Zmluvy

Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky ako povinná osoba podľa zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov zverejňuje každú zmluvu, ktorá má povahu povinne zverejňovanej zmluvy, v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

Všetky povinne zverejňované zmluvy je preto možné nájsť tu.

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania


Kontakt


Najvyšší správny súd Slovenskej republiky
Trenčianska 56/A
821 09 BRATISLAVA 3

Podatelňa:
tel.: +421 2 321 33 250
e-mail: podatelna@nssud.sk