Rozhodovacia činnosť vo veciach správnych

Rok
Spisová značka
Merito veci

Spisová značka:
1Sžk/12/2020
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/12/2020
Spisová značka:
5Sžk/32/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/32/2020
Spisová značka:
6Sžk/28/2021
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžk/28/2021
Spisová značka:
5Sžrk/4/2020
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžrk/4/2020
Spisová značka:
7Ssk/40/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/40/2021
Spisová značka:
7Ssk/55/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/55/2021
Spisová značka:
7Ssk/60/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/60/2021
Spisová značka:
7Ssk/105/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/105/2021
Spisová značka:
7Svk/15/2021
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/15/2021
Spisová značka:
4Sžk/25/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžk/25/2021
Spisová značka:
3Stk/6/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Stk/6/2021
Spisová značka:
3Svk/16/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/16/2021
Spisová značka:
10Sžfk/43/2019
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/43/2019
Spisová značka:
6Ssk/60/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/60/2021
Spisová značka:
6Asan/9/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Asan/9/2020
Spisová značka:
2Sfk/13/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/13/2021
Spisová značka:
2Svk/3/2021
Merito veci:
nečinnosť orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Svk/3/2021
Spisová značka:
2Sžfk/31/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/31/2019
Spisová značka:
1Sžfk/49/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/49/2020
Spisová značka:
8Sžfk/31/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/31/2021
Spisová značka:
2Sžfk/40/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/40/2019
Spisová značka:
2Sžfk/69/2019
Merito veci:
verejné obstarávanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/69/2019
Spisová značka:
10Sžfk/36/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/36/2021
Spisová značka:
2Sžk/2/2020
Merito veci:
nečinnosť orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžk/2/2020
Spisová značka:
1Sžk/22/2021
Merito veci:
nečinnosť orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/22/2021
Spisová značka:
5Asan/21/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Asan/21/2020
Spisová značka:
5Sfk/11/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/11/2021
Spisová značka:
5Svk/7/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/7/2021
Spisová značka:
1Sžk/29/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/29/2021
Spisová značka:
1Sžk/40/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/40/2021
Spisová značka:
3Svk/19/2021
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/19/2021
Spisová značka:
10Sžfk/72/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/72/2020
Spisová značka:
2Usam/2/2020
Merito veci:
vo veciach územnej samosprávy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Usam/2/2020
Spisová značka:
2Sak/5/2021
Merito veci:
udelenie azylu
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sak/5/2021
Spisová značka:
2Sžfk/65/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/65/2019
Spisová značka:
5Sžfk/35/2020
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/35/2020
Spisová značka:
1Sžfk/71/2020
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/71/2020
Spisová značka:
4Sžk/21/2020
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžk/21/2020
Spisová značka:
1Sak/1/2022
Merito veci:
zaistenie cudzinca
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sak/1/2022
Spisová značka:
5Svk/6/2021
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/6/2021
Spisová značka:
2Sžk/20/2019
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžk/20/2019
Spisová značka:
10Sžk/4/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/4/2021
Spisová značka:
8Usam/1/2021
Merito veci:
vo veciach územnej samosprávy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Usam/1/2021
Spisová značka:
7Ssk/22/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/22/2021
Spisová značka:
7Ssk/24/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/24/2021
Spisová značka:
7Ssk/26/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/26/2021
Spisová značka:
7Ssk/28/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/28/2021
Spisová značka:
7Ssk/68/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/68/2021
Spisová značka:
7Ssk/74/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/74/2021
Spisová značka:
7Sžsk/113/2020
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/113/2020
Spisová značka:
9Sžsk/21/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/21/2021
Spisová značka:
6Spp/1/2021
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Spp/1/2021
Spisová značka:
6Ssk/75/2021
Merito veci:
výsluhový dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/75/2021
Spisová značka:
2Sžk/14/2019
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžk/14/2019
Spisová značka:
5Sžk/14/2020
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/14/2020
Spisová značka:
8Sžk/13/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžk/13/2021
Spisová značka:
7Sžsk/93/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/93/2020
Spisová značka:
7Spp/3/2021
Merito veci:
prikázanie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Spp/3/2021
Spisová značka:
7Ssk/9/2022
Merito veci:
výsluhový dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/9/2022
Spisová značka:
7Ssk/10/2022
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/10/2022
Spisová značka:
7Ssk/15/2022
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/15/2022
Spisová značka:
4Sžk/29/2019
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžk/29/2019
Spisová značka:
3Svk/25/2021
Merito veci:
poskynutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/25/2021
Spisová značka:
3Svk/5/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/5/2022
Spisová značka:
6Sžfk/14/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/14/2020
Spisová značka:
3Sžfk/19/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sžfk/19/2020
Spisová značka:
10Sžfk/24/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/24/2020
Spisová značka:
2Sžfk/28/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/28/2020
Spisová značka:
8Sžfk/56/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/56/2021
Spisová značka:
2Sžr/3/2019
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžr/3/2019
Spisová značka:
1Sžrk/6/2021
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžrk/6/2021
Spisová značka:
5Asan/19/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Asan/19/2020
Spisová značka:
2Sak/1/2022
Merito veci:
udelenie azylu
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sak/1/2022
Spisová značka:
10Sžfk/29/2020
Merito veci:
preskúmanie záväzného stanoviska
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/29/2020
Spisová značka:
5Sžfk/45/2020
Merito veci:
clá
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/45/2020
Spisová značka:
5Sžfk/57/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/57/2020
Spisová značka:
1Sžfk/98/2020
Merito veci:
poskytnutie podpory formou jednotnej platby
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/98/2020
Spisová značka:
6Sžfk/7/2021
Merito veci:
nedoplatok na dani
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/7/2021
Spisová značka:
6Sžk/28/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžk/28/2020
Spisová značka:
10Asan/9/2019
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Asan/9/2019
Spisová značka:
6Asan/24/2019
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Asan/24/2019
Spisová značka:
2Asan/10/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Asan/10/2020
Spisová značka:
10Asan/11/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Asan/11/2020
Spisová značka:
8Asan/26/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Asan/26/2020
Spisová značka:
4Asan/8/2021
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Asan/8/2021
Spisová značka:
1Asan/22/2021
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/22/2021
Spisová značka:
1Sfk/38/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/38/2021
Spisová značka:
2Sžfk/28/2019
Merito veci:
nenávratný finančný príspevok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/28/2019
Spisová značka:
8Sžfk/59/2019
Merito veci:
verejné obstarávanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/59/2019
Spisová značka:
10Sžfk/81/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/81/2019
Spisová značka:
5Sžfk/4/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/4/2020
Spisová značka:
2Sžfk/22/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/22/2020
Spisová značka:
10Sžik/1/2020
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžik/1/2020
Spisová značka:
1Sžik/1/2021
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžik/1/2021
Spisová značka:
6Sžik/2/2021
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžik/2/2021
Spisová značka:
4Asan/15/2020
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Asan/15/2020
Spisová značka:
1Svk/3/2022
Merito veci:
nečinnosť orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/3/2022
Spisová značka:
1Sžak/3/2021
Merito veci:
administratívne vyhostenie cudzincov
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžak/3/2021
Spisová značka:
2Sžfk/67/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/67/2019
Spisová značka:
10Sžfk/7/2020
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/7/2020
Spisová značka:
4Sžfk/15/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/15/2020
Spisová značka:
6Sžfk/22/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/22/2020
Spisová značka:
1Sžfk/51/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/51/2020
Spisová značka:
10Sžfk/74/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/74/2020
Spisová značka:
4Sžk/37/2019
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžk/37/2019
Spisová značka:
10Sžk/9/2020
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/9/2020
Spisová značka:
2Sžk/23/2020
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžk/23/2020
Spisová značka:
10Sžk/27/2020
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/27/2020
Spisová značka:
10Sžr/1/2021
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžr/1/2021
Spisová značka:
4Sžrk/2/2020
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžrk/2/2020
Spisová značka:
5Sžrk/3/2020
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžrk/3/2020
Spisová značka:
2Sžrk/5/2020
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžrk/5/2020
Spisová značka:
5Svk/4/2021
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/4/2021
Spisová značka:
1Sžfk/10/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/10/2020
Spisová značka:
5Sžfk/11/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/11/2020
Spisová značka:
10Sžk/14/2020
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/14/2020
Spisová značka:
1Sžk/23/2020
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/23/2020
Spisová značka:
10Asan/14/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Asan/14/2020
Spisová značka:
1Sfk/49/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/49/2021
Spisová značka:
1Sfk/5/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/5/2022
Spisová značka:
2Sžfk/19/2020
Merito veci:
verejné obstarávanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/19/2020
Spisová značka:
6Sžfk/29/2020
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/29/2020
Spisová značka:
6Sžfk/38/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/38/2020
Spisová značka:
1Sžfk/47/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/47/2020
Spisová značka:
4Sžfk/53/2020
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/53/2020
Spisová značka:
5Sžfk/63/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/63/2020
Spisová značka:
6Sžfk/74/2020
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/74/2020
Spisová značka:
1Sžfk/94/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/94/2020
Spisová značka:
2Asan/4/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Asan/4/2020
Spisová značka:
1Asan/15/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/15/2020
Spisová značka:
1Asan/33/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/33/2020
Spisová značka:
10Asan/8/2021
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Asan/8/2021
Spisová značka:
4Sfk/13/2021
Merito veci:
nečinnosť orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/13/2021
Spisová značka:
4Svk/7/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/7/2021
Spisová značka:
2Sžfk/51/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/51/2019
Spisová značka:
10Sžfk/53/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/53/2019
Spisová značka:
5Sžfk/5/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/5/2020
Spisová značka:
10Sžfk/41/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/41/2021
Spisová značka:
2Sžk/9/2020
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžk/9/2020
Spisová značka:
7Sk/34/2020
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sk/34/2020
Spisová značka:
9Sk/34/2020
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sk/34/2020
Spisová značka:
7Sk/38/2020
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sk/38/2020
Spisová značka:
7Ssk/94/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/94/2021
Spisová značka:
7Ssk/108/2021
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/108/2021
Spisová značka:
1Sžk/42/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/42/2021
Spisová značka:
7Sžsk/36/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/36/2020
Spisová značka:
7Sžsk/117/2020
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/117/2020
Spisová značka:
6Snz/1/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Snz/1/2022
Spisová značka:
10Sžk/44/2019
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/44/2019
Spisová značka:
10Sžk/25/2020
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/25/2020
Spisová značka:
5Sžk/27/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/27/2020
Spisová značka:
10Sžk/40/2020
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/40/2020
Spisová značka:
9Sžsk/122/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/122/2019
Spisová značka:
7Sžsk/47/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/47/2020
Spisová značka:
7Sžsk/120/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/120/2020
Spisová značka:
10So/1/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
10So/1/2021
Spisová značka:
7Ssk/104/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/104/2021
Spisová značka:
7Ssk/29/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/29/2022
Spisová značka:
5Sžk/29/2020
Merito veci:
poskynutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/29/2020
Spisová značka:
8Sžk/41/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžk/41/2020
Spisová značka:
7Sžo/1/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžo/1/2021
Spisová značka:
9Sžsk/33/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/33/2018
Spisová značka:
7Sžsk/129/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/129/2020
Spisová značka:
9Sžsk/133/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/133/2020
Spisová značka:
9Sžsk/7/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/7/2021
Spisová značka:
2Asan/14/2020
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Asan/14/2020
Spisová značka:
1Asan/27/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/27/2020
Spisová značka:
2Sžfk/56/2018
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/56/2018
Spisová značka:
3Sžfk/4/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sžfk/4/2020
Spisová značka:
2Sžfk/15/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/15/2020
Spisová značka:
2Sžfk/23/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/23/2020
Spisová značka:
10Sžfk/34/2020
Merito veci:
verejné obstarávanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/34/2020
Spisová značka:
6Sžfk/34/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/34/2020
Spisová značka:
1Sžfk/35/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/35/2020
Spisová značka:
5Sžfk/64/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/64/2020
Spisová značka:
10Sžfk/75/2020
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/75/2020
Spisová značka:
8Sžfk/76/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/76/2020
Spisová značka:
2Sžik/1/2021
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžik/1/2021
Spisová značka:
5Sžk/20/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/20/2020
Spisová značka:
10Sžrk/1/2021
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžrk/1/2021
Spisová značka:
5Asan/2/2020
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Asan/2/2020
Spisová značka:
5Asan/4/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Asan/4/2020
Spisová značka:
8Asan/29/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Asan/29/2020
Spisová značka:
5Sfk/10/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/10/2022
Spisová značka:
5Svk/5/2021
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/5/2021
Spisová značka:
6Sžfk/37/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/37/2020
Spisová značka:
6Sžk/11/2021
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžk/11/2021
Spisová značka:
2Sžrk/6/2020
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžrk/6/2020
Spisová značka:
7Sžsk/24/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/24/2018
Spisová značka:
9Sžsk/32/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/32/2018
Spisová značka:
7Sžsk/36/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/36/2018
Spisová značka:
7Sžsk/56/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/56/2018
Spisová značka:
9Sžsk/58/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/58/2018
Spisová značka:
9Sžsk/74/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/74/2018
Spisová značka:
7Sžsk/78/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/78/2018
Spisová značka:
9Sžsk/82/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/82/2018
Spisová značka:
7Sžsk/135/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/135/2018
Spisová značka:
9Sžsk/44/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/44/2019
Spisová značka:
9Sžsk/38/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/38/2020
Spisová značka:
3Sfk/44/2021
Merito veci:
miestne dane a poplatky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/44/2021
Spisová značka:
3Svk/4/2021
Merito veci:
školstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/4/2021
Spisová značka:
3Svk/24/2021
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/24/2021
Spisová značka:
10Sžfk/66/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/66/2019
Spisová značka:
10Sžfk/87/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/87/2019
Spisová značka:
4Sžfk/1/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/1/2021
Spisová značka:
1Sžfk/83/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/83/2021
Spisová značka:
9Sk/9/2021
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sk/9/2021
Spisová značka:
7Sk/10/2021
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sk/10/2021
Spisová značka:
7Sk/17/2021
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sk/17/2021
Spisová značka:
7So/2/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
7So/2/2021
Spisová značka:
6Ssk/20/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/20/2021
Spisová značka:
6Ssk/28/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/28/2021
Spisová značka:
6Ssk/40/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/40/2021
Spisová značka:
6Ssk/50/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/50/2021
Spisová značka:
6Svk/14/2021
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Svk/14/2021
Spisová značka:
1Sžk/16/2020
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/16/2020
Spisová značka:
7Sžsk/130/2020
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/130/2020
Spisová značka:
9Sžsk/135/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/135/2020
Spisová značka:
7Sžsk/5/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/5/2021
Spisová značka:
7Sžsk/8/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/8/2021
Spisová značka:
9Sžsk/23/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/23/2021
Spisová značka:
9Sžsk/26/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/26/2021
Spisová značka:
9Sžsk/30/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/30/2021
Spisová značka:
7Sžsk/50/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/50/2021
Spisová značka:
7Sžsk/61/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/61/2021
Spisová značka:
1Sžfk/16/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/16/2019
Spisová značka:
10Sžfk/57/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/57/2019
Spisová značka:
6Sžfk/65/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/65/2019
Spisová značka:
2Sžfk/38/2020
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/38/2020
Spisová značka:
8Sžfk/20/2021
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/20/2021
Spisová značka:
8Sžk/35/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžk/35/2020
Spisová značka:
5Sžk/39/2020
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/39/2020
Spisová značka:
2Asan/2/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Asan/2/2020
Spisová značka:
2Spp/2/2021
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Spp/2/2021
Spisová značka:
2Stk/2/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Stk/2/2021
Spisová značka:
4Sžfk/55/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/55/2021
Spisová značka:
8Sžk/7/2021
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžk/7/2021
Spisová značka:
6Sžk/12/2021
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžk/12/2021
Spisová značka:
2Asan/28/2019
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Asan/28/2019
Spisová značka:
10Asan/12/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Asan/12/2020
Spisová značka:
1Asan/20/2021
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/20/2021
Spisová značka:
4Spp/3/2021
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Spp/3/2021
Spisová značka:
1Sžfk/57/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/57/2020
Spisová značka:
8Sžfk/73/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/73/2020
Spisová značka:
8Sžfk/12/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/12/2021
Spisová značka:
4Sžfk/25/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/25/2021
Spisová značka:
1Sžk/20/2020
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/20/2020
Spisová značka:
1Sžk/48/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/48/2020
Spisová značka:
6Sžrk/4/2021
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžrk/4/2021
Spisová značka:
10Asan/8/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Asan/8/2020
Spisová značka:
2Asan/18/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Asan/18/2020
Spisová značka:
10Asan/19/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Asan/19/2020
Spisová značka:
5Sfk/33/2021
Merito veci:
daňové exekučné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/33/2021
Spisová značka:
5Svk/3/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/3/2021
Spisová značka:
2Sžfk/1/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/1/2021
Spisová značka:
10Sžk/13/2020
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/13/2020
Spisová značka:
6Sžk/38/2020
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžk/38/2020
Spisová značka:
8Sžk/19/2021
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-02-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžk/19/2021
Spisová značka:
10Asan/20/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Asan/20/2020
Spisová značka:
10Asan/1/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Asan/1/2021
Spisová značka:
3Sfk/7/2021
Merito veci:
zastúpenie v daňovom konaní
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/7/2021
Spisová značka:
3Snz/1/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Snz/1/2022
Spisová značka:
3Stk/3/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Stk/3/2022
Spisová značka:
2Sžfk/34/2020
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/34/2020
Spisová značka:
6Sžfk/41/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/41/2020
Spisová značka:
10Sžfk/42/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/42/2020
Spisová značka:
1Sžfk/55/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/55/2020
Spisová značka:
10Sžfk/67/2020
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/67/2020
Spisová značka:
8Sžfk/106/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/106/2020
Spisová značka:
6Sžfk/54/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/54/2021
Spisová značka:
1Sžik/7/2020
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžik/7/2020
Spisová značka:
8Sžik/2/2021
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžik/2/2021
Spisová značka:
1Sžk/36/2021
Merito veci:
hazardné hry
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/36/2021
Spisová značka:
10Sžrk/2/2020
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžrk/2/2020
Spisová značka:
5Spv12021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Spv12021
Spisová značka:
3Stk/5/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Stk/5/2022
Spisová značka:
3Svk/10/2022
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/10/2022
Spisová značka:
5Sžfk/44/2020
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/44/2020
Spisová značka:
4Sžk/16/2020
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžk/16/2020
Spisová značka:
6Sžk/14/2021
Merito veci:
banské právo
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžk/14/2021
Spisová značka:
1Sžk/33/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/33/2021
Spisová značka:
1Asan/2/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/2/2021
Spisová značka:
4Asan/9/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Asan/9/2021
Spisová značka:
2Sak/2/2022
Merito veci:
administratívne vyhostenie cudzincov
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sak/2/2022
Spisová značka:
2Sak/3/2022
Merito veci:
administratívne vyhostenie cudzincov
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sak/3/2022
Spisová značka:
2Sak/4/2022
Merito veci:
administratívne vyhostenie cudzincov
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sak/4/2022
Spisová značka:
2Sak/5/2022
Merito veci:
administratívne vyhostenie cudzincov
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sak/5/2022
Spisová značka:
2Sak/6/2022
Merito veci:
administratívne vyhostenie cudzincov
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sak/6/2022
Spisová značka:
8Sžfk/77/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/77/2020
Spisová značka:
1Sžfk/10/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/10/2021
Spisová značka:
2Sžk/1/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžk/1/2021
Spisová značka:
5Asan/14/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Asan/14/2020
Spisová značka:
2Sžfk/37/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/37/2019
Spisová značka:
4Sžfk/54/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/54/2021
Spisová značka:
2Sžik/2/2020
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžik/2/2020
Spisová značka:
5Sžik/5/2020
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžik/5/2020
Spisová značka:
5Sžo/2/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžo/2/2020
Spisová značka:
6Sžfk/13/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/13/2020
Spisová značka:
10Sžfk/27/2020
Merito veci:
verejné obstarávanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/27/2020
Spisová značka:
10Sžfk/31/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/31/2020
Spisová značka:
8Sžfk/72/2020
Merito veci:
miestne dane a poplatky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/72/2020
Spisová značka:
1Sžfk/21/2021
Merito veci:
verejné obstarávanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/21/2021
Spisová značka:
1Sžk/52/2020
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/52/2020
Spisová značka:
10Sžrk/1/2020
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžrk/1/2020
Spisová značka:
1Sžrk/2/2020
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžrk/2/2020
Spisová značka:
8Sžrk/8/2020
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžrk/8/2020
Spisová značka:
1Asan/11/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/11/2020
Spisová značka:
6Asan/9/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Asan/9/2021
Spisová značka:
2Sžfk/18/2020
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/18/2020
Spisová značka:
1Sžfk/68/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/68/2020
Spisová značka:
10Sžfk/33/2021
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/33/2021
Spisová značka:
8Sžk/18/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžk/18/2020
Spisová značka:
10Sžk/22/2021
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/22/2021
Spisová značka:
10Asan/2/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Asan/2/2021
Spisová značka:
1Sak/2/2022
Merito veci:
udelenie azylu
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sak/2/2022
Spisová značka:
1Sak/3/2022
Merito veci:
administratívne vyhostenie cudzincov
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sak/3/2022
Spisová značka:
1Sak/4/2022
Merito veci:
administratívne vyhostenie cudzincov
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sak/4/2022
Spisová značka:
1Sak/5/2022
Merito veci:
zaistenie cudzinca
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sak/5/2022
Spisová značka:
1Sak/6/2022
Merito veci:
zaistenie cudzinca
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sak/6/2022
Spisová značka:
1Sak/7/2022
Merito veci:
zaistenie cudzinca
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sak/7/2022
Spisová značka:
1Sak/8/2022
Merito veci:
zaistenie cudzinca
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sak/8/2022
Spisová značka:
10Sžak/1/2021
Merito veci:
pobyt cudzincov
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžak/1/2021
Spisová značka:
1Sžfk/5/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/5/2021
Spisová značka:
8Sžrk/1/2021
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžrk/1/2021
Spisová značka:
5Asan/15/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Asan/15/2020
Spisová značka:
10Asan/26/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Asan/26/2020
Spisová značka:
10Sžfk/83/2019
Merito veci:
inšpekcia
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/83/2019
Spisová značka:
4Sžfk/9/2020
Merito veci:
daňové exekučné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/9/2020
Spisová značka:
5Sžfk/31/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/31/2020
Spisová značka:
6Sžfk/56/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/56/2021
Spisová značka:
10Sžik/2/2020
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžik/2/2020
Spisová značka:
2Usam/3/2019
Merito veci:
vo veciach územnej samosprávy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Usam/3/2019
Spisová značka:
7Ssk/72/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/72/2021
Spisová značka:
7Ssk/82/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/82/2021
Spisová značka:
6Sžk/34/2020
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžk/34/2020
Spisová značka:
1Sžk/46/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/46/2020
Spisová značka:
8Sžk/52/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžk/52/2020
Spisová značka:
1Sžk/54/2020
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/54/2020
Spisová značka:
1Sžk/34/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/34/2021
Spisová značka:
7Sžsk/106/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/106/2018
Spisová značka:
7Sžsk/108/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/108/2018
Spisová značka:
9Sžsk/112/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/112/2018
Spisová značka:
7Sžsk/112/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/112/2018
Spisová značka:
7Sžsk/116/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/116/2018
Spisová značka:
6Ssk/7/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/7/2021
Spisová značka:
6Ssk/5/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/5/2022
Spisová značka:
6Ssk/7/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/7/2022
Spisová značka:
6Ssk/33/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/33/2022
Spisová značka:
8Sžk/20/2019
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžk/20/2019
Spisová značka:
5Sžk/1/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/1/2020
Spisová značka:
10Sžk/33/2020
Merito veci:
doprava a komunikácie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/33/2020
Spisová značka:
9Sk/7/2021
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sk/7/2021
Spisová značka:
7Sk/11/2021
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sk/11/2021
Spisová značka:
9Sk/11/2021
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sk/11/2021
Spisová značka:
7Sk/13/2021
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sk/13/2021
Spisová značka:
1Sžsk/37/2017
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžsk/37/2017
Spisová značka:
9Sžsk/39/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/39/2018
Spisová značka:
9Sžsk/47/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/47/2018
Spisová značka:
9Sžsk/51/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/51/2018
Spisová značka:
9Sžsk/53/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/53/2018
Spisová značka:
9Sžsk/81/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/81/2018
Spisová značka:
9Sžsk/89/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/89/2018
Spisová značka:
9Sžsk/157/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/157/2018
Spisová značka:
9Sžsk/61/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/61/2020
Spisová značka:
9Sžsk/1/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/1/2021
Spisová značka:
9Sžsk/13/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/13/2021
Spisová značka:
5Asan/1/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Asan/1/2020
Spisová značka:
4Sfk/42/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/42/2021
Spisová značka:
4Sfk/5/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/5/2022
Spisová značka:
4Stk/8/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Stk/8/2021
Spisová značka:
2Sžfk/2/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/2/2020
Spisová značka:
10Sžfk/15/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/15/2020
Spisová značka:
1Sžfk/54/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/54/2020
