Rozhodovacia činnosť vo veciach správnych

Rok
Spisová značka
Merito veci

Spisová značka:
1Asan/13/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/13/2021
Spisová značka:
3Sfk/31/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/31/2021
Spisová značka:
3Sfk/121/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/121/2022
Spisová značka:
5Spv/2/2020
Merito veci:
priemyselné vlastníctvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Spv/2/2020
Spisová značka:
3Stk/21/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Stk/21/2022
Spisová značka:
4Sžk/24/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžk/24/2021
Spisová značka:
4Sžfk/13/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/13/2020
Spisová značka:
1Sžfk/74/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/74/2021
Spisová značka:
2Sak/18/2022
Merito veci:
udelenie azylu
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sak/18/2022
Spisová značka:
2Sak/19/2022
Merito veci:
udelenie azylu
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sak/19/2022
Spisová značka:
1Sžfk/80/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/80/2020
Spisová značka:
6Asan/8/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Asan/8/2021
Spisová značka:
4Sfk/11/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/11/2021
Spisová značka:
4Sfk/53/2021
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/53/2021
Spisová značka:
4Stk/1/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Stk/1/2021
Spisová značka:
5Sžfk/1/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/1/2021
Spisová značka:
6Sžfk/1/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/1/2021
Spisová značka:
1Sžfk/64/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/64/2021
Spisová značka:
6Sžk/20/2021
Merito veci:
žaloba opomenutého účastníka
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžk/20/2021
Spisová značka:
4Sžk/22/2021
Merito veci:
žaloba opomenutého účastníka
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžk/22/2021
Spisová značka:
1Sfk/1/2021
Merito veci:
oslobodenie od dane
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/1/2021
Spisová značka:
1Sfk/13/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/13/2021
Spisová značka:
1Sfk/39/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/39/2021
Spisová značka:
1Svk/21/2021
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/21/2021
Spisová značka:
8Sžfk/45/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/45/2021
Spisová značka:
5Sfk/6/2021
Merito veci:
clá
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/6/2021
Spisová značka:
5Sfk/92/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/92/2022
Spisová značka:
5Svk/38/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/38/2022
Spisová značka:
5Svk/42/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/42/2022
Spisová značka:
5Sžfk/29/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/29/2020
Spisová značka:
1Sak/24/2022
Merito veci:
udelenie azylu
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sak/24/2022
Spisová značka:
1Svk/5/2022
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/5/2022
Spisová značka:
1Svk/14/2022
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/14/2022
Spisová značka:
6Sžfk/56/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/56/2020
Spisová značka:
1Sžfk/104/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/104/2020
Spisová značka:
4Svk/11/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-17
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/11/2021
Spisová značka:
5Sžk/15/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-17
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/15/2021
Spisová značka:
7Ssk/34/2021
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/34/2021
Spisová značka:
7Ssk/42/2021
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/42/2021
Spisová značka:
7Ssk/52/2021
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/52/2021
Spisová značka:
7Ssk/54/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/54/2021
Spisová značka:
7Ssk/76/2021
Merito veci:
dávka v nezamestnanosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/76/2021
Spisová značka:
6Snz/1/2023
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Snz/1/2023
Spisová značka:
6Ssk/19/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/19/2021
Spisová značka:
6Ssk/27/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/27/2021
Spisová značka:
6Ssk/23/2022
Merito veci:
dávka v nezamestnanosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/23/2022
Spisová značka:
6Svk/3/2021
Merito veci:
poľovníctvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Svk/3/2021
Spisová značka:
2Snr/1/2019
Merito veci:
preskúmanie rozhodnutia NBÚ
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-18
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Snr/1/2019
Spisová značka:
7Ssk/29/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/29/2021
Spisová značka:
7Ssk/39/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/39/2021
Spisová značka:
7Ssk/59/2021
Merito veci:
výsluhový dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/59/2021
Spisová značka:
7Ssk/107/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/107/2021
Spisová značka:
7Ssk/13/2022
Merito veci:
príspevok na opatrovanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/13/2022
Spisová značka:
7Svk/59/2022
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/59/2022
Spisová značka:
4Sfk/44/2021
Merito veci:
trovy konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/44/2021
Spisová značka:
4Shk/4/2022
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Shk/4/2022
Spisová značka:
4Stk/14/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Stk/14/2022
Spisová značka:
10Sžfk/53/2021
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/53/2021
Spisová značka:
1Sžfk/7/2021
Merito veci:
verejné obstarávanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/7/2021
Spisová značka:
6Sžfk/20/2021
Merito veci:
úrok z omeškania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/20/2021
Spisová značka:
6Sžfk/32/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/32/2021
Spisová značka:
1Sžfk/68/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/68/2021
Spisová značka:
7Ssk/70/2021
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/70/2021
Spisová značka:
7Ssk/35/2022
Merito veci:
úrazová renta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/35/2022
Spisová značka:
7Svk/52/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/52/2022
Spisová značka:
3Sfk/12/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/12/2021
Spisová značka:
6Sžfk/31/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/31/2020
Spisová značka:
10Sžfk/35/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/35/2020
Spisová značka:
6Ssk/113/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/113/2022
Spisová značka:
6Ssk/134/2022
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/134/2022
Spisová značka:
6Ssk/135/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/135/2022
Spisová značka:
6Ssk/145/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/145/2022
Spisová značka:
6Svk/20/2022
Merito veci:
žaloba opomenutého účastníka
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Svk/20/2022
Spisová značka:
6Ssk/21/2021
Merito veci:
príspevok na opatrovanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/21/2021
Spisová značka:
6Ssk/29/2021
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/29/2021
Spisová značka:
6Ssk/41/2021
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/41/2021
Spisová značka:
6Ssk/74/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/74/2021
Spisová značka:
6Ssk/76/2021
Merito veci:
kompenzačný príspevok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/76/2021
Spisová značka:
6Ssk/2/2022
Merito veci:
príspevok na opatrovanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/2/2022
Spisová značka:
6Ssk/30/2022
Merito veci:
materské
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/30/2022
Spisová značka:
6Ssk/126/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/126/2022
Spisová značka:
9Sžsk/39/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
9Sžsk/39/2021
Spisová značka:
7Sžsk/48/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sžsk/48/2021
Spisová značka:
6Sžfk/18/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/18/2021
Spisová značka:
2Svk/54/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Svk/54/2022
Spisová značka:
6Sžfk/12/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/12/2021
Spisová značka:
8Sžfk/16/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/16/2021
Spisová značka:
6Sžrk/1/2021
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžrk/1/2021
Spisová značka:
1Asan/4/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/4/2021
Spisová značka:
4Sfk/28/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/28/2021
Spisová značka:
4Svk/53/2022
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/53/2022
Spisová značka:
5Sžfk/36/2020
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/36/2020
Spisová značka:
8Sžfk/71/2020
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/71/2020
Spisová značka:
10Sžfk/5/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/5/2021
Spisová značka:
1Asan/18/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/18/2020
Spisová značka:
6Asan/6/2021
Merito veci:
nelegálne zamestnávanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Asan/6/2021
Spisová značka:
8Asan/9/2021
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Asan/9/2021
Spisová značka:
8Asan/15/2021
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Asan/15/2021
Spisová značka:
3Stk/7/2021
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Stk/7/2021
Spisová značka:
8Sžhk/2/2021
Merito veci:
hospodárska súťaž
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžhk/2/2021
Spisová značka:
6Asan/14/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Asan/14/2021
Spisová značka:
2Sžfk/7/2020
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžfk/7/2020
Spisová značka:
1Sžfk/53/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/53/2020
Spisová značka:
10Sžfk/76/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/76/2020
Spisová značka:
8Sžfk/102/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/102/2020
Spisová značka:
1Sžfk/106/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/106/2020
Spisová značka:
2Sžk/22/2020
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžk/22/2020
Spisová značka:
10Sžk/35/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/35/2020
Spisová značka:
1Sžk/41/2020
Merito veci:
poľovníctvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/41/2020
Spisová značka:
10Asan/14/2021
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-17
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Asan/14/2021
Spisová značka:
1Sfk/28/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-17
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/28/2021
Spisová značka:
1Svk/12/2021
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-17
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/12/2021
Spisová značka:
5Sžk/10/2021
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-17
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/10/2021
Spisová značka:
10Sžk/20/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-17
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/20/2021
Spisová značka:
8Asan/1/2021
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Asan/1/2021
Spisová značka:
4Sfk/27/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/27/2021
Spisová značka:
4Sfk/38/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/38/2021
Spisová značka:
4Sfk/43/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/43/2021
Spisová značka:
4Sfk/56/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/56/2021
Spisová značka:
4Svk/24/2021
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/24/2021
Spisová značka:
10Sžfk/19/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/19/2021
Spisová značka:
10Sžfk/24/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/24/2021
Spisová značka:
1Sžk/4/2021
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/4/2021
Spisová značka:
5Sžk/19/2021
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/19/2021
Spisová značka:
1Sfk/31/2021
Merito veci:
miestne dane a poplatky
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-17
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/31/2021
Spisová značka:
1Sfk/51/2021
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-17
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/51/2021
Spisová značka:
1Stk/1/2021
Merito veci:
inšpekcia
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-17
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Stk/1/2021
Spisová značka:
5Sžk/25/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-17
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžk/25/2020
Spisová značka:
5Sfk/101/2022
Merito veci:
dotácie a finančné príspevky
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/101/2022
Spisová značka:
5Sfk/12/2023
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/12/2023
Spisová značka:
6Sžfk/16/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/16/2021
Spisová značka:
4Sžfk/18/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/18/2021
Spisová značka:
8Sžfk/21/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/21/2021
Spisová značka:
5Sžfk/22/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/22/2021
Spisová značka:
8Sžrk/4/2021
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžrk/4/2021
Spisová značka:
1Sak/2/2023
Merito veci:
administratívne vyhostenie cudzincov
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sak/2/2023
Spisová značka:
1Svk/2/2021
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/2/2021
Spisová značka:
1Svk/26/2021
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-17
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/26/2021
Spisová značka:
1Svk/25/2022
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-17
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/25/2022
Spisová značka:
1Svk/57/2022
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-17
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/57/2022
Spisová značka:
5Sžfk/21/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-17
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/21/2021
Spisová značka:
6Sžfk/26/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-17
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/26/2021
Spisová značka:
8Sžfk/27/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-17
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/27/2021
Spisová značka:
4Sfk/29/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/29/2021
Spisová značka:
4Sfk/48/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/48/2021
Spisová značka:
4Stk/11/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Stk/11/2021
Spisová značka:
8Sžfk/30/2021
Merito veci:
dotácie a finančné príspevky
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/30/2021
Spisová značka:
1Sžfk/38/2021
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/38/2021
Spisová značka:
10Sžk/3/2021
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/3/2021
Spisová značka:
2Sžrk/2/2020
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžrk/2/2020
Spisová značka:
7Ssk/46/2021
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/46/2021
Spisová značka:
7Ssk/62/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/62/2021
Spisová značka:
7Ssk/78/2021
Merito veci:
zdravotné poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/78/2021
Spisová značka:
7Ssk/84/2021
Merito veci:
zdravotné poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/84/2021
Spisová značka:
7Ssk/88/2021
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/88/2021
Spisová značka:
7Svk/12/2021
Merito veci:
trovy konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/12/2021
Spisová značka:
6Ssk/3/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/3/2022
Spisová značka:
6Ssk/55/2022
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/55/2022
Spisová značka:
6Ssk/77/2022
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/77/2022
Spisová značka:
6Svk/15/2021
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Svk/15/2021
Spisová značka:
7Ssk/33/2021
Merito veci:
výsluhový dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/33/2021
Spisová značka:
7Ssk/93/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/93/2021
Spisová značka:
7Ssk/111/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/111/2021
Spisová značka:
7Ssk/1/2022
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/1/2022
Spisová značka:
7Svk/17/2022
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/17/2022
Spisová značka:
7Svk/57/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/57/2022
Spisová značka:
7Svk/57/2022-1
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-19
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/57/2022-1
Spisová značka:
4Sžk/11/2021
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžk/11/2021
Spisová značka:
4Sfk/8/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/8/2021
Spisová značka:
4Sfk/12/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/12/2021
Spisová značka:
4Sfk/16/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/16/2021
Spisová značka:
4Sfk/18/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/18/2021
Spisová značka:
4Svk/22/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/22/2022
Spisová značka:
4Svk/65/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/65/2022
Spisová značka:
1Sžfk/87/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/87/2021
Spisová značka:
10Sžk/30/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/30/2021
Spisová značka:
1Sžk/31/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/31/2021
Spisová značka:
5Sžfk/4/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/4/2021
Spisová značka:
1Sžfk/25/2021
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/25/2021
Spisová značka:
10Sžfk/29/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/29/2021
Spisová značka:
4Sžfk/29/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/29/2021
Spisová značka:
7Ssk/100/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/100/2021
Spisová značka:
7Ssk/40/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/40/2022
Spisová značka:
7Svk/15/2022
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/15/2022
Spisová značka:
7Svk/55/2022
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/55/2022
Spisová značka:
11SžNSS/3/2022
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-08
Rozhodnutie na stiahnutie:
11SžNSS/3/2022
Spisová značka:
10Asan/10/2020
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Asan/10/2020
Spisová značka:
4Asan/14/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Asan/14/2020
Spisová značka:
3Sfk/54/2021
Merito veci:
nedoplatok na dani
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/54/2021
Spisová značka:
3Sfk/4/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/4/2022
Spisová značka:
3Sfk/32/2022
Merito veci:
školstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/32/2022
Spisová značka:
3Stk/22/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Stk/22/2022
Spisová značka:
3Svk/68/2022
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/68/2022
Spisová značka:
1Sžfk/71/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/71/2021
Spisová značka:
6Ssk/69/2022
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/69/2022
Spisová značka:
6Ssk/147/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/147/2022
Spisová značka:
6Ssk/56/2021
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/56/2021
Spisová značka:
6Ssk/12/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/12/2022
Spisová značka:
6Ssk/19/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/19/2022
Spisová značka:
6Ssk/29/2022
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/29/2022
Spisová značka:
6Ssk/35/2022
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/35/2022
Spisová značka:
6Ssk/39/2022
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/39/2022
Spisová značka:
6Ssk/43/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/43/2022
Spisová značka:
6Ssk/49/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/49/2022
Spisová značka:
6Ssk/53/2022
Merito veci:
preukaz ŤZP
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/53/2022
Spisová značka:
6Ssk/59/2022
Merito veci:
náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/59/2022
Spisová značka:
6Svk/6/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Svk/6/2022
Spisová značka:
2Sfk/119/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/119/2022
Spisová značka:
2Sfk/121/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/121/2022
Spisová značka:
2Sfk/1/2023
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/1/2023
Spisová značka:
2Stk/3/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Stk/3/2021
Spisová značka:
1Sžfk/63/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/63/2020
Spisová značka:
14SžNSS/1/2023
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
14SžNSS/1/2023
Spisová značka:
2Sfk/6/2023
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/6/2023
Spisová značka:
1Sžfk/18/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/18/2021
Spisová značka:
5Sžfk/18/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/18/2021
Spisová značka:
1Sžfk/22/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/22/2021
Spisová značka:
8Sžfk/23/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/23/2021
Spisová značka:
6Sžfk/30/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/30/2021
Spisová značka:
4Sfk/37/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/37/2021
Spisová značka:
4Sfk/1/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/1/2022
Spisová značka:
4Stk/1/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Stk/1/2022
Spisová značka:
4Stk/3/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Stk/3/2022
Spisová značka:
4Svk/17/2021
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/17/2021
Spisová značka:
5Sfk/1/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/1/2022
Spisová značka:
5Svk/31/2022
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/31/2022
Spisová značka:
6Sžfk/29/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/29/2021
Spisová značka:
8Sžfk/38/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/38/2021
Spisová značka:
4Sžfk/41/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/41/2021
Spisová značka:
4Sfk/6/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/6/2021
Spisová značka:
4Sfk/14/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/14/2021
Spisová značka:
4Sfk/22/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/22/2021
Spisová značka:
4Sfk/24/2021
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/24/2021
Spisová značka:
4Svk/12/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/12/2021
Spisová značka:
4Svk/14/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/14/2021
Spisová značka:
1Sžfk/81/2021
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/81/2021
Spisová značka:
5Sfk/5/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/5/2022
Spisová značka:
5Sfk/15/2022
Merito veci:
miestne dane a poplatky
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/15/2022
Spisová značka:
5Sfk/85/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/85/2022
Spisová značka:
5Svk/5/2022
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/5/2022
Spisová značka:
5Svk/35/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/35/2022
Spisová značka:
5Svk/40/2022
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/40/2022
Spisová značka:
7Ssk/50/2022
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/50/2022
Spisová značka:
7Ssk/60/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/60/2022
Spisová značka:
7Ssk/70/2022
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/70/2022
Spisová značka:
7Ssk/75/2022
Merito veci:
pracovný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/75/2022
Spisová značka:
7Ssk/85/2022
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/85/2022
Spisová značka:
7Ssk/125/2022
Merito veci:
pomoc v hmotnej núdzi
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/125/2022
Spisová značka:
1Asan/22/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/22/2020
Spisová značka:
1Asan/5/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/5/2021
Spisová značka:
3Svk/1/2023
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/1/2023
Spisová značka:
1Sžfk/41/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/41/2020
Spisová značka:
5Sžfk/42/2020
Merito veci:
dotácie a finančné príspevky
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/42/2020
Spisová značka:
10Sžfk/55/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/55/2020
Spisová značka:
2Sžk/26/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžk/26/2020
Spisová značka:
2Sžr/1/2020
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sžr/1/2020
Spisová značka:
7Sk/9/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Sk/9/2021
Spisová značka:
6Ssk/10/2022
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/10/2022
Spisová značka:
6Ssk/20/2022
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/20/2022
Spisová značka:
6Ssk/26/2022
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/26/2022
Spisová značka:
6Ssk/34/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/34/2022
Spisová značka:
6Ssk/57/2022
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/57/2022
Spisová značka:
6Ssk/31/2023
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/31/2023
Spisová značka:
6Svk/5/2023
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Svk/5/2023
Spisová značka:
6Ssk/37/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/37/2021
Spisová značka:
6Ssk/38/2021
Merito veci:
kompenzačný príspevok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/38/2021
Spisová značka:
6Ssk/39/2021
Merito veci:
kompenzačný príspevok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/39/2021
Spisová značka:
6Ssk/52/2021
Merito veci:
zdravotné poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/52/2021
Spisová značka:
6Ssk/37/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/37/2022
Spisová značka:
6Ssk/46/2022
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/46/2022
Spisová značka:
6Ssk/50/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/50/2022
Spisová značka:
6Ssk/72/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/72/2022
Spisová značka:
6Svk/4/2022
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Svk/4/2022
Spisová značka:
11SžNSS/1/2023
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-01
Rozhodnutie na stiahnutie:
11SžNSS/1/2023
Spisová značka:
2Sfk/76/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/76/2022
Spisová značka:
2Svk/1/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Svk/1/2021
Spisová značka:
1Sžfk/87/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/87/2020
Spisová značka:
8Sžfk/90/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/90/2020
Spisová značka:
8Sžfk/41/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/41/2021
Spisová značka:
10Sžfk/50/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/50/2021
Spisová značka:
2Sfk/47/2022
Merito veci:
obnova daňového konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/47/2022
Spisová značka:
2Sfk/68/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/68/2022
Spisová značka:
2Sfk/14/2023
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/14/2023
Spisová značka:
2Sfk/16/2023
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/16/2023
Spisová značka:
2Snr/1/2020
Merito veci:
preskúmanie rozhodnutia NBÚ
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-13
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Snr/1/2020
Spisová značka:
6Sžfk/36/2021
Merito veci:
určenie dane podľa pomôcok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/36/2021
Spisová značka:
6Sžfk/41/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/41/2021
Spisová značka:
4Sfk/15/2022
Merito veci:
dĺžka daňovej kontroly
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/15/2022
Spisová značka:
4Sfk/22/2022
Merito veci:
daň z pridanej hodnoty
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/22/2022
Spisová značka:
4Stk/4/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Stk/4/2022
Spisová značka:
4Stk/5/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Stk/5/2022
Spisová značka:
4Stk/8/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Stk/8/2022
Spisová značka:
4Svk/4/2022
Merito veci:
slobodný prístup k informáciam
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/4/2022
Spisová značka:
5Sfk/9/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/9/2021
Spisová značka:
5Sfk/19/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/19/2021
Spisová značka:
5Sfk/7/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/7/2022
Spisová značka:
5Svk/1/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/1/2021
Spisová značka:
5Svk/51/2022
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/51/2022
Spisová značka:
8Sžfk/10/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/10/2021
Spisová značka:
10Sžfk/21/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/21/2021
Spisová značka:
10Sžfk/37/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/37/2021
Spisová značka:
3Stk/5/2021
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Stk/5/2021
Spisová značka:
13SžNSS/1/2023
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
13SžNSS/1/2023
Spisová značka:
2Sak/1/2023
Merito veci:
udelenie azylu
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sak/1/2023
Spisová značka:
2Sak/2/2023
Merito veci:
odkladný účinok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sak/2/2023
Spisová značka:
2Sak/3/2023
Merito veci:
zaistenie cudzinca
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sak/3/2023
Spisová značka:
2Sfk/10/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/10/2022
Spisová značka:
2Sfk/30/2022
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/30/2022
Spisová značka:
2Sfk/35/2022
Merito veci:
určenie dane podľa pomôcok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/35/2022
Spisová značka:
10Sžk/34/2020
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/34/2020
Spisová značka:
4Asan/12/2021
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Asan/12/2021
Spisová značka:
1Sfk/36/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/36/2022
Spisová značka:
1Stk/2/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Stk/2/2021
Spisová značka:
1Svk/6/2021
Merito veci:
odškodnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/6/2021
Spisová značka:
1Svk/66/2022
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/66/2022
Spisová značka:
4Sžfk/22/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/22/2021
Spisová značka:
1Sžfk/29/2021
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/29/2021
Spisová značka:
1Sžk/18/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/18/2021
Spisová značka:
4Sfk/9/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/9/2021
Spisová značka:
4Sfk/41/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/41/2021
Spisová značka:
4Spv/1/2021
Merito veci:
patenty
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Spv/1/2021
Spisová značka:
1Sžfk/114/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/114/2020
Spisová značka:
5Sžfk/6/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/6/2021
Spisová značka:
4Sžfk/38/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/38/2021
Spisová značka:
6Asan/10/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Asan/10/2021
Spisová značka:
1Sfk/144/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/144/2022
Spisová značka:
1Stk/3/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Stk/3/2021
Spisová značka:
1Stk/7/2021
Merito veci:
preskúmateľnosť súdom
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Stk/7/2021
Spisová značka:
1Svk/59/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/59/2022
Spisová značka:
5Sžfk/25/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/25/2021
Spisová značka:
1Sžfk/46/2021
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/46/2021
Spisová značka:
1Asan/10/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/10/2021
Spisová značka:
5Sfk/24/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/24/2022
Spisová značka:
5Sfk/56/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/56/2022
Spisová značka:
5Shk/2/2022
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Shk/2/2022
Spisová značka:
5Svk/9/2021
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/9/2021
Spisová značka:
5Svk/28/2022
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/28/2022
Spisová značka:
5Svk/32/2022
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/32/2022
Spisová značka:
1Sžfk/79/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/79/2021
Spisová značka:
1Asan/32/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/32/2020
Spisová značka:
1Sak/11/2022
Merito veci:
pobyt cudzincov
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sak/11/2022
Spisová značka:
1Sak/4/2023
Merito veci:
zaistenie cudzinca
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sak/4/2023
Spisová značka:
5Sžfk/37/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/37/2020
Spisová značka:
8Sžfk/61/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/61/2020
Spisová značka:
6Sžfk/67/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/67/2020
Spisová značka:
5Sžfk/72/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/72/2020
Spisová značka:
8Sžfk/93/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/93/2020
Spisová značka:
11SžNSS/1/2022
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-01
Rozhodnutie na stiahnutie:
11SžNSS/1/2022
Spisová značka:
6Asan/2/2020
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Asan/2/2020
Spisová značka:
4Sfk/23/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/23/2021
Spisová značka:
4Sfk/45/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/45/2021
Spisová značka:
4Sfk/55/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/55/2021
Spisová značka:
4Sfk/36/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/36/2022
Spisová značka:
10Sžfk/70/2019
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/70/2019
Spisová značka:
35Snr/1/2021
Merito veci:
preskúmanie rozhodnutia NBÚ
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
35Snr/1/2021
Spisová značka:
7Ssk/92/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/92/2021
Spisová značka:
7Ssk/98/2021
Merito veci:
trovy výkonu väzby
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/98/2021
Spisová značka:
7Ssk/102/2021
Merito veci:
dávka v nezamestnanosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/102/2021
Spisová značka:
7Ssk/112/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/112/2021
Spisová značka:
7Ssk/28/2022
Merito veci:
dávka v nezamestnanosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/28/2022
Spisová značka:
7Svk/14/2021
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/14/2021
Spisová značka:
7Svk/18/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/18/2021
Spisová značka:
7Svk/22/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/22/2021
Spisová značka:
7Svk/42/2022
Merito veci:
nečinnosť orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/42/2022
Spisová značka:
6Ssk/55/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/55/2021
Spisová značka:
6Ssk/27/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/27/2022
Spisová značka:
6Ssk/117/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/117/2022
Spisová značka:
6Svk/1/2022
Merito veci:
pozemkové veci a reštitúcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Svk/1/2022
Spisová značka:
6Svk/15/2022
Merito veci:
žaloba opomenutého účastníka
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Svk/15/2022
Spisová značka:
6Svk/37/2022
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Svk/37/2022
Spisová značka:
11Skž/1/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
11Skž/1/2022
Spisová značka:
7Ssk/101/2021
Merito veci:
koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/101/2021
Spisová značka:
7Ssk/3/2022
Merito veci:
koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/3/2022
Spisová značka:
7Ssk/11/2022
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/11/2022
Spisová značka:
7Ssk/17/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/17/2022
Spisová značka:
7Ssk/19/2022
Merito veci:
materské
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/19/2022
Spisová značka:
7Ssk/21/2022
Merito veci:
koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/21/2022
Spisová značka:
7Ssk/23/2022
Merito veci:
koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/23/2022
Spisová značka:
7Ssk/27/2022
Merito veci:
výsluhový dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/27/2022
Spisová značka:
7Ssk/117/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/117/2022
Spisová značka:
7Ssk/133/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/133/2022
Spisová značka:
7Ssk/189/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/189/2022
Spisová značka:
7Svk/13/2021
Merito veci:
pozemkové veci a reštitúcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/13/2021
Spisová značka:
7Svk/19/2021
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/19/2021
Spisová značka:
7Svk/23/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/23/2021
Spisová značka:
7Svk/53/2022
Merito veci:
hazardné hry
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/53/2022
Spisová značka:
7Svk/9/2023
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/9/2023
Spisová značka:
3Sfk/95/2022
Merito veci:
obnova daňového konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/95/2022
Spisová značka:
5Sžfk/5/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/5/2021
Spisová značka:
10Sžfk/20/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/20/2021
Spisová značka:
1Sžfk/32/2021
Merito veci:
obnova daňového konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/32/2021
Spisová značka:
1Sžk/8/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/8/2021
Spisová značka:
10Sžk/19/2021
Merito veci:
šport
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/19/2021
Spisová značka:
1Sžfk/56/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/56/2020
Spisová značka:
6Sžfk/58/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/58/2020
Spisová značka:
1Sžfk/103/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/103/2020
Spisová značka:
3Sfk/47/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/47/2021
Spisová značka:
3Sfk/3/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/3/2022
Spisová značka:
3Sfk/22/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/22/2022
Spisová značka:
3Sfk/37/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/37/2022
Spisová značka:
3Sfk/59/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/59/2022
Spisová značka:
3Svk/7/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/7/2021
Spisová značka:
3Stk/4/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Stk/4/2021
Spisová značka:
3Svk/19/2023
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/19/2023
Spisová značka:
8Sžfk/69/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/69/2020
Spisová značka:
2Sfk/27/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/27/2022
Spisová značka:
2Sfk/45/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/45/2022
Spisová značka:
2Sfk/56/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/56/2022
Spisová značka:
2Sfk/60/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/60/2022
Spisová značka:
2Sfk/66/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/66/2022
Spisová značka:
2Sfk/67/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/67/2022
Spisová značka:
2Sfk/77/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/77/2022
Spisová značka:
2Sfk/95/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/95/2022
Spisová značka:
2Sfk/96/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/96/2022
Spisová značka:
2Sfk/124/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/124/2022
Spisová značka:
2Sfk/13/2023
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/13/2023
Spisová značka:
1Sfk/18/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/18/2021
Spisová značka:
1Sfk/16/2023
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/16/2023
Spisová značka:
1Sfk/36/2023
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/36/2023
Spisová značka:
1Stk/4/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Stk/4/2021
Spisová značka:
10Sžfk/26/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/26/2021
Spisová značka:
4Sžfk/35/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/35/2021
Spisová značka:
1Sžfk/39/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/39/2021
Spisová značka:
4Sžfk/45/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/45/2021
Spisová značka:
4Sfk/3/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/3/2021
Spisová značka:
4Svk/18/2021
Merito veci:
elektronické komunikácie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/18/2021
Spisová značka:
1Sžfk/79/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/79/2020
Spisová značka:
8Sžfk/14/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/14/2021
Spisová značka:
6Sžfk/15/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/15/2021
Spisová značka:
6Sžfk/27/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/27/2021
Spisová značka:
1Sžfk/45/2021
Merito veci:
spotrebné dane
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/45/2021
Spisová značka:
1Sžk/26/2021
Merito veci:
žaloba opomenutého účastníka
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/26/2021
Spisová značka:
6Asan/1/2021
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Asan/1/2021
Spisová značka:
10Asan/6/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Asan/6/2021
Spisová značka:
1Sžfk/13/2021
Merito veci:
súdny prieskum
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/13/2021
Spisová značka:
1Sžfk/17/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/17/2021
Spisová značka:
10Sžfk/18/2021
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/18/2021
Spisová značka:
6Sžfk/28/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/28/2021
Spisová značka:
8Sžfk/32/2021
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/32/2021
Spisová značka:
14SžNSS/3/2023
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
14SžNSS/3/2023
Spisová značka:
5Sfk/18/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/18/2021
Spisová značka:
5Sfk/76/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/76/2022
Spisová značka:
5Stk/4/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Stk/4/2021
Spisová značka:
5Svk/18/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/18/2022
Spisová značka:
5Sžfk/24/2021
Merito veci:
verejné obstarávanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/24/2021
Spisová značka:
6Sžfk/46/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/46/2021
Spisová značka:
1Sak/6/2023
Merito veci:
udelenie azylu
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sak/6/2023
Spisová značka:
1Sfk/7/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/7/2021
Spisová značka:
1Sfk/10/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/10/2021
Spisová značka:
1Sfk/20/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/20/2021
Spisová značka:
1Sfk/25/2021
Merito veci:
dotácie a finančné príspevky
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/25/2021
Spisová značka:
1Sfk/40/2021
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/40/2021
Spisová značka:
1Snz/1/2023
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-04
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Snz/1/2023
Spisová značka:
8Sžfk/4/2021
Merito veci:
verejné obstarávanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/4/2021
Spisová značka:
4Sfk/21/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/21/2021
Spisová značka:
4Sfk/46/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/46/2021
Spisová značka:
4Sfk/57/2022
Merito veci:
obnova daňového konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/57/2022
Spisová značka:
4Stk/7/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Stk/7/2022
Spisová značka:
4Svk/13/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/13/2021
Spisová značka:
7Ssk/12/2021
Merito veci:
koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/12/2021
Spisová značka:
7Ssk/4/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/4/2022
Spisová značka:
7Ssk/6/2022
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/6/2022
Spisová značka:
7Ssk/8/2022
Merito veci:
materské
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/8/2022
Spisová značka:
7Ssk/12/2022
Merito veci:
hmotná núdza
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/12/2022
Spisová značka:
7Ssk/14/2022
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/14/2022
Spisová značka:
7Ssk/22/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/22/2022
Spisová značka:
7Svk/54/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/54/2022
Spisová značka:
7Svk/62/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/62/2022
Spisová značka:
7Svk/66/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/66/2022
Spisová značka:
6Ssk/53/2021
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/53/2021
Spisová značka:
6Ssk/85/2022
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/85/2022
Spisová značka:
6Ssk/107/2022
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/107/2022
Spisová značka:
6Ssk/109/2022
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/109/2022
Spisová značka:
6Svk/9/2021
Merito veci:
pozemkové veci a reštitúcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Svk/9/2021
Spisová značka:
6Svk/24/2022
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Svk/24/2022
Spisová značka:
1Sžk/37/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/37/2021
Spisová značka:
7Ssk/31/2022
Merito veci:
hmotná núdza
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/31/2022
Spisová značka:
7Ssk/39/2022
Merito veci:
dávka v nezamestnanosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/39/2022
Spisová značka:
7Ssk/41/2022
Merito veci:
príspevok na opatrovanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/41/2022
Spisová značka:
7Ssk/47/2022
Merito veci:
dávka v nezamestnanosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/47/2022
Spisová značka:
7Ssk/57/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/57/2022
Spisová značka:
7Ssk/59/2022
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/59/2022
Spisová značka:
7Ssk/61/2022
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/61/2022
Spisová značka:
7Ssk/63/2022
Merito veci:
príspevok na opatrovanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/63/2022
Spisová značka:
7Ssk/55/2023
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/55/2023
Spisová značka:
4Sfk/32/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/32/2021
Spisová značka:
4Sfk/2/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/2/2022
Spisová značka:
4Sfk/18/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/18/2022
Spisová značka:
4Svk/16/2021
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/16/2021
Spisová značka:
4Svk/20/2022
Merito veci:
školstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/20/2022
Spisová značka:
5Sfk/38/2022
Merito veci:
nedoplatok na dani
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/38/2022
Spisová značka:
5Stk/5/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Stk/5/2022
Spisová značka:
5Stk/15/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Stk/15/2022
Spisová značka:
5Svk/25/2022
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/25/2022
Spisová značka:
5Svk/5/2023
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/5/2023
Spisová značka:
14SžNSS/2/2023
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
14SžNSS/2/2023
Spisová značka:
7Ssk/80/2022
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/80/2022
Spisová značka:
7Ssk/105/2022
Merito veci:
dávka v nezamestnanosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/105/2022
Spisová značka:
7Ssk/130/2022
Merito veci:
kompenzačný príspevok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/130/2022
Spisová značka:
7Ssk/145/2022
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/145/2022
Spisová značka:
7Ssk/150/2022
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/150/2022
Spisová značka:
7Ssk/161/2022
Merito veci:
kompenzačný príspevok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/161/2022
Spisová značka:
4Asan/24/2020
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Asan/24/2020
Spisová značka:
5Asan/4/2021
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Asan/4/2021
Spisová značka:
10Asan/7/2021
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Asan/7/2021
Spisová značka:
10Asan/10/2021
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Asan/10/2021
Spisová značka:
3Svk/3/2023
Merito veci:
nečinnosť orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/3/2023
Spisová značka:
6Ssk/32/2022
Merito veci:
výsluhový dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/32/2022
Spisová značka:
6Ssk/40/2022
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-03
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/40/2022
Spisová značka:
6Ssk/42/2022
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-03
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/42/2022
Spisová značka:
6Ssk/86/2022
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/86/2022
Spisová značka:
6Ssk/110/2022
Merito veci:
kompenzačný príspevok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/110/2022
Spisová značka:
6Ssk/42/2023
Merito veci:
poistné
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/42/2023
Spisová značka:
6Ssk/65/2023
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/65/2023
Spisová značka:
6Ssk/25/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/25/2021
Spisová značka:
6Ssk/33/2021
Merito veci:
kompenzačný príspevok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/33/2021
Spisová značka:
6Ssk/25/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/25/2022
Spisová značka:
6Ssk/61/2022
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/61/2022
Spisová značka:
6Ssk/64/2022
Merito veci:
penále
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/64/2022
Spisová značka:
6Ssk/67/2022
Merito veci:
nemocenské dávky
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/67/2022
Spisová značka:
6Ssk/140/2022
Merito veci:
penále
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/140/2022
Spisová značka:
6Svk/28/2022
Merito veci:
vo veciach územnej samosprávy
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Svk/28/2022
Spisová značka:
6Svk/40/2022
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Svk/40/2022
Spisová značka:
6Svk/49/2022
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Svk/49/2022
Spisová značka:
6Sžk/33/2020
Merito veci:
registrácia cirkvi
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-03
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžk/33/2020
Spisová značka:
2Svk/7/2021
Merito veci:
školstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Svk/7/2021
Spisová značka:
2Svk/7/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Svk/7/2022
Spisová značka:
2Svk/37/2022
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Svk/37/2022
Spisová značka:
8Sžfk/9/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/9/2021
Spisová značka:
1Sžfk/30/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/30/2021
Spisová značka:
4Sžk/8/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžk/8/2021
Spisová značka:
8Sžfk/49/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/49/2021
Spisová značka:
1Sžfk/62/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/62/2021
Spisová značka:
1Sžfk/66/2021
Merito veci:
úrok za zadržanie odpočtu DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/66/2021
Spisová značka:
4Stk/15/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Stk/15/2022
Spisová značka:
4Stk/17/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Stk/17/2022
Spisová značka:
4Svk/5/2022
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/5/2022
Spisová značka:
4Svk/15/2022
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/15/2022
Spisová značka:
5Sfk/13/2021
Merito veci:
clá
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/13/2021
Spisová značka:
5Sfk/17/2021
Merito veci:
dotácie a finančné príspevky
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/17/2021
Spisová značka:
5Sfk/47/2022
Merito veci:
obnova konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/47/2022
Spisová značka:
5Snz/1/2023
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-13
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Snz/1/2023
Spisová značka:
5Svk/1/2023
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/1/2023
Spisová značka:
6Sžfk/52/2021
Merito veci:
vrátenie dane
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/52/2021
Spisová značka:
1Sžfk/59/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/59/2021
Spisová značka:
1Asan/9/2021
Merito veci:
banské právo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Asan/9/2021
Spisová značka:
1Sak/3/2023
Merito veci:
udelenie azylu
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sak/3/2023
Spisová značka:
1Sak/9/2023
Merito veci:
zaistenie cudzinca
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sak/9/2023
Spisová značka:
1Sfk/3/2021
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/3/2021
Spisová značka:
1Sfk/5/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/5/2021
Spisová značka:
1Sfk/21/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/21/2021
Spisová značka:
1Sfk/22/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/22/2021
Spisová značka:
1Sfk/43/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/43/2021
Spisová značka:
1Sfk/43/2023
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/43/2023
Spisová značka:
1Sfk/44/2023
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/44/2023
Spisová značka:
1Sfk/45/2023
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/45/2023
Spisová značka:
1Svk/4/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/4/2022
Spisová značka:
1Svk/15/2022
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/15/2022
Spisová značka:
1Svk/22/2022
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/22/2022
Spisová značka:
1Svk/24/2021
Merito veci:
pozemkové veci a reštitúcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/24/2021
Spisová značka:
1Sžfk/40/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/40/2021
Spisová značka:
1Sžfk/60/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/60/2021
Spisová značka:
1Sžk/25/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/25/2021
Spisová značka:
2Sak/5/2023
Merito veci:
udelenie azylu
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sak/5/2023
Spisová značka:
2Sfk/5/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/5/2022
Spisová značka:
2Sfk/15/2022
Merito veci:
dotácie a finančné príspevky
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/15/2022
Spisová značka:
2Sfk/20/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/20/2022
Spisová značka:
2Sfk/25/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/25/2022
Spisová značka:
2Svk/9/2023
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Svk/9/2023
Spisová značka:
3Sfk/55/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/55/2022
Spisová značka:
3Sfk/65/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/65/2022
Spisová značka:
3Sfk/68/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/68/2022
Spisová značka:
3Sfk/70/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/70/2022
Spisová značka:
3Sfk/114/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/114/2022
Spisová značka:
3Sfk/147/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/147/2022
Spisová značka:
3Svk/23/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/23/2021
Spisová značka:
4Sfk/7/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/7/2021
Spisová značka:
4Sžfk/52/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/52/2021
Spisová značka:
5Asan/5/2021
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Asan/5/2021
Spisová značka:
5Sfk/27/2023
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/27/2023
Spisová značka:
5Svk/6/2022
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/6/2022
Spisová značka:
5Svk/8/2022
Merito veci:
iný správny delikt
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/8/2022
Spisová značka:
5Sžfk/61/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/61/2020
Spisová značka:
6Ssk/65/2021
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/65/2021
Spisová značka:
6Ssk/67/2021
Merito veci:
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/67/2021
Spisová značka:
6Ssk/93/2022
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/93/2022
Spisová značka:
6Ssk/103/2022
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/103/2022
Spisová značka:
6Ssk/125/2022
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-10
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/125/2022
Spisová značka:
6Sžfk/9/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/9/2021
Spisová značka:
6Sžfk/23/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/23/2021
Spisová značka:
6Sžfk/66/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/66/2020
Spisová značka:
6Sžk/1/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžk/1/2021
Spisová značka:
6Sžk/31/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžk/31/2021
Spisová značka:
7Ssk/16/2022
Merito veci:
materské
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/16/2022
Spisová značka:
7Ssk/24/2022
Merito veci:
kompenzačný príspevok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/24/2022
Spisová značka:
7Ssk/34/2022
Merito veci:
nelegálne zamestnávanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/34/2022
Spisová značka:
7Ssk/38/2022
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/38/2022
Spisová značka:
7Ssk/42/2022
Merito veci:
príspevok na opatrovanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/42/2022
Spisová značka:
7Svk/2/2022
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/2/2022
Spisová značka:
7Svk/4/2022
Merito veci:
nečinnosť orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/4/2022
Spisová značka:
7Svk/8/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/8/2022
Spisová značka:
7Svk/16/2021
Merito veci:
iný správny delikt
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/16/2021
Spisová značka:
7Svk/36/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/36/2022
Spisová značka:
8Asan/4/2021
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Asan/4/2021
Spisová značka:
8Sžfk/54/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/54/2021
Spisová značka:
8Sžfk/58/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/58/2021
Spisová značka:
10Sžfk/47/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/47/2021
Spisová značka:
10Sžfk/52/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/52/2021
Spisová značka:
10Sžfk/80/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/80/2020
Spisová značka:
10Sžik/3/2020
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžik/3/2020
Spisová značka:
10Sžk/9/2021
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/9/2021
Spisová značka:
10Sžk/27/2021
Merito veci:
poľovníctvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžk/27/2021
Spisová značka:
10Sžrk/5/2021
Merito veci:
katastrálne veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžrk/5/2021
Spisová značka:
12Snr/1/2022
Merito veci:
preskúmanie rozhodnutia NBÚ
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
12Snr/1/2022
Spisová značka:
15Snr/1/2021
Merito veci:
preskúmanie rozhodnutia NBÚ
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
15Snr/1/2021
Spisová značka:
7Ssk/49/2021
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/49/2021
Spisová značka:
7Ssk/51/2022
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/51/2022
Spisová značka:
7Ssk/71/2022
Merito veci:
výsluhový dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/71/2022
Spisová značka:
7Ssk/73/2022
Merito veci:
dávka v nezamestnanosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/73/2022
Spisová značka:
7Ssk/137/2022
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/137/2022
Spisová značka:
7Ssk/30/2023
Merito veci:
penále
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/30/2023
Spisová značka:
7Svk/17/2021
Merito veci:
zdravotníctvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/17/2021
Spisová značka:
7Svk/13/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/13/2022
Spisová značka:
7Svk/6/2023
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/6/2023
Spisová značka:
4Sfk/34/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/34/2021
Spisová značka:
4Sfk/36/2021
Merito veci:
miestne dane a poplatky
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/36/2021
Spisová značka:
4Sfk/12/2022
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/12/2022
Spisová značka:
4Stk/2/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Stk/2/2022
Spisová značka:
5Sfk/45/2022
Merito veci:
daň z pridanej hodnoty
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/45/2022
Spisová značka:
5Sfk/125/2022
Merito veci:
daň z pridanej hodnoty
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/125/2022
Spisová značka:
5Svk/20/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/20/2022
Spisová značka:
5Svk/19/2023
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/19/2023
Spisová značka:
7Ssk/100/2022
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/100/2022
Spisová značka:
7Ssk/155/2022
Merito veci:
zdravotná starostlivosť
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/155/2022
Spisová značka:
7Ssk/157/2022
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/157/2022
Spisová značka:
7Ssk/158/2022
Merito veci:
preukaz ŤZP
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/158/2022
Spisová značka:
7Svk/25/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/25/2022
Spisová značka:
4Asan/13/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Asan/13/2021
Spisová značka:
3Sfk/6/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/6/2021
Spisová značka:
3Sfk/22/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/22/2021
Spisová značka:
3Sfk/78/2022
Merito veci:
daň z pridanej hodnoty
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/78/2022
Spisová značka:
3Sfk/92/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/92/2022
Spisová značka:
3Svk/36/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/36/2022
Spisová značka:
3Svk/15/2023
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/15/2023
Spisová značka:
10Sžfk/4/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/4/2021
Spisová značka:
5Sžfk/13/2021
Merito veci:
oslobodenie od dane
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/13/2021
Spisová značka:
8Sžfk/53/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/53/2021
Spisová značka:
6Ssk/48/2021
Merito veci:
úrazová renta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-10
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/48/2021
Spisová značka:
6Ssk/116/2022
Merito veci:
poistné
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/116/2022
Spisová značka:
6Svk/18/2022
Merito veci:
pozemkové veci a reštitúcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-10
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Svk/18/2022
Spisová značka:
6Ssk/61/2021
Merito veci:
dávka v nezamestnanosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-10
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/61/2021
Spisová značka:
6Ssk/71/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-10
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/71/2021
Spisová značka:
6Ssk/15/2022
Merito veci:
kompenzačný príspevok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-10
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/15/2022
Spisová značka:
6Ssk/66/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/66/2022
Spisová značka:
6Ssk/70/2022
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/70/2022
Spisová značka:
6Ssk/82/2022
Merito veci:
príspevok na opatrovanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/82/2022
Spisová značka:
6Ssk/84/2022
Merito veci:
preukaz ŤZP
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-10
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/84/2022
Spisová značka:
6Ssk/148/2022
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/148/2022
Spisová značka:
6Ssk/149/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/149/2022
Spisová značka:
6Svk/47/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-10
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Svk/47/2022
Spisová značka:
2Sfk/18/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/18/2021
Spisová značka:
2Sfk/19/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/19/2021
Spisová značka:
2Sfk/35/2023
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/35/2023
Spisová značka:
2Svk/49/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Svk/49/2022
Spisová značka:
10Sžfk/17/2021
Merito veci:
oslobodenie od dane
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/17/2021
Spisová značka:
2Sfk/2/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/2/2021
Spisová značka:
2Sfk/4/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/4/2021
Spisová značka:
2Sfk/6/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/6/2021
Spisová značka:
2Sfk/7/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/7/2021
Spisová značka:
2Sfk/8/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/8/2021
Spisová značka:
2Sfk/12/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/12/2021
Spisová značka:
2Sfk/16/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/16/2021
Spisová značka:
12Snr/1/2021
Merito veci:
preskúmanie rozhodnutia NBÚ
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
12Snr/1/2021
Spisová značka:
4Sžfk/5/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/5/2021
Spisová značka:
4Sfk/3/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/3/2022
Spisová značka:
4Sfk/10/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/10/2022
Spisová značka:
4Sfk/28/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/28/2022
Spisová značka:
4Sfk/80/2022
Merito veci:
daň z pridanej hodnoty
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/80/2022
Spisová značka:
4Sfk/10/2023
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/10/2023
Spisová značka:
12Snr/2/2022
Merito veci:
preskúmanie rozhodnutia NBÚ
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
12Snr/2/2022
Spisová značka:
5Sfk/7/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/7/2021
Spisová značka:
5Sfk/37/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/37/2021
Spisová značka:
5Stk/3/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Stk/3/2022
Spisová značka:
5Svk/23/2022
Merito veci:
pozemkové veci a reštitúcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/23/2022
Spisová značka:
3Sfk/25/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/25/2021
Spisová značka:
6Sžfk/69/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/69/2020
Spisová značka:
10Sžfk/27/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/27/2021
Spisová značka:
2Sak/6/2023
Merito veci:
administratívne vyhostenie cudzincov
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sak/6/2023
Spisová značka:
2Sak/7/2023
Merito veci:
zaistenie cudzinca
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-01
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sak/7/2023
Spisová značka:
2Sfk/40/2021
Merito veci:
clá
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/40/2021
Spisová značka:
2Sfk/50/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/50/2022
Spisová značka:
2Sfk/55/2022
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/55/2022
Spisová značka:
2Stk/5/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Stk/5/2022
Spisová značka:
1Sfk/23/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/23/2021
Spisová značka:
1Sfk/24/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/24/2022
Spisová značka:
1Sfk/46/2023
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/46/2023
Spisová značka:
1Svk/14/2021
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/14/2021
Spisová značka:
1Svk/2/2022
Merito veci:
znalec
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/2/2022
Spisová značka:
10Sžfk/13/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/13/2021
Spisová značka:
5Sžfk/16/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/16/2021
Spisová značka:
4Sfk/51/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/51/2021
Spisová značka:
3Svk/12/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/12/2022
Spisová značka:
8Sžfk/109/2020
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/109/2020
Spisová značka:
8Sžfk/8/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/8/2021
Spisová značka:
1Sžfk/75/2021
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/75/2021
Spisová značka:
8Sžk/16/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžk/16/2021
Spisová značka:
1Sfk/11/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/11/2021
Spisová značka:
1Sfk/17/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/17/2021
Spisová značka:
1Sfk/29/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/29/2021
Spisová značka:
1Svk/13/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/13/2021
Spisová značka:
1Svk/23/2021
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/23/2021
Spisová značka:
1Svk/24/2023
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/24/2023
Spisová značka:
10Sžfk/10/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/10/2021
Spisová značka:
5Sžfk/29/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/29/2021
Spisová značka:
10Sžfk/57/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/57/2021
Spisová značka:
5Sfk/26/2023
Merito veci:
miestne dane a poplatky
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/26/2023
Spisová značka:
8Snz/1/2023
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Snz/1/2023
Spisová značka:
5Svk/12/2023
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/12/2023
Spisová značka:
1Sak/7/2023
Merito veci:
udelenie azylu
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sak/7/2023
Spisová značka:
1Sak/10/2023
Merito veci:
udelenie azylu
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sak/10/2023
Spisová značka:
1Sfk/25/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/25/2022
Spisová značka:
1Svk/7/2022
Merito veci:
žaloba opomenutého účastníka
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/7/2022
Spisová značka:
1Svk/10/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/10/2022
Spisová značka:
1Svk/20/2022
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/20/2022
Spisová značka:
1Svk/30/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/30/2022
Spisová značka:
10Sžak/11/2019
Merito veci:
doplnková ochrana
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžak/11/2019
Spisová značka:
1Sžak/15/2019
Merito veci:
doplnková ochrana
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžak/15/2019
Spisová značka:
5Sfk/27/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/27/2021
Spisová značka:
5Sfk/31/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/31/2021
Spisová značka:
4Sfk/4/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/4/2022
Spisová značka:
4Sfk/33/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/33/2022
Spisová značka:
4Sfk/39/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/39/2022
Spisová značka:
4Sfk/56/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/56/2022
Spisová značka:
4Sfk/78/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/78/2022
Spisová značka:
4Sfk/79/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/79/2022
Spisová značka:
4Sfk/119/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/119/2022
Spisová značka:
7Ssk/46/2022
Merito veci:
výsluhový dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/46/2022
Spisová značka:
7Ssk/52/2022
Merito veci:
materské
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/52/2022
Spisová značka:
7Ssk/54/2022
Merito veci:
úrazová renta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/54/2022
Spisová značka:
7Ssk/56/2022
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/56/2022
Spisová značka:
7Ssk/62/2022
Merito veci:
nemocenské dávky
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/62/2022
Spisová značka:
7Ssk/64/2022
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/64/2022
Spisová značka:
7Ssk/74/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/74/2022
Spisová značka:
7Ssk/76/2022
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/76/2022
Spisová značka:
7Ssk/78/2022
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/78/2022
Spisová značka:
7Svk/14/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/14/2022
Spisová značka:
6Ssk/35/2021
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/35/2021
Spisová značka:
6Ssk/95/2022
Merito veci:
vdovský dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/95/2022
Spisová značka:
6Ssk/115/2022
Merito veci:
penále
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/115/2022
Spisová značka:
6Ssk/143/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/143/2022
Spisová značka:
7Ssk/77/2022
Merito veci:
vdovský dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/77/2022
Spisová značka:
7Ssk/79/2022
Merito veci:
príspevok na opatrovanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/79/2022
Spisová značka:
7Ssk/83/2022
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/83/2022
Spisová značka:
7Ssk/89/2022
Merito veci:
odchodné
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/89/2022
Spisová značka:
7Ssk/99/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/99/2022
Spisová značka:
7Ssk/213/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/213/2022
Spisová značka:
7Ssk/94/2023
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/94/2023
Spisová značka:
7Svk/7/2021
Merito veci:
správna žaloba opomenutého účastníka
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/7/2021
Spisová značka:
4Sfk/8/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/8/2022
Spisová značka:
4Sfk/14/2022
Merito veci:
daňové exekučné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/14/2022
Spisová značka:
4Sfk/16/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/16/2022
Spisová značka:
4Svk/14/2022
Merito veci:
poľovníctvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/14/2022
Spisová značka:
5Sfk/20/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/20/2022
Spisová značka:
5Sfk/90/2022
Merito veci:
dotácie a finančné príspevky
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/90/2022
Spisová značka:
5Svk/50/2022
Merito veci:
preskúmanie záväzného stanoviska
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/50/2022
Spisová značka:
5Svk/15/2023
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/15/2023
Spisová značka:
7Ssk/162/2022
Merito veci:
inalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/162/2022
Spisová značka:
7Ssk/163/2022
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/163/2022
Spisová značka:
7Ssk/167/2022
Merito veci:
nemocenské dávky
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/167/2022
Spisová značka:
7Ssk/168/2022
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/168/2022
Spisová značka:
7Ssk/172/2022
Merito veci:
nemocenské dávky
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/172/2022
Spisová značka:
3Sfk/2/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/2/2021
Spisová značka:
3Sfk/4/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/4/2021
Spisová značka:
3Sfk/8/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/8/2021
Spisová značka:
3Sfk/25/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/25/2021
Spisová značka:
3Sfk/26/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/26/2022
Spisová značka:
3Stk/8/2021
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Stk/8/2021
Spisová značka:
3Svk/38/2022
Merito veci:
o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/38/2022
Spisová značka:
3Svk/56/2022
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/56/2022
Spisová značka:
4Sžfk/67/2020
Merito veci:
oslobodenie od dane
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/67/2020
Spisová značka:
1Sžfk/37/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/37/2021
Spisová značka:
1Sžk/59/2020
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/59/2020
Spisová značka:
6Ssk/44/2022
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/44/2022
Spisová značka:
6Ssk/48/2022
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/48/2022
Spisová značka:
6Ssk/8/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/8/2022
Spisová značka:
6Ssk/13/2022
Merito veci:
výsluhový dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/13/2022
Spisová značka:
6Ssk/31/2022
Merito veci:
kompenzačný príspevok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/31/2022
Spisová značka:
6Ssk/45/2022
Merito veci:
výsluhový dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/45/2022
Spisová značka:
6Ssk/90/2022
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/90/2022
Spisová značka:
6Ssk/150/2022
Merito veci:
parkovací preukaz
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/150/2022
Spisová značka:
6Ssk/154/2022
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/154/2022
Spisová značka:
6Ssk/96/2023
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/96/2023
Spisová značka:
6Ssk/100/2023
Merito veci:
sociálne poistenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/100/2023
Spisová značka:
6Svk/42/2022
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Svk/42/2022
Spisová značka:
2Svk/11/2021
Merito veci:
životné prostredie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Svk/11/2021
Spisová značka:
2Svk/13/2021
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Svk/13/2021
Spisová značka:
1Sžfk/26/2021
Merito veci:
daňové exekučné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/26/2021
Spisová značka:
1Sžfk/77/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/77/2021
Spisová značka:
2Sfk/26/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/26/2021
Spisová značka:
2Sfk/28/2021
Merito veci:
daňové sankcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/28/2021
Spisová značka:
2Sfk/104/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/104/2022
Spisová značka:
1Sžfk/52/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/52/2021
Spisová značka:
4Sfk/35/2022
Merito veci:
dĺžka daňovej kontroly
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/35/2022
Spisová značka:
4Sfk/60/2022
Merito veci:
oslobodenie od dane
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/60/2022
Spisová značka:
4Sfk/103/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/103/2022
Spisová značka:
4Sfk/135/2022
Merito veci:
verejné obstarávanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/135/2022
Spisová značka:
4Stk/20/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Stk/20/2022
Spisová značka:
5Sfk/39/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/39/2021
Spisová značka:
5Sfk/17/2022
Merito veci:
úrok z omeškania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/17/2022
Spisová značka:
5Stk/11/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Stk/11/2022
Spisová značka:
5Svk/19/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Svk/19/2022
Spisová značka:
3Sfk/3/2021
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/3/2021
Spisová značka:
3Sfk/9/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/9/2021
Spisová značka:
3Sfk/11/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/11/2021
Spisová značka:
3Sfk/17/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/17/2021
Spisová značka:
3Sfk/21/2021
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/21/2021
Spisová značka:
3Sfk/29/2021
Merito veci:
dotácie a finančné príspevky
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/29/2021
Spisová značka:
3Sfk/33/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/33/2021
Spisová značka:
3Sfk/37/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/37/2021
Spisová značka:
3Sfk/41/2021
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/41/2021
Spisová značka:
3Sfk/43/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/43/2021
Spisová značka:
3Sfk/19/2022
Merito veci:
dotácie a finančné príspevky
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/19/2022
Spisová značka:
3Sfk/49/2022
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/49/2022
Spisová značka:
4Sfk/17/2023
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-13
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/17/2023
Spisová značka:
1Sfk/17/2023
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-13
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/17/2023
Spisová značka:
3Stk/1/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Stk/1/2021
Spisová značka:
3Stk/3/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Stk/3/2021
Spisová značka:
3Svk/1/2021
Merito veci:
pozemkové veci a reštitúcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/1/2021
Spisová značka:
3Svk/3/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/3/2021
Spisová značka:
4Sžfk/36/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/36/2021
Spisová značka:
13SžNSS/4/2022
Merito veci:
postúpenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-19
Rozhodnutie na stiahnutie:
13SžNSS/4/2022
Spisová značka:
3Sfk/125/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/125/2022
Spisová značka:
4Sžfk/6/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžfk/6/2021
Spisová značka:
8Sžfk/7/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/7/2021
Spisová značka:
10Sžfk/14/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/14/2021
Spisová značka:
2Sak/4/2023
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sak/4/2023
Spisová značka:
2Sak/8/2023
Merito veci:
