Rozhodovacia činnosť vo veciach správnych

Rok
Spisová značka
Merito veci

Spisová značka:
1Sžk/12/2020
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/12/2020
Spisová značka:
5Sžk/32/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/32/2020
Spisová značka:
6Sžk/28/2021
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžk/28/2021
Spisová značka:
5Sžrk/4/2020
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžrk/4/2020
Spisová značka:
7Ssk/40/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/40/2021
Spisová značka:
7Ssk/55/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/55/2021
Spisová značka:
7Ssk/60/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/60/2021
Spisová značka:
7Ssk/105/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/105/2021
Spisová značka:
7Svk/15/2021
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/15/2021
Spisová značka:
4Sžk/25/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžk/25/2021
Spisová značka:
3Stk/6/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Stk/6/2021
Spisová značka:
3Svk/16/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/16/2021
Spisová značka:
10Sžfk/43/2019
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/43/2019
Spisová značka:
6Ssk/60/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/60/2021
Spisová značka:
6Asan/9/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Asan/9/2020
Spisová značka:
2Sfk/13/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/13/2021
Spisová značka:
2Svk/3/2021
Merito veci:
nečinnos orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Svk/3/2021
Spisová značka:
2Sžfk/31/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/31/2019
Spisová značka:
1Sžfk/49/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/49/2020
Spisová značka:
8Sžfk/31/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/31/2021
Spisová značka:
2Sžfk/40/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/40/2019
Spisová značka:
2Sžfk/69/2019
Merito veci:
verejné obstarávanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/69/2019
Spisová značka:
10Sžfk/36/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/36/2021
Spisová značka:
2Sžk/2/2020
Merito veci:
nečinnos orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžk/2/2020
Spisová značka:
1Sžk/22/2021
Merito veci:
nečinnos orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/22/2021
Spisová značka:
5Asan/21/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Asan/21/2020
Spisová značka:
5Sfk/11/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/11/2021
Spisová značka:
5Svk/7/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/7/2021
Spisová značka:
1Sžk/29/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/29/2021
Spisová značka:
1Sžk/40/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/40/2021
Spisová značka:
3Svk/19/2021
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/19/2021
Spisová značka:
10Sžfk/72/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/72/2020
Spisová značka:
2Usam/2/2020
Merito veci:
vo veciach územnej samosprávy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Usam/2/2020
Spisová značka:
2Sak/5/2021
Merito veci:
udelenie azylu
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sak/5/2021
Spisová značka:
2Sžfk/65/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/65/2019
Spisová značka:
5Sžfk/35/2020
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/35/2020
Spisová značka:
1Sžfk/71/2020
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/71/2020
Spisová značka:
4Sžk/21/2020
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžk/21/2020
Spisová značka:
1Sak/1/2022
Merito veci:
zaistenie cudzinca
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sak/1/2022
Spisová značka:
5Svk/6/2021
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/6/2021
Spisová značka:
2Sžk/20/2019
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžk/20/2019
Spisová značka:
10Sžk/4/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/4/2021
Spisová značka:
8Usam/1/2021
Merito veci:
vo veciach územnej samosprávy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Usam/1/2021
Spisová značka:
7Ssk/22/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/22/2021
Spisová značka:
7Ssk/24/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/24/2021
Spisová značka:
7Ssk/26/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/26/2021
Spisová značka:
7Ssk/28/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/28/2021
Spisová značka:
7Ssk/68/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/68/2021
Spisová značka:
7Ssk/74/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/74/2021
Spisová značka:
7Sžsk/113/2020
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/113/2020
Spisová značka:
9Sžsk/21/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/21/2021
Spisová značka:
6Spp/1/2021
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Spp/1/2021
Spisová značka:
6Ssk/75/2021
Merito veci:
výsluhový dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/75/2021
Spisová značka:
2Sžk/14/2019
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžk/14/2019
Spisová značka:
5Sžk/14/2020
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/14/2020
Spisová značka:
8Sžk/13/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžk/13/2021
Spisová značka:
7Sžsk/93/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/93/2020
Spisová značka:
7Spp/3/2021
Merito veci:
prikázanie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Spp/3/2021
Spisová značka:
7Ssk/9/2022
Merito veci:
výsluhový dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/9/2022
Spisová značka:
7Ssk/10/2022
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/10/2022
Spisová značka:
7Ssk/15/2022
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/15/2022
Spisová značka:
4Sžk/29/2019
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžk/29/2019
Spisová značka:
3Svk/25/2021
Merito veci:
poskynutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/25/2021
Spisová značka:
3Svk/5/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/5/2022
Spisová značka:
6Sžfk/14/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/14/2020
Spisová značka:
3Sžfk/19/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sžfk/19/2020
Spisová značka:
10Sžfk/24/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/24/2020
Spisová značka:
2Sžfk/28/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/28/2020
Spisová značka:
8Sžfk/56/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/56/2021
Spisová značka:
2Sžr/3/2019
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžr/3/2019
Spisová značka:
1Sžrk/6/2021
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžrk/6/2021
Spisová značka:
5Asan/19/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Asan/19/2020
Spisová značka:
2Sak/1/2022
Merito veci:
udelenie azylu
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sak/1/2022
Spisová značka:
10Sžfk/29/2020
Merito veci:
preskúmanie záväzného stanoviska
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/29/2020
Spisová značka:
5Sžfk/45/2020
Merito veci:
clá
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/45/2020
Spisová značka:
5Sžfk/57/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/57/2020
Spisová značka:
1Sžfk/98/2020
Merito veci:
poskytnutie podpory formou jednotnej platby
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/98/2020
Spisová značka:
6Sžfk/7/2021
Merito veci:
nedoplatok na dani
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/7/2021
Spisová značka:
6Sžk/28/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžk/28/2020
Spisová značka:
10Asan/9/2019
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Asan/9/2019
Spisová značka:
6Asan/24/2019
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Asan/24/2019
Spisová značka:
2Asan/10/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Asan/10/2020
Spisová značka:
10Asan/11/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Asan/11/2020
Spisová značka:
8Asan/26/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Asan/26/2020
Spisová značka:
4Asan/8/2021
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Asan/8/2021
Spisová značka:
1Asan/22/2021
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/22/2021
Spisová značka:
1Sfk/38/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/38/2021
Spisová značka:
2Sžfk/28/2019
Merito veci:
nenávratný finančný príspevok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/28/2019
Spisová značka:
8Sžfk/59/2019
Merito veci:
verejné obstarávanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/59/2019
Spisová značka:
10Sžfk/81/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/81/2019
Spisová značka:
5Sžfk/4/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/4/2020
Spisová značka:
2Sžfk/22/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/22/2020
Spisová značka:
10Sžik/1/2020
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžik/1/2020
Spisová značka:
1Sžik/1/2021
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžik/1/2021
Spisová značka:
6Sžik/2/2021
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžik/2/2021
Spisová značka:
4Asan/15/2020
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Asan/15/2020
Spisová značka:
1Svk/3/2022
Merito veci:
nečinnos orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/3/2022
Spisová značka:
1Sžak/3/2021
Merito veci:
administratívne vyhostenie cudzincov
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžak/3/2021
Spisová značka:
2Sžfk/67/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/67/2019
Spisová značka:
10Sžfk/7/2020
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/7/2020
Spisová značka:
4Sžfk/15/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/15/2020
Spisová značka:
6Sžfk/22/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/22/2020
Spisová značka:
1Sžfk/51/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/51/2020
Spisová značka:
10Sžfk/74/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/74/2020
Spisová značka:
4Sžk/37/2019
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžk/37/2019
Spisová značka:
10Sžk/9/2020
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/9/2020
Spisová značka:
2Sžk/23/2020
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžk/23/2020
Spisová značka:
10Sžk/27/2020
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/27/2020
Spisová značka:
10Sžr/1/2021
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžr/1/2021
Spisová značka:
4Sžrk/2/2020
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžrk/2/2020
Spisová značka:
5Sžrk/3/2020
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžrk/3/2020
Spisová značka:
2Sžrk/5/2020
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžrk/5/2020
Spisová značka:
5Svk/4/2021
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/4/2021
Spisová značka:
1Sžfk/10/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/10/2020
Spisová značka:
5Sžfk/11/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/11/2020
Spisová značka:
10Sžk/14/2020
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/14/2020
Spisová značka:
1Sžk/23/2020
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/23/2020
Spisová značka:
10Asan/14/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Asan/14/2020
Spisová značka:
1Sfk/49/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/49/2021
Spisová značka:
1Sfk/5/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/5/2022
Spisová značka:
2Sžfk/19/2020
Merito veci:
verejné obstarávanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/19/2020
Spisová značka:
6Sžfk/29/2020
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/29/2020
Spisová značka:
6Sžfk/38/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/38/2020
Spisová značka:
1Sžfk/47/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/47/2020
Spisová značka:
4Sžfk/53/2020
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/53/2020
Spisová značka:
5Sžfk/63/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/63/2020
Spisová značka:
6Sžfk/74/2020