Spisová značka:
10Sžfk/66/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/66/2020
Spisová značka:
1Sžfk/96/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/96/2020
Spisová značka:
1Sžfk/82/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/82/2021
Spisová značka:
10Sžk/6/2020
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/6/2020
Spisová značka:
5Svk/10/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/10/2021
Spisová značka:
5Svk/20/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/20/2021
Spisová značka:
5Sžfk/34/2018
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/34/2018
Spisová značka:
2Sžfk/11/2020
Merito veci:
clá
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/11/2020
Spisová značka:
7Sžsk/95/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/95/2018
Spisová značka:
9Sžsk/105/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/105/2018
Spisová značka:
9Sžsk/125/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/125/2018
Spisová značka:
7Sžsk/58/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/58/2019
Spisová značka:
3Svk/2/2022
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/2/2022
Spisová značka:
1Sžfk/64/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/64/2020
Spisová značka:
6Sžik/1/2021
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžik/1/2021
Spisová značka:
10Sžk/10/2020
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/10/2020
Spisová značka:
5Sžk/15/2020
Merito veci:
poskynutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/15/2020
Spisová značka:
6Sžk/25/2021
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžk/25/2021
Spisová značka:
5Sžrk/5/2020
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžrk/5/2020
Spisová značka:
4Sžrk/1/2020
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžrk/1/2020
Spisová značka:
6Ssk/42/2021
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/42/2021
Spisová značka:
6Svk/2/2021
Merito veci:
správa kultúry
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Svk/2/2021
Spisová značka:
6Sžk/17/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžk/17/2021
Spisová značka:
7Sžsk/32/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/32/2018
Spisová značka:
7Sžsk/48/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/48/2018
Spisová značka:
7Sžsk/66/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/66/2018
Spisová značka:
7Sžsk/94/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/94/2018
Spisová značka:
7Sžsk/80/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/80/2020
Spisová značka:
9Sžsk/102/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/102/2020
Spisová značka:
2Sfk/41/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/41/2021
Spisová značka:
10Sžfk/2/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/2/2020
Spisová značka:
2Sžfk/3/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/3/2020
Spisová značka:
6Sžfk/77/2020
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/77/2020
Spisová značka:
5Sžk/16/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/16/2021
Spisová značka:
8Sžk/28/2021
Merito veci:
hazardné hry
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžk/28/2021
Spisová značka:
1Sžrk/6/2020
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžrk/6/2020
Spisová značka:
10Asan/2/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Asan/2/2020
Spisová značka:
2Svk/6/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Svk/6/2021
Spisová značka:
5Sžfk/16/2020
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/16/2020
Spisová značka:
8Sžfk/55/2021
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/55/2021
Spisová značka:
1Sžk/39/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/39/2021
Spisová značka:
4Svk/10/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/10/2021
Spisová značka:
4Svk/15/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/15/2021
Spisová značka:
10Sžfk/8/2021
Merito veci:
miestne dane a poplatky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/8/2021
Spisová značka:
10Sžfk/15/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/15/2021
Spisová značka:
10Sžfk/31/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/31/2021
Spisová značka:
8Sžfk/42/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/42/2021
Spisová značka:
4Sžk/29/2020
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžk/29/2020
Spisová značka:
5Sfk/25/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/25/2021
Spisová značka:
8Spv/1/2021
Merito veci:
priemyselné vlastníctvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Spv/1/2021
Spisová značka:
8Sžfk/57/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/57/2021
Spisová značka:
4Sžfk/57/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/57/2021
Spisová značka:
1Sžfk/65/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/65/2021
Spisová značka:
10Sžk/4/2020
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/4/2020
Spisová značka:
1Sžk/1/2021
Merito veci:
trovy konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/1/2021
Spisová značka:
6Sžk/15/2021
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžk/15/2021
Spisová značka:
8Sžk/9/2021
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžk/9/2021
Spisová značka:
1Sžk/19/2021
Merito veci:
protest prokurátora
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/19/2021
Spisová značka:
10Sžk/23/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/23/2021
Spisová značka:
9Sžsk/117/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/117/2018
Spisová značka:
9Sžsk/137/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/137/2018
Spisová značka:
7Sžsk/137/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/137/2018
Spisová značka:
7Sžsk/149/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/149/2018
Spisová značka:
7Sžsk/3/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/3/2019
Spisová značka:
7Sžsk/11/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/11/2019
Spisová značka:
7Sžsk/21/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/21/2019
Spisová značka:
7Sžsk/33/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/33/2019
Spisová značka:
7Sžsk/16/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/16/2021
Spisová značka:
7Sžsk/23/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/23/2021
Spisová značka:
6Asan/19/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Asan/19/2020
Spisová značka:
4Sfk/47/2021
Merito veci:
miestne dane a poplatky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/47/2021
Spisová značka:
4Stk/9/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Stk/9/2021
Spisová značka:
10Sžfk/40/2019
Merito veci:
clá
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/40/2019
Spisová značka:
6Sžfk/24/2020
Merito veci:
nenávratný finančný príspevok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/24/2020
Spisová značka:
5Sžfk/55/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/55/2020
Spisová značka:
6Sžfk/34/2021
Merito veci:
miestne dane a poplatky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/34/2021
Spisová značka:
8Sžrk/11/2020
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžrk/11/2020
Spisová značka:
5Stk/5/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Stk/5/2021
Spisová značka:
5Svk/15/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/15/2021
Spisová značka:
10Sžfk/21/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/21/2020
Spisová značka:
2Sžfk/36/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/36/2020
Spisová značka:
6Sžfk/70/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/70/2020
Spisová značka:
1Sžfk/101/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/101/2020
Spisová značka:
8Sžfk/103/2020
Merito veci:
miestne dane a poplatky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/103/2020
Spisová značka:
9Sk/40/2020
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sk/40/2020
Spisová značka:
9Sžsk/15/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/15/2019
Spisová značka:
9Sžsk/32/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/32/2019
Spisová značka:
7Sžsk/34/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/34/2019
Spisová značka:
7Sžsk/38/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/38/2019
Spisová značka:
7Sžsk/66/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/66/2019
Spisová značka:
9Sžsk/15/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/15/2020
Spisová značka:
9Sžsk/55/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/55/2020
Spisová značka:
7Sžsk/105/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/105/2020
Spisová značka:
5Asan/16/2019
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Asan/16/2019
Spisová značka:
3Sfk/14/2022
Merito veci:
nečinnosť orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/14/2022
Spisová značka:
3Svk/14/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/14/2021
Spisová značka:
3Svk/18/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/18/2021
Spisová značka:
3Svk/16/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/16/2022
Spisová značka:
2Sžfk/52/2019
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/52/2019
Spisová značka:
10Sžk/37/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/37/2020
Spisová značka:
9Sk/6/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sk/6/2021
Spisová značka:
6Ssk/18/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/18/2022
Spisová značka:
6Svk/8/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Svk/8/2022
Spisová značka:
7Sžsk/74/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/74/2018
Spisová značka:
7Sžsk/98/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/98/2018
Spisová značka:
7Sžsk/102/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/102/2018
Spisová značka:
7Sžsk/114/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/114/2018
Spisová značka:
7Sžsk/127/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/127/2018
Spisová značka:
7Sžsk/17/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/17/2019
Spisová značka:
7Sžsk/44/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/44/2019
Spisová značka:
7Sžsk/61/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/61/2019
Spisová značka:
9Sžsk/62/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/62/2020
Spisová značka:
7Sžsk/26/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/26/2021
Spisová značka:
5Asan/13/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Asan/13/2020
Spisová značka:
8Asan/14/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Asan/14/2020
Spisová značka:
2Stk/1/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Stk/1/2021
Spisová značka:
5Sžfk/8/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/8/2020
Spisová značka:
10Sžrk/6/2020
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžrk/6/2020
Spisová značka:
4Asan/12/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Asan/12/2020
Spisová značka:
2Svk/16/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Svk/16/2022
Spisová značka:
5Sžfk/44/2018
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/44/2018
Spisová značka:
2Sžfk/57/2018
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/57/2018
Spisová značka:
6Sžfk/36/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/36/2020
Spisová značka:
10Sžfk/55/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/55/2021
Spisová značka:
4Svk/5/2021
Merito veci:
reštitúcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/5/2021
Spisová značka:
4Svk/23/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/23/2021
Spisová značka:
4Svk/25/2021
Merito veci:
nečinnosť orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/25/2021
Spisová značka:
6Sžfk/15/2020
Merito veci:
miestne dane a poplatky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/15/2020
Spisová značka:
6Sžfk/78/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/78/2020
Spisová značka:
8Sžfk/35/2021
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/35/2021
Spisová značka:
4Asan/21/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Asan/21/2020
Spisová značka:
10Asan/25/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Asan/25/2020
Spisová značka:
1Asan/19/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/19/2021
Spisová značka:
5Spp/1/2021
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Spp/1/2021
Spisová značka:
5Spp/1/2022
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Spp/1/2022
Spisová značka:
5Svk/13/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/13/2022
Spisová značka:
2Sžk/4/2020
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžk/4/2020
Spisová značka:
3Stk/7/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Stk/7/2022
Spisová značka:
3Svk/9/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/9/2022
Spisová značka:
10Sžfk/23/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/23/2019
Spisová značka:
5Sžfk/21/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/21/2020
Spisová značka:
8Sžrk/4/2020
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžrk/4/2020
Spisová značka:
5Sžrk/1/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžrk/1/2021
Spisová značka:
1Asan/34/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/34/2020
Spisová značka:
2Sžfk/40/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/40/2020
Spisová značka:
1Sžfk/116/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/116/2020
Spisová značka:
5Sžk/41/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/41/2020
Spisová značka:
8Sžk/27/2021
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžk/27/2021
Spisová značka:
2Sak/7/2022
Merito veci:
zaistenie cudzinca
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sak/7/2022
Spisová značka:
2Stk/5/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Stk/5/2021
Spisová značka:
2Svk/4/2021
Merito veci:
správna žaloba opomenutého účastníka
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Svk/4/2021
Spisová značka:
10Sžfk/1/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/1/2021
Spisová značka:
6Sžfk/2/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/2/2021
Spisová značka:
8Sžfk/61/2017
Merito veci:
nedoplatok na dani
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/61/2017
Spisová značka:
2Sžfk/13/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/13/2020
Spisová značka:
2Sžfk/13/2020 - 1
Merito veci:
opravné uznesenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/13/2020-1
Spisová značka:
2Sžfk/31/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/31/2020
Spisová značka:
10Sžfk/44/2020
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/44/2020
Spisová značka:
6Sžfk/47/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/47/2020
Spisová značka:
1Sžfk/70/2020
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/70/2020
Spisová značka:
6Sžik/4/2020
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžik/4/2020
Spisová značka:
4Asan/22/2020
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Asan/22/2020
Spisová značka:
1Svk/1/2022
Merito veci:
politické práva
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/1/2022
Spisová značka:
1Svk/11/2022
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/11/2022
Spisová značka:
1Svk/17/2022
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/17/2022
Spisová značka:
10Sžfk/4/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/4/2020
Spisová značka:
5Sžfk/78/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/78/2020
Spisová značka:
1Sžfk/109/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/109/2020
Spisová značka:
10Sžk/5/2020
Merito veci:
správna žaloba opomenutého účastníka
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/5/2020
Spisová značka:
6Sžk/36/2020
Merito veci:
zdravotníctvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžk/36/2020
Spisová značka:
5Sfk/2/2022
Merito veci:
zastúpenie v daňovom konaní
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/2/2022
Spisová značka:
10Sžfk/72/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/72/2019
Spisová značka:
4Sžfk/19/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/19/2020
Spisová značka:
10Sžik/1/2021
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžik/1/2021
Spisová značka:
4Sžk/9/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžk/9/2020
Spisová značka:
4Sžk/10/2020
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžk/10/2020
Spisová značka:
1Sžk/47/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/47/2020
Spisová značka:
8Asan/7/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Asan/7/2021
Spisová značka:
1Sak/5/2021
Merito veci:
pobyt cudzincov
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sak/5/2021
Spisová značka:
10Sžak/4/2021
Merito veci:
pobyt cudzincov
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžak/4/2021
Spisová značka:
1Sžak/6/2021
Merito veci:
pobyt cudzincov
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžak/6/2021
Spisová značka:
5Sžfk/33/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/33/2020
Spisová značka:
10Sžfk/11/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/11/2021
Spisová značka:
4Sžfk/16/2021
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/16/2021
Spisová značka:
4Spp/1/2022
Merito veci:
prikázanie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Spp/1/2022
Spisová značka:
4Svk/26/2021
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/26/2021
Spisová značka:
10Sžfk/25/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/25/2019
Spisová značka:
10Sžfk/38/2020
Merito veci:
daňové exekučné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/38/2020
Spisová značka:
10Sžfk/70/2020
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/70/2020
Spisová značka:
10Sžrk/3/2020
Merito veci:
trovy konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžrk/3/2020
Spisová značka:
2Usam/1/2020
Merito veci:
vo veciach územnej samosprávy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Usam/1/2020
Spisová značka:
7Ssk/36/2022
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/36/2022
Spisová značka:
7Ssk/37/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/37/2022
Spisová značka:
7Sžsk/122/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/122/2018
Spisová značka:
9Sžsk/136/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/136/2018
Spisová značka:
7Sžsk/138/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/138/2018
Spisová značka:
7Sžsk/152/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/152/2018
Spisová značka:
7Sžsk/158/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/158/2018
Spisová značka:
7Sžsk/64/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/64/2020
Spisová značka:
9Sžsk/84/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/84/2020
Spisová značka:
7Sžsk/88/2020
Merito veci:
zdravotné poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/88/2020
Spisová značka:
7Sžsk/98/2020
Merito veci:
výsluhový dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/98/2020
Spisová značka:
9Sžsk/104/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/104/2020
Spisová značka:
6Ssk/63/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/63/2021
Spisová značka:
6Svk/1/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Svk/1/2021
Spisová značka:
1Sžk/17/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/17/2021
Spisová značka:
9Sžsk/61/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/61/2019
Spisová značka:
9Sžsk/83/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/83/2019
Spisová značka:
9Sžsk/93/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/93/2019
Spisová značka:
7Sžsk/99/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/99/2020
Spisová značka:
4Stk/10/2022
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Stk/10/2022
Spisová značka:
10Sžfk/10/2020
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/10/2020
Spisová značka:
10Sžfk/25/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/25/2020
Spisová značka:
1Sžfk/97/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/97/2020
Spisová značka:
10Sžfk/32/2021
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/32/2021
Spisová značka:
4Sžfk/33/2021
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/33/2021
Spisová značka:
1Sžfk/51/2021
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/51/2021
Spisová značka:
2Sžr/5/2019
Merito veci:
reštitúcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžr/5/2019
Spisová značka:
6Asan/12/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Asan/12/2021
Spisová značka:
5Sfk/5/2021
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/5/2021
Spisová značka:
8Sžfk/51/2021
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/51/2021
Spisová značka:
10Sžk/6/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/6/2021
Spisová značka:
9Sk/5/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sk/5/2021
Spisová značka:
7Sžsk/68/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/68/2018
Spisová značka:
7Sžsk/72/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/72/2019
Spisová značka:
9Sžsk/85/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/85/2019
Spisová značka:
7Sžsk/102/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/102/2019
Spisová značka:
7Sžsk/95/2020
Merito veci:
odškodnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/95/2020
Spisová značka:
9Sžsk/100/2020
Merito veci:
náhrada za bolesť
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/100/2020
Spisová značka:
9Sžsk/120/2020
Merito veci:
výsluhový príspevok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/120/2020
Spisová značka:
5Asan/12/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Asan/12/2020
Spisová značka:
6Asan/21/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Asan/21/2020
Spisová značka:
3Sfk/2/2022
Merito veci:
daň z pridanej hodnoty
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/2/2022
Spisová značka:
3Spp/1/2022
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Spp/1/2022
Spisová značka:
10Sžfk/26/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/26/2019
Spisová značka:
1Sžfk/71/2019
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/71/2019
Spisová značka:
10Sžfk/80/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/80/2019
Spisová značka:
1Sžfk/58/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/58/2021
Spisová značka:
2Sžrk/3/2020
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžrk/3/2020
Spisová značka:
6Ssk/32/2021
Merito veci:
obnova konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/32/2021
Spisová značka:
6Ssk/28/2022
Merito veci:
preukaz ŤZP
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/28/2022
Spisová značka:
6Svk/2/2022
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Svk/2/2022
Spisová značka:
7Sžsk/136/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/136/2018
Spisová značka:
7Sžsk/142/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/142/2018
Spisová značka:
7Sžsk/143/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/143/2018
Spisová značka:
9Sžsk/113/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/113/2020
Spisová značka:
5Asan/18/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Asan/18/2020
Spisová značka:
2Sfk/11/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/11/2021
Spisová značka:
10Sžfk/17/2020
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/17/2020
Spisová značka:
6Sžfk/21/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/21/2020
Spisová značka:
4Sžfk/27/2020
Merito veci:
verejné obstarávanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/27/2020
Spisová značka:
1Sžfk/112/2020
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/112/2020
Spisová značka:
1Sžfk/118/2020
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/118/2020
Spisová značka:
6Asan/13/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Asan/13/2020
Spisová značka:
2Asan/16/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Asan/16/2020
Spisová značka:
1Asan/16/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/16/2020
Spisová značka:
2Sfk/36/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/36/2022
Spisová značka:
4Sžfk/56/2020
Merito veci:
daňové exekučné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/56/2020
Spisová značka:
10Sžk/21/2020
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/21/2020
Spisová značka:
4Sfk/40/2021
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/40/2021
Spisová značka:
4Svk/7/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/7/2022
Spisová značka:
6Sžfk/63/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/63/2020
Spisová značka:
6Sžfk/45/2021
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/45/2021
Spisová značka:
6Sžfk/51/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/51/2021
Spisová značka:
1Sžfk/72/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/72/2021
Spisová značka:
6Asan/10/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Asan/10/2020
Spisová značka:
8Sžfk/44/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/44/2019
Spisová značka:
10Sžfk/9/2020
Merito veci:
miestne dane a poplatky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/9/2020
Spisová značka:
10Sžfk/14/2020
Merito veci:
daňové exekučné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/14/2020
Spisová značka:
4Sžfk/28/2020
Merito veci:
nedoplatok na dani
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/28/2020
Spisová značka:
5Sžk/6/2020
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/6/2020
Spisová značka:
2Sžk/13/2020
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžk/13/2020
Spisová značka:
1Sžk/13/2021
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/13/2021
Spisová značka:
1Asan/12/2020
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/12/2020
Spisová značka:
5Asan/22/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Asan/22/2020
Spisová značka:
2Sžfk/13/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/13/2019
Spisová značka:
2Sžfk/41/2019
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/41/2019
Spisová značka:
5Sžfk/9/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/9/2020
Spisová značka:
6Sžfk/62/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/62/2020
Spisová značka:
8Sžfk/75/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/75/2020
Spisová značka:
1Sžfk/117/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/117/2020
Spisová značka:
10Sžfk/7/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/7/2021
Spisová značka:
8Sžk/36/2020
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžk/36/2020
Spisová značka:
2Sžfk/46/2018
Merito veci:
dĺžka daňovej kontroly
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/46/2018
Spisová značka:
3Sžfk/83/2019
Merito veci:
dĺžka daňovej kontroly
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sžfk/83/2019
Spisová značka:
1Sžfk/74/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/74/2020
Spisová značka:
1Sžfk/99/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/99/2020
Spisová značka:
4Sžrk/6/2020
Merito veci:
pozemkové veci a reštitúcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžrk/6/2020
Spisová značka:
2Asan/11/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Asan/11/2020
Spisová značka:
2Sfk/26/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/26/2022
Spisová značka:
6Sžfk/52/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/52/2020
Spisová značka:
4Sžfk/17/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/17/2021
Spisová značka:
6Sžfk/22/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/22/2021
Spisová značka:
4Sžfk/27/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/27/2021
Spisová značka:
6Sžfk/53/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/53/2021
Spisová značka:
1Spp/2/2022
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Spp/2/2022
Spisová značka:
10Sžfk/16/2020
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/16/2020
Spisová značka:
10Sžfk/23/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/23/2020
Spisová značka:
8Sžfk/58/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/58/2020
Spisová značka:
10Sžfk/30/2021
Merito veci:
nenávratný finančný príspevok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/30/2021
Spisová značka:
1Sžk/8/2020
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/8/2020
Spisová značka:
1Svk/21/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/21/2022
Spisová značka:
1Sžfk/1/2020
Merito veci:
dĺžka daňovej kontroly
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/1/2020
Spisová značka:
2Sžfk/30/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/30/2020
Spisová značka:
6Sžfk/65/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/65/2020
Spisová značka:
10Sžfk/68/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/68/2020
Spisová značka:
4Sžk/15/2021
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžk/15/2021
Spisová značka:
10Asan/21/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Asan/21/2020
Spisová značka:
5Stk/6/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Stk/6/2022
Spisová značka:
3Sžfk/78/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sžfk/78/2019
Spisová značka:
4Sžfk/64/2020
Merito veci:
obnova daňového konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/64/2020
Spisová značka:
8Sžfk/83/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/83/2020
Spisová značka:
8Sžk/8/2020
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžk/8/2020
Spisová značka:
5Sžk/17/2020
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/17/2020
Spisová značka:
1Sak/3/2021
Merito veci:
administratívne vyhostenie cudzincov
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sak/3/2021
Spisová značka:
1Sak/9/2022
Merito veci:
udelenie azylu
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sak/9/2022
Spisová značka:
2Sžfk/9/2019
Merito veci:
dĺžka daňovej kontroly
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/9/2019
Spisová značka:
3Sžfk/6/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sžfk/6/2020
Spisová značka:
4Sžfk/79/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/79/2020
Spisová značka:
6Sžfk/19/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/19/2021
Spisová značka:
4Sžfk/28/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/28/2021
Spisová značka:
1Sžfk/33/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/33/2021
Spisová značka:
4Sfk/54/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/54/2021
Spisová značka:
10Sžfk/5/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/5/2020
Spisová značka:
6Sžfk/33/2020
Merito veci:
miestne dane a poplatky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/33/2020
Spisová značka:
10Sžfk/52/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/52/2020
Spisová značka:
10Sžfk/58/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/58/2020
Spisová značka:
10Sžfk/79/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/79/2020
Spisová značka:
9Sk/4/2021
Merito veci:
úrazová renta
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sk/4/2021
Spisová značka:
6Sžk/2/2021
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžk/2/2021
Spisová značka:
9Sžsk/108/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/108/2018
Spisová značka:
9Sžsk/118/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/118/2018
Spisová značka:
7Sžsk/144/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/144/2018
Spisová značka:
7Sžsk/106/2020
Merito veci:
hmotná núdza
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/106/2020
Spisová značka:
7Sžsk/112/2020
Merito veci:
služby zamestnanosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/112/2020
Spisová značka:
7Sžsk/116/2020
Merito veci:
zdravotná starostlivosť
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/116/2020
Spisová značka:
7Sžsk/126/2020
Merito veci:
výsluhový dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/126/2020
Spisová značka:
9Sžsk/22/2021
Merito veci:
penále
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/22/2021
Spisová značka:
9Sžsk/41/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/41/2018
Spisová značka:
9Sžsk/159/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/159/2018
Spisová značka:
9Sžsk/33/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/33/2019
Spisová značka:
9Sžsk/42/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/42/2019
Spisová značka:
7Sžsk/55/2020
Merito veci:
poistné
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/55/2020
Spisová značka:
9Sžsk/122/2020
Merito veci:
dávka v nezamestnanosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/122/2020
Spisová značka:
7Sžsk/54/2021
Merito veci:
penále
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/54/2021
Spisová značka:
7Spp/1/2022
Merito veci:
prikázanie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Spp/1/2022
Spisová značka:
7Ssk/43/2022
Merito veci:
poistné
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/43/2022
Spisová značka:
7Ssk/53/2022
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/53/2022
Spisová značka:
7Ssk/67/2022
Merito veci:
poistné
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/67/2022
Spisová značka:
7Ssk/87/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/87/2022
Spisová značka:
7Ssk/91/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/91/2022
Spisová značka:
7Svk/21/2021
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/21/2021
Spisová značka:
5Sžk/19/2020
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/19/2020
Spisová značka:
4Sžk/17/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžk/17/2021
Spisová značka:
10Sžsk/1/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžsk/1/2021
Spisová značka:
7Sžsk/27/2021
Merito veci:
penále
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/27/2021
Spisová značka:
9Sžsk/31/2021
Merito veci:
poistné
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/31/2021
Spisová značka:
9Sžsk/33/2021
Merito veci:
odchodné
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/33/2021
Spisová značka:
7Sžsk/41/2021
Merito veci:
sociálna pomoc
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/41/2021
Spisová značka:
9Sžsk/41/2021
Merito veci:
rodičovský príspevok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/41/2021
Spisová značka:
7Sžsk/43/2021
Merito veci:
výsluhový dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-05-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/43/2021
Spisová značka:
8Sžfk/54/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/54/2019
Spisová značka:
8Sžfk/23/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/23/2020
Spisová značka:
5Sžfk/32/2020
Merito veci:
miestne dane a poplatky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/32/2020
Spisová značka:
8Sžik/2/2020
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžik/2/2020
Spisová značka:
1Asan/19/2020
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/19/2020
Spisová značka:
1Asan/7/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/7/2021
Spisová značka:
3Shk/1/2022
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Shk/1/2022
Spisová značka:
10Sžfk/22/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/22/2020
Spisová značka:
5Sžfk/34/2020
Merito veci:
miestne dane a poplatky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/34/2020
Spisová značka:
5Sžfk/56/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/56/2020
Spisová značka:
2Sak/8/2022
Merito veci:
udelenie azylu
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sak/8/2022
Spisová značka:
2Sfk/1/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/1/2021
Spisová značka:
2Sfk/9/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/9/2021
Spisová značka:
4Sžfk/31/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/31/2021
Spisová značka:
4Sžfk/40/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/40/2021
Spisová značka:
6Sžfk/48/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/48/2021
Spisová značka:
6Sžfk/57/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/57/2021
Spisová značka:
1Svk/26/2022
Merito veci:
poľovníctvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/26/2022
Spisová značka:
8Sžfk/6/2018
Merito veci:
daňové exekučné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/6/2018
Spisová značka:
8Sžfk/38/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/38/2019
Spisová značka:
5Sžfk/17/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/17/2020
Spisová značka:
10Sžfk/56/2020
Merito veci:
daňové exekučné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/56/2020
Spisová značka:
5Sžk/23/2017
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/23/2017
Spisová značka:
8Sžk/26/2020
Merito veci:
trvalý pobyt
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžk/26/2020
Spisová značka:
4Sžk/31/2020
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžk/31/2020
Spisová značka:
1Spp/3/2022
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Spp/3/2022
Spisová značka:
1Svk/29/2022
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/29/2022
Spisová značka:
2Sžfk/47/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/47/2020
Spisová značka:
6Sžfk/50/2021
Merito veci:
úrok z omeškania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/50/2021
Spisová značka:
5Sfk/36/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/36/2021
Spisová značka:
5Sfk/38/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/38/2021
Spisová značka:
5Svk/2/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/2/2021
Spisová značka:
5Svk/4/2022
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/4/2022
Spisová značka:
4Sžfk/11/2020
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/11/2020
Spisová značka:
10Asan/11/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Asan/11/2021
Spisová značka:
1Asan/17/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/17/2021
Spisová značka:
1Sak/10/2022
Merito veci:
udelenie azylu
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sak/10/2022
Spisová značka:
1Sfk/50/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/50/2021
Spisová značka:
10Sžfk/38/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/38/2021
Spisová značka:
6Sžfk/40/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/40/2021
Spisová značka:
4Svk/20/2021
Merito veci:
pozemkové veci a reštitúcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/20/2021
Spisová značka:
4Svk/29/2022
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/29/2022
Spisová značka:
1Sžfk/69/2020
Merito veci:
nenávratný finančný príspevok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/69/2020
Spisová značka:
6Sžfk/71/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/71/2020
Spisová značka:
5Sžfk/80/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/80/2020
Spisová značka:
5Sžk/12/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/12/2020
Spisová značka:
5Sžrk/1/2020
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžrk/1/2020
Spisová značka:
7Sk/2/2021
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sk/2/2021
Spisová značka:
9Sk/2/2021
Merito veci:
sirotský dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sk/2/2021
Spisová značka:
7Sk/4/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sk/4/2021
Spisová značka:
7Ssk/2/2022
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/2/2022
Spisová značka:
10Sžk/2/2021
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/2/2021
Spisová značka:
9Sžsk/8/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/8/2019
Spisová značka:
9Sžsk/22/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/22/2019
Spisová značka:
7Sžsk/78/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/78/2020
Spisová značka:
9Sžsk/4/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/4/2021
Spisová značka:
9Sžsk/18/2021
Merito veci:
príspevok na opatrovanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/18/2021
Spisová značka:
6Spp/1/2022
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Spp/1/2022
Spisová značka:
9Sžsk/26/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/26/2018
Spisová značka:
9Sžsk/30/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/30/2018
Spisová značka:
9Sžsk/37/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/37/2018
Spisová značka:
9Sžsk/70/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/70/2018
Spisová značka:
9Sžsk/101/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/101/2018
Spisová značka:
9Sžsk/107/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/107/2018
Spisová značka:
9Sžsk/144/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/144/2018
Spisová značka:
9Sžsk/26/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/26/2019
Spisová značka:
7Sžsk/134/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/134/2020
Spisová značka:
7Ssk/97/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/97/2022
Spisová značka:
7Ssk/101/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/101/2022
Spisová značka:
7Svk/7/2022
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/7/2022
Spisová značka:
7Svk/27/2022
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/27/2022
Spisová značka:
9Sžsk/43/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/43/2021
Spisová značka:
7Sžsk/57/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/57/2021
Spisová značka:
7Sžsk/59/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/59/2021
Spisová značka:
4Stk/5/2021
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Stk/5/2021
Spisová značka:
4Svk/19/2022
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/19/2022
Spisová značka:
2Sžfk/29/2018
Merito veci:
predbežné opatrenie v daňovom konaní
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/29/2018
Spisová značka:
2Sžfk/35/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/35/2019
Spisová značka:
10Sžfk/39/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/39/2019
Spisová značka:
5Sfk/40/2021
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/40/2021
Spisová značka:
6Sžfk/53/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/53/2020
Spisová značka:
10Sžfk/54/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/54/2020
Spisová značka:
8Sžfk/60/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/60/2020
Spisová značka:
10Sžfk/69/2020
Merito veci:
oslobodenie od dane
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/69/2020
Spisová značka:
4Sžfk/50/2021
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/50/2021
Spisová značka:
7Sk/5/2021
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sk/5/2021
Spisová značka:
7Ssk/5/2021
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/5/2021
Spisová značka:
7Ssk/15/2021
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/15/2021
Spisová značka:
7Svk/5/2022
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/5/2022
Spisová značka:
7Svk/20/2022
Merito veci:
školstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/20/2022
Spisová značka:
7Sžsk/10/2021
Merito veci:
hmotná núdza
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/10/2021
Spisová značka:
1Asan/26/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/26/2020
Spisová značka:
3Spp/2/2022
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Spp/2/2022
Spisová značka:
3Svk/4/2022
Merito veci:
nečinnosť orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/4/2022
Spisová značka:
5Sžfk/32/2018
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/32/2018
Spisová značka:
2Sžfk/18/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/18/2019
Spisová značka:
1Sžfk/90/2020
Merito veci:
daňové exekučné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/90/2020
Spisová značka:
1Sžk/41/2019
Merito veci:
lesníctvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/41/2019
Spisová značka:
4Sžk/34/2020
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžk/34/2020
Spisová značka:
7Sk/33/2020
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sk/33/2020
Spisová značka:
7Sk/35/2020
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sk/35/2020
Spisová značka:
9Sk/1/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sk/1/2021
Spisová značka:
7Sk/14/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sk/14/2021
Spisová značka:
6Ssk/6/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/6/2022
Spisová značka:
6Ssk/22/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/22/2022
Spisová značka:
6Svk/4/2021
Merito veci:
žaloba opomenutého účastníka
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Svk/4/2021
Spisová značka:
6Svk/16/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Svk/16/2021
Spisová značka:
7Sžsk/77/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/77/2020
Spisová značka:
4Asan/25/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Asan/25/2020
Spisová značka:
1Asan/12/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/12/2021
Spisová značka:
2Stk/9/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Stk/9/2022
Spisová značka:
10Sžfk/28/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/28/2020
Spisová značka:
10Sžk/7/2021
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/7/2021
Spisová značka:
6Asan/24/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Asan/24/2020
Spisová značka:
5Asan/24/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Asan/24/2020
Spisová značka:
1Asan/35/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/35/2020
Spisová značka:
2Sfk/43/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/43/2021
Spisová značka:
5Sžfk/49/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/49/2020
Spisová značka:
4Sfk/15/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/15/2021
Spisová značka:
2Sž/1/2019
Merito veci:
rozhodnutie súdu
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sž/1/2019
Spisová značka:
8Sžfk/52/2019
Merito veci:
dĺžka daňovej kontroly
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/52/2019
Spisová značka:
10Sžfk/86/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/86/2019
Spisová značka:
1Sžfk/73/2020
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-08
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/73/2020
Spisová značka:
1Sžk/11/2021
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-08
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/11/2021
Spisová značka:
5Svk/27/2022
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/27/2022
Spisová značka:
10Sžfk/27/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/27/2019
Spisová značka:
6Sžfk/28/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/28/2019
Spisová značka:
5Sžfk/2/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/2/2020
Spisová značka:
6Sžfk/4/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/4/2020
Spisová značka:
2Sžfk/4/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/4/2020
Spisová značka:
3Sžfk/15/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sžfk/15/2020
Spisová značka:
5Sžfk/24/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-06-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/24/2020
Spisová značka:
5Sfk/30/2021
Merito veci:
miestne dane a poplatky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-01
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/30/2021
Spisová značka:
5Svk/10/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-01
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/10/2022
Spisová značka:
1Sžfk/92/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-01
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/92/2020
Spisová značka:
7Ssk/10/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-06
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/10/2021
Spisová značka:
7Ssk/65/2022
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-06
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/65/2022
Spisová značka:
7Svk/20/2021
Merito veci:
pozemkové veci a reštitúcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-06
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/20/2021
Spisová značka:
1Sžk/5/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-06
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/5/2021
Spisová značka:
9Sžsk/10/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-06
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/10/2021
Spisová značka:
4Asan/18/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Asan/18/2020
Spisová značka:
1Asan/18/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/18/2021
Spisová značka:
3Stk/8/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Stk/8/2022
Spisová značka:
4Sžfk/38/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/38/2019
Spisová značka:
10Sžfk/69/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/69/2019
Spisová značka:
1Sžik/2/2021
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžik/2/2021
Spisová značka:
10Sžk/32/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/32/2021
Spisová značka:
6Ssk/8/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/8/2021
Spisová značka:
6Ssk/14/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/14/2022
Spisová značka:
7Sžsk/2/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/2/2019
Spisová značka:
7Sžsk/24/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/24/2019
Spisová značka:
7Sžsk/28/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/28/2019
Spisová značka:
7Sžsk/29/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/29/2019
Spisová značka:
7Sžsk/53/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/53/2019
Spisová značka:
7Sžsk/87/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/87/2019
Spisová značka:
9Sžsk/81/2020
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/81/2020
Spisová značka:
2Sfk/23/2022
Merito veci:
verejné obstarávanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/23/2022
Spisová značka:
2Svk/9/2021
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Svk/9/2021
Spisová značka:
5Sžfk/23/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/23/2020
Spisová značka:
10Sžk/17/2021
Merito veci:
trovy konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/17/2021
Spisová značka:
5Sžfk/1/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/1/2020
Spisová značka:
3Sžfk/5/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sžfk/5/2020
Spisová značka:
2Sžfk/6/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/6/2020
Spisová značka:
2Sžfk/17/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/17/2020
Spisová značka:
10Sžfk/20/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/20/2020
Spisová značka:
4Sfk/25/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-13
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/25/2021
Spisová značka:
4Svk/26/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-13
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/26/2022
Spisová značka:
1Sžfk/20/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-13
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/20/2020
Spisová značka:
8Sžfk/94/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-13
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/94/2020
Spisová značka:
1Asan/1/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-01
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/1/2021
Spisová značka:
5Svk/13/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-01
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/13/2021
Spisová značka:
5Svk/19/2021
Merito veci:
poľovníctvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-01
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/19/2021
Spisová značka:
8Sžfk/110/2020
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-01
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/110/2020
Spisová značka:
3Spp/3/2022
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Spp/3/2022
Spisová značka:
4Sžfk/35/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/35/2020
Spisová značka:
5Sžfk/66/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/66/2020
Spisová značka:
8Sžfk/89/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/89/2020
Spisová značka:
5Sžfk/61/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/61/2019
Spisová značka:
5Sžfk/3/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/3/2020
Spisová značka:
10Sžfk/47/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/47/2020
Spisová značka:
2Sfk/25/2021
Merito veci:
nenávratný finančný príspevok
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/25/2021
Spisová značka:
2Svk/5/2021
Merito veci:
doprava a komunikácie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Svk/5/2021
Spisová značka:
3Sžfk/24/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sžfk/24/2020
Spisová značka:
1Sžfk/57/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/57/2021
Spisová značka:
1Sžfk/86/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/86/2021
Spisová značka:
5Sžk/9/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/9/2021
Spisová značka:
4Sžk/20/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžk/20/2021
Spisová značka:
1Svk/16/2021
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/16/2021
Spisová značka:
5Sžk/21/2020
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/21/2020
Spisová značka:
10Sžk/39/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/39/2020
Spisová značka:
1Svk/9/2022
Merito veci:
nečinnosť orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-13
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/9/2022
Spisová značka:
1Sžrk/5/2021
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-13
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžrk/5/2021
Spisová značka:
6Asan/25/2020
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-01
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Asan/25/2020
Spisová značka:
3Sžfk/12/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-01
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sžfk/12/2020
Spisová značka:
1Sak/12/2022
Merito veci:
administratívne vyhostenie cudzinca
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sak/12/2022
Spisová značka:
1Stk/5/2022
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-13
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Stk/5/2022
Spisová značka:
1Svk/25/2021
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-13
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/25/2021
Spisová značka:
4Sžfk/56/2021
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-13
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/56/2021
Spisová značka:
1Asan/8/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-19
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/8/2021
Spisová značka:
5Sžfk/20/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-19
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/20/2021
Spisová značka:
10Sžk/30/2020
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-19
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/30/2020
Spisová značka:
10Sžk/25/2021
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-19
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/25/2021
Spisová značka:
7Ssk/26/2022
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-06
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/26/2022
Spisová značka:
7Ssk/44/2022
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-06
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/44/2022
Spisová značka:
7Ssk/58/2022
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-06
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/58/2022
Spisová značka:
7Ssk/82/2022
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-06
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/82/2022
Spisová značka:
7Svk/6/2022
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-06
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/6/2022
Spisová značka:
7Svk/12/2022
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-06
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/12/2022
Spisová značka:
7Svk/18/2022
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-06
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/18/2022
Spisová značka:
4Sžk/2/2021
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-06
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžk/2/2021
Spisová značka:
6Ssk/21/2022
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/21/2022
Spisová značka:
6Ssk/73/2022
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/73/2022
Spisová značka:
9Sžsk/61/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/61/2018
Spisová značka:
9Sžsk/83/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/83/2018
Spisová značka:
9Sžsk/104/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/104/2018
Spisová značka:
9Sžsk/121/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/121/2018
Spisová značka:
9Sžsk/131/2018
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/131/2018
Spisová značka:
7Sžsk/27/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-06
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/27/2019
Spisová značka:
9Sžsk/27/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-06
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/27/2019
Spisová značka:
7Sžsk/31/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-06
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/31/2019
Spisová značka:
9Sžsk/37/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-06
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/37/2019
Spisová značka:
7Sžsk/47/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-06
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/47/2019
Spisová značka:
9Sžsk/73/2019
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-06
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/73/2019
Spisová značka:
9Sžsk/17/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-06
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/17/2021
Spisová značka:
2Asan/8/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-13
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Asan/8/2020
Spisová značka:
4Stk/6/2021
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-13
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Stk/6/2021
Spisová značka:
4Stk/6/2022
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-13
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Stk/6/2022
Spisová značka:
6Sžf/68/2015
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2022-07-13
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžf/68/2015

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania