Rozhodovacia činnosť vo veciach správnych

Rok
Spisová značka
Merito veci

Spisová značka:
7Svk/67/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/67/2022
Spisová značka:
3Sfk/63/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/63/2022
Spisová značka:
3Sfk/77/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/77/2022
Spisová značka:
8Sfk/24/2023
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sfk/24/2023
Spisová značka:
3Svk/7/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/7/2022
Spisová značka:
3Svk/61/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/61/2022
Spisová značka:
3Svk/63/2022
Merito veci:
poľovníctvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/63/2022
Spisová značka:
6Sžfk/26/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/26/2020
Spisová značka:
5Sžk/13/2021
Merito veci:
miestne dane a poplatky
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/13/2021
Spisová značka:
3Sfk/50/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/50/2021
Spisová značka:
3Sfk/103/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/103/2022
Spisová značka:
3Svk/25/2022
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/25/2022
Spisová značka:
3Svk/40/2022
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/40/2022
Spisová značka:
3Svk/50/2022
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/50/2022
Spisová značka:
6Sžfk/35/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/35/2021
Spisová značka:
2Sfk/80/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/80/2022
Spisová značka:
2Stk/5/2023
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Stk/5/2023
Spisová značka:
2Svk/20/2022
Merito veci:
nečinnosť orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Svk/20/2022
Spisová značka:
2Svk/55/2022
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Svk/55/2022
Spisová značka:
2Svk/17/2023
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Svk/17/2023
Spisová značka:
1Sfk/12/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/12/2022
Spisová značka:
1Sfk/121/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/121/2022
Spisová značka:
1Sfk/72/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/72/2022
Spisová značka:
1Stk/2/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Stk/2/2022
Spisová značka:
1Svk/6/2022
Merito veci:
obnova konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/6/2022
Spisová značka:
1Svk/7/2023
Merito veci:
slobodný prístup k informáciam
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/7/2023
Spisová značka:
2Sfk/13/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/13/2022
Spisová značka:
3Sfk/21/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/21/2022
Spisová značka:
5Sfk/26/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/26/2022
Spisová značka:
3Svk/3/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/3/2022
Spisová značka:
3Svk/11/2022
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/11/2022
Spisová značka:
7Svk/19/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/19/2022
Spisová značka:
2Sfk/17/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/17/2021
Spisová značka:
1Sfk/1/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/1/2022
Spisová značka:
2Sfk/17/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/17/2022
Spisová značka:
2Sfk/41/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/41/2022
Spisová značka:
2Stk/4/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Stk/4/2022
Spisová značka:
1Sžfk/81/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/81/2020
Spisová značka:
1Sfk/31/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/31/2022
Spisová značka:
1Stk/23/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Stk/23/2022
Spisová značka:
1Svk/67/2022
Merito veci:
slobodný prístup k informáciam
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/67/2022
Spisová značka:
1Svk/10/2023
Merito veci:
pozemkové veci a reštitúcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/10/2023
Spisová značka:
1SžNSS/2/2023
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1SžNSS/2/2023
Spisová značka:
5Sfk/18/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/18/2022
Spisová značka:
5Sfk/22/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/22/2022
Spisová značka:
5Sfk/28/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/28/2022
Spisová značka:
8Sfk/15/2023
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sfk/15/2023
Spisová značka:
8Sfk/23/2023
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sfk/23/2023
Spisová značka:
8Svk/1/2024
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Svk/1/2024
Spisová značka:
1Sak/20/2022
Merito veci:
pobyt cudzincov
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sak/20/2022
Spisová značka:
1Sak/22/2022
Merito veci:
pobyt cudzincov
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sak/22/2022
Spisová značka:
1Sfk/70/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/70/2022
Spisová značka:
1Sfk/98/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/98/2022
Spisová značka:
1Sfk/130/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/130/2022
Spisová značka:
1Stk/19/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Stk/19/2022
Spisová značka:
1Svk/60/2022
Merito veci:
ochrana osobných údajov
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/60/2022
Spisová značka:
1Svk/56/2022
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/56/2022
Spisová značka:
4Sfk/34/2022
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/34/2022
Spisová značka:
5Sfk/64/2023
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/64/2023
Spisová značka:
7Svk/16/2022
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/16/2022
Spisová značka:
7Svk/29/2022
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/29/2022
Spisová značka:
7Ssk/202/2022
Merito veci:
akreditácia neziskových organizácií
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/202/2022
Spisová značka:
7Ssk/212/2022
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/212/2022
Spisová značka:
7Ssk/216/2022
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/216/2022
Spisová značka:
7Ssk/2/2023
Merito veci:
nemocenské poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/2/2023
Spisová značka:
7Ssk/5/2023
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/5/2023
Spisová značka:
7Ssk/14/2023
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/14/2023
Spisová značka:
7Ssk/60/2023
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/60/2023
Spisová značka:
6Spp/1/2023
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Spp/1/2023
Spisová značka:
6Ssk/121/2022
Merito veci:
náhrada za bolesť
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/121/2022
Spisová značka:
6Ssk/72/2023
Merito veci:
poistné
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/72/2023
Spisová značka:
6Ssk/131/2023
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/131/2023
Spisová značka:
6Ssk/150/2023
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/150/2023
Spisová značka:
6SžNSS/3/2023
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6SžNSS/3/2023
Spisová značka:
6SžNSS/1/2024
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6SžNSS/1/2024
Spisová značka:
11SžNSS/4/2023
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
11SžNSS/4/2023
Spisová značka:
7Ssk/19/2023