zaistenie cudzinca
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sak/8/2023
Spisová značka:
2Sfk/70/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/70/2022
Spisová značka:
2Stk/10/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Stk/10/2022
Spisová značka:
1Sfk/2/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/2/2021
Spisová značka:
1Sfk/4/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/4/2021
Spisová značka:
1Sfk/8/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/8/2021
Spisová značka:
1Sfk/9/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/9/2021
Spisová značka:
1Sžfk/49/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/49/2021
Spisová značka:
1Sžk/27/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/27/2021
Spisová značka:
3Sfk/19/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/19/2021
Spisová značka:
3Sfk/51/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/51/2021
Spisová značka:
3Sfk/13/2022
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/13/2022
Spisová značka:
2Sfk/42/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/42/2022
Spisová značka:
5Sfk/68/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/68/2022
Spisová značka:
5Sfk/118/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/118/2022
Spisová značka:
3Stk/13/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Stk/13/2022
Spisová značka:
3Svk/22/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Svk/22/2021
Spisová značka:
8Sžfk/13/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/13/2021
Spisová značka:
5Sžfk/15/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sžfk/15/2021
Spisová značka:
4Sžk/13/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžk/13/2021
Spisová značka:
8Asan/13/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Asan/13/2021
Spisová značka:
1Svk/8/2021
Merito veci:
pozemkové veci a reštitúcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/8/2021
Spisová značka:
1Svk/17/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/17/2021
Spisová značka:
6Sžfk/4/2021
Merito veci:
dotácie a finančné príspevky
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžfk/4/2021
Spisová značka:
6Sžk/7/2021
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sžk/7/2021
Spisová značka:
1Sžk/41/2021
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžk/41/2021
Spisová značka:
5Sfk/74/2022
Merito veci:
daňové exekučné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/74/2022
Spisová značka:
5Sfk/78/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/78/2022
Spisová značka:
5Stk/2/2022
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Stk/2/2022
Spisová značka:
10Sžfk/2/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/2/2021
Spisová značka:
1Sžfk/67/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/67/2021
Spisová značka:
4Sžk/1/2021
Merito veci:
doprava a komunikácie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sžk/1/2021
Spisová značka:
1Sak/11/2023
Merito veci:
zaistenie cudzinca
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sak/11/2023
Spisová značka:
1Sfk/11/2023
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/11/2023
Spisová značka:
1Svk/55/2022
Merito veci:
stavebné konanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/55/2022
Spisová značka:
1Svk/65/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/65/2022
Spisová značka:
1Svk/8/2023
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Svk/8/2023
Spisová značka:
2Sfk/14/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/14/2021
Spisová značka:
1Sfk/37/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sfk/37/2021
Spisová značka:
5Sfk/43/2021
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/43/2021
Spisová značka:
2Svk/12/2021
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Svk/12/2021
Spisová značka:
4Sfk/45/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/45/2022
Spisová značka:
4Sfk/48/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/48/2022
Spisová značka:
4Sfk/58/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/58/2022
Spisová značka:
4Sfk/140/2022
Merito veci:
odpočet DPH
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/140/2022
Spisová značka:
7Ssk/93/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/93/2022
Spisová značka:
7Ssk/103/2022
Merito veci:
kompenzácia ŤZP
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/103/2022
Spisová značka:
7Ssk/109/2022
Merito veci:
náhrada za bolesť
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/109/2022
Spisová značka:
7Ssk/111/2022
Merito veci:
kompenzácia ŤZP
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/111/2022
Spisová značka:
7Ssk/113/2022
Merito veci:
poistné
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/113/2022
Spisová značka:
7Ssk/119/2022
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/119/2022
Spisová značka:
7Ssk/153/2022
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/153/2022
Spisová značka:
7Ssk/40/2023
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/40/2023
Spisová značka:
7Ssk/49/2023
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/49/2023
Spisová značka:
4Sfk/44/2022
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/44/2022
Spisová značka:
4Sfk/52/2022
Merito veci:
daň z pridanej hodnoty
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/52/2022
Spisová značka:
4Sfk/138/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/138/2022
Spisová značka:
4Sfk/36/2023
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/36/2023
Spisová značka:
4Svk/64/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/64/2022
Spisová značka:
5Sfk/20/2021
Merito veci:
daň z pridanej hodnoty
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/20/2021
Spisová značka:
5Sfk/30/2022
Merito veci:
procesné rozhodnutie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/30/2022
Spisová značka:
8Sžfk/18/2021
Merito veci:
daň z pridanej hodnoty
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Sžfk/18/2021
Spisová značka:
7Ssk/81/2022
Merito veci:
obnova konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/81/2022
Spisová značka:
7Ssk/110/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/110/2022
Spisová značka:
7Ssk/177/2022
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/177/2022
Spisová značka:
7Svk/23/2023
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/23/2023
Spisová značka:
3Sfk/34/2021
Merito veci:
daň z pridanej hodnoty
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/34/2021
Spisová značka:
3Sfk/33/2022
Merito veci:
daň z pridanej hodnoty
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/33/2022
Spisová značka:
3Sfk/34/2022
Merito veci:
daň z pridanej hodnoty
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/34/2022
Spisová značka:
3Sfk/124/2022
Merito veci:
daň z pridanej hodnoty
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/124/2022
Spisová značka:
3Sfk/134/2022
Merito veci:
daň z pridanej hodnoty
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
3Sfk/134/2022
Spisová značka:
6Ssk/17/2022
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/17/2022
Spisová značka:
6Ssk/102/2022
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/102/2022
Spisová značka:
13SžNSS/2/2023
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-19
Rozhodnutie na stiahnutie:
13SžNSS/2/2023
Spisová značka:
13SžNSS/3/2023
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-19
Rozhodnutie na stiahnutie:
13SžNSS/3/2023
Spisová značka:
6Sak/2/2023
Merito veci:
administratívne vyhostenie cudzincov
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sak/2/2023
Spisová značka:
6Ssk/51/2022
Merito veci:
starobný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/51/2022
Spisová značka:
6Ssk/54/2022
Merito veci:
invalidný dôchodok
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/54/2022
Spisová značka:
6Ssk/68/2022
Merito veci:
dávka v nezamestnanosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/68/2022
Spisová značka:
6Ssk/98/2022
Merito veci:
obnova konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/98/2022
Spisová značka:
6Ssk/130/2022
Merito veci:
odkodnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/130/2022
Spisová značka:
6Svk/48/2022
Merito veci:
poľovníctvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Svk/48/2022
Spisová značka:
6Svk/16/2023
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Svk/16/2023
Spisová značka:
8Asan/28/2020
Merito veci:
finančný trh
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
8Asan/28/2020
Spisová značka:
2Svk/19/2021
Merito veci:
pozemkové veci a reštitúcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Svk/19/2021
Spisová značka:
10Sžfk/16/2021
Merito veci:
daň z pridanej hodnoty
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
10Sžfk/16/2021
Spisová značka:
1Sžfk/36/2021
Merito veci:
daň z pridanej hodnoty
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžfk/36/2021
Spisová značka:
2Sfk/24/2021
Merito veci:
daň z pridanej hodnoty
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/24/2021
Spisová značka:
2Sfk/32/2021
Merito veci:
daň z príjmov
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/32/2021
Spisová značka:
2Sfk/34/2021
Merito veci:
daň z pridanej hodnoty
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/34/2021
Spisová značka:
2Sfk/122/2022
Merito veci:
daň z pridanej hodnoty
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
2Sfk/122/2022
Spisová značka:
4Sfk/30/2021
Merito veci:
daň z pridanej hodnoty
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/30/2021
Spisová značka:
4Sfk/120/2022
Merito veci:
dĺžka daňovej kontroly
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Sfk/120/2022
Spisová značka:
4Svk/47/2022
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/47/2022
Spisová značka:
4Svk/52/2022
Merito veci:
poskytnutie právnej pomoci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
4Svk/52/2022
Spisová značka:
1Sžz/1/2017
Merito veci:
iný zásah orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
1Sžz/1/2017
Spisová značka:
5Sfk/9/2022
Merito veci:
daň z pridanej hodnoty
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Sfk/9/2022
Spisová značka:
5Stk/7/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Stk/7/2022
Spisová značka:
5Stk/13/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Stk/13/2022
Spisová značka:
5Stk/19/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
5Stk/19/2022
Spisová značka:
7Ssk/68/2022
Merito veci:
služobný pomer
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/68/2022
Spisová značka:
7Ssk/92/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/92/2022
Spisová značka:
7Ssk/104/2022
Merito veci:
podmienky konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Ssk/104/2022
Spisová značka:
7Svk/8/2023
Merito veci:
procesné podmienky
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/8/2023
Spisová značka:
7Svk/15/2023
Merito veci:
nečinnosť orgánu verejnej správy
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
7Svk/15/2023
Spisová značka:
13SžNSS/4/2023
Merito veci:
postúpenie veci
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-19
Rozhodnutie na stiahnutie:
13SžNSS/4/2023
Spisová značka:
6Sak/1/2023
Merito veci:
zaistenie cudzinca
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Sak/1/2023
Spisová značka:
6Snz/2/2023
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-04
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Snz/2/2023
Spisová značka:
6Ssk/9/2022
Merito veci:
správne trestanie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/9/2022
Spisová značka:
6Ssk/141/2022
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/141/2022
Spisová značka:
6Ssk/142/2022
Merito veci:
inšpekcia práce
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
6Ssk/142/2022

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania