Informácia pre účastníkov konania vo vzťahu k právnym veciam, ktoré neboli správnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky do 31. júla 2021 právoplatne rozhodnuté.

Vážení účastníci konania, 

dovoľte, aby sme Vám dali do pozornosti, že sme pre Vás zverejnili zoznam spisových značiek nerozhodnutých právnych vecí, ktoré Najvyšší správny súd Slovenskej republiky prevzal z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
V súlade s článkom XIX ods. 3 Rozvrhu práce Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, veci predložené senátmi správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky do 31. júla 2021, o ktorých nebolo do uvedeného dňa rozhodnuté, boli v súlade s článkom III všeobecnej časti Rozvrhu práce Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na rok 2021 senátom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky pridelené tak, aby bol zachovaný pôvodný dátum nápadu veci na súd, ako aj ich pôvodná spisová značka.

V zmysle vyššie uvedeného, spisová značka, ktorá bola Vašej právnej veci pridelená na Najvyššom súde Slovenskej republiky zostáva zachovaná, t.j. Vaša právna vec bude aj na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky vedená pod totožnou spisovou značkou. Zároveň Vám sprostredkúvame informáciu o tom, ktorému riadiacemu predsedovi senátu na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky bola vec pridelená. Informáciu o zložení senátu si môžete dohľadať v Rozvrhu práce Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, konkrétne v jeho tabuľkovej časti.

Za účelom prehľadnosti zoznamu preberaných právnych vecí sú jednotlivé spisové značky sú uvedené v vzostupnom poradí podľa príslušných registrov, do ktorých boli na Najvyššom súde Slovenskej republiky zapísané, pričom uvedené súdne registre sú zoradené v abecednom poradí.

Na efektívne vyhľadanie Vašej právnej veci môžete samozrejme využiť štandardné vyhľadávacie funkcie dokumentu (klávesovú skratku CTRL+F, resp. funkciu „hľadať text v dokumente“).

Zoznam vecí prevzatých z Najvyššieho súdu SR (pdf)
 

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania