Vedenie súdu

JUDr. Pavol NAĎ, predseda


JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde mu bol v roku 1984 priznaný titul doktora práv „JUDr.“.

V rokoch 1984 až 1987 pôsobil ako právny čakateľ Okresnej prokuratúry Prešov a Okresnej prokuratúry Trebišov. Neskôr tri roky ako prokurátor Krajskej prokuratúry Košice na oddelení všeobecného a občiansko-súdneho dozoru. Od roku 1990 do roku 1992 bol okresným prokurátorom Okresnej prokuratúry Michalovce.

V rokoch 1993 až 2006 pôsobil ako advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore, ako aj Českej advokátskej komore.

Do funkcie sudcu bol vymenovaný v roku 2006 na Okresný súd Michalovce, od roku 2008 pôsobil na Krajskom súde v Košiciach. Od roku 2011 ako predseda senátu Krajského súdu v Košiciach a od roku 2014 ako predseda správneho kolégia Krajského súdu v Košiciach. V rokoch 2013 až 2016 bol členom disciplinárneho senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na ktorý sa v roku 2021 vrátil na stáž na správne kolégium.

Pavol Naď publikoval v domácich odborných časopisoch, je členom redakčnej rady Bulletinu Slovenskej komory daňových poradcov zodpovedným za oblasť judikatúry. Aktívne vykonáva prednáškovú činnosť napríklad pre Justičnú akadémiu Slovenskej republiky, Slovenskú komoru daňových poradcov, či najvýznamnejšie európske nakladateľstvá špecializujúce sa na právnickú a ekonomickú literatúru.

Medzi jeho jazykové znalosti patrí anglický, ruský a nemecký jazyk. Pavol Naď je vášnivým hudobníkom a cestovateľom.

PREDSEDA

JUDr. Pavol NAĎ


JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.

Rozhodnutia


Pojednávania


Kontakt


Najvyšší správny súd Slovenskej republiky
Župné námestie č. 13
P.O.BOX 81290
814 90 BRATISLAVA

Podatelňa:
tel.: +421 2 321 33 250
e-mail: podatelna@nssud.sk