Rozpočet a záverečný účet

Rozpis záväzných ukazovateľov kapitoly:

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu kapitoly Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky:
Na rok 2022 (PDF na stiahnutie).
Na rok 2023 (PDF na stiahnutie)Záverečný účet kapitoly:

Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky ako správca kapitoly je povinná v zmysle § 29 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracovať návrh záverečného účtu za príslušný kalendárny rok, predložiť ho Ministerstvu financií Slovenskej republiky, na informáciu vláde Slovenskej republiky a príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky v stanovených termínoch.

Záverečný účet za rok 2021: (PDF na stiahnutie).

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania