Pojednávania

Oznámenie pre masmédiá: Vzhľadom na obmedzenú kapacitu pojednávacích miestností žiadame redakcie, aby nám svoju účasť na pojednávaniach hlásili vopred (aspoň 48 hodín pred začiatkom). Do e-mailu: tlacove@nssud.sk nám, prosím, zašlite meno, priezvisko a redakciu (v prípade, že prídete s kameramanom/kameramankou, nahláste jeho/jej meno a priezvisko tiež).


Dátum a čas úkonu Forma úkonu Účastníci konania Spisová značka Predmet konania Senát Poznámka
12.03.2024 10:00 Ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Katarína Škultétyová, sudkyňa 31D/18/2022 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 31D: predseda: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Mgr. Michal Novotný; prísediaci: JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M.; prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
01.02.2024 10:00 Ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a Mgr. Vladimír Zimányi, sudca 33D/12/2022 § 116 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z.z. 33D: predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Mgr. Kristína Babiaková; prísediaci: JUDr. Stanislav Gaňa, PhD.; prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
23.01.2024 10:00 Ústne pojednávanie Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici c/a JUDr. Adriána Považanová, sudkyňa 33D/20/2022 § 116 ods. 2 písm. f/ zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 33D: predseda: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD; sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; Mgr. Kristína Babiaková; prísediaci: Mgr. Eva Kováčechová; Mgr. Marcel Drgon č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
22.01.2024 10:30 Ústne pojednávanie predseda Súdnej rady SR c/a JUDr. Mária Moskvičová, sudkyňa 33D/12/2023 § 116 ods. 1 písm. a/ v spojení s § 30 ods. 2 písm. g/ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 33D: predsedníčka: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; sudcovia: Mgr. Kristína Babiaková; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD; prísediaci: JUDr. Zdenka Benčíková; Mgr. Eva Kováčechová 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
09.01.2024 10:00 Ústne pojednávanie Prezident Slovenskej komory exekútorov c/a JUDr. Klaudia Gilániová súdna exekútorka 31D/10/2023 § 220 ods. 2 Exekučného poriadku 31D: predsedníčka: JUDr. Zdenka Reisenauerová; sudcovia: Mgr. Michal Novotný; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Michal Dáni, PhD.; JUDr. Martin Píry, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dverí 304
14.12.2023 11:00 Ústne pojednávanie krajský prokurátor Krajská prokuratúra Bratislava c/a JUDr. Stanislav Lešo prokurátor OP Pezinok 32D/15/2022 § 187 ods. 1 a § 188 ods. 1 písm. a/ zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 32D: predseda: JUDr. Anita Filová; sudcovia: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Michal Matulník, PhD.; prísediaci: JUDr. Tomáš Honz; JUDr. Attila Izsák 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
13.12.2023 13:30 Ústne pojednávanie Minister spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Marián Kurinec sudca Mestského súdu Bratislava IV. 32D/4/2023 § 116 ods. 1 písm. c) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 32D: predsedníčka: JUDr. Anita Filová; sudcovia: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Michal Matulník, PhD.; prísediaci: doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD.; JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
13.12.2023 11:00 Ústne pojednávanie Prezident Slovenskej komory exekútorov c/a Mgr. Marián Janec Súdny exekútor 32D/9/2023 § 220 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 32D: predseda: JUDr. Marián Fečík sudcovia: JUDr. Anita Filová JUDr. Michal Matulník, PhD. prísediaci: JUDr. Jozef Augustín, PhD. JUDr. Jaroslav Mráz č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
12.12.2023 10:00 Ústne pojednávanie Predseda Najvyššieho súdu SR c/a JUDr. František Mozner, sudca 31D/25/2022 § 116 ods. 2 písm. f/, zákona č. 385/2000 Z.z. 31D: predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; sudcovia: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Mgr. Michal Novotný; prísediaci: JUDr. Lucia Matyšáková; Mgr. Marcel Drgon 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
12.12.2023 09:30 Ústne pojednávanie predseda Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom c/a JUDr. Barbora Plaskurová, sudkyňa 32D/6/2023 § 116 ods.1 psím. a/, § 116 ods. 2 písm. f/ a i/ a § 116 ods. 3 psím. d/ zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 32D: predseda: JUDr. Michal Matulník, PhD.; sudcovia: JUDr. Anita Filová; JUDr. Marián Fečík; prísediaci: Mgr. Marianna Leontiev; doc. JUDr. Marián Giba 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
05.12.2023 10:00 Ústne pojednávanie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Ing. Jozef Štorek súdny exekútor 31D/8/2023 § 220 ods. 1 prvej vety v spojení s § 220 ods. 2 prvej vety Exekučného poriadku 31D: predseda: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová Mgr. Michal Novotný prísediaci: JUDr. Peter Kohút JUDr. Stanislav Laifer č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
30.11.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Dušan Keblúšek c/a Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov 5Stk/1/2022 správne trestanie 5S: JUDr. Juraj Vališ, LL.M. – predseda senátu; JUDr. Petra Príbelská PhD.; Mgr. Peter Mach, PhD. č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
30.11.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia ASSESSOR, o.z. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/69/2022 daňové veci 5S: JUDr. Juraj Vališ, LL.M. – predseda senátu; JUDr. Petra Príbelská PhD.; Mgr. Peter Mach, PhD. č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
30.11.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia KARDAX, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/63/2022 daňové veci 5S: JUDr. Juraj Vališ, LL.M. – predseda senátu; JUDr. Petra Príbelská PhD.; Mgr. Peter Mach, PhD. č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
30.11.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia HURKA, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/53/2022 daňové veci 5S: JUDr. Juraj Vališ, LL.M. – predseda senátu; JUDr. Petra Príbelská PhD.; Mgr. Peter Mach, PhD. č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
30.11.2023 11:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia HURKA, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/3/2022 daňové veci 5S: JUDr. Juraj Vališ, LL.M. – predseda senátu; JUDr. Petra Príbelská PhD.; Mgr. Peter Mach, PhD. č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
30.11.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Krajská prokuratúra Nitra c/a Obec Iža 2Svk/3/2022 daňové veci 5S: JUDr. Petra Príbelská PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
30.11.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia TMG, a.s. c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sfk/11/2022 daňové veci 5S: JUDr. Petra Príbelská PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
30.11.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Marta Záletalová c/a Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor 5Svk/55/2022 užívanie poľovného revíru 5S: JUDr. Petra Príbelská PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
30.11.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Jozef Pribula c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/80/2022 daňové veci 5S: JUDr. Petra Príbelská PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
30.11.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia UNIVERSAL McCANN Bratislava, spol. s r.o. c/a Úrad pre verejné obstarávie 5Sfk/60/2022 verejné obstarávanie 5S: JUDr. Petra Príbelská PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
30.11.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MSA, s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sfk/25/2022 daňové veci 5S: JUDr. Petra Príbelská PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
30.11.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MPK Toys, s.r.o. c/a Slovenská obchodná inšpekcia, SOI 8Asan/12/2020 ochrana spotrebiteľa 5S: JUDr. Petra Príbelská PhD. – predsedníčka senátu; JUDr. Juraj Vališ, LL.M.; Mgr. Peter Mach, PhD. č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
30.11.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia SUBCENTRO s. r. o. c/a Slovenská stavebná inšpekcia 2Stk/6/2022 správne trestanie 2S: Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.11.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia EUROPUR s.r.o., Púchov c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica 2Sfk/93/2022 daňové veci 2S: Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.11.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Energetic Systems, s.r.o., Bratislava c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica 2Sfk/74/2022 daňové veci 2S: Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.11.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Fifty-Fifty, s.r.o., Prešov c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica 2Sfk/72/2022 daňové veci 2S: Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.11.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia PROVYM, spol. s r.o., Michalovce c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica 2Sfk/58/2022 daňové veci 2S: Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.11.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Douane spol. s r.o., Dunajská Streda c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica 2Sfk/24/2022 daňové veci 2S: Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.11.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia GAMO a.s., Banská Bystrica c/a Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2Sfk/4/2022 nenávratný finančný príspevok 2S: Predseda senátu: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; JUDr. Marián Trenčan 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.11.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia OBCHOD S PALIVAMI, s.r.o., Žilina c/a Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie Bratislava 2Stk/19/2022 správne trestanie 2S: Predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.11.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia N.G.S., s.r.o., Nitra c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica 2Sfk/7/2022 daňové konanie 2S: Predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.11.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Združenie domových samospráv, o.z. c/a Okresný úrad Banská Bystrica 2Svk/17/2022 stavebné konanie 2S: Predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.11.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Združenie domových samospráv, o.z. c/a Okresný úrad Trnava 2Svk/9/2022 životné prostredie 2S: Predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.11.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia CORAL, spol. s r. o., Ivanka pri Nitre c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica 2Sfk/44/2023 daňové veci 2S: predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.11.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia CORAL, spol. s r. o., Ivanka pri Nitre c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica 2Sfk/12/2023 daňové veci 2S: predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.11.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia CORAL, spol. s r. o., Ivanka pri Nitre c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica 2Sfk/5/2023 daňové veci 2S: predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.11.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Boris Belai c/a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Migračný úrad Bratislava 2Sak/11/2023 udelenie azylu 2S: predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.11.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Haseeb SAJJAD c/a Oddelenie cudzineckej polície PZ Nové Zámky 2Sak/10/2023 prepustenie zo zaistenia 2S: predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.11.2023 10:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mohammad HOSAIN c/a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10Sžak/9/2020 azyl – nepredĺženie doplnkovej ochrany 2S: predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan; prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
30.11.2023 09:30 Ústne pojednávanie Špeciálny prokurátor c/a JUDr. Ľuboš Beňo európsky delegovaný prokurátor 32D/6/2022 § 188 ods. 1 písm. a) zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 32D: predseda: JUDr. Marián Fečík; sudcovia: JUDr. Anita Filová; prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; prísediaci: JUDr. Sylvia Andrejková; JUDr. Jana Kupcová 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dv. 304
30.11.2023 08:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Siemens Aktiengesellschaft Österreich Rakúsko c/a Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 8Sžhk/1/2019 hospodárska súťaž 4S: Predseda senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; Členovia senátu: JUDr. Katarína Benczová; Mgr. Kristína Babiaková 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
29.11.2023 13:00 Ústne pojednávanie minister spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Michal Mazúr, súdny exekútor 32D/25/2022 § 220 ods. 1 veta prvá v spojení s § 220 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 32D: predseda: JUDr. Anita Filová; sudcovia: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Michal Matulník, PhD.; prísediaci: JUDr. Jaroslav Mráz; JUDr. Stanislav Leifer 3. poschodie, miestnosť č. 2, č. dverí 304
29.11.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Bohuš Čatloš c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/139/2022 nároku na úrazovú rentu 7S: Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia PaedDr. Anna Bukovinová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/209/2022 starobný dôchodok 7S: Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Katarína Brázová c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 7Ssk/106/2023 prídavku na dieťa 7S: Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Monika Majerčíková c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 7Ssk/193/2022 peňažný príspevok na opatrovanie 7S: Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Miroslav Rapsa c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/207/2022 dávka v nezamestnanosti 7S: Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Miloš Jurisa c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/218/2022 sociálne poistenie 7S: Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Katarína Ozogányová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 9Sžsk/63/2019 sociálne poistenie 7S: Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Erika Korekáčová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Sžsk/97/2019 sociálne poistenie 7S: Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Anna Kováčová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/6/2023 sociálne poistenie 7S: Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 10:45 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Magdaléna Zúberová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/3/2023 sociálne poistenie 7S: Mgr. Michal Novotný – predseda senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; JUDr. Jana Martinčeková – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 10:40 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Daniel Trgina c/a Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 7Ssk/152/2022 invalidný dôchodok 7S: JUDr. Jana Martinčeková – predsedníčka senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 10:40 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Dušan Stephan Tarábek c/a Sociálna poisťovňa 7Ssk/176/2022 starobný dôchodok 7S: JUDr. Jana Martinčeková – predsedníčka senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 10:40 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Readymade Pro, s. r. o. c/a Národný inšpektorát práce 7Ssk/142/2022 nelegálna práca 7S: JUDr. Jana Martinčeková – predsedníčka senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 10:40 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Krajská prokuratúra Nitra c/a Sociálna poisťovňa, pobočka Levice 7Ssk/192/2022 sociálne poistenie 7S: JUDr. Jana Martinčeková – predsedníčka senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 10:40 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Jozef Magóči c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava 7Ssk/148/2022 peňažný príspevok 7S: JUDr. Jana Martinčeková – predsedníčka senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 10:40 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Radoslav