Pojednávania

Dátum a čas úkonu Forma úkonu Účastníci konania Spisová značka Predmet konania Senát Poznámka
30.11.2021 11:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Adrián Tropp c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 9Sžsk/42/2021 materské 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
30.11.2021 11:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Peter Petrek c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 9Sžsk/37/2021 nepriznanie nároku na náhradu za sťaženie spol. uplatnenia 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
30.11.2021 11:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Dominik Raffay c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 6Ssk/23/2021 materské 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
30.11.2021 11:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Jaroslav Almássy c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 9Sžsk/19/2021 dávka v nezamestnanosti 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
30.11.2021 11:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Anna Kucková c/a Sociálna poisťovňa, Bratislava, gen. riaditeľ 9Sk/13/2021 invalidný dôchodok 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
30.11.2021 11:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Branislav Hýrošš c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 9Sžsk/6/2021 nárok na dávku v nezamestnanosti 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
30.11.2021 11:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Marian Taliga c/a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny BA 7Sžsk/2/2021 peň. príspevok na kúpu osobného motorového vozidla 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
30.11.2021 11:30 verejne vyhlásené rozhodnutie JUDr. Ing. Dušan Grman c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 7Sžsk/122/2020 materské 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
30.11.2021 11:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Zuzana Brandysová c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 7Sžsk/114/2020 nárok na dávku v nezamestnanosti 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
30.11.2021 11:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Gabriella Magic c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 9Sžsk/88/2020 dávka v nezamestnanosti 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
30.11.2021 11:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Mgr. Lukáš Tkáč, PhD. c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 7Sžsk/85/2020 materské 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
30.11.2021 11:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Ing. Igor Baďura c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 7Sžsk/60/2020 materské 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
30.11.2021 11:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Šebastian Kuric c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 7Sk/39/2020 starobný dôchodok 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
30.11.2021 11:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Attila Füri c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 7Sk/23/2020 invalidný dôchodok 6S; predsedníčka senátu: JUDr. Viola Takáčová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
30.11.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie MUDr. Akram Mohamed Al-Hindi c/a Okresný úrad Žilina 4Sžk/18/2020 stavebné konanie 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
30.11.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Mgr. Vladimír Dzadzík c/a Generálny štáb ozbrojených síl SR Bratislava 10Sžk/8/2020 služobný pomer 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Michal Matulník, PhD., Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
30.11.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Ing. Ivan Lonc c/a Sociálna poisťovňa 7Sžsk/71/2020 sociálne poistenie 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
30.11.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie JUDr. Michal Bartko c/a Sociálna poisťovňa 1So/1/2020 starobný dôchodok 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
30.11.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Lesoochranárske zoskupenie VLK Tulčík c/a Okresný úrad Bratislava 6Sžk/9/2020 plávajúce zariadenie-hausbót 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
30.11.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Krajská prokuratúra Banská Bystrica c/a Okresný úrad Banská Bystrica 10Sžk/1/2020 stavebné konanie 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
30.11.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Jozef Aláč c/a Sociálna poisťovňa 9Sk/27/2020 starobný dôchodok 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
30.11.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Complex HM, s.r.o. c/a Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava 6Ssk/18/2021 sociálne poistenie 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
30.11.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Miroslav Maslák ÚVTOS Banská Bystrica c/a Centrum právnej pomoci Žilina 1Sžk/24/2020 právna pomoc 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
30.11.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Cyklokoalícia občianske združenie Bratislava c/a Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a byt. politiky 1Sžk/18/2020 stavebné konanie 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
30.11.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Viera Ciklaminiová c/a Sociálna poisťovňa-ústredie Bratislava 9Sk/8/2020 starobný dôchodok 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
30.11.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Marta Šuchmová a spol. c/a Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a byt. politiky 10Sžk/15/2021 stavebné konanie 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
30.11.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Ladislav Neilinger a spol. c/a Okresný úrad Trnava odbor výstavby a bytovej politiky 2Sžk/6/2020 stavebné konanie 7S; predsedníčka senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová; členovia senátu: JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Michal Novotný miestnosť Z-2, prízemie
29.11.2021 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Mahmoud Yousef c/a Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Banská Bystrica 1Sžak/5/2021 azyl – obnovenie prechodného pobytu na účel podnikania 2S; predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. miestnosť Z-2, prízemie
29.11.2021 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Mária Krafčíková c/a Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov 2Sžrk/7/2020 pozemky a reštitúcie 2S; predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. miestnosť Z-2, prízemie
29.11.2021 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie mjr. JUDr. Ing. Martina Slamková Šimová c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sžk/9/2020 služobný pomer 2S; predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. miestnosť Z-2, prízemie
29.11.2021 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Športcentrum Ekoma s.r.o. Zvolen c/a Finančné riaditeľstvo SR 8Sžfk/39/2020 daňové veci 2S; predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. miestnosť Z-2, prízemie
29.11.2021 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie MTM - Zlieváreň s.r.o. Zvolen c/a Finančné riaditeľstvo SR 6Sžfk/3/2020 daňové veci 2S; predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. miestnosť Z-2, prízemie
29.11.2021 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie SPEEDCOM s.r.o. Brehov c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sžfk/17/2020 daňové veci 2S; predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. miestnosť Z-2, prízemie
29.11.2021 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Róbert Blaži c/a Finančné riaditeľstvo SR 10Sžfk/42/2019 daňové veci 2S; predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. miestnosť Z-2, prízemie
29.11.2021 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Košický samosprávny kraj c/a Úrad pre verejné obstarávanie 2Asan/14/2019 verejné obstarávanie 2S; predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. miestnosť Z-2, prízemie
29.11.2021 10:00 verejne vyhlásené rozhodnutie BOLITEX, s.r.o. Bratislava c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sžfk/53/2019 daňové veci 2S; predsedníčka senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.; členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan, prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. miestnosť Z-2, prízemie
29.11.2021 10:15 verejne vyhlásené rozhodnutie Norbert Žibrita c/a Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava 10Asan/7/2020 ochrana prírody 2S; predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD., prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. miestnosť Z-2, prízemie
29.11.2021 10:15 verejne vyhlásené rozhodnutie Združenie domových samospráv Bratislava c/a Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie 4Sžk/5/2020 životné prostredie 2S; predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD., prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. miestnosť Z-2, prízemie
29.11.2021 10:15 verejne vyhlásené rozhodnutie Vladimír Šimko c/a Finančné riaditeľstvo SR 10Sžfk/43/2020 daňové veci 2S; predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD., prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. miestnosť Z-2, prízemie
29.11.2021 10:15 verejne vyhlásené rozhodnutie Rosnička Slovakia, a. s. c/a 1/ Finančné riaditeľstvo SR 2/ Daňový úrad Bratislava 2Sžfk/50/2019 daňové veci 2S; predseda senátu: JUDr. Marián Trenčan; členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD., prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. miestnosť Z-2, prízemie
29.11.2021 Termín zrušený verejne vyhlásené rozhodnutie Marcel Krištof c/a Ministerstvo vnútra SR 10Asan/9/2020 služobný pomer porušenie povinnosti 5S; predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; členovia senátu: JUDr. Anita Filová, JUDr. Juraj Vališ, LL.M. miestnosť P-5, prízemie
29.11.2021 Termín zrušený verejne vyhlásené rozhodnutie DRYÁDA CORPORATION s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sžfk/38/2020 daňové veci 5S; predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; členovia senátu: JUDr. Anita Filová, JUDr. Juraj Vališ, LL.M. miestnosť P-5, prízemie
29.11.2021 Termín zrušený verejne vyhlásené rozhodnutie AGRAKO s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 2Sžfk/61/2019 daňové veci 5S; predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; členovia senátu: JUDr. Anita Filová, JUDr. Juraj Vališ, LL.M. miestnosť P-5, prízemie
29.11.2021 Termín zrušený verejne vyhlásené rozhodnutie Miroslav Minárik a spol. c/a Národný inšpektorát práce a spol. 2Asan/1/2020 uloženie pokuty za spáchanie priestupku 5S; predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; členovia senátu: JUDr. Anita Filová, Mgr. Kristína Babiaková miestnosť P-5, prízemie
29.11.2021 10:45 verejne vyhlásené rozhodnutie Slovenský pozemkový fond c/a Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov 5Sžrk/7/2019 pozemky a reštitúcie 5S; predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; členovia senátu: JUDr. Anita Filová, Mgr. Kristína Babiaková miestnosť P-5, prízemie
29.11.2021 10:45 verejne vyhlásené rozhodnutie BIOCENTRUM s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/84/2020 daňové veci 5S; predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; členovia senátu: JUDr. Anita Filová, Mgr. Kristína Babiaková miestnosť P-5, prízemie
29.11.2021 10:45 verejne vyhlásené rozhodnutie KASATKIN Recovery k.s. – SKP BBK AGRO s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/50/2020 daňové veci 5S; predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; členovia senátu: JUDr. Anita Filová, Mgr. Kristína Babiaková miestnosť P-5, prízemie
29.11.2021 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie JUDr. Silvia Kollárová c/a Krajský súd v Košiciach 4Sžik/2/2020 slobodný prístup k informáciám 5S; predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; členovia senátu: JUDr. Anita Filová, Mgr. Kristína Babiaková miestnosť P-5, prízemie
29.11.2021 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie Peter Juhás – AUTODOPRAVA c/a Finančné riaditeľstvo SR 2Sžfk/21/2020 daňové veci 5S; predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; členovia senátu: JUDr. Anita Filová, Mgr. Kristína Babiaková miestnosť P-5, prízemie
29.11.2021 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie ALPHA-SERVIS s.r.o. c/a Finančné riaditeľstvo SR 10Sžfk/78/2019 daňové veci 5S; predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková miestnosť P-5, prízemie
29.11.2021 10:30 verejne vyhlásené rozhodnutie WEGA Martin v.o.s. c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sžfk/52/2019 daňové veci 5S; predsedníčka senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.; členovia senátu: JUDr. Anita Filová, Mgr. Kristína Babiaková miestnosť P-5, prízemie
24.11.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Daša Lichnerová c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sžfk/43/2021 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková miestnosť Z-2, prízemie
24.11.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Daša Lichnerová c/a Finančné riaditeľstvo SR 6Sžfk/16/2020 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková miestnosť Z-2, prízemie
24.11.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Daša Lichnerová c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sžfk/15/2020 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková miestnosť Z-2, prízemie
24.11.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Alojz Kováčik c/a Finančné riaditeľstvo SR 8Sžfk/33/2021 daňové veci – úrok z omeškania 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková miestnosť Z-2, prízemie
24.11.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Milan Lapin c/a Finančné riaditeľstvo SR 8Sžfk/29/2021 daňové veci – úrok z omeškania 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková miestnosť Z-2, prízemie
24.11.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Daša Lichnerová c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sžfk/16/2020 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková miestnosť Z-2, prízemie
24.11.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Miloš Jurisa c/a Okresný úrad Trenčín, odbor opr.prostriedkov 2Asan/24/2018 priestupok - prístup k informáciám 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková miestnosť Z-2, prízemie
24.11.2021 11:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Športcentrum Ekoma,s.r.o. Zvolen c/a Finančné riaditeľstvo SR 2Sžfk/62/2019 daňové veci 3S; predsedníčka senátu: JUDr. Katarína Benczová; členovia senátu: JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Kristína Babiaková miestnosť Z-2, prízemie
18.11.2021 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Ing. Milan Pavay c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sžk/22/2020 služobný pomer 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD. členovia senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., JUDr. Anita Filová miestnosť P-5, prízemie
18.11.2021 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie LEGATOs Recovery k.s. c/a Daňový úrad Prešov, pobočka Stará Ľubovňa 2Sžfk/64/2019 daňové veci 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD. členovia senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., JUDr. Anita Filová miestnosť P-5, prízemie
18.11.2021 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Božena Nosková c/a Finančné riaditeľstvo SR 6Sžfk/68/2020 daňové veci 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD. členovia senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., JUDr. Anita Filová miestnosť P-5, prízemie
18.11.2021 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie PIARG spol. s r. o. Bratislava a spol. c/a Pamiatkový úrad SR Bratislava 6Sžk/37/2020 neprípustnosť úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom úrade 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD. členovia senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., JUDr. Anita Filová miestnosť P-5, prízemie
18.11.2021 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Andrej Sapáček c/a Národný inšpektorát práce, Košice 1Asan/23/2020 uloženie pokuty 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD. členovia senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., JUDr. Anita Filová miestnosť P-5, prízemie
18.11.2021 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie BCSJ s.r.o. Žilina c/a Finančné riaditeľstvo SR 5Sžfk/57/2019 daňové veci 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD. členovia senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., JUDr. Anita Filová miestnosť P-5, prízemie
18.11.2021 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie OPAL – FYTOS s.r.o. Petrovany c/a Finančné riaditeľstvo SR 4Sžfk/26/2020 daňové veci 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD. členovia senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., JUDr. Anita Filová miestnosť P-5, prízemie
18.11.2021 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Mgr. Antal-SKP Bavlnárske závody – TEXICOM s.r.o. v konkurze c/a Okresný úrad Žilina 2Sžrk/4/2019 pozemky a reštitúcie 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD. členovia senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., JUDr. Anita Filová miestnosť P-5, prízemie
18.11.2021 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Pavel Hlaváč INPEX Rakovo c/a Finančné riaditeľstvo SR 8Sžfk/1/2020 daňové veci 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD. členovia senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., JUDr. Anita Filová miestnosť P-5, prízemie
18.11.2021 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Martin Söregi c/a Finančné riaditeľstvo SR 1Sžfk/33/2020 daňové veci 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD. členovia senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., JUDr. Anita Filová miestnosť P-5, prízemie
18.11.2021 09:00 verejne vyhlásené rozhodnutie Ing. Hana Tokárová c/a Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR 10Sžk/35/2019 stavebné konanie 4S; predsedníčka senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD. členovia senátu: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., JUDr. Anita Filová miestnosť P-5, prízemie