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/74/2020
Spisová značka:
1Sžfk/94/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/94/2020
Spisová značka:
2Asan/4/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Asan/4/2020
Spisová značka:
1Asan/15/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/15/2020
Spisová značka:
1Asan/33/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/33/2020
Spisová značka:
10Asan/8/2021
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Asan/8/2021
Spisová značka:
4Sfk/13/2021
Merito veci:
nečinnos orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/13/2021
Spisová značka:
4Svk/7/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/7/2021
Spisová značka:
2Sžfk/51/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/51/2019
Spisová značka:
10Sžfk/53/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/53/2019
Spisová značka:
5Sžfk/5/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/5/2020
Spisová značka:
10Sžfk/41/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/41/2021
Spisová značka:
2Sžk/9/2020
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžk/9/2020
Spisová značka:
7Sk/34/2020
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sk/34/2020
Spisová značka:
9Sk/34/2020
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sk/34/2020
Spisová značka:
7Sk/38/2020
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sk/38/2020
Spisová značka:
7Ssk/94/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/94/2021
Spisová značka:
7Ssk/108/2021
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/108/2021
Spisová značka:
1Sžk/42/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/42/2021
Spisová značka:
7Sžsk/36/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/36/2020
Spisová značka:
7Sžsk/117/2020
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/117/2020
Spisová značka:
6Snz/1/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Snz/1/2022
Spisová značka:
10Sžk/44/2019
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/44/2019
Spisová značka:
10Sžk/25/2020
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/25/2020
Spisová značka:
5Sžk/27/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/27/2020
Spisová značka:
10Sžk/40/2020
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/40/2020
Spisová značka:
9Sžsk/122/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/122/2019
Spisová značka:
7Sžsk/47/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/47/2020
Spisová značka:
7Sžsk/120/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/120/2020
Spisová značka:
10So/1/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
10So/1/2021
Spisová značka:
7Ssk/104/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/104/2021
Spisová značka:
7Ssk/29/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/29/2022
Spisová značka:
5Sžk/29/2020
Merito veci:
poskynutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/29/2020
Spisová značka:
8Sžk/41/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžk/41/2020
Spisová značka:
7Sžo/1/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžo/1/2021
Spisová značka:
9Sžsk/33/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/33/2018
Spisová značka:
7Sžsk/129/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/129/2020
Spisová značka:
9Sžsk/133/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/133/2020
Spisová značka:
9Sžsk/7/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/7/2021
Spisová značka:
2Asan/14/2020
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Asan/14/2020
Spisová značka:
1Asan/27/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/27/2020
Spisová značka:
2Sžfk/56/2018
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/56/2018
Spisová značka:
3Sžfk/4/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sžfk/4/2020
Spisová značka:
2Sžfk/15/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/15/2020
Spisová značka:
2Sžfk/23/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/23/2020
Spisová značka:
10Sžfk/34/2020
Merito veci:
verejné obstarávanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/34/2020
Spisová značka:
6Sžfk/34/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/34/2020
Spisová značka:
1Sžfk/35/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/35/2020
Spisová značka:
5Sžfk/64/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/64/2020
Spisová značka:
10Sžfk/75/2020
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/75/2020
Spisová značka:
8Sžfk/76/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/76/2020
Spisová značka:
2Sžik/1/2021
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžik/1/2021
Spisová značka:
5Sžk/20/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/20/2020
Spisová značka:
10Sžrk/1/2021
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžrk/1/2021
Spisová značka:
5Asan/2/2020
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Asan/2/2020
Spisová značka:
5Asan/4/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Asan/4/2020
Spisová značka:
8Asan/29/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Asan/29/2020
Spisová značka:
5Sfk/10/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/10/2022
Spisová značka:
5Svk/5/2021
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/5/2021
Spisová značka:
6Sžfk/37/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/37/2020
Spisová značka:
6Sžk/11/2021
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžk/11/2021
Spisová značka:
2Sžrk/6/2020
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžrk/6/2020
Spisová značka:
7Sžsk/24/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/24/2018
Spisová značka:
9Sžsk/32/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/32/2018
Spisová značka:
7Sžsk/36/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/36/2018
Spisová značka:
7Sžsk/56/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/56/2018
Spisová značka:
9Sžsk/58/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/58/2018
Spisová značka:
