. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6Sžfk/19/2021 daňové veci 1S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD; členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M, JUDr. Marián Fečík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
27.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie BRIstav s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4Sžfk/79/2020 daňové veci 1S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD; členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M, JUDr. Marián Fečík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
27.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie RI – NO, export-import s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4Sžfk/28/2021 daňové veci 1S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD; členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M, JUDr. Marián Fečík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
27.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie ELSD s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3Sžfk/6/2020 daňové veci 1S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD; členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M, JUDr. Marián Fečík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
27.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Podtatranská hydina a. s. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2Sžfk/9/2019 daňové veci 1S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD; členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M, JUDr. Marián Fečík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
27.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Peter Hajčík s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sžfk/33/2021 daňové veci 1S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD; členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M, JUDr. Marián Fečík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
27.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Salim Amarkhil c/a Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad 1Sak/9/2022 neudelenie azylu 1S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD; členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M, JUDr. Marián Fečík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
27.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Natalia Topilnytska c/a Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov 1Sak/3/2021 administratívne vyhostenie 1S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD; členovia senátu: JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M, JUDr. Marián Fečík, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
26.05.2022 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie KSR – Kameňolomy SR s.r.o. c/a Ministerstvo hospodárstva SR Bratislava, odbor energetickej a surovinovej politiky 2Asan/16/2020 o banskej činnosti a iné uloženie pokuty 2S; predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
26.05.2022 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Gabriela Tomková c/a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 1Asan/16/2020 sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka uloženie pokuty 2S; predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
26.05.2022 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Ján Novák c/a Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach 6Asan/13/2020 dopravný priestupok uloženie pokuty 2S; predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
26.05.2022 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie HYDINA SLOVENSKO s. r. o., Lieskovec c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica 4Sžfk/56/2020 daňové veci 2S; predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
26.05.2022 11:15 verejne vyhlásené rozhodnutie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Bratislava c/a Úrad pre verejné obstarávanie Bratislava 4Sžfk/27/2020 verejné obstarávanie 2S; predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD., prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
26.05.2022 11:15 verejne vyhlásené rozhodnutie EUNICA MEDIA, s.r.o. c/a Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky 5Asan/18/2020 stavebný zákon uloženie pokuty 2S; predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD., prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
26.05.2022 11:15 verejne vyhlásené rozhodnutie CREO ART s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 2Sfk/11/2021 daňové veci 2S; predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD., prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
26.05.2022 11:15 verejne vyhlásené rozhodnutie JANTER, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 6Sžfk/21/2020 daňové veci 2S; predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD., prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
26.05.2022 12:00 verejné zasadnutie Ministerka spravodlivosti SR c/a Mgr. Richard Golis, sudca 32D/7/2021 § 116 ods. 2 písm. g/ zákona č. 385/2000 Z.z. 32D; predsedníčka: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: JUDr. Michaela Kajabová JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č.4
26.05.2022 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie ICE DREAM s.r.o. Kežmarok c/a Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 4Sžfk/17/2021 daňové veci 2S; predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
26.05.2022 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie AlbaROSS s.r.o. Bratislava c/a Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 6Sžfk/22/2021 daňové veci 2S; predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
26.05.2022 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie ZTS-KABEL s.r.o. Dubnica nad Váhom c/a Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 2Asan/11/2020 daňové veci uloženie pokuty 2S; predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
26.05.2022 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie AGROČIRČ a.s. Bratislava c/a Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 6Sžfk/52/2020 daňové veci 2S; predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
26.05.2022 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie MA2R s.r.o. Košice c/a Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 4Sžfk/27/2021 daňové veci 2S; predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
26.05.2022 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie MA2R s.r.o. Košice c/a Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 6Sžfk/53/2021 daňové veci 2S; predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
26.05.2022 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie MA2R s.r.o. Košice c/a Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 2Sfk/26/2022 daňové veci 2S; predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie JUDr. Michal Masár c/a Ministerstvo vnútra SR 9Sžsk/120/2020 vojenské a policajné dôchodky-výsluhový dôchodok 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Peter Anjel c/a Ministerstvo vnútra SR 9Sžsk/100/2020 náhradu za bolesť a iné 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie MUDr. Ľubica Gindlová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 9Sžsk/85/2019 sociálne poistenie 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Ján Rybár c/a Sociálna poisťovňa, Generálny riaditeľ 9Sk/5/2021 starobný dôchodok-zvýšenie 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie MUDr. Iveta Kupcová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Sžsk/102/2019 sociálne poistenie 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Ing. Ján Ragančík c/a Ministerstvo spravodlivosti SR 7Sžsk/95/2020 odškodnenie obete trestného činu 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie MUDr. Ladislav Macko c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Sžsk/72/2019 sociálne poistenie 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie MUDr. Marek Molčan c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Sžsk/68/2018 sociálne poistenie 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Jozef Furic c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny BA 9Sžsk/41/2021 rodičovský príspevok 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Marek Krobot c/a Ministerstvo obrany SR Bratislava 9Sžsk/33/2021 vojenské a policajné dôchodky-výsluhový príspevok 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie AGS spol. s.r.o. v reštrukturalizácii c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 9Sžsk/31/2021 sociálne poistenie-pohľadávka v sume 11 234,92 eur 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Mgr. Martina Pavlová c/a Ministerstvo vnútra SR Bratislava 7Sžsk/43/2021 Náhradu za stratu na služobnom plate 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Mária Rusnáková c/a Ústredie práce, soc. vecí a rodiny Bratislava 7Sžsk/41/2021 peňažnom príspevku na opatrovanie manžela 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie ITIMEX a.s. Banská Bystrica c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Sžsk/27/2021 sociálne poistenie - penále v sume 20 720,22 eur 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Ing. Peter Berko c/a Centrum právnej pomoci, kancelária Prešov 7Svk/21/2021 neposkytnutie právnej pomoci 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie NUBIUM s.r.o. Bratislava c/a Okresný úrad Nitra odbor výstavby a bytovej politiky 4Sžk/17/2021 stavebné konanie 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie MUDr. Elena Bandúrová c/a Sociálna poisťovňa-ústredie Bratislava 9Sžsk/118/2018 sociálne poistenie 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie MUDr. Miroslav Žáčik c/a Sociálna poisťovňa-ústredie Bratislava 9Sžsk/108/2018 sociálne poistenie 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie JUDr. Ing. Petra Štofková c/a Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava 9Sžsk/22/2021 sociálne poistenie - penále v sume 80,07 eur 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Ivan Moro c/a Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava 9Sk/4/2021 úrazovú rentu - nepriznanie nároku 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie MUDr. Ondrej Šefara c/a Sociálna poisťovňa-ústredie Bratislava 7Sžsk/144/2018 sociálne poistenie 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Daniel Petrovič c/a Ministerstvo vnútra SR Bratislava, 7Sžsk/126/2020 výsluhový dôchodok 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Nemocnica Košice-Šaca a.s. Košice c/a Predseda Úradu pre dohľad nad zdravot. starost. 7Sžsk/116/2020 uložení pokuty 2 000 eur zdrav. starostlivosť 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie B&B Business Solutions s.r.o. Nová Dubnica c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny BA, generálny riaditeľ 7Sžsk/112/2020 povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočas. zamestnávania 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Jozef Beer c/a Ústredie práce, soc. vecí a rodiny 7Sžsk/106/2020 hmotnej núdzi 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Emanuel Hlavatý c/a Centrum právnej pomoci, Kancelária Žilina 6Sžk/2/2021 právna pomoc 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Jana Martinčeková; členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie AFG SECURITY – CORPORATION,s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 10Sžfk/7/2021 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie THERMASTAV s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 8Sžfk/75/2020 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie AFG SECURITY – CORPORATION s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 6Sžfk/62/2020 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie SPEEDCOM,s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sžfk/9/2020 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Danucem Slovensko a.s. c/a Finančné riaditeľstvo 2Sžfk/13/2019 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie ICE DREAM,s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/117/2020 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Andrej Mackovjak c/a Okresný úrad Košice, Odbor opr. prostriedkov 5Asan/22/2020 uloženie pokuty 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Michal Jelínek c/a Náčelník Gen. štábu ozbrojených síl SR 1Asan/12/2020 služobný pomer 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Milan Dranga DRAOR c/a Finančné riaditeľstvo SR 3Sfk/2/2022 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie SPEEDCOM s.r.o. Brehov c/a Finančné riaditeľstvo SR 10Sžfk/80/2019 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Podtatranská hydina a.s. c/a Finančné riaditeľstvo SR 10Sžfk/26/2019 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Milan Dranga DRAOR c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/71/2019 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Milan Dranga DRAOR c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/58/2021 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie MT STABIL s.r.o. Košická Polianka c/a Národný inšpektorát práce Košice 6Asan/21/2020 uloženie pokuty 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie EUNICA MEDIA,s.r.o. c/a Okr. úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky 5Asan/12/2020 uloženie pokuty 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Jozef Hošták c/a Okresný úrad Žilina, odbor opr. prostriedkov 4Sžrk/6/2020 pozemky a reštitúcie 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Hydina Slovensko s.r.o. Lieskovec c/a Finančné riaditeľstvo SR 3Sžfk/83/2019 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Hydina SK s.r.o. Kežmarok c/a Finančné riaditeľstvo SR 2Sžfk/46/2018 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie ADC MEDIA a.s. Vozokany c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/99/2020 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie MVDr. Hana Konkoľová c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/74/2020 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie JUDr. Michal Masár c/a Ministerstvo vnútra SR 9Sžsk/120/2020 vojenské a policajné dôchodky-výsluhový dôchodok 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Peter Anjel c/a Ministerstvo vnútra SR 9Sžsk/100/2020 náhradu za bolesť a iné 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie MUDr. Ľubica Gindlová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 9Sžsk/85/2019 sociálne poistenie 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Ján Rybár c/a Sociálna poisťovňa, Generálny riaditeľ 9Sk/5/2021 starobný dôchodok-zvýšenie 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie MUDr. Iveta Kupcová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Sžsk/102/2019 sociálne poistenie 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Ing. Ján Ragančík c/a Ministerstvo spravodlivosti SR 7Sžsk/95/2020 odškodnenie obete trestného činu 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie MUDr. Ladislav Macko c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Sžsk/72/2019 sociálne poistenie 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie MUDr. Marek Molčan c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Sžsk/68/2018 sociálne poistenie 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
25.05.2022 10:00 verejné zasadnutie Okresný súd Prešov c/a Mgr. Peter Revický Sudca OS Prešov 32D/6/2021 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 32D; predsedníčka: JUDr. Anita Filová sudcovia: Mgr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: JUDr. Marcel Drgon Mgr. Marianna Leontiev 3. poschodie, miestnosť č.4
25.05.2022 13:00 ústne pojednávanie Okresný súd Dunajská Streda c/a JUDr. Ladislav Piros Sudca OS Dunajská Streda 32D/18/2021 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 32D; predsedníčka: JUDr. Anita Filová sudcovia: Mgr. Marián Fečík JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: JUDr. Michaela Kajabová JUDr. Lucia Kolníková 3. poschodie, miestnosť č.4
24.05.2022 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Ing. Július Šándor–Agrofarma c/a Finančné riaditeľstvo SR 10Sžfk/25/2020 daňové veci 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; členovia senátu: JUDr. Zuzana Mališová, Prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.3
24.05.2022 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie KOVOTVARY SPIŠ s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/97/2020 daňové veci 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; členovia senátu: JUDr. Zuzana Mališová, Prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.3
24.05.2022 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Alojz Kováčik c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/51/2021 daňové veci 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; členovia senátu: JUDr. Zuzana Mališová, Prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.3
24.05.2022 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Alojz Kováčik c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sžfk/33/2021 daňové veci 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; členovia senátu: JUDr. Zuzana Mališová, Prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.3
24.05.2022 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Alojz Kováčik c/a Finančné riaditeľstvo SR 10Sžfk/32/2021 daňové veci 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; členovia senátu: JUDr. Zuzana Mališová, Prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.3
24.05.2022 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Mesto Šurany c/a Okresný úrad Nové Zámky 2Sžr/5/2019 pozemkové veci 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; členovia senátu: JUDr. Zuzana Mališová, Prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.3
24.05.2022 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie FORA – STAV s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 10Sžfk/10/2020 daňové veci 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; členovia senátu: JUDr. Zuzana Mališová, Prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.3
24.05.2022 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Miloš Weinštuk c/a Ministerstvo vnútra SR 4Stk/10/2022 správne trestanie 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; členovia senátu: JUDr. Zuzana Mališová, Prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.3
24.05.2022 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie GEOSTAV DETVA s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/40/2021 daňové veci 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; členovia senátu: JUDr. Zuzana Mališová, Prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.3
24.05.2022 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie ISPE s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 6Sžfk/51/2021 daňové veci 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; členovia senátu: JUDr. Zuzana Mališová, Prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.3
24.05.2022 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie SOGES WELDING – EUROWELD s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 6Sžfk/45/2021 daňové veci 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; členovia senátu: JUDr. Zuzana Mališová, Prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.3
24.05.2022 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie DRYÁDA CORPORATION s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/72/2021 daňové veci 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; členovia senátu: JUDr. Zuzana Mališová, Prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.3
24.05.2022 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie HYDINA SLOVENSKO s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 6Sžfk/63/2020 daňové veci 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; členovia senátu: JUDr. Zuzana Mališová, Prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.3
24.05.2022 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie GEOSTAV DETVA s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 10Sžfk/58/2020 daňové veci 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Zuzana Mališová; členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD., Prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.3
24.05.2022 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie ICE DREAM s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 10Sžfk/79/2020 daňové veci 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Zuzana Mališová; členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD., Prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.3
24.05.2022 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie KOVOTVARY SPIŠ s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sfk/54/2021 daňové veci 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Zuzana Mališová; členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD., Prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.3
24.05.2022 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Mgr. Milan Medveď c/a Finančné riaditeľstvo SR 6Sžfk/33/2020 daňové veci 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Zuzana Mališová; členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD., Prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.3
24.05.2022 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie ALFA-R s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 10Sžfk/5/2020 daňové veci 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Zuzana Mališová; členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD., Prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.3
24.05.2022 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie MTM-Zlieváreň s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 10Sžfk/52/2020 daňové veci 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Zuzana Mališová; členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD., Prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.3
24.05.2022 09:15 verejne vyhlásené rozhodnutie Bc. Martina Šupová c/a Finančné riaditeľstvo SR 2Sžfk/41/2019 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č.3
24.05.2022 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Mgr. Patrícia Feciskaninová c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 7Sžsk/54/2021 rodičovský príspevok 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
24.05.2022 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Ivan Michalský c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 9Sžsk/122/2020 povinnosť vrátiť dávku v nezamestnanosti 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
24.05.2022 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie MUDr. Gabriela Fraňová c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 9Sžsk/42/2019 sociálne poistenie 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
24.05.2022 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie MUDr. Eva Kollárová c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 9Sžsk/33/2019 sociálne poistenie 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
24.05.2022 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie MUDr. Ľubomír Kališ c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 9Sžsk/159/2018 sociálne poistenie 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
24.05.2022 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie MUDr. Igor Niroda c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 9Sžsk/41/2018 sociálne poistenie 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
24.05.2022 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Monika Matušáková c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 6Ssk/28/2022 odňatie maloletému preukaz ZŤP so sprievodcom 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
24.05.2022 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Ivan Bojna c/a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6Svk/2/2022 odmietnutie poskytnutia informácií 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
24.05.2022 TERMÍN ZRUŠENÝ verejne vyhlásené rozhodnutie KAER-M, s.r.o. c/a Sociálna poisťovňa – pobočka Nitra 6Ssk/8/2021 vystavenie formulárov 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný TERMÍN ZRUŠENÝ
24.05.2022 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Okresná prokuratúra Senica c/a Sociálna poisťovňa – pobočka Senica 9Sžsk/113/2020 sociálne poistenie 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
24.05.2022 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie MUDr. Renáta Šimková c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 7Sžsk/143/2018 sociálne poistenie 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
24.05.2022 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie MUDr. Jana Filipová c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 7Sžsk/142/2018 sociálne poistenie 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
24.05.2022 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie MUDr. Miroslava Karásková c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 7Sžsk/136/2018 sociálne poistenie 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č.6
20.05.2022 13:00 verejné vyhlásenie rozhodnutia Generálny prokurátor SR c/a JUDr. Daniel Lipšic, LL.M Špeciálny prokurátor 32D/20/2021 § 188 ods. 1 písm. a) zákona č. 154/2001 Z.z. 33D; predsedníčka: JUDr. Anita Filová sudcovia: JUDr. Marián Fečík, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch prísediaci: JUDr. Adriána Zacharová, JUDr. PhDr. Jaroslav Jarabinský 3. poschodie, miestnosť č.4
18.05.2022 15:30 vyhlásenie rozhodnutia Ministerstvo spravodlivosti SR c/a JUDr. Beáta Schmidtová sudkyňa 33D/16/2021 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 33D; predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD. sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková, prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. prísediaci: JUDr. Marián Giba, PhD. prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 3. poschodie, miestnosť č.4