Došek c/a Národný inšpektorát práce 7Ssk/178/2022 nelegálnu prácu 7S: JUDr. Jana Martinčeková – predsedníčka senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 10:40 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Krajská prokuratúra Nitra c/a Sociálna poisťovňa, pobočka Levice 7Ssk/184/2022 sociálne poistenie 7S: JUDr. Jana Martinčeková – predsedníčka senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 10:40 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Jaroslav Piovár c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 7Ssk/134/2022 sociálne poistenie 7S: JUDr. Jana Martinčeková – predsedníčka senátu; JUDr. Zdenka Reisenauerová – členka senátu; Mgr. Michal Novotný – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Jana Dziaková c/a Sociálna poisťovňa-ústredie Bratislava 7Ssk/215/2022 sociálne poistenie 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
29.11.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Stanislav Štaffen c/a Sociálna poisťovňa 7Ssk/174/2022 starobný dôchodok 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
29.11.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Peter Martaus c/a Generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže 7Ssk/159/2022 služobný pomer 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; Mgr. Michal Novotný 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
29.11.2023 10:30 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Pavol Vachan c/a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 7Ssk/203/2022 výsluhový dôchodok 7S: Predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; Členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 1, č. dv. 303
29.11.2023 Termín zrušený. Ústne pojednávanie minister spravodlivosti Slovenskej republiky c/a JUDr. Michal Mazúr, súdny exekútor 32D/5/2023 podľa § 220 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 32D: predseda: JUDr. Marián Fečík; sudcovia: JUDr. Anita Filová; JUDr. Michal Matulník, PhD.; prísediaci: Mgr. Bernard Janík; JUDr. Adriana Soldán Steinerová č. 2/III. poschodie, č. dverí 304
29.11.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Renáta Šimková c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/115/2023 sociálne poistenie 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
29.11.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Olga Lovecká c/a Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov 10Sžrk/4/2021 pozemky a reštitúcie 1S: JUDr. Marián Fečík – predseda senátu; JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Služby obce Ľubica s. r. o. c/a Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie 6Asan/15/2021 uloženie pokuty 1S: JUDr. Marián Fečík – predseda senátu; JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia REVITAL PLUS s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/41/2021 daňové veci 1S: JUDr. Marián Fečík – predseda senátu; JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Venas Group, a. s. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/23/2022 preskúmanie rozhodnutia 1S: JUDr. Marián Fečík – predseda senátu; JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Jozef Pribula c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/39/2022 daňové veci 1S: JUDr. Marián Fečík – predseda senátu; JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mgr. Peter Troščák c/a Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove 1Stk/17/2022 správne trestanie 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.– predsedníčka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Jozef Pribula c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/55/2022 daňové veci 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.– predsedníčka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Khaled Ahmed Monir Mohamed Reda c/a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a spol. 1Sak/16/2022 pobyt cudzincov 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.– predsedníčka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Paula Miklášová c/a Úrad Geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 1Svk/51/2022 katastrálne veci 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.– predsedníčka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Poľnohospodárska Pôda s. r. o. c/a Úrad Geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 1Svk/50/2022 katastrálne veci 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.– predsedníčka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ondrej Jankura c/a Centrum právnej pomoci, kancelária Prešov 1Svk/8/2022 nepriznanie nároku na poskytovanie právnej pomoci 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Študentský servis, spol. s r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/46/2021 daňové veci 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Peter Kolbík TRACHEA c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/32/2021 daňové veci 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Deák, spol. s r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6Sžfk/42/2021 daňové veci 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia CLV, s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/86/2022 daňové veci 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia VA GROUP, s. r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/46/2022 daňové veci 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia PROVYM spol. s r. o. c/a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1Sfk/69/2022 daňové veci 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Emil Frič c/a Poľovnícke združenie „RIKA“ so sídlom v Úbreži 1Stk/8/2021 správne trestanie 1S: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M. – predsedníčka senátu; JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M. – členka senátu; JUDr. Marián Fečík – člen senátu č. 1/III. poschodie, č. dverí 303
29.11.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia JUDr. Eva Mesarčová c/a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6Ssk/120/2022 priznanie odchodného 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
29.11.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia SINALEX, s.r.o. c/a Sociálna poisťovňa - pobočka Nitra 6Ssk/74/2023 vyslanie zamestnanca na územie iného čl. štátu 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
29.11.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Ing. Peter Berko c/a Centrum právnej pomoci, kancelária Prešov 6Svk/35/2023 poskytnutie právnej pomoci 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
29.11.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mgr. Viera Vetešková c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 9Sžsk/12/2021 sociálne poistenie 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
29.11.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Mgr. Radoslav Kulik c/a Prezídium PZ, Úrad hraničnej a cudzineckej polície 6Ssk/151/2022 služobný pomer 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.11.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Ladislav Mátyás c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/145/2023 sociálne poistenie 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.11.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Mária Ivkovičová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/143/2023 sociálne poistenie 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.11.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Krajská prokuratúra Nitra c/a Sociálna poisťovňa, pobočka Levice 6Ssk/127/2022 sociálne poistenie 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.11.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Martin Kozák c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/123/2022 dôchodkové poistenie 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.11.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Mária Kozicová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/152/2023 sociálne poistenie 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
29.11.2023 Termín zrušený. Verejné vyhlásenie rozhodnutia Gabriela Hricišínová c/a Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, ústredie 6Ssk/83/2022 invalidný dôchodok 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.11.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Afsane Khavari c/a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6Sak/5/2023 udelenie azylu 6S: predseda senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD.; členovia senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; JUDr. Martin Tiso 3. poschodie, miestnosť č. 3, č. dv. 306
29.11.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Anton Bíro c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/126/2023 invalidný dôchodok 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
29.11.2023 09:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia Vladimír Hradňanský c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/47/2022 invalidný dôchodok 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
29.11.2023 9:00 Verejné vyhlásenie rozhodnutia MUDr. Eva Križanová c/a Sociálna poisťovňa, ústredie 6Ssk/124/2023 sociálne poistenie 6S: predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD., členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., JUDr. Martin Tiso č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
28.11.2023 13:00 Verejné zasadnutie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Marián Kurinec sudca 42Do/2/2023 § 116 ods. 3 písm. b) v spojení s § 116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení 42Do: predsedníčka: JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M.; sudcovia: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M., JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M., JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. a Mgr. Peter Mach, PhD. č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
29.11.2023 10:00 Ústne pojednávanie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Stanislava Hulmanová Janušová, súdna exekútorka 33D/11/2023 § 220 ods. 1 Exekučného poriadku 33D: predsedníčka: Mgr. Kristína Babiaková, sudcovia: JUDr. Viola Takáčová, PhD., prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., prísediaci: JUDr. Michala Dlhopolcová, JUDr. Lukáš Liščák č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
28.11.2023 9:00 Verejné zasadnutie Ministerka spravodlivosti SR c/a JUDr. Igor Čabra notár 42Do/1/2023 § 91 ods. 1 prvej vety zákona č. 323/1992 Z. z. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 42Do: predsedníčka: JUDr. Jana Hatalová, PhD., LL.M.; sudcovia: JUDr. Monika Valašiková, PhD., LL.M., JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M., JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. a Mgr. Peter Mach, PhD. č. 3/III. poschodie, č. dverí 306
28.11.2023 9:00 Ústne pojednávanie Okresný prokurátor v Nových Zámkoch c/a JUDr. Katarína Szűcsová, prokurátorka 31D/7/2023 §188 ods. 1 písm. a/,ods. 2 zákona č. 154/2001 Z.z. 31D: predseda: Mgr. Michal Novotný sudcovia: JUDr. Zdenka Reisenauerová prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. prísediaci: JUDr. Karolína Staroňová JUDr. Marek Tomašovič č. 2/III. poschodie, č. dverí 304