9Sžsk/74/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/74/2018
Spisová značka:
7Sžsk/78/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/78/2018
Spisová značka:
9Sžsk/82/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/82/2018
Spisová značka:
7Sžsk/135/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/135/2018
Spisová značka:
9Sžsk/44/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/44/2019
Spisová značka:
9Sžsk/38/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/38/2020
Spisová značka:
3Sfk/44/2021
Merito veci:
miestne dane a poplatky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/44/2021
Spisová značka:
3Svk/4/2021
Merito veci:
školstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/4/2021
Spisová značka:
3Svk/24/2021
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/24/2021
Spisová značka:
10Sžfk/66/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/66/2019
Spisová značka:
10Sžfk/87/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/87/2019
Spisová značka:
4Sžfk/1/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/1/2021
Spisová značka:
1Sžfk/83/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/83/2021
Spisová značka:
9Sk/9/2021
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sk/9/2021
Spisová značka:
7Sk/10/2021
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sk/10/2021
Spisová značka:
7Sk/17/2021
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sk/17/2021
Spisová značka:
7So/2/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
7So/2/2021
Spisová značka:
6Ssk/20/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/20/2021
Spisová značka:
6Ssk/28/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/28/2021
Spisová značka:
6Ssk/40/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/40/2021
Spisová značka:
6Ssk/50/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/50/2021
Spisová značka:
6Svk/14/2021
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Svk/14/2021
Spisová značka:
1Sžk/16/2020
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/16/2020
Spisová značka:
7Sžsk/130/2020
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/130/2020
Spisová značka:
9Sžsk/135/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/135/2020
Spisová značka:
7Sžsk/5/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/5/2021
Spisová značka:
7Sžsk/8/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/8/2021
Spisová značka:
9Sžsk/23/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/23/2021
Spisová značka:
9Sžsk/26/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/26/2021
Spisová značka:
9Sžsk/30/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/30/2021
Spisová značka:
7Sžsk/50/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/50/2021
Spisová značka:
7Sžsk/61/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/61/2021
Spisová značka:
1Sžfk/16/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/16/2019
Spisová značka:
10Sžfk/57/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/57/2019
Spisová značka:
6Sžfk/65/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/65/2019
Spisová značka:
2Sžfk/38/2020
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/38/2020
Spisová značka:
8Sžfk/20/2021
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/20/2021
Spisová značka:
8Sžk/35/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžk/35/2020
Spisová značka:
5Sžk/39/2020
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/39/2020
Spisová značka:
2Asan/2/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Asan/2/2020
Spisová značka:
2Spp/2/2021
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Spp/2/2021
Spisová značka:
2Stk/2/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Stk/2/2021
Spisová značka:
4Sžfk/55/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/55/2021
Spisová značka:
8Sžk/7/2021
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžk/7/2021
Spisová značka:
6Sžk/12/2021
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžk/12/2021
Spisová značka:
2Asan/28/2019
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Asan/28/2019
Spisová značka:
10Asan/12/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Asan/12/2020
Spisová značka:
1Asan/20/2021
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/20/2021
Spisová značka:
4Spp/3/2021
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Spp/3/2021
Spisová značka:
1Sžfk/57/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/57/2020
Spisová značka:
8Sžfk/73/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/73/2020
Spisová značka:
8Sžfk/12/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/12/2021
Spisová značka:
4Sžfk/25/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/25/2021
Spisová značka:
1Sžk/20/2020
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/20/2020
Spisová značka:
1Sžk/48/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/48/2020
Spisová značka:
6Sžrk/4/2021
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžrk/4/2021
Spisová značka:
10Asan/8/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Asan/8/2020
Spisová značka:
2Asan/18/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Asan/18/2020
Spisová značka:
10Asan/19/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Asan/19/2020
Spisová značka:
5Sfk/33/2021
Merito veci:
daňové exekučné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/33/2021
Spisová značka:
5Svk/3/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/3/2021
Spisová značka:
2Sžfk/1/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/1/2021
Spisová značka:
10Sžk/13/2020
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/13/2020
Spisová značka:
6Sžk/38/2020
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžk/38/2020
Spisová značka:
8Sžk/19/2021
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžk/19/2021

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania


Kontakt


Najvyšší správny súd Slovenskej republiky
Trenčianska 56/A
821 09 BRATISLAVA 3

Podatelňa:
tel.: +421 2 321 33 250
e-mail: podatelna@nssud.sk