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/19/2023
Spisová značka:
7Ssk/25/2023
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/25/2023
Spisová značka:
7Ssk/72/2023
Merito veci:
kompenzácia ŤZP
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/72/2023
Spisová značka:
6Ssk/85/2023
Merito veci:
kompenzácia ŤZP
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/85/2023
Spisová značka:
7Ssk/123/2023
Merito veci:
kompenzácia ŤZP
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/123/2023
Spisová značka:
7Ssk/152/2023
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/152/2023
Spisová značka:
7Ssk/6/2024
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/6/2024
Spisová značka:
6Sžk/14/2020
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžk/14/2020
Spisová značka:
7SžNSS/1/2023
Merito veci:
cenné papiere
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
7SžNSS/1/2023
Spisová značka:
4Sfk/23/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/23/2022
Spisová značka:
4Sfk/134/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/134/2022
Spisová značka:
4Sfk/2/2023
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/2/2023
Spisová značka:
4Shk/1/2021
Merito veci:
hospodárska súťaž
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Shk/1/2021
Spisová značka:
4Svk/9/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/9/2021
Spisová značka:
4Svk/1/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/1/2022
Spisová značka:
4Svk/2/2023
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/2/2023
Spisová značka:
4Svk/3/2023
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/3/2023
Spisová značka:
5Sfk/65/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/65/2022
Spisová značka:
5Sfk/95/2022
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/95/2022
Spisová značka:
5Sfk/105/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/105/2022
Spisová značka:
5Sfk/15/2023
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/15/2023
Spisová značka:
7Ssk/200/2022
Merito veci:
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/200/2022
Spisová značka:
7Ssk/210/2022
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/210/2022
Spisová značka:
7Ssk/9/2023
Merito veci:
Licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/9/2023
Spisová značka:
7Ssk/13/2023
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/13/2023
Spisová značka:
7Ssk/17/2023
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/17/2023
Spisová značka:
3Sfk/38/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/38/2021
Spisová značka:
3Sfk/52/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/52/2021
Spisová značka:
3Sfk/87/2023
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/87/2023
Spisová značka:
3Svk/14/2022
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/14/2022
Spisová značka:
3Svk/66/2022
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/66/2022
Spisová značka:
3Svk/9/2023
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/9/2023
Spisová značka:
6Spp/1/2024
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Spp/1/2024
Spisová značka:
6Ssk/74/2022
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/74/2022
Spisová značka:
6Ssk/108/2022
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/108/2022
Spisová značka:
6Ssk/124/2022
Merito veci:
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/124/2022
Spisová značka:
6Ssk/137/2022
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/137/2022
Spisová značka:
6Ssk/5/2023
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/5/2023
Spisová značka:
6Ssk/53/2023
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/53/2023
Spisová značka:
6Ssk/4/2024
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/4/2024
Spisová značka:
6Ssk/64/2023
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/64/2023
Spisová značka:
6Ssk/95/2023
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/95/2023
Spisová značka:
6Ssk/98/2023
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/98/2023
Spisová značka:
6Ssk/107/2023
Merito veci:
penále
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/107/2023
Spisová značka:
6Ssk/108/2023
Merito veci:
kompenzácia ŤZP
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/108/2023
Spisová značka:
6Ssk/109/2023
Merito veci:
kompenzačný príspevok
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/109/2023
Spisová značka:
6Ssk/110/2023
Merito veci:
dávka v nezamestnanosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/110/2023
Spisová značka:
6Ssk/119/2023
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/119/2023
Spisová značka:
7Sžsk/123/2020
Merito veci:
penále
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/123/2020
Spisová značka:
2Sfk/27/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/27/2021
Spisová značka:
2Sfk/53/2022
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/53/2022
Spisová značka:
2Sfk/97/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/97/2022
Spisová značka:
2Sfk/99/2022
Merito veci:
daňové konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/99/2022
Spisová značka:
2Sfk/47/2023
Merito veci:
poisťovníctvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/47/2023
Spisová značka:
10Sžk/1/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/1/2021
Spisová značka:
2Sfk/54/2022
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/54/2022
Spisová značka:
2Sfk/88/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/88/2022
Spisová značka:
2Sfk/102/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/102/2022
Spisová značka:
2Sfk/103/2022
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/103/2022
Spisová značka:
2Sfk/105/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/105/2022
Spisová značka:
2Sfk/106/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/106/2022
Spisová značka:
2Sfk/107/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/107/2022
Spisová značka:
2Sfk/114/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/114/2022
Spisová značka:
5Asan/8/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Asan/8/2021
Spisová značka:
4Sfk/9/2022
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/9/2022
Spisová značka:
4Sfk/41/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/41/2022
Spisová značka:
4Sfk/70/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/70/2022
Spisová značka:
4Sfk/75/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/75/2022
Spisová značka:
4Sfk/106/2022
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/106/2022
Spisová značka:
4Stk/21/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Stk/21/2022
Spisová značka:
5Sfk/21/2021
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/21/2021
Spisová značka:
5Sfk/11/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/11/2022
Spisová značka:
5Sfk/13/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/13/2022
Spisová značka:
5Sfk/19/2022
Merito veci:
miestne dane a poplatky
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/19/2022
Spisová značka:
5Sfk/21/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/21/2022
Spisová značka:
5Stk/9/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Stk/9/2022
Spisová značka:
5Svk/1/2022
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2024-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/1/2